Page 1

Weekinfo nr. 5, schooljaar 2010-2011 – 17 september 2010.

Studiedag personeel. Aanstaande woensdag, 22 september, zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het personeel. Wat gaan zij deze dag doen? ‘s Ochtends volgen de leerkrachten een introductiebijeenkomst van HGPD. Wat is HGPD? Het is een werkwijze waarbij de nadruk minder ligt op de vraag “Wat scheelt er aan? “ maar meer op “Wat kunnen we er samen aan doen?” Ook u als ouder zult zich wel eens zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld om de schoolse ontwikkeling, het leren, de omgang met andere kinderen of de concentratie. Mogelijk heeft u hierover reeds met de groepsleerkracht gesproken. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt, kan hij/zij dit op de school bespreken om tot advies of verder onderzoek te komen. “Handelingsgerichte procesdiagnostiek” (HGPD) is een werkwijze waarbij de leerkracht op een snelle en positieve manier tot handelingsadviezen komt. Door de leerlingbegeleider van de Schoolbegeleiding IJsselgroep of de interne begeleider van onze school, Lienke Stemerdink, worden individuele gesprekken met de groepsleerkracht gevoerd. In deze gesprekken worden de zorgen over het kind in kaart gebracht, maar vooral ook de positieve kanten belicht. Daarbij gaat het niet alleen om hoe het kind zich op school gedraagt, maar ook over hoe het thuis en in de vrije tijd gaat. Als er al andere instanties betrokken zijn, bijvoorbeeld logopedie of jeugdzorg, dan wordt deze informatie uiteraard ook meegenomen. Vanuit het verkregen beeld worden adviezen geformuleerd, waar de leerkracht direct in de klas mee aan de slag kan gaan. Met de leerkracht wordt aan het einde van het gesprek direct afspraken gemaakt over de uitvoering. De aanpak wordt ook met u als ouder(s) besproken. De kracht van HGPD: de rol van de leerkracht als begeleider van het kind staat centraal. • het doel is om morgen met hulp en advies aan de slag te kunnen. • de zorgen om het kind worden besproken, maar de sterke en positieve kanten staan centraal in de advisering. • er wordt gedacht in kansen in plaats van belemmeringen. •


De middag van deze studiedag staat in het teken van de Kanjertraining. Al 2 jaar werken we op Hagen met deze methode. Dit jaar volgen de leerkrachten een dagdeel een “opfriscursus”. De Kanjertraining op obs Hagen. Op obs Hagen vinden we het erg belangrijk dat er een goede pedagogische sfeer heerst. Door positieve stimulering, door ruimte te geven als het kan en begeleiding te bieden als het nodig is bouwen we aan een veilige leeromgeving. Een sfeer van vertrouwen tussen leerkracht, leerling en ouders is hierbij erg belangrijk. Vanuit die veiligheid ontwikkelt het kind zich tot een persoonlijkheid, het krijgt zelfvertrouwen gebaseerd op een positief zelfbeeld. Ook leert het kind rekening te houden en samen te werken met anderen, initiatieven te nemen, maar ook leiding te volgen. Een kind ervaart dat het fouten mag maken, dat het de ruimte heeft om zich te ontwikkelen en dat het hierbij gesteund wordt door de leerkracht. We helpen de kinderen om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen door de inzet van het programma “kanjertraining”. De oefeningen die hierbij horen hebben tot doel kinderen sociaal vaardiger te maken en geven bijvoorbeeld inzicht in eigen gedrag en gedrag van een ander en hoe je hiermee om kunt gaan. Wat is de Kanjertraining ? De kanjertraining richt zich op alle kinderen, maar met name op de kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die sociaal onhandig zijn, zich terugtrekken, slecht vriendschap kunnen sluiten of juist grensoverschrijdend en opdringerig zijn. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld gepest worden of zelf pesten, onzeker of agressief zijn. Kinderen, en vaak ook hun ouders, kunnen zich daar ongelukkig bij voelen. Het belangrijkste doel van de kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De training geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. Ze leert hen te stoppen met treiteren en pesten. Hierbij staan de volgende regels centraal: • • • • •

We helpen elkaar. We vertrouwen elkaar. We spelen niet de baas. We lachen elkaar niet uit. We doen niet zielig.

In de Kanjertraining wordt gebruik gemaakt van vier gedragstypen. De Kanjer of Tijger (witte pet) , de Pestvogel of Vlerk (zwarte pet) ,de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). De rode pet probeert contact te krijgen door met de zwarte pet mee te doen en overal een grapje van te maken. De rode pet neemt niets en niemand serieus. De gele pet denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. De zwarte pet vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. De witte pet. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.


Jantje Beton. Vanaf 8 september zijn de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 druk bezig geweest om loten te verkopen voor de Jantje Beton Loterij. Er zijn al heel veel loten verkocht. Uiterlijk aanstaande dinsdag, 21 september, moeten de lotenboekjes, de niet verkochte loten en het geld op school worden ingeleverd. Zo gauw we weten wat de totale opbrengst van school is, laten we u dit weten. Ouderhulp. Voor diverse activiteiten op school wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers. Deze hulp is natuurlijk geen verplichting, maar zonder deze hulp betekent het soms dat activiteiten niet door kunnen gaan. Waar kunnen we in ieder geval uw hulp bij gebruiken? • Schoonmaakmiddag : 1 keer per jaar de klassen een keer extra schoonmaken, onder schooltijd. • Kerstknutselen. In de weken voor kerst (6 – 10 december) hebben de kinderen een dagdeel kerstknutselen met ouders. • De school versieren voor de kerst, op een avond, maandag 6 december. • Groepen 1 t/m 4: Sint op school : donderdagochtend 2 december. • Sinterklaaswerkavond: de school versieren voor Sint en activiteiten om het sinterklaasfeest op school voor te bereiden. Dinsdag 16 november. • Vervoer en hulp bij andere uitstapjes, bv naar Amphion, de muziekschool of de Gruitpoort, of activiteiten in het kader van Natuur en Milieu-educatie. • Ook zoeken we ouders, die handig zijn in het timmeren, schilderen, etc. om af en toe wat te repareren of te maken. • Verder hebben we op school heel veel ouders die allemaal hun eigen talenten hebben, misschien in de muziek, op sportgebied, hobby’s of beroepen waar ze op school wat over kunnen vertellen of laten zien. • Misschien heeft u, via uw beroep of via familie of bekenden, contacten met bedrijven, waar wij als school ook van zouden kunnen profiteren, bv. het tegen gereduceerd tarief verkrijgen van broodjes, drinken of andere etenswaren of materialen om mee te knutselen op school. • Het wassen en/of herstellen van de luizencapes. • Het helpen bij een handvaardigheids/ tekencircuit, op donderdagmiddag in de groepen 4 en 4-5, van 14.15-15.15 uur. • Het helpen op de hele vrijdagmiddag in de groepen 5 t / m 8 op de creatieve middag.(Mag ook alleen één blok van 3 weken). • Af en toe hebben we op school een aanhanger nodig. Misschien is er iemand die in het bezit is van een aanhanger , die de school af en toe even mag lenen. • De kascommissie van de Ouderraad. Eenmaal per jaar(in september/oktober) moet de jaarrekening van de Ouderraad worden gecontroleerd. Bij deze weekmail zit een inschrijfformulier voor deze activiteiten. Wilt u deze invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind?

weekmail 17 september  

de zorgen om het kind worden besproken, maar de sterke en positieve kanten staan centraal in de advi- sering. Ook u als ouder zult zich wel...

weekmail 17 september  

de zorgen om het kind worden besproken, maar de sterke en positieve kanten staan centraal in de advi- sering. Ook u als ouder zult zich wel...

Advertisement