Page 1

Penitenciarul nr.3-Leova 27.05.2012

Ediţia nr.3

ÎN ACEASTĂ EDIŢIE:

Ziua Europei la penitenciar

1

Evenimente

2

Succesul reintegrării în societate

3

File din creaţiile proprii

4

Este necesar să cunoşti

5

Frămîntări covărşitoare

6

Biblioteca Penitenciarului

La data de 9 mai este sărbătorită Ziua Europei. Cu acest prilej, de către colaboratorii serviciului activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială a Penitenciarului nr.3-Leova, către 08.05.2012, în localul bibliotecii situată în interiorul zonei locative, a fost desfăşurată o activitate educativ-ocupaţională cu condamnaţii, dedicată Zilei Europei. Scopul urmărit a acestui eveniment a fost cultivarea

sentimentului de apartenenţă la cultura şi civilizaţia europeană în rîndul deţinuţilor, dar şi motivarea acestora de a utiliza timpul raţional şi cu interes intelectual. Cele două echipe, formate din 14 deţinuţi, au adus argumente pro şi cont ra, sel ectî nd, interpretînd, structurînd şi realizînd articulaţii între datele, faptele şi fenomenele istorice care au condiţionat declararea zilei de 9 Mai drept Ziua Europei. Pe

lîngă pregătirea teoretică de care au dat dovadă, unii participanţi au venit şi cu creaţii proprii la tema „9 Mai Ziua Europei”. Aceste lucrări au fost afişate în biblioteca penitenciarului pentru a da posibilitate vizitatorilor de a le admira şi aprecia.


бодившиеся сталкиваются с неустроенностью и неприятием обНастоящая свобода начи- щества. Именно поэтому важно нается с Богом не только проповедовать Христа в тюрьмах, но помочь научиться жить на свободе со Христом. Жить в послушании Богу и терИван пении. Церковь «Воля Божья» поддерживает освободившихся в этот сложный период: служителя учат тому, как жить и работать в соответствии со Словом Божьим, наставляют в вере. Кроме духовных вопросов, помогают решить насущные проблемы: обеспечение жильем, помощь в питании, трудоустройство. Сегодня период адаптации проходят двое бывших заключенных: Вячеслав (59 лет) и Иван (27 лет).

Pagina nr.2

Многие люди, однажды осужденные за совершенное преступление, попадают в замкнутый круг и, не в силах вернуться к нормальной жизни, получают судимость за судимостью, пока не заканчивают свои дни в бессилии и разочаровании. Но для тех, кто действительно хочет разорвать этот порочный круг и начать новую жизнь, есть решение. Иисус Христос сказал: «Я пришел проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Бог дает силу измениться внутренне, Oн обновляет человека и учит жить в свободе, учит быть свободным от греха и преступлений. Люди, уверовавшие в Бога в заключении, выйдя на свободу, стремятся жить обновленной жизнью. Но сталкиваются с серьезными проблемами: отсутствие работы, жилья, неприспособленность к новым условиям, к тому же криминальное прошлое и старые связи не спешат их отпускать. Как свидетельствует статистика, наиболее опасны в плане рецидивов первые три года, когда осво-

У Вячеслава за плечами 9 сроков. Выйдя на свободу после 8 отсидки, он не представлял, как быть дальше. За время мотания по тюрьмам потерял все - не осталось ни родственников, ни дома. От безысходности решил вернуться за решетку, к жизни, которую знал и понимал - украл велосипед на глазах у хозяев и сразу угодил в полицию. В ПУ-3 в Леово Вячеслав начал приходить на молитвенные собрания и примирился с Богом. Выйдя на свободу, он с помощью христиан из Церкви «Воля Божья» начал новую жизнь.

для меня». Иван, к своим 26 годам, успел трижды отсидеть в тюрьме. Его жизнь начала меняться, когда в нее пришел Бог. Иван покаялся и крестился на зоне в Леово. Вышел на свободу с твердой уверенностью служить Богу. Мама Ивана сначала испугалась, что сын попал в секту. Но после того, как сама побывала в Церкви, успокоилась. А сейчас радуется тому, как сын изменился. Иван работает, поддерживает мать, учится в библейской школе - хочет стать пастором, чтобы помочь другим людям обрести настоящую свободу во Христе. Когда жизнь человека действительно меняется, это всегда видно окружающим. Вячеслав и Иван сейчас работают в кишиневском парке аттракционов в Долине Роз. Директор предприятия ими очень доволен: не хочет отпускать ответственных работников и даже повысил им заработную плату. Сами же они уверены - в тюрьму больше не вернутся. Придут туда снова только в одном случае – проповедовать заВячеслав Вячеслав

Вячеслав: «Та жизнь прожита впустую, время потрачено даром. Сейчас моя цель - исполнять Божью волю. Учусь жить заново. Готовлюсь к водному крещению, посещаю церковь, работаю