Page 7

02 KSIĄŻKI Nowy Komentarz Biblijny

WOKÓŁ BIBLII

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

02

Autorom Nowego Komentarza Biblijnego, Czytelnikom, a także wydawnictwu Edycji Świętego Pawła z serca błogosławię.

Watykan, 11 lutego 2005 Michał Wojciechowski Apokalipsa Świętego Jana seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XX strony: 512 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010021

Niniejsza seria komentarzy, Nowy Komentarz Biblijny (NKB), jest owocem współpracy wielu ośrodków i środowisk teologicznych w Polsce. Mając na uwadze szeroki krąg odbiorców – nie tylko biblistów i teologów, ale także innych uczestników procesu ewangelizacji – przygotowane komentarze unikają nadmiernego przeciążenia szczegółami dla specjalistów. Z drugiej strony dokładamy starań, aby komentarze były metodycznie wszechstronne, uwzględniały filologię, analizę literacką, historię powstania tekstu, tło historyczne i archeologiczne, teksty paralelne biblijne i poza biblijne. Poszczególne tomy odznaczają się podobnym układem, zachowując jednak charakter autorski.

29

Książki  

Katalog generalny 2017

Książki  

Katalog generalny 2017