Page 1

KSIĄŻKI

02


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

24

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Janusz Lemański

ks. Janusz Lemański

ks. Janusz Lemański

Księga Rodzaju rozdziały 1,1-11,26 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 1) strony: 576 cena detal.: 69,95 zł

Księga Rodzaju rozdziały 11,27 – 36,43 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 2) strony: 1076 cena detal.: 89,95 zł

Księga Rodzaju rozdziały 37-50 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST I (cz. 3) strony: 632 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010024

indeks: 1320010027

indeks: 1320010029

ks. Janusz Lemański

ks. Antoni Tronina

ks. Stanisław Wypych

Księga Wyjścia seria: Nowy Komentarz Biblijny ST II strony: 744 cena detal.: 74,95 zł

Księga Kapłańska seria: Nowy Komentarz Biblijny ST III strony: 488 cena detal.: 54,95 zł

Księga Jozuego seria: Nowy Komentarz Biblijny ST VI strony: 624 cena detal.: 74,95 zł

indeks: 1320010009

indeks: 1320010004

indeks: 1320010031


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Antoni Tronina

ks. Antoni Tronina

ks. Mirosław S. Wróbel

Pierwsza Księga Kronik seria: Nowy Komentarz Biblijny ST X (cz. 1) strony: 544 cena detal.: 64,95 zł

druga Księga Kronik seria: Nowy Komentarz Biblijny ST X (cz. 2) strony: 536 cena detal.: 64,95 zł

Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XI strony: 352 cena detal.: 54,95 zł

indeks: 1320010030

indeks: 1320010034

indeks: 1320010015

Michał Wojciechowski

ks. Janusz Nawrot

ks. Antoni Tronina

Księga Tobiasza czyli Tobita seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XII strony: 224 cena detal.: 44,95 zł

Pierwsza Księga Machabejska rozdziały 1,1 – 6,16 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XIV (cz. 1) strony: 848 cena detal.: 89,95 zł

Księga Hioba seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XV strony: 712 cena detal.: 74,95 zł

indeks: 1320010001

indeks: 1320010032

indeks: 1320010023

SERIA

02

25


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Bogdan Poniży

ks. Tadeusz Brzegowy

ks. Tadeusz Brzegowy

Księga MĄDROŚCI seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XX strony: 552 cena detal.: 74,95 zł

Księga Izajasza rozdziały 1-12 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXII (cz. 1) strony: 728 cena detal.: 74,95 zł

Księga Izajasza rozdziały 13-39 seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXII (cz. 2) strony: 880 cena detal.: 79,95 zł

indeks: 1320010022

indeks: 1320010013

indeks: 1320010028

Michał Wojciechowski

ks. Marek Parchem

ks. Antoni Paciorek

Księga Barucha Księga Daniela seria: Nowy Komentarz Biblijny STXXIV/II seria: Nowy Komentarz Biblijny ST XXVI strony: 896 strony: 168 cena detal.: 44,95 zł cena detal.: 89,95 zł

Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1-13 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT I (cz. 1) strony: 664 cena detal.: 74,95 zł

indeks: 1320010033

26

indeks: 1320010008

indeks: 1320010461


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Antoni Paciorek

ks. Artur Malina

ks. Franciszek Mickiewicz SAC

Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14-28 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT I (cz. 2) strony: 872 cena detal.: 79,95 zł

Ewangelia według świętego Marka rozdziały 1,1 – 8,26 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT II (cz. 1) strony: 528 cena detal.: 64,95 zł

Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 1-11 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT III (cz. 1) strony: 688

indeks: 1320010010

indeks: 1320010026

cena detal.: 69,95 zł indeks: 1320010019

ks. Franciszek Mickiewicz SAC

ks. Stanisław Mędala CM

ks. Stanisław Mędala CM

Ewangelia według świętego Łukasza rozdziały 12-24 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT III (cz. 2) strony: 688

Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1-12 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT IV (cz. 1) strony: 944

Ewangelia według świętego Jana rozdziały 13-21 seria: Nowy Komentarz Biblijny NT IV (cz. 2) strony: 448

cena detal.: 69,95 zł

cena detal.: 79,95 zł

cena detal.: 54,95 zł

indeks: 1320010020

indeks: 1320010012

indeks: 1320010014

SERIA

02

27


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

SERIA

02

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

ks. Mariusz Rosik

ks. Antoni Paciorek

ks. Jan Fils

Pierwszy List do Koryntian seria: Nowy Komentarz Biblijny NT VII strony: 680

drugi List do Koryntian seria: Nowy Komentarz Biblijny NT VIII strony: 624

List do Filipian seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XI strony: 576

cena detal.: 74,95 zł

cena detal.: 74,95 zł

cena detal.: 74,95 zł

indeks: 1320010011

indeks: 1320010037

indeks: 1320010016

ks. Bartosz Adamczewski

ks. Michał Bednarz

ks. Artur Malina

List do Filemona List do Kolosan seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XII strony: 416

1-2 List do Tesaloniczan seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XIII strony: 816 cena detal.: 74,95 zł

List do Hebrajczyków seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XV strony: 696 cena detal.: 79,95 zł

indeks: 1320010006

indeks: 1320010036

cena detal.: 44,95 zł

indeks: 1320010005

28


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

Nowy Komentarz Biblijny

format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: twarda

02

ks. Józef Kozyra

ks. Stanisław Hałas

Michał Wojciechowski

List świętego Jakuba seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XVI strony: 368

Pierwszy List świętego Piotra seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XVII strony: 408

Apokalipsa Świętego Jana seria: Nowy Komentarz Biblijny NT XX strony: 512

cena detal.: 49,95 zł

cena detal.: 44,95 zł

cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320010017

indeks: 1320010007

indeks: 1320010021

Autorom Nowego Komentarza Biblijnego, Czytelnikom, a także wydawnictwu Edycji Świętego Pawła z serca błogosławię.

Watykan, 11 lutego 2005

Seria Nowy Komentarz Biblijny została wyróżniona przez Kapitułę Nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. Seria komentarzy, Nowy Komentarz Biblijny, jest owocem współpracy wielu ośrodków i środowisk teologicznych w Polsce. Mając na uwadze szeroki krąg odbiorców przygotowane komentarze unikają nadmiernego przeciążenia szczegółami dla specjalistów. Z drugiej strony, dokładamy starań, aby komentarze były metodycznie wszechstronne, uwzględniały filologię, analizę literacką, historię powstania tekstu, tło historyczne i archeologiczne, teksty paralelne biblijne i poza biblijne. Poszczególne tomy odznaczają się podobnym układem, zachowując jednak charakter autorski.

29


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

02

ewangelia 2019 Droga, Prawda i Życie format: 10,2 x 14,4 cm oprawa: broszurowa cena detal.: 10 zł

ewangelia 2019

ewangelia 2019

ewangelia 2019

Droga, Prawda i Życie format: 10,2 x 14,4 cm oprawa: twarda cena detal.: 12 zł

Droga, Prawda i Życie format: 14,5 x 20,5 cm oprawa: broszurowa cena detal.: 20 zł

Droga, Prawda i Życie format: 14,5 x 20,5 cm oprawa: twarda

indeks: 1320014024

indeks: 1320014025

indeks: 1320014026

indeks: 1320014027

mały FORMAT

DUŻY FORMAT

Podstawowa pomoc dla każdego, kto chce uczynić słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2019 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona rozważaniem oraz krótką modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa. W książce znajdują się również przypomnienia o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych rozważania Drogi krzyżowej, Różańca, tekst Godzinek o Najświętszej Maryi Panny, najważniejsze litanie, Kompleta i wiele innych modlitw.

Produkt dostępny w sprzedaży od sierpnia 2018 r.

30


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

w drodze do emaus

format: 14,5 x 20,5 cm; oprawa: twarda

Biblia w liturgii mszy świetej Adwent – Narodzenie Pańskie strony: 344

Biblia w liturgii mszy świetej Wielki Post strony: 336

Biblia w liturgii mszy świetej Triduum Paschalne i okres Wielkanocy strony: 448

cena detal.: 39,95 zł

cena detal.: 39,95 zł

cena detal.: 39,95 zł

indeks: 1320010326

indeks: 1320010327

indeks: 1320010325

SERIA

02

format: 12 x 18,5 cm; oprawa: broszurowa

komentarze do codziennej liturgii słowa Adwent strony: 216 cena detal.: 29,95 zł

komentarze do codziennej liturgii słowa Narodzenie Pańskie strony: 160 cena detal.: 29,95 zł

komentarze do codziennej liturgii słowa Wielki Post strony: 376 cena detal.: 39,95 zł

indeks: 13200103011

indeks: 13200103012

indeks: 13200103013

31


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

format: 12 x 18,5 cm; oprawa: broszurowa

02

Komentarze do codziennej liturgii słowa Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia strony: 576 cena detal.: 39,95 zł W liturgii każdego dnia Pan Bóg kieruje do nas swoje słowo. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie właściwie je odczytać, zrozumieć i odnieść do własnego życia. Zbyt często brakuje nam potrzebnej w takich razach wiedzy i pogłębionej znajomości Pisma Świętego. Prezentowany komentarz, zawierający rozważania do czytań i Ewangelii zarówno na dni powszednie, jak i na niedziele okresu zwykłego od 1 do 9 tygodnia w ciągu roku, doskonale uzupełni tę lukę, więcej – ma szansę stać się niezastąpionym przewodnikiem w poznawaniu liturgicznego misterium. To doskonała pomoc i drogowskaz zarówno dla osób duchownych, poszukujących tematów homilii, jak i zwykłych ludzi, mniej obeznanych, a chcących zrozumieć nakazy Pana kierowane do człowieka każdego dnia. Atutem pozycji, tak jak i poprzednich komentarzy, jest przystępny język i przejrzystość. indeks: 1320103015

komentarze do codziennej liturgii słowa Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy strony: 432 cena detal.: 39,95 zł

