Page 1

PENITENCIARUL NR.3-LEOVA 27.04.2012 Numărul: 2

MAI EXISTĂ LUCRURI SFINTE ÎN ACEASTĂ EDIŢIE:

Mai există lucruri Sfinte

1

Evenimente

2

Glasul credinţei 3 File din creaţiile 4 proprii Este necesar să 5 cunoşti Penitenciarul nr.3-Leova 15.04.2012

ANUNŢ La 30.05.2012 va avea loc competiţia la mini-fotbal între sectoare. Toţi doritorii cu abilităţi creative sunt invitaţi de a participa la editarea ziarului instituţiei.

La 15.04.2012, în Penitenciarul nr.3Leova, în legătură cu Sfintele Sărbători de Paşte, de către preotul responsabil pent ru ofi ci erea serviciilor divine la Biserica din cadrul instituţiei penitenciare cu hramul sf. Andrei, inaugurată recent, a fost oficiat tradiţionalul serviciu divin de sfinţire a

bucatelor. La activitatea respectivă au luat parte un număr impunător de deţinuţi, fiindu-le oferită posibilitatea să sfinţească bucatele pregătite şi să se purifice prin ascultarea sfintei scripturi care este cartea de căpătîi a valorilor moral-spirituale. De asemenea, cei ce au postit în perioada

Postului Mare s-au împărtăşit. Concomitent, cu acelaşi prilej nobil, a fost binecuvîntată şi sfinţită Răstignirea Domnului Isus Hristos, care a fost instalată la iniţiativa şi suportul persoanelor de bună credinţă ce se află în custodia instituţiei penitenciare.


Pag. 2

Credinţa este o pregustare a cunoaşterii care ne va face fericiţi în viaţa viitoare.

EVENIMENTE La începutul lunii aprilie în Penitenciarul nr.3-Leova au demarat lucrările de reconstrucţie şi reparaţie a complexului de întrevederi şi a curţii de plimbare a sectorului de detenţie nr.2, la care au fost implicaţi activ o parte din deţinuţii care se află în custodia instituţiei. Iniţiativa de implicare în asemenea activităţi este înalt apreciată de către administraţia instituţiei. Pentru reînnoirea fondului de carte a bibliotecii Penitenciarului nr.3-Leova şi a dezvoltării valorilor general -umane în rîndurile deţinuţilor, a calităţilor lor culturale, a îmbogăţirii vocabularului acestora au fost primite drept donaţie 530 de cărţi din diverse domenii (literatură juridică, artistică şi religioasă). Acest lot de carte a fost transmis de către Penitenciarul nr.10-Goian, în rezultatul suspendării activităţii acestuia.

I

VOCEA CREDINŢEI Despre credinţă: Cum crezi în Dumnezeu aceasta este important; Credinţa adevărată nu e de nici un folos atunci cînd viaţa omului e imorală; Nu există nimic mai important decît să fii cu Hristos; Cînd credinţa omului nu e adevărată viaţa lui cît se poate de perfectă nu are nici o valoare pentru mîntuirea lui; Adevărul de credinţă nu izvorăşte decît din Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie a întregii Biserici; Un creştin adevărat trebie să fie un om în Duhul Sfînt, un om transfigurat, un om care trăieşte în veşnicie încă de acum; Dacă poporul pierde credinţa în Dumnezeu, atunci îl lovesc toate greutăţile, iar dacă nu se căieşte atunci piere de pe faţa pămîntului. Despre păcat: Tot ceia ce se întîmplă nu numai cu viaţa unui om, ci şi cu viaţa unei comunităţi, a unui popor este cauzată de îndepărtarea de Dumnezeu, care se numeşte – păcat; Mănăstirea este locul unde se învaţă smerenie, închisoarea este un loc unde se învaţă mîndria; Păcatul este o insultă în adresa lui Dumnezeu; Păcatul este implicarea în crucificarea Fiului Domnului Isus Hristos. Caras V. La data de 13.04.2012 cu o cazia Sfintelor Sărbători de Paşte a fost organizat şi desfăşurat un concurs între deţinuţii penitenciarului cu privire la cea mai reuşită gazetă de perete. Astfel în rezultatul unei munci asidue în cadrul activităţilor de creaţie artistică, au fost desemnate cele mai reuşite lucrări, autorii cărora vor fi înaintaţi pentru stimulare.

II

III


Pag. 3

Poezia este căsătoria realităţii cu idealul, în sufletul poetului.