32

komentarze do codziennej liturgii słowa Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia strony: 416 cena detal.: 34,95 zł

indeks: 13200103014

indeks: 1320103018

komentarze do codziennej liturgii słowa Okres zwykły od 22 do 27 tygodnia strony: 384

komentarze do codziennej liturgii słowa Okres zwykły od 28 do 34 tygodnia strony: 448

cena detal.: 34,95 zł

cena detal.: 34,95 zł

indeks: 1320103019

indeks: 1320103020


02 KSIĄŻKI

WOKÓŁ BIBLII

komentarze i pomoce biblijne

format: 16,5 x 23,5 cm; oprawa: twarda

o. Silvano Fausti

o. Silvano Fausti

Wspólnota czyta ewangelię według św. łukasza strony: 864 cena detal.: 69,95 zł

Wspólnota czyta ewangelię według św. mateusza strony: 630 cena detal.: 69,95 zł

indeks: 1320011550

indeks: 1320011551

ks. Mario Cucca OFMCap ks. Giacomo Perego SSP nowy przewodnik po świecie biblii Pismo Święte, historia, geografia i archeologia w konfrontacji ze sobą format: 21,7 x 30 cm strony: 128 oprawa: twarda cena detal.: 39,95 zł indeks: 1320010869

T. Beck, S. Fausti, U. Benedetti G. Brambillasca, F. Clerici Wspólnota czyta ewangelię według św. marka strony: 960 cena detal.: 79,95 zł

SERIA

02

indeks: 1320011554

ks. Antoni Tronina

ks. Antoni Paciorek

Drzewo życia w rajskim ogrodzie Biblijne korzenie mistyki Krzyża format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł

Przypowieści Jezusa Wprowadzenie i objaśnienie format: 16,5 x 23,5 cm strony: 480 oprawa: twarda cena detal.: 34,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010248

indeks: 1320010335

33


02 KSIĄŻKI

WIARA

ks. Gabriele Amorth ks. Sławomir Sznurkowski SSP Maryja nadzieją mojego życia Ostatni wywiad z najbardziej znanym egzorcystą świata format: 12,5 x 19,5 cm strony: 168 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł Ks. Amorth w swoim ostatnim wywiadzie pokazuje mniej znane oblicze. Kapłana zakochanego w Matce Bożej i wybitnego mariologa. Udowadnia, że w życiu chrześcijanina obecność i zawierzenie Maryi są nieodzowne. Matka Boża w swych orędziach wyraźnie mówi o istnieniu piekła i Szatana. Jednocześnie, wzywając ludzi do powrotu do Boga, zaznacza, że jest naszą Wspomożycielką i Orędowniczką w walce ze złem. Skuteczną zaporą. Tę Maryjną cechę podkreśla wielokrotnie w rozmowie ks. Amorth. Prezentowana pozycja to obowiązkowa lektura dla tych, którzy podobnie jak św. Jan Paweł II postawili Najświętszą Maryję Pannę w centrum swego życia. Ostatnia też okazja poznania człowieka, któremu życie upłynęło na walce z Szatanem. A także motywów i działań, które ukształtowały go jako człowieka i księdza. indeks: 1320019058

02

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

Wyznania egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 224 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł

Nowe wyznania egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 224 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł

Egzorcyści i psychiatrzy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320019050

indeks: 1320019060

ZOBACZ

strona 172

indeks: 1320012000

34


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

ks. Gabriele Amorth ks. Sławomir Sznurkowski SSP

ks. Gabriele Amorth ks. Sławomir Sznurkowski SSP

Bóg jest piękniejszy od diabła Duchowy testament format: 13,5 x 20,5 cm strony: 200 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

nie daj się zwyciężyć złu! O działaniu zwyczajnym i nadzwyczajnym złego ducha oraz o duchowych środkach uwolnienia format: 13,5 x 20,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Spotkałem Szatana Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski SSP format: 13,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320019057

indeks: 1320019056

indeks: 1320019055

ks. Gabriele Amorth Roberto Italo Zanini

ks. Gabriele Amorth

ks. Gabriele Amorth

Silniejsi od zła Jak rozpoznać, zwyciężyć i unikać Szatana? format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Odejdź ode mnie, Szatanie! format: 11,5 x 16,5 cm strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

Wspomnienia egzorcysty Moje życie w walce z Szatanem format: 13,5 x 20,5 cm strony: 232 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010886

indeks: 1320010896

indeks: 1320019070

ks. Gabriele Amorth

35


02 02 KSIĄŻKI KSIĄŻKI

WIARA WIARA

NOWA NIŻSZA CENA

Raniero Cantalamessa

02

Oblicza miłosierdzia Boga i człowieka Krótkie medytacje dla niecierpliwych format: 13,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł 19,95 zł Kaznodzieja domu papieskiego trzech papieży, ojciec Cantalamessa, kapucyn, w intrygujący sposób chce nas przekonać, że Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, aby wszystkim cierpiącym, odrzuconym, niewytrwałym, błądzącym i niedocenianym pokazać, jak bardzo są kochani tacy, jacy są. Bez jakichkolwiek wstępnych warunków. Według papieskiego kaznodziei często tak bardzo skupiamy się na własnej niewierności wobec Boga, że jak Piotr nie zauważamy, kiedy obok nas przechodzi miłosierny Bóg i odmienia nasze życie. Te krótkie medytacje będą doskonałą nauką dla nas na długie lata naszego życia. indeks: 1320017426

Vincenzo Paglia

Martinez Salvatore

Dom bogaty w Miłosierdzie Ewangelia św. Łukasza w rodzinie format: 12 x 18,5 cm strony: 288 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł

Żyj w wolności Ducha format: 13,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017425

abp Edward Ozorowski ks. Waldemar Chrostowski

36

indeks: 1320010167

Gustavo E. Jamut OMI

Skarb na wysokiej górze format: 13 x 20 strony: 192 oprawa: twarda cena detal.: 19,00 zł 9,95 zł

30 dni z Jezusem Miłosiernym i Świętą Faustyną format: 11,5 x 16,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł 9,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320011601

indeks: 1320010166


WIARA 02 02 KSIĄŻKI 02 KSIĄŻKI KSIĄŻKIWIARA

ks. Franciszek Mickiewicz SAC Teologiczna etyka Świętego Pawła format: 16,5 x 23,5 cm strony: 400 oprawa: twarda cena detal.: 49,95 zł

02

W książce autor koncentruje się wokół myśli etycznej Apostoła Narodów. Jak podkreśla autor, zostały w niej omówione najważniejsze zagadnienia z teologicznej etyki ogólnej i szczegółowej, zawarte w listach Pawłowych. Nie wyczerpując, oczywiście, obszaru badań naukowych. Prezentowana książka może zainteresować na wielu płaszczyznach. Zarówno teologa – w celu poszerzenia i ugruntowania wiedzy, jak i osobę pragnącą poznać bliżej Pawła Apostoła. Czasy, w których przyszło mu żyć i apostołować, oraz działania nim kierujące. Atutem rozprawy jest obszerna bibliografia, mogąca stać się zaczątkiem własnych poszukiwań.

indeks: 1320014801

ks. Jerzy Misiurek

ks. Andrzej Zwoliński

Wiara i sakramenty w życiu duchowym format: 13,5 x 20,5 cm strony: 464 oprawa: broszurowa cena detal.: 27,95 zł 19,95 zł

Mały leksykon zagrożeń duchowych format: 14,3 x 20,5 cm strony: 288 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010322

indeks: 1320010379

ks. Jerzy Misiurek

Patrizia Cattaneo

Mądrość serca W kręgu chrześcijańskiej duchowości format: 16,5 x 23,5 cm strony: 376 oprawa: broszurowa cena detal.: 39,95 zł

Jak bronić się przed diabłem O. Cipriano de Meo, lider światowych egzorcystów ujawnia całą prawdę o Szatanie format: 13 x 20 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010324

indeks: 1320010894

37


02 KSIĄŻKI

WIARA

s. Anna Maria Pudełko AP Kobieta w pełni szczęśliwa Rozważania na podstawie Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny format: 11,5 x 16,5 cm strony: 80 oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem cena detal.: 9,95 zł

02

Jak osiągnąć pełnię tego, co kobiece? Jak pogodzić wpisaną w kobiecą naturę delikatność z pewnością siebie? Jak znaleźć w życiu przestrzeń dla Boga, dla bliskich, a także dla siebie? Jak dziś być kobietą tak szczęśliwą jak Maryja? Kobiety! Razem z s. Anną Marią szukamy odpowiedzi u Maryi. Ona jest stuprocentową kobietą. Kiedy trzeba – kobieca i delikatna, kiedy trzeba – stanowcza i osiągająca cel. Spróbujmy pełniej zrozumieć same siebie i to, czego chcemy od życia.

indeks: 1320040001 ZOBACZ

strona 170

ks. Jarosław Grabowski

format: 13,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

Otucha dla ducha Poruszające świadectwa wiary format: 12,5 x 19,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

Przewodnik dla pytających o wiarę

KSIĄŻKA + AUDIOBOOK

indeks: 1320011571

indeks: 1320084082

ks. Jarosław Grabowski

Carlo Carreto

o bogu po ludzku Przewodnik dla początkujących format: 13,5 x 20,5 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł 19,95zł

Pustynia w mieście format: 12 x 18,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA KSIĄŻKA + AUDIOBOOK

38

indeks: 1320011572

indeks: 1320017914


02 KSIĄŻKI

WIARA

o. Tomasz Nowak OP Mężczyzna na Bożą miarę Rozważania na podstawie Litanii do św. Józefa format: 11,5 x 16,5 cm strony: 64 oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem cena detal.: 9,95 zł

02

Co znaczy być stuprocentowym mężczyzną według zamysłu Bożego? Jak mądrze zmagać się ze światem, ze sobą? Jak troszczyć się o innych, którzy są nam powierzeni? Jak oprzeć się na tym, co jest prawdziwą wartością? Wreszcie… Jak po męsku kochać? Mężczyźni! Wspólnie z o. Nowakiem szukamy odpowiedzi u św. Józefa. On jest stuprocentowym mężczyzną. I nie w znaczeniu macho, osiłka czy jakiegoś superbiznesmena, ale mężczyzny w stu procentach otwartego na Boga i na drugiego człowieka. indeks: 1320040002 ZOBACZ

strona 170

bł. Jakub Alberione

bł. Jakub Alberione

Apostolstwo wydawnicze Podręcznik formacji i apostolstwa format: 14,5 x 20,5 cm strony: 488 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

Krótkie medytacje Na każdy dzień roku format: 14,5 x 20,5 cm strony: 856 oprawa: twarda cena detal.: 39,00 zł

indeks: 1320010455

indeks: 1320017351

ks. Guido Gandolfo SSP

ks. Mariusz Krawiec SSP

Rodzina Świętego Pawła 10 głosów w służbie Ewangelii format: 13 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 36,00 zł

ewangelizacja w globalnej wiosce Bł. Jakub Alberione i apostolstwo środków społecznego przekazu format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010458

indeks: 1320010391

39


02 KSIĄŻKI

WIARA

Luigi Gonzaga da Fonseca

02

NOWE WYDANIE

cuda fatimy Objawienia, kult, orędzie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 352 + 16 wklejka oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł Najbardziej znane i klasyczne opracowanie na temat objawień Matki Bożej w Fatimie. Autor książki, ks. Luigi Gonzaga Aires da Fonseca, długoletni profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, zasłynął jako ekspert, który na temat Fatimy wiedział prawie wszystko. Swoją wiedzę zawarł w pracowaniu, które od momentu pierwszego wydania w 1932 r. stało się najbardziej znaną i cenioną książką o Fatimie na świecie. Książka została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków i łączny jej nakład z pewnością przewyższa kilka milionów egzemplarzy. indeks: 1320010994

Saverio Gaeta

Ojciec Święty Franciszek

Medjugorie Prawdziwa historia format: 13,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Encyklika „Laudato si’” W trosce o wspólny dom format: 12 x 20 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,00 zł 4,95 zł

NOWE WYDANIE

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010995

indeks: 1320017922

Ojciec Święty Franciszek

Ojciec Święty Franciszek

Encyklika „Lumen fidei” Światło wiary format: 12 x 20 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,00 zł 4,95 zł

adhortacja apostolska „ Amoris laetitia” O miłości w rodzinie format: 12 x 20 cm strony: 288 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017921

40

indeks: 1320017933


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

ks. Antoni Tronina

ks. Sławomir Sznurkowski SSP

ks. Antoni Paciorek

Poznaj swoją godność Imiona chrzcielne w Polsce format: 16,5 x 23,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

Wspólnie do świętości Duchowość małżeństwa i rodziny w pismach ks. Stefana Lamery SSP format: 14,5 x 20,5 cm strony: 320 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł 19,95 zł

Jezus z Nazaretu Czasy i wydarzenia format: 15 x 22,5 cm strony: 536 oprawa: twarda cena detal.: 49,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010393

indeks: 1320010457

o. Ludwik Mycielski OSB cztery święte znaki w spotkaniu ze świadkiem Jehowy format: 11,7 x 16,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

indeks: 1320010323

ks. Bogusław Zeman SSP Krzyż Świętego Pawła Katedra Jezusa Mistrza format: 14,5 x 20,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

Boże Narodzenie Rodzinne święta format: 14,5 x 14,5 cm strony: 80 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,00 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010338

indeks: 1320010451

indeks: 1320030124

41


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

42

Andy Cloninger

ks. Józef Gaweł SCJ

ks. Marian Rajchel ks. Sławomir Sznurkowski SSP

E-mail od Pana Boga do mężczyzn format: 14,5 x 20,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

Jak żyć owocami Ducha Świętego format: 14,50 x 20,50 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Rodzina oczami egzorcysty format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

indeks: 1320060134

indeks: 1320010171

indeks: 1320017461

ks. Krzysztof Guzowski

Adam Białous

ks. Andrzej Zwoliński

Duch Święty a Eucharystia Strumienie nowego życia format: 12 x 18 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

hostia Cud eucharystyczny w Sokółce format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

Droga Krzyżowa Jezusa Historia prawdziwa format: 12,5 x 19,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

indeks: 1320010164

indeks: 1320010993

indeks: 1320010249


02 KSIĄŻKI

WIARA

02

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

ks. Stanisław Urbański Ku szczytom świętości Miniprzewodnik dla początkujących i zaawansowanych w życiu mistycznym format: 10,5 x 18 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Z aniołami ku chwale Boga W 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr od Aniołów format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 16,00 zł

W służbie zmarłym cierpiącym w czyśćcu format: 12,5 x 19,5 cm strony: 320 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010165

indeks: 1320010642

indeks: 1320010641

Lamberto Schiatti

Giuseppe Ghiberti

Bruno Barberis, Massimo Boccaletti

Całun Turyński Przewodnik po obrazie pełnym tajemnic format: 13,4 x 20,4 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,99 zł

Przed Całunem format: 12,5 x 19,5 cm strony: 64 oprawa: zeszytowa cena detal.: 5,99 zł

Całun Śledztwo w sprawie Ukrzyżowanego format: 13,5 x 21 cm strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,99 zł

indeks: 1320019450

indeks: 1320010312

indeks: 1320010311

43


02 KSIĄŻKI

WIARA

Zdzisław Józef Kijas OFMConv

02

Tajemnica nieba, czyśćca i piekła format: 13,5 x 20,5 cm strony: 320; oprawa: broszurowa cena detal.: 27,95 zł Od zawsze tematy nieba, czyśćca i piekła budziły ciekawość ludzi. Ks. Kijas w swych rozważaniach uchyla rąbka tajemnicy. Pisze zarówno o niebie – darze Ojca, o czyśćcu, który jest oczekiwaniem na spotkanie z Miłością, jak i o piekle, czyli wiecznym oddzieleniu od Boga. Przybliżając czytelnikom naturę wieczności, przytacza jednocześnie podstawy biblijne, nauczanie Kościoła i świadectwa świętych. Zachęca przy tym do osobistej refleksji, która „z pewnością nie będzie stratą czasu. Im bowiem trudniej zatrzymać szybko mijający czas, tym bardziej musimy starać się to czynić, aby nie porwał nas wartki nurt wydarzeń, przelotnych i łatwych doznań, zmartwień bez znaczenia i pragnień bez większych szans na poprawę życia. Myśląc natomiast o niebie czy piekle, można lepiej smakować chwile, nadając im głębszą wartość”. indeks: 1320019683

ks. Tadeusz Dajczer

ks. Tadeusz Dajczer

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 11,5 x 16,5 cm strony: 272 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 11,5 x 16,5 cm strony: 272 oprawa: twarda cena detal.: 12,50 zł

indeks: 1320010513

indeks: 1320010512

ks. Łukasz Laskowski

ks. Tadeusz Dajczer

Co wiemy o niebie? 55 pytań i odpowiedzi format: 13,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Rozważania o wierze Z zagadnień teologii duchowości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

indeks: 1320084084

indeks: 1320010500

ZOBACZ

44

strona 171


02 KSIĄŻKI

PORADNIKI

Beata Bukowiecka, Marika Furmańczak Anna Patrzałek, Dorota Sokół Dylematy mamy i taty w kuchni Poradnik zdrowego żywienia dzieci format: 16,5 x 23,5 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł

02

Jak układać posiłek dziecka? Co zrobić, żeby dziecko pokochało warzywa i picie wody? Jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej? Jak wspierać odporność? Na te i wiele innych pytań, nurtujących rodziców małych dzieci, odpowiada książka pt. „Dylematy mamy i taty w kuchni. Poradnik zdrowego żywienia dzieci”. Cztery matki, z zawodu dietetyczki, dzielą się swoją wiedzą, zarówno tą teoretyczną, jak zdobytą w praktyce – na własnych pociechach. Podają praktyczne wskazówki, a także kulinarne triki. Atutem książki są piękne ilustracje i grafika. Aż chciałoby się ją… zjeść. indeks: 1320010757

Renee Swope

Agnieszka Kozak Wojciech Gackowski

Teresa Tomeo

Kobieta pewna siebie Jak przestać w siebie wątpić i zacząć żyć format: 13 x 20 cm strony: 232 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

W poszukiwaniu miłości Między bliskością a samotnością. Bajki terapeutyczne dla dorosłych format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

Twoje boskie życie Lista rzeczy, które zaplanował dla nas Bóg format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010189

indeks: 1320010566

indeks: 1320010197

45


02 KSIĄŻKI

PORADNIKI

Susan Gregory Post Daniela format: 16,5 x 23,5 cm strony: 328 oprawa: broszurowa cena detal.: 39,95 zł

02

Dowiedz się, dlaczego miliony ludzi na całym świecie na nowo odkrywają post! Książka Post Daniela zawiera przepisy oraz rozważania na każdy dzień 21-dniowego postu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Spróbuj. Przez Post Daniela zyskasz lepszy kontakt z Bogiem, a przy okazji pozbędziesz się zbędnych kilogramów. · Jak pościć w bezpieczny i zdrowy sposób. · Jak posługiwać się 21-dniowym planem. · Jak przygotować zdrowe posiłki. · Jak przeżywać post zbiorowy razem ze swoją parafialną rodziną i przyjaciółmi. · Jak nauczyć się słuchać Boga i odkryć Jego plany wobec swojego życia. indeks: 1320016560

Paweł M. Lipnicki

Carlo Nesti

Carlo Nesti

Z Bogiem dasz radę! Pierwsza pomoc w sytuacji utraty pracy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 168 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł 6,95 zł

Mój trener nazywa się Jezus format: 12,5 x 19,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Mój psycholog nazywa się Jezus format: 12,5 x 19,5 cm strony: 136 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

indeks: 1320017445

indeks: 1320017440

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320019492

46


02 KSIĄŻKI

PORADNIKI

ks. Marek Dziewiecki Wybacz, pojednaj się i kochaj! format: 14,5 x 20,5 cm strony: 200 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

02

Owocem miłości jest przebaczenie i pojednanie. Lekarstwem na każdą ranę z przeszłości jest wybaczenie i pojednanie – z Bogiem, z samym sobą, z bliźnimi. Wymaga ono nie tylko dobrej woli, ale też mądrości i nawrócenia. Książka przeznaczona jest dla tych, którzy chcą pomóc sobie i innym uleczyć zranione więzi i odzyskać siłę potrzebną do życia w miłości tu i teraz. W sposób pogodny i szczęśliwy żyją ci, którzy rozliczają się ze swoją bolesną przeszłością, by kochać oraz by wiązać się z tymi, którzy najbardziej kochają.

ZOBACZ

strona 171

indeks: 1320010243

Gustavo E. Jamut

ks. Marek Dziewiecki

Dorota Kumorek

Przebaczenie Klucz do przemiany serca format: 12,5 x 19,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Droga zwycięzców 12 kroków nie z tej ziemi format: 14,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł

Dlaczego feminizm Odpowiedź Kościoła katolickiego na współczesne tendencje feministyczne format: 11,7 x 16,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 11,95 zł 9,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017435

indeks: 1320010244

indeks: 1320012250

47


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

Gilberto Borghi Wiara w czasach Facebooka format: 13,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

02

Gilberto Borghi w interesujący sposób wprowadza czytelnika w świat nastolatków. Książka jest doskonałym drogowskazem dla rodziców, wychowawców i osób pracujących z młodzieżą. Także młodzi znajdą tu podpowiedzi, jak odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości. Pokolenie Facebooka nie chce słuchać tego, co powinno robić, a czego nie. Poszukuje przestrzeni, w której można czegoś doświadczyć, być akceptowanym i odkrywać samego siebie. Dzisiaj wiara jawi się coraz bardziej jako potrzeba doświadczenia relacji zdolnej wzbudzić uczucia. To pragnienie przyciąga o wiele bardziej niż katechizm, dlatego spróbujmy wyjść temu naprzeciw. indeks: 1320019495

Bernadette Noll

Monika i Marcin Gajdowie

Rodzina slow Jak zwolnić, odbudować więzi i doświadczyć większej radości format: 13,5 x 20,5 cm strony: 232 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95zł 29,95 zł

rodzice w akcji Jak przekazać dzieciom wartości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010786

48

ZOBACZ

strona 174

indeks: 1320010780

Doug Fields

Mariola Wołochowicz

7 sposobów jak zostać jej bohaterem Bądź mężem, o którym marzy twoja żona format: 13,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

6 zaskakujących pragnień dzieci Rodzice, nie bójcie się wymagać! format: 14,5 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

indeks: 1320010756

indeks: 1320010802


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

Gregory K. Popcak Kiedy rozwód nie wchodzi w grę Jak uzdrowić małżeństwo i pielęgnować miłość format: 14,5 x 20,5 cm strony: 352 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

02

Poradnik, który pomoże uratować twoje małżeństwo Książka mówi nie tylko o tym, jak ocalić małżeństwo, ale także jak je zmienić. W kolejnych rozdziałach autor opowiada o prostych działaniach, które uzdrowią relację małżeńską oraz pozwolą przyswoić nawyki przyjazne małżeństwu. Podaje praktyczne i ważne powody mówiące o tym, dlaczego warto pracować nad poprawą trudnych małżeńskich relacji. Podpowiada jak uratować małżeństwo, nawet jeśli jeden z współmałżonków nie ma ochoty się w to angażować. Dzięki poradnikowi dowiesz się, jak ocalić małżeństwo przed rozwodem, nauczysz się skutecznie rozwiązywać konflikty, poznasz metody na uzdrowienie i wzmocnienie relacji ze współmałżonkiem, stworzysz atmosferę miłości. indeks: 1320010188

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

o. Ksawery Knotz OFMCap Anna Zajic Małgorzata i Jan Wilkowie

Złamać szyfr, czyli jak zrozumieć małżonka Pół żartem, całkiem serio format: 14,5 x 20,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

Teściowie i młodzi Jak to ma działać? format: 13 x 20 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010801

indeks: 1320105050

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

o. Ksawery Knotz OFMCap

Seks po chrześcijańsku Jak w pełni wykorzystać Boży dar płciowości format: 14,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł indeks: 1320010741

Seks jakiego nie znacie Dla małżonków kochających Boga format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

ZOBACZ

strona 172

indeks: 1320010770

49


02 KSIĄŻKI

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

o. Józef Augustyn SJ

02

Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości format: 11,7 x 16,5 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

NOWE WYDANIE

Dzieci są nie tylko radością naszego życia, którym należy się miłość i opieka. Są małymi ludźmi, z którymi od najmłodszych lat powinniśmy budować życzliwe, oparte na prawdzie i szacunku relacje. To nie jest trudne. Poznaj 12 praktycznych zasad rodzicielstwa, które pomagają budować zdrowe relacje w rodzinie. Po ten miniporadnik wychowawczy powinni sięgnąć zarówno ojcowie, jak i matki, jeśli chcą się dowiedzieć, jak mądrze kochać swoje dzieci, by one też nas kochały.

indeks: 1320010754

50

ks. Arkadiusz Olczyk

o. Ksawery Knotz OFMCap

Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie format: 12 x 18,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety format: 13 x 20 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320101066

indeks: 1320010771

Izabela Barton-Smoczyńska

Jadwiga Bilska, Paweł Bilski

O dziecku, które odwróciło się na pięcie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 272 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

Wystarczy kochać Karol zmienił nasze życie format: 12,5 x 19,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320105030

indeks: 1320010242


02 KSIĄŻKI przygoda bycia ojcem

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA, WYCHOWANIE

format: 11,5 x 19 cm; oprawa: broszurowa; cena detal.: 14,95 zł

02

Ken Canfield

Ken Canfield

Tworzenie więzi Dla ojców niemowląt strony: 72

Zabawa, nauka, rozwój Dla ojców przedszkolaków strony: 64

Wspólne odkrywanie świata Dla ojców dzieci w wieku szkolnym strony: 88

indeks: 1320012014

indeks: 1320012012

indeks: 1320012011

Ken Canfield

Ken Canfield

Wspaniały czas zmian Dla ojców nastolatków strony: 88

Na wodach dorosłości Dla ojców dzieci pełnoletnich strony: 72

indeks: 1320012013

SERIA

Ken Canfield

indeks: 1320012015

ZOBACZ AUDIOBOOKI TEJ SERII

strona 174

51


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

o. Augustyn Pelanowski OSPPE Siódma pieczęć Sens i siła modlitwy wstawienniczej format: 14,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł

02

To książka o modlitwie wstawienniczej. Jest owocem rekolekcji wygłoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” na Jasnej Górze. Opierając się na Piśmie Świętym, przypomina, że jesteśmy powołani do modlitwy. Przekonuje, że Bóg jest miłosierny i że Maryja jest naszą najlepszą matką, która zawsze za nami się wstawia i że Pan zawsze Jej wysłuchuje. Tłumaczy, za kogo należy się modlić, jaka modlitwa podoba się Bogu. Podaje wskazówki taktyczne, dzięki którym modlitwa będzie przynosić zwycięskie skutki u otoczonych troską modlitwy. To lektura dla wszystkich, bo przecież „nic nam nie pomaga znosić ciężaru istnienia tak jak modlitwa. Ale nie tylko dla nas samych modlitwa jest ulgą, pomaga ona również innym. Czyż modląc się za innych, nie modlimy się za siebie? Czy pragnąc innych przywieść do Boga, nie staramy się sami do Niego przylgnąć? Jedni na drugich mamy wpływ potężniejszy, niż to sobie uświadamiamy”. Do książki dołączona jest zakładka z modlitwą. indeks: 1320017210

ks. Czesław Krakowiak Szkoła modlitwy chrześcijańskiej Jutrznia i Nieszpory modlitwą Ludu Bożego format: 12,5 x 19,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 13,00 zł 9,95 zł

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

Wunibald Müller

Aby mieli życie wieczne... Modlitwy za zmarłych format: 10,5 x 14,5 cm strony: 248 oprawa: twarda cena detal.: 11,95 zł

Jak żyć po stracie kogoś bliskiego Modlitwa psalmami w przeżywaniu żałoby format: 10,5 x 18 cm strony: 72 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

indeks: 1320010643

indeks: 1320012195

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010168

52


02 KSIĄŻKI 

MODLITWA

format: 13,5 x 20,5 cm; strony: 176; oprawa: broszurowa ze skrzydełkami; cena detal.: 19,95 zł Książka dwustronna! dwoje autorów, dwa teksty, jedna książka, jedna cena!

s. Anna Maria Pudełko AP

ks. Arkadiusz Paśnik

Różaniec dla dwojga Taka jak Ty

Różaniec dla dwojga Taki jak Ty

02

Dwustronna książka pozwoli odkryć tajemnice Różańca w życiu każdej współczesnej kobiety i każdego współczesnego mężczyzny. Sprawi, że modlitwa będzie przyjemnością, a nie obowiązkiem. Teksty przygotowane osobno dla kobiet, przez s. Annę Pudełko, osobno dla mężczyzn, przez ks. Arkadiusza Paśnika. Rozważania mają charakter duchowy, biblijny, ale o dużym rysie psychologicznym, w ujęciu współczesnym, zrozumiałym dla każdego. Wymagają sięgnięcia do własnej historii życia i, być może, poczynienia w nim większych zmian! Pozycja nie tylko na październik. Aktualna cały rok, a nawet całe życie! indeks: 1320015711

ks. Mariusz Krawiec SSP

Krzysztof Ziemiec Droga zbawienia Rozważania format: 10,5 x 14,8 cm strony: 36 oprawa: twarda cena detal.: 6,95 zł 4,95 zł

Droga krzyżowa oparta na Piśmie Świętym i Dzienniczku św. s. Faustyny format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Droga krzyżowa dla potrzebujących duchowego uzdrowienia format: 10,5 x 12,5 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320040820

indeks: 1320030724

indeks: 1320040850

53


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

Jarosław Marszałek Czy możemy modlić się o pieniądze? format: 12,5 x 19,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł

02

Niejedna osoba będzie oburzona pytaniem postawionym w tytule: „Jak to, modlić się o pieniądze, o mamonę?”. Ale pieniądze przecież nie są ani złe, ani dobre, ważne natomiast jest nasze do nich podejście. I czy chcemy, czy nie, są nam potrzebne do życia. Przenieśmy więc nasze potrzeby na grunt modlitwy, porozmawiajmy z naszym kochającym Ojcem. On jak każdy ziemski ojciec chce zapewnić swoim dzieciom godziwe utrzymanie, zagwarantować potrzebne środki do życia. A jak się modlić? Wskazówki znajdziesz w książce wraz z wybranymi modlitwami. indeks: 1320015023

54

Dobrego dnia z Aniołem Stróżem Myśl na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,8 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Podstawowe modlitwy i prawdy wiary format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

modlitwy świętej faustyny format: 9,5 x 14 cm strony: 184 oprawa: twarda cena detal.: 12,95 zł

indeks: 1320010612

indeks: 1320034461

indeks: 1320011585


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

ks. Olinto Crespi Fausto Negri Józef - człowiek, który prowadzi do boga 31 rozważań i modlitw format: 12 x 18,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 31 rozważań i modlitw, które zawiera książka Józef - człowiek, który prowadzi do Boga, to 31 dni, by pokochać rzeczywistość, w której przyszło ci żyć, nauczyć się wierzyć w Boga, ufać ludziom, zawsze żyć nadzieją. To czas nie tylko na to, aby z pomocą modlitwy otrzymać jakieś łaski, ale przede wszystkim na to, aby przyjąć łaskę. Daj się poprowadzić człowiekowi, który pokaże ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim życiu, a przy tym nie wypowie do ciebie ani jednego słowa. Zaufaj Józefowi z Nazaretu.

02

indeks: 1320030729

Przyjdźcie do mnie wszyscy Propozycje 31 adoracji przed Najświętszym Sakramentem format: 11,7 x 16,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

indeks: 1320011584

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO format: 10,5 x 16 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320034460

Miguel Cuartero Samperi

Małgorzata i Jan Wilkowie

Maryja rozwiązująca węzły Nowenna, która ratuje małżeństwa format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

W objęciach Boga Rachunek sumienia dla narzeczonych i małżonków format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320019225

indeks: 1320040601

55


02 KSIĄŻKI

MODLITWA

02

ks. Bogusław Zeman SSP nabożeństwo majowe format: 12,5 x 19,5 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Rozważania różańcowe format: 10,5 x 14,8 cm strony: 48 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Różaniec ze świętą Siostrą Faustyną format: 10,5 x 14,8 cm strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

indeks: 1320015703

indeks: 1320030723

DUCH Święty i tajemnice zbawienia Rozważania różańcowe format: 10,5 x 14,8 cm strony: 56 oprawa: broszurowa cena detal.: 7,95 zł

Ufaj miłosierdziu Mojemu. Modlitwy format: 7,5 x 11,5 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,00 zł

Ufaj miłosierdziu Mojemu. Modlitwy format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

indeks: 1320030728

indeks: 1320010651

indeks: 1320010652

indeks: 1320011581

ks. Tomasz Wasilewski SSP

56


02 KSIĄŻKI 

MODLITWA

format: 11,5 x 16,5 cm; strony: 80; oprawa: broszurowa; cena detal.: 6,95 zł Książka dwustronna! Nie ma znaczenia, jaką nazwę nosi to, co ci dolega. Wszystkie choroby mają ten sam wymiar: cielesny i duchowy. Modlitwa jest jak niewyczerpany strumień łaski, a Jezus rozumie jak nikt inny. Terapie mogą zadziałać lub nie, mogą przynieść zatrzymanie choroby, a nawet regres i wyleczenie, lub mogą być zupełnie nieskuteczne. Modlitwa jest zawsze skuteczna. I nigdy nie powinna być ostatnią deską ratunku, ale pierwszą pomocą, a nawet chlebem powszednim naszego życia

ks. Mariusz Krawiec SSP

Adam Tarczyński

Droga krzyżowa dla chorych potrzebujących uzdrowienia duszy

Droga krzyżowa dla chorych potrzebujących uzdrowienia ciała

ufność

02

indeks: 1320040851

św. Urszula Ledóchowska

Anna Mroczek CSA

Ufajcie Sercu Jezusowemu!

Z Aniołem Stróżem przez życie Wybrane modlitwy strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Modlitwy za wstawiennictwem świętej Urszuli Ledóchowskiej strony: 32 cena detal.: 4,99 zł indeks: 1320104004

indeks: 1320104006

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

s. Anna Czajkowska WDC

Koronki za konających i zmarłych Nowenna za zmarłych ze świętymi strony: 48 cena detal.: 5,95 zł

Z pomocą cierpiącym w czyśćcu Nowenna za zmarłych z bł. Honoratem Koźmińskim strony: 48 cena detal.: 5,95 zł

indeks: 1320104005

indeks: 1320104007

O mój Jezu! Miłosierdzia!

SERIA

format: 10,5 x 14,8 cm; oprawa: zeszytowa

Zobacz RÓWNIEŻ książki Biblioteki Dnia Pańskiego strona 77

57


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

Maryja

Gabriele Amorth

02

ewangelia maryi Kobieta, która pokonała zło format: 12,5 x 19,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł Książka bestsellerowego autora ks. Gabriela Amortha, która w prosty sposób prezentuje doktrynę mariologiczną, przyczynia się do osobistego wzrostu duchowego i powadzi do lepszego poznania Matki Jezusa. Autor proponuje trzydzieści jeden medytacji, w których przedstawia wszystkie wydarzenia ewangeliczne związane z Dziewicą Maryją, oraz wyjaśnia i zgłębia znaczenie dogmatów maryjnych, kultu i pobożności ludowej.

indeks: 1320019215

Scott Hahn

ks. Mieczysław Maliński

Rino Cammilleri

Maryja. Mama i Królowa format: 12,5 x 19,5 cm strony: 248 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Polska Ikona Historia świętego obrazu w historii narodu polskiego format: 11,5 x 16,5 cm strony: 304 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Łzy z Nieba Co chce powiedzieć nam Maryja? format: 13,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320019226

58

indeks: 1320012301

indeks: 1320010992


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

JAN PAWEŁ II

ks. Arkadiusz Nocoń

02

Śladami Jana Pawła II po Watykanie Przewodnik format: 14 x 20 cm strony: 192 oprawa: zintegrowana cena detal.: 29,95 zł Przewodnik powstał z myślą o wszystkich, którzy każdego roku licznie pielgrzymują do grobu św. Jana Pawła II. Opowiada o pamiątkach związanych z polskim papieżem, zarówno tych materialnych (napisy, mozaiki, budynki), jak i tych niematerialnych (wydarzenia, gesty, słowa). Wszystko oczywiście z dokładną lokalizacją, mapami i zdjęciami. Książka ma charakter przewodnika, ale równie dobrze można ją potraktować jako wirtualny przewodnik po najważniejszych momentach pontyfikatu. Wszystko z nadzieją, że podążanie watykańskimi śladami Jana Pawła II jeszcze bardziej przybliży nam jego postać i pozwoli pełniej odkryć bogactwo jego duchowej spuścizny: nieprzemijającą moc świadectwa i głębię nauczania. indeks: 1320080122

Paweł Kopycki Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II format: 13 x 20 cm strony: 144 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł

Nie lękajcie się! Wybrane modlitwy do św. Jana Pawła II format: 10,5 x 14,8 cm strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

Dobrego dnia z Janem Pawłem II Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

indeks: 1320010336

indeks: 1320104008

indeks: 1320010607

59


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

JAN PAWEŁ II

Andrea Riccardi

02

Jan Paweł II. Biografia format: 16,5 x 23,5 cm strony: 560 oprawa: twarda cena detal.: 39,95 zł 29,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

Jan Paweł II musiał się mierzyć z komunizmem przez ponad dziesięć lat, aż do upadku muru berlińskiego. Był papieżem zwycięzcą w konfrontacji z sowieckim imperium, któremu jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość obserwatorów przepowiadała długie trwanie. Czy był więc papieżem politykiem? Każdy, kto pamięta uduchowienie, mistycyzm i rozmodlenie papieża Wojtyły, musi stwierdzić coś dokładnie przeciwnego: wiara była sercem tego pontyfikatu, skoncentrowanego zasadniczo na przekazywaniu orędzia Ewangelii pod każdą szerokością geograficzną. Autor, odsłania przed nami nie tylko życie Karola Wojtyły, ale również znaczenie tego wielkiego pontyfikatu zarówno dla Polski, jak i dla świata. indeks: 1320017413

Jan Paweł II

Joanna Jureczka-Jurgała

60

Mocni mocą miłości Droga krzyżowa z Janem Pawłem II format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Jan Paweł II. Myśli format: 10,5 x 14,8 cm strony: 16 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,50 zł

List do Rodzin format: 11,7 x 16,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320040830

indeks: 1320034414

indeks: 1320010923


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

OJCIEC PIO

Saverio Gaeta Ojciec Pio Święty stygmatyk format: 12 x 18,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł Od czasu do czasu Bóg daje światu wyjątkowych ludzi. Świętych, mistyków, którzy w sposób szczególny wzywają nas do nawrócenia. Takim znakiem Bożym dla świata był i jest nadal Ojciec Pio. Książka przedstawia życie Stygmatyka, najważniejsze aspekty jego świętości oraz nadprzyrodzone zjawiska i zdarzenia z jego życia. Warto poznać Ojca Pio, bo kto raz go pokocha, ten na zawsze zostanie jego duchowym dzieckiem. Nawet jeśli my o nim zapomnimy na chwilę w naszym zagonionym życiu, to Święty Ojciec Pio nas nie opuści i będzie się nami dyskretnie opiekował.

02

indeks: 1320010588

Campanella Stefano Miłosierdzie w życiu Ojca Pio format: 13,5 x 20,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 24,95 zł

OJCIEC PIO DOBREGO DNIA... seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

indeks: 1320010584

indeks: 1320018900

Andrea Tornielli Tajemnica Ojca Pio i Karola Wojtyły format: 13,5 x 20,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 9,95 zł

Ojcze Pio! Módl się za nami format: 10,5 x 14,8 cm strony: 16 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,95 zł

indeks: 1320010589

indeks: 1320034404

61


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

inni

Marcello Lanza

02

Święta Faustyna i egzorcyzmy format: 13,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł Pragnę, by wiele osób przeczytało tę książkę, ponieważ zawiera naukę potrzebną wszystkim. ks. Gabriele Amorth SSP

Marcello Lanza rozpatruje problem egzorcyzmów w świetle Bożego miłosierdzia i życia mistycznego św. Faustyny Kowalskiej. Zatrzymuje się również nad relacjami pomiędzy egzorcyzmem a mistyką. Mistyka jako ściśle związana ze świętością potrzebna jest wszystkim, lecz szczególnie pilnie osobom cierpiącym z powodu demonów oraz egzorcystom. Autor porusza też tematykę piekła, o którym tak mało się dziś mówi, a które św. Faustyna poznała bezpośrednio i przedstawiła sugestywnie i z odwagą. indeks: 1320017462

Elżbieta Wiater

62

Karolina Kózkówna Wolę być taka, jaka jestem format: 12 x 18,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Dobrego dnia ze św. Faustyną Kowalską Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,50 x 14,50 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

Dobrego dnia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

indeks: 1320010762

indeks: 1320010617

indeks: 1320010608


02 KSIĄŻKI

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

02

Rita z Cascii

José Luis Olaizola

Jean Lafrance

Święta od spraw niemożliwych format: 12,5 x 19,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Święty Josemaria Escriva Historia pewnego marzenia format: 12 x 18,5 cm strony: 168 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Miłość moim powołaniem Droga duchowa św. Teresy z Lisieux format: 12,5 x 19,5 cm strony: 148 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010585

indeks: 1320013310

ks. Wojciech Kuzioła SSP

ks. Michał Damazyn

Jan XXIII. Dobry papież format: 10,5 x 14,8 cm strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,50 zł 2,95 zł

Ludzie miłosiernego Boga format: 14,5 x 20,5 cm strony: 240 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

indeks: 1320010765

Bł. Franciszka Siedliska Myśli na każdy dzień roku format: 11,7 x 16,5 cm strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł 3,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010625

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320034417

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010169

63


02 KSIĄŻKI

święci i błogosławieni

02

Cyprian Kostrzewa SSP

Domenico Agasso jr

Gianluigi Pasquale

Święty Charbel Pokorny naśladowca Chrystusa format: 12 x 18,5 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 16,95 zł

Święty Antoni z Padwy Mistrz ewangelicznej pokory format: 12 x 18,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Franciszek z Asyżu Droga do radości doskonałej format: 12 x 18,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320010532

indeks: 1320010586

indeks: 1320010587

Dobrego dnia z bł. honoratem koźmińskim Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Dobrego dnia ze św. Maksymilianem Marią Kolbem Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 224 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

bł. Jakub Alberione Paweł Apostoł Natchnienie i wzór format: 14,5 x 20,5 cm strony: 352 oprawa: twarda cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł

indeks: 1320010611

indeks: 1320017350

różaniec gratis

indeks: 1320010613

64

NOWA NIŻSZA CENA


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

papież franciszek papież Franciszek Nie bój się drogi! format: 13 x 20 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł 19,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

02

Niezbędna książka dla każdego, kto pragnie zrozumieć „nową epokę Kościoła”, zapoczątkowaną przez papieża Franciszka. Papież Franciszek w swoich homiliach i przemówieniach ukazuje obraz Kościoła, który wychodzi poza siebie, poza własne mury wewnętrzne i zewnętrzne, aby docierać do ludu Bożego i świata; obraz Kościoła ewangelizującego i przeżywającego nieustanną misję, czującego odpowiedzialność i radość z tej wędrówki; Kościoła, który nie boi się drogi ani tego, co może znaleźć, wędrując pośród ludzi, zwłaszcza tam, gdzie najgłośniej słychać wołanie ubogich, wykluczonych i uciśnionych, na peryferiach egzystencji. Ten Kościół, jak jasno pokazuje ta publikacja, wyrusza w drogę, podążając za Jezusem, który w ciągu całego swojego życia przemierzył drogi Palestyny, głosząc każdemu człowiekowi Ewangelię zbawienia. indeks: 1320017422

Saverio Gaeta Kim jest papież Franciszek? format: 14 x 20 cm strony: 64 oprawa: twarda cena detal.: 18,95 zł 9,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017419 KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD

Papież Franciszek. niespodziewany dar od boga Rozmowy z kard. Jorge Mariem Bergoliem format: 12,5 x 19,5 cm strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 10,95 zł 4,95 zł

papież Franciszek Życie i wyzwania format: 13 x 20 cm strony: 144 oprawa: twarda cena detal.: 12,95 zł 6,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017417

Dobrego dnia z papieżem Franciszkiem Myśli na każdy dzień roku seria: Dobrego dnia format: 10,5 x 14,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 8,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017418

indeks: 1320010616

65


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

WANDA PÓŁTAWSKA

GENEALOGIA DIVINA Boże pochodzenie człowieka format: 13,5 x 20,5 cm strony: 376 oprawa: broszurowa cena: 29,95 zł Zapis wykładów przeprowadzonych przez dr Wandę Półtawską dla bielskiego oddziału Instytutu Teologii Rodziny. Przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą sobie odpowiedzieć na pytanie, kim – w świetle nauczania Kościoła i Jana Pawła II – jest kobieta i kim mężczyzna, na czym polega ich godność. Autorka, za którą stoi ponad 60-letnie doświadczenie, pokazuje najczęściej popełniane błędy i równocześnie na przykładach wskazuje, jak budować zdrowe relacje, rodzące prawdziwe uczucie, oparte na Bogu. Nie boi się przy tym trudnych czy kontrowersyjnych kwestii. Podejmuje m.in. temat płciowości, znaczenia aktu seksualnego, omawia skutki antykoncepcji, podkreślając, że Boże pochodzenie człowieka zobowiązuje.

02

indeks: 1320011059

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Samo życie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Z prądem i pod prąd format: 12,5 x 19,5 cm strony: 384 oprawa: broszurowa cena detal.: 25,95 zł

Jeden pokój Rozmowy na podstawie filmu Pawła Zastrzeżyńskiego „Jeden pokój” format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

indeks: 1320013520

indeks: 1320025020

indeks: 1320011057

Zobacz RÓWNIEŻ książki Biblioteki Dnia Pańskiego strona 74 oraz DVD strona 227

66


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

02

Nagroda Feniks

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Uczcie się kochać format: 13,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Beskidzkie rekolekcje Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich format: 16,5 x 23,5 cm strony: 576 oprawa: broszurowa cena detal.: 49,95 zł

Stare rachunki format: 12,5 x 19,5 cm strony: 288 oprawa: twarda cena detal.: 20,95 zł

indeks: 1320011058

indeks: 1320011051

indeks: 1320010250

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

in vitro Zagrożona godność format: 11,70 x 16,50 cm strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

I boję się snów format: 12,5 x 19,5 cm strony: 216 oprawa: broszurowa cena detal.: 14,95 zł

Eros et iuventus! format: 12,5 x 19,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 15,95 zł14,95 zł

ZOBACZ strona 171

indeks: 1320011056

indeks: 1320019099

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320011055

67


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

ks. Arkadiusz Paśnik Lęk format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

02

Książka ks. Arkadiusza Paśnika to autobiograficzny dziennik jego pielgrzymki do Ziemi Świętej. Autor łączy drogę po miejscach świętych z drogą po najbardziej intymnych obszarach ludzkiej psychiki. W swojej niezwykłej wędrówce szuka odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania: Co jest przyczyną ludzkiego lęku? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? Czym jest miłość? Jaka jest relacja miłości do lęku? Książka napisana w sposób niezwykle autentyczny i szczery może pomóc współczesnemu człowiekowi w walce o zachowanie ludzkiej godności i najwyższych wartości w świecie cierpienia, lęku, przemocy i niepokoju.

indeks: 1320010183

Henryka Paśnik ks. Arkadiusz Paśnik Obietnica Historia, którą napisało życie format: 14,5 x 20,5 cm strony: 256 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

ks. Arkadiusz Paśnik

ks. Arkadiusz Paśnik

znamię format: 14,5 x 20,5 cm strony: 216 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł

Dar format: 14,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: twarda cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010181

indeks: 1320010182

ZOBACZ strona 172

indeks: 1320010196

68


02 KSIĄŻKI

ŚWIADKOWIE WIARY

Mariagrazia Margini Jasne Światło Błogosławiona Chiara Badano format: 13,5 x 20,5 cm strony: 216 + 16 wklejka oprawa: broszurowa cena detal.: 22,95 zł

02

Autor i jednocześnie bohater tej powieści, ks. Arkadiusz Paśnik, to człowiek z wykraczającą poza jego życie niezwykłą historią, którą opisał już w książkach Obietnica i Znamię. W pewnym momencie swojego życia zrozumiał, że otrzymał dar. Pisze o drodze do niego i o dzieleniu się tym darem z innymi. To książka dla każdego i o każdym z nas. Nie ma w niej moralizatorstwa, kaznodziejstwa. Jest za to historia człowieka, w której może się przejrzeć każdy.

indeks: 1320010127

Roberto Italo Zanini

Matka Elvira

Natuzza Evolo Mistyczka naszych czasów format: 14,5 x 20,5 cm strony: 264 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

Przytulenie Historia Wspólnoty Cenacolo format: 13,5 x 20,5 cm strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

indeks: 1320010124

indeks: 1320010123

João César das Neves

s. Wanda Boniszewska CSA

Łucja z Fatimy i jej kuzyni format: 13,50 x 20,50 cm strony: 184 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

Ukryta przed światem Dziennik duszy format: 15,5 x 23,5 cm strony: 464 oprawa: broszurowa cena detal.: 35,95 zł

indeks: 1320011132

Nagroda Feniks

indeks 1320010644

69


02 KSIĄŻKI

ludzie naszych czasów

Milly Gualteroni Z depresji do wiary Świadectwo życia sławnej dziennikarki format: 13,5 x 20,5 cm strony: 248 oprawa: broszurowa cena detal.: 22,95 zł

02

Dziewczyna pochodząca ze znanej lombardzkiej rodziny po kilku latach pracy jako nauczycielka rozpoczyna karierę dziennikarki w Mediolanie. W wirze wielkiego świata odrzuca nakazy moralne. Za maską przebojowej dziennikarki kryje się tragedia: ciężka depresja, która wciąga ją w coraz ciemniejszą przepaść. Nie pomagają ani nowoczesne leki, ani różne terapie. Trzykrotnie próbuje targnąć się na swoje życie. Kiedy wydaje się, że jej życie sięgnęło samego dna piekła, wtedy nieoczekiwanie wdziera się w nie Tajemnica. Bohaterka przez swoje świadectwo pragnie pokazać ludziom cierpiącym na ciele, umyśle i duszy, że Bóg czeka na każdego, kto zechce pochwycić Jego rękę, którą On nieustannie wyciąga do człowieka.

indeks: 1320017543

Nagroda Feniks

Ania Golędzinowska

Ania Golędzinowska

Ania Golędzinowska

ocalona z piekła Wyznania byłej modelki format: 13,5 x 20,5 cm strony: 312 okładka: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł

Z ciemności do światła Jak żyć w czystości serca format: 13,5 x 20,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa ze skrzydełkami cena detal.: 29,95 zł 19,95 zł

Jestem grzesznikiem Na spowiedź nigdy nie jest za wcześnie format: 13,50 x 20,50 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 14,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320019002

indeks: 1320019001

indeks: 1320019000

Zobacz RÓWNIEŻ DVD strona 227

70


02 KSIĄŻKI

ludzie naszych czasów

Wostal Krzysztof Agnieszka Majnusz Życie w zachwycie Bez wzroku i słuchu format: 13,5 x 20,5 cm strony: 128 + 16 wklejka oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

02

Czy zdarzyło Ci się myśleć o wzroku, słuchu i innych zmysłach? Czy zastanawiałeś się, jakby to było ich nie mieć? Czy umiałbyś odnaleźć sens i siłę, aby stawiać czoło codzienności? Książka przedstawia nam wyjątkowego człowieka, który potrafi zachwycać się życiem, mimo że jest głuchoniewidomy. Który nie tylko jest samodzielny, ale realizuje swoje pasje. Jest kochającym ojcem trójki dzieci. Pracuje zawodowo. Jest przedsiębiorcą, wykładowcą uniwersyteckim i społecznikiem. Zawsze chce robić coś dla innych… Jego podejście do życia fascynuje. Być może dzięki tej książce ktoś zobaczy siebie w innym świetle: jako człowieka bardziej świadomego, z nieograniczonymi pokładami energii i możliwości, których uaktywnienie sprawi, że swoje życie również będzie przeżywać w zachwycie! indeks: 1320010245

Simone Guido, Bernhard Guido Kathrin Schadt Henry Quinson

Tim żyje! Historia chłopca, który przeżył aborcję format: 14,5 x 20,5 cm strony: 240 + 16 wkładka oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł indeks: 1320017544

Mnich z Wall Street format: 14,5 x 20,5 cm strony: 208 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł 19,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010897

Krzysztof Kamiński

Sammy Basso

Ojciec Klimuszko znany i nieznany format: 14,5 x 20,5 cm strony: 280 oprawa: broszurowa cena detal.: 29,95 zł

Nie zmieniłbym niczego! format: 14,5 x 20,5 cm strony: 192 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł 19,95 zł

indeks: 1320010763

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320017542

71


02 KSIĄŻKI

DLA KATECHETÓW I DUSZPASTERZY

seria Katechetyczna br. Tadeusz Ruciński FSC Nasz teatrzyk jak się patrzy Inscenizacje dla dzieci młodszych format: 16,5 x 23,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 24,95 zł

02

Nauczyciele, którzy chcą wzbudzić w uczniach pasję teatralną, znajdą w tej książce wiele inspirujących pomysłów. Autor w 16 inscenizacjach nawiązuje do wydarzeń biblijnych i przenosi je na scenę teatralną. Uczniowie, wchodząc w role, stają się uczestnikami wydarzeń sprzed tysięcy lat, które na zawsze pozostaną w ich pamięci. Będzie to dla nich fascynująca przygoda, ponieważ historie biblijne są zaadaptowane do ich możliwości aktorskich. Dzięki przedstawieniom teatralnym uczniowie nabiorą pewności siebie, rozwiną swoją kreatywność oraz przekonają się, że kraina Biblii to niezwykły świat, pełen ciekawych postaci i cudownych wydarzeń.

SERIA

kolejne tytuły w przygotowaniu

indeks: 1320011801

72

Aleksandra Bałoniak ks. Krzysztof Młynarczyk

Dorota Szlendak

Monika Topolewska

Dekalog Ćwiczenia na etap edukacji wczesnoszkolnej format: 20,5 x 28,5 cm strony: 24 oprawa: zeszytowa cena detal.: 14,95 zł

Dzieci na scenie Inscenizacje teatralne dla przedszkoli i szkół format: 16,5 x 23,5 cm strony: 584 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł

Czuć, rozumieć i wierzyć Scenariusze katechez dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym format: 16,5 x 23,5 cm strony: 120 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320011803

indeks: 1320011802

indeks: 1320011805


02 KSIĄŻKI

DLA KATECHETÓW I DUSZPASTERZY

02

Nils Baer

Kompendium ceremoniarza Zalecenia dla liturgicznej Służby Ołtarza na przykładzie wzorców format: 14,5 x 20,5 cm strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

kompedium ceremoniarza wielki tydzień Zalecenia dla Liturgicznej Służby Ołtarza na przykładzie wzorców format: 14,5 x 20,5 cm strony: 168 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

indeks: 1320015040

indeks: 1320010462

indeks: 1320010463

bp Antoni Długosz ks. Roman Ceglarek

ks. Czesław Krakowiak

ks. Czesław Krakowiak

Msze Święte z udziałem dzieci format: 12,5 x 19,5 cm strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 12,95 zł 9,95 zł

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem Inicjacja chrześcijańska i katechumenat dzieci w wieku szkolnym format: 12,5 x 19,5 cm strony: 152 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 9,95 zł

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320100145

indeks: 1320010162

indeks: 1320010163

YOUCAT Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów format: 21 x 29,7 cm strony: 104 oprawa: broszurowa cena detal.: 34,95 zł Zobacz również Seria YOUCAT strona 86

Pierwsza Komunia Święta Materiały dla katechetów i duszpasterzy format: 16,5 x 23,5 cm strony: 112 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł

73


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

Karen Kingsbury anielski patrol

format: 13,5 x 20,5 cm; oprawa: broszurowa

Druga szansa strony: 440 cena detal.: 36,95 zł

Nowe życie strony: 376 cena detal.: 34,95 zł

Ocalić miłość strony: 392 cena detal.: 34,95 zł

indeks 1320010221

indeks 1320010222

indeks 1320010223

Anielski patrol

Kompletna seria - 3 tomy cena detal: 106,85 zł 89,95 zł indeks 1320010229 „Druga szansa”, „Nowe życie” i „Ocalić miłość” to trzy tomy wydane w serii „Anielski Patrol”. Pozycje pełne wzruszeń, niespodziewanych zwrotów akcji, dające pozytywne przesłanie. Uczące wrażliwości na innych, a także – może przede wszystkim – dostrzegania śladów działania i obecności Boga w życiu. Książki można czytać osobno – niemniej dopiero razem stanowią zamkniętą całość. Pokazując, w kolejnych częściach, dalsze losy dobrze znanych bohaterów i zupełnie nowe historie, każą wierzyć w małe i większe cuda, tak że czyta się je z zapartym tchem. Doskonałe, by pozytywnie się nastroić. I uwierzyć, że z Bogiem wszystko jest możliwe.

74


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

Złota Edycja

format: 14,5 x 20,5 cm; oprawa: broszurowa

Charles Martin

Tom Davis

Harry Kraus

Niezapisana opowieść Nikt nie jest samotną wyspą strony: 400 cena detal.: 34,95 zł 29,95zł

Adanna Historia, która zmieniła świat strony: 304 cena detal.: 29,95 zł

W rytmie serca Czasem otrzymujemy więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić strony: 392 cena detal.: 29,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

WZNOWIENIE

indeks: 1320010898

indeks: 1320060174

indeks: 1320060176

Gina Holmes

Guido Sgardoli

Claudia Cangilla McAdam

Pokonać ocean Kiedy miłość wymaga od nas tego, co niemożliwe strony: 360 cena detal.: 29,95 zł

Chłopiec z lodu Nowe życie Warrena strony: 184 cena detal.: 23,95 zł 19,95 zł

Przebudzenie czyli prawdziwe oblicze Weroniki strony: 192 cena detal.: 19,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320010892

indeks: 1320084070

indeks: 1320010195

SERIA

02

75


02 KSIĄŻKI

POWIEŚCI

Giennadij Lewicki

02

Tajemnica Piłata format: 14,5 x 20,5 cm strony: 360 oprawa: broszurowa z obwolutą cena detal.: 34,95 zł Czy jesteś gotowy odkryć tajemnicę Piłata? Kim tak naprawdę był prokurator Judei? Zwykłym oportunistą, cynicznym politykiem… a może wiernym wyznawcą Jezusa Chrystusa? Tajemnica Piłata to oryginalna, misternie skonstruowana opowieść z gatunku fikcji historycznej. Autor, opisując losy Piłata, oddaje dramatyzm rzymskiego imperium pod władzą wszechmocnego Tyberiusza. Nie jest to jednak zwykła biograficzna podróż do przeszłości z zacnymi historykami w roli przewodników. Lewicki maluje przed czytelnikiem własny obraz Piłata i jemu współczesnych. Zaprasza za kulisy intryg, zawiłości, realiów politycznych i religijnych, aby ostatecznie ukazać człowieczeństwo ludzi, których znamy z historii i Pisma Świętego. indeks: 1320010199

album pamiątkowy Dominik Włoskiewicz Bliżej prawdy format: 12,5 x 19,5 cm strony: 176 oprawa: broszurowa cena detal.: 19,95 zł 9,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

Opowieść o młodym człowieku, który znalazł się na krawędzi. I dosłownie, bo stoi na dachu, i w przenośni do swojego życia, bo chce je skończyć. Jacek to rozgoryczony, samotny młody człowiek, który w chwili, gdy schodzi z dachu, rozpoczyna nową drogę życia. Podążając nią, odkrywa prawdę i powoli się zmienia. Dzięki tej przemianie nie tylko poznaje siebie, ale i odbudowuje relacje z ojcem i innymi ludźmi, poznaje dziewczynę, odkrywa swoje pragnienia i realizuje je. Odnajduje sens życia. Jest szczęśliwy, mimo że los nie szczędzi mu też trudnych doświadczeń. indeks: 1320010198

76

ks. Leszek Slipek Oto ja Pielgrzymując do wnętrza siebie format: 24,5 x 21,5 cm strony: 160 oprawa: twarda cena detal.: 29,95 zł 14,95 zł NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320080182


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

BIBLIOTEKA DNIA PAŃSKIEGO

format: 11,7 x 16,5 cm

o. Józef Augustyn SJ

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska

Kiedy serce nas oskarża Przygotowanie do sakramentu pojednania seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 1 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 3,95 zł

Przed nami miłość… seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 5 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

By rodzina była Bogiem silna... Na kanwie „Listu do rodzin” Jana Pawła II seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 17 strony: 160 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320019501

indeks: 1320019505

indeks: 1320010920

Wincenty Łaszewski

św. Urszula Ledóchowska

Godzina miłosierdzia seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 32 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

Cudowny medalik seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 33 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 4,95 zł

O naśladowaniu cnót Serca Jezusowego seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 44 strony: 136 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320101013

indeks: 1320101010

indeks: 1320101018

SERIA

02

77


02 KSIĄŻKI Biblioteka Dnia Pańskiego

SERIE WYDAWNICZE

format: 11,7 x 16,5 cm

SERIA

02

78

św. Urszula Ledóchowska

św. Urszula Ledóchowska

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

Bądź jak lampka przed tabernakulum seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 47 strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Kobieta - apostołką Eucharystii seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 52 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Różaniec za zmarłych cierpiących w czyśćcu seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 53 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

indeks: 1320101031

indeks: 1320101025

indeks: 1320101035

Wincenty Łaszewski

ks. Marek Dziewiecki

św. Urszula Ledóchowska

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 54 strony: 64 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Co czynię ze skarbem mego życia? Rachunek sumienia dla młodzieży seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 62 strony: 144 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy! seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 63 strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320101024

indeks: 1320101040

indeks: 1320101041


02 KSIĄŻKI

SERIE WYDAWNICZE

BIBLIOTEKA DNIA PAŃSKIEGO

format: 11,7 x 16,5 cm

02

św. Urszula Ledóchowska

Jak dziecko w objęciach Matki Dzień po dniu z Maryją seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 67 strony: 128 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

U stóp krzyża seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 69 strony: 80 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł 4,95 zł

Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie! Modlitwy pomocne w procesie duchowego uwolnienia seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 71 strony: 96 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł 4,95 zł

NOWA NIŻSZA CENA

NOWA NIŻSZA CENA

indeks: 1320101050

indeks: 1320101051

indeks: 1320101052

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

bp Henryk Ciereszko

s. Anna Czajkowska WDC s. Irena Złotkowska WDC

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 74 strony: 48 oprawa: broszurowa cena detal.: 5,95 zł

Dla Jego bolesnej męki… Koronka do Miłosierdzia Bożego ze św. Siostrą Faustyną Kowalską seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 83 strony: 32 oprawa: zeszytowa cena detal.: 4,95 zł

W kręgu wieczności seria: Biblioteka „Dnia Pańskiego” 84 strony: 32 oprawa: broszurowa cena detal.: 6,95 zł

indeks: 1320101055

indeks: 1320030725

indeks: 1320101062

SERIA

św. Urszula Ledóchowska

79


02 KSIĄŻKI skuteczni święci

SERIE WYDAWNICZE

format: 11,5 x 16,5 cm; oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem; cena detal.: 7,95 zł

Kolejne tytuły w przygotowaniu!

Święci to ludzie, którzy mają odwagę wierzyć, że Bóg jest Panem i może zrobić wszystko.

02

PAPIEŻ FRANCISZEK Nikt inny nie jest tak blisko Boga jak nasi święci patronowie. Dzięki modlitewnikom z serii „Skuteczni Święci” poznasz ciekawe życie danego świętego, cuda, jakich dokonuje, sam nawiążesz z nim modlitewną relację, która przybliży cię do Boga i wyjedna łaski. Mówi się, że Bóg nie odmawia swoim świętym ulubieńcom spełnienia żadnej prośby. Módlmy się więc do Boga z pokorą i wiarą przez pośrednictwo Skutecznego Świętego! Wszystkie książki zawierają opowieść o świętym, nadprzyrodzonych zdarzeniach w jego życiu oraz interwencji z nieba, modlitwy w różnych intencjach, w których najczęściej zwracamy się z błaganiem do Boga. Dla ułatwienia książeczki posiadają skrzydełko-zakładkę, aby bez przeszkód wrócić do wybranej modlitwy.

Błogosławiony Jakub Alberione

ŚwiętA Anna strony: 64 indeks: 1320041017

Święty antoni strony: 64 indeks: 1320041016

Święta barbara strony: 64 indeks:1320041025

Święty brat albert strony: 80 indeks: 1320041022

Święta cecylia strony: 64 indeks:1320041026

SERIA

strony: 64 indeks: 1320041009

80


02 KSIĄŻKI skuteczni święci

SERIE WYDAWNICZE

format: 11,5 x 16,5 cm; oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem; cena detal.: 7,95 zł

Święty Charbel strony: 56 indeks: 1320041002

Święta Dymfna strony: 64 indeks: 1320041012

Święty Ekspedyt strony: 64 indeks: 1320041007

Święta Faustyna strony: 64 indeks: 1320041003

Święta Filomena strony: 64 indeks: 1320041015

Święty Gabriel strony: 64 indeks: 1320041008

Święty jan maria vianney strony: 64 indeks: 1320041027

Święty Jan Paweł II strony: 80 indeks: 1320041004

Święty józef strony: 80 indeks: 1320041014

SERIA

02

81


02 KSIĄŻKI skuteczni święci

SERIE WYDAWNICZE

format: 11,5 x 16,5 cm; oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem; cena detal.: 7,95 zł

02

Święty Juda Tadeusz strony: 64 indeks: 1320041011

Święty krzysztof strony: 64 indeks: 1320041018

Święty leopold mandić strony: 64 indeks: 1320041024

Święta mała arabka strony: 64 indeks: 1320041013

Święta Matka Teresa strony: 64 indeks: 1320041005

Święty mikołaj strony: 64 indeks: 1320041028

Święty Ojciec Pio strony: 64 indeks: 1320041006

Święty paweł strony: 80 indeks: 1320041019

SERIA

Święty józef z Kupertynu strony: 64 indeks: 1320041023

82


02 KSIĄŻKI skuteczni święci

SERIE WYDAWNICZE

format: 11,5 x 16,5 cm; oprawa: broszurowa ze skrzydełkiem; cena detal.: 7,95 zł

02

Święty Peregryn strony: 64 indeks: 1320041010

Święta Rita strony: 88 indeks: 1320041001

SERIA

Święta teresa od dzieciątka jezus strony: 64 indeks: 1320041021

Święty roch strony: 80 indeks: 1320041020

Zobacz również karty z modlitwą strona 254

83

Katalog wydawniczy 2018 Książki  

Wokół Biblii, Nowy Komentarz Biblijny, Ewangelia 2019, Wiara, Modlitwa, Świadkowie Wiary, Serie wydawnicze

Katalog wydawniczy 2018 Książki  

Wokół Biblii, Nowy Komentarz Biblijny, Ewangelia 2019, Wiara, Modlitwa, Świadkowie Wiary, Serie wydawnicze