FILE DIN CREAŢIILE PROPRII Viitorul

ОТЧЕ

Avea un suflet mare, era un simplu om Avînd familie împlinită el nu rîvnea să fie domn Consimţămîntul cel purta, era şi el tătic De aşa veaţă se mîndrea căci de statură era mic. Din vîrstă fragidă încerca să caute dreptate Iar în rodul său el nu ştia, ce constă ea în fapte Fiind singur adoptiv, la ai săi părinţi Un răspuns îl frămînta, sunt ei oare Sfinţi? Prin amintiri călătorea, prin virtualitate El căuta pe cineva, pe tata, mama, frate Iar întro clipă totul s-a schimbat, din tot ce-i aparţine El a rămas îndepărtat, de ai săi copii, de asa soţie. Înţelegînd adînc în suflet, că nu-i nici o dreptate Că nimeni nu-l va ajuta, că nimeni nu-i e frate Şi în conştiinţă analizînd, a sa mentalitate El a înţeles într-un sfîrşit, că viaţa sa e realitate. Să ştii că viitorul tău depinde doar de tine Tu poţi schimba ceva, dacă rîvneşti la bine Dar cine te va ajuta să reîntorci tot ce îţi aparţine.

Как будь-то плачет Бог Слезу роняют небеса На том конце земных дорог Нас ожидает суд Творца. Мы льем как воду яд Жить будем, говорим с надеждой И словно верим в том что ад, Всего лишь выдумка невежды. Бросая пыль в глазу Отцу! Мы пожелаем смерть и тьму. И шепот звезд в ночи глухой Покой вселенной нарушает Природа мать, уж не молчит Суда в тревоге ожидает. Она как будь-то говорит, Что брачный стол уже покрыт. Нет, не напрасно, Зов с креста звучит! Отче!!! - Я всем прощаю!... Не зря до гроба алые ручьи Христовы раны источают.

Rogac O.

Nebuniea

Lumii

Te fereşti de om nebun Dar el e cu tine-n drum, De vrei săl întrebi ceva În capul lui e nebunia ta. Silit, dar în sfîrşit accepţi Păşeşti în pas cu acel drumeţ, Ambii avînd acelaş gînd În nebunie sfătuind. Iar voi cei ce veţi citi Sper că nu veţi nebuni. Rogac O.

Amintirea La umbra ramurilor dese Acuma stăm, cum stam cîndva Şi-n faţa noastră zîmbesc veseli Feciorul meu şi fiica ta. Ei ne privesc cum suntem noi Şi-un gînd ne roade pe-amîndoi Di-o fi să ducă ei la capăt Ce n-am putut să ducem noi. Dumbravă N.

Савва Н.

Dreptatea O dreptate este pentru toţi De ai bani, de nu eşti hoţ, Ai dreptatea-n mîna ta Pentru cine este ea? Cu dreptate de vorbeşti Poţi pe unii să-i jigneşti Şi-o spun acum pe stea Dreptatea e în mîna ta Să fii atent ce faci cu ea! Rogac O.


Pag. 4

ESTE NECAESAR SĂ CUNOŞTI 27.04.1990

EVENIMENTE La 27.04.2012, în legătură cu Ziua Drapelului de Stat în Penitenciarul nr.3-Leova, a fost organizată şi desfăşurată o competiţie la proba sportivă volei, între deţinuţi. Echipele au fost selectate reieşind din apartenenţa la sectorul respectiv şi abilităţile sportive de care dau dovadă aceştia. Ulterior, echipa învingătoare v-a avea prilejul de a-şi etala maiestria în cadrul unui meci decisiv cu s e l e c ţ i o n a t a colaboratorilor din cadrul instituţiei penitenciare. Colegiul de redacţie: Stoiu V. Stoleicov A. Sava N. Rogac O. Dumbravă N. Caras V. Ideia design: Rotaru M.

La 27 aprilie 1990, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, a aprobat tricolorul ca Drapel de Stat. Lui Gheorghe Ghimpu i-a revenit meritul de a arbora pentru prima dată tricolorul pe clădirea Parlamentului, actualmente clădirea Preşedenţiei Republicii Moldova. Ulterior, la 23 aprilie 2010, Parlamentul R.Moldova a decis ca ziua de 27 aprilie să fie declarată drept "Ziua Drapelului de stat".

07.04.1954 La 07.04.1954, de Buna-Vestire, în oraşul Leova, s-a născut Ion Aldea-Teodorovici, compozitor şi interpret legendar al Republicii Moldova. Dragostea pentru muzică, manifestată timpuriu, i-a fost cultivată de părinți. Tatăl său, Cristofor Teodorovici, a fost preot. De la tatăl său, Ion a moştenit dragostea faţă de muzica sacră, care l-a inspirat în piesele pe care avea să le scrie mai tîrziu. Împreună cu soţia sa, Doina, au fost printre primii care în anii 90' au cîntat despre limba materna şi despre Eminescu.

26.04.1986 La 26 aprilie 1986, la ora 01:23, reactorul numarul 4 al centralei atomice de la Cernobîl, a explodat în timpul unui test de securitate, în urma unei erori de manipulare. Combustibilul nuclear a ars timp de peste zece zile, emiţînd elemente radioactive cu o intensitate echivalentă cu cel puţin 200 de bombe de la Hiroshima. Astfel, o defecțiune tehnică la unul dintre reactoarele nucleare avea să schimbe cursul vieții pentru milioane de oameni de pe glob.

Ecoul libertatii II PEnitenciar LEova  

Ecoul libertatii II PEnitenciar LEovaEcoul libertatii II PEnitenciar LEova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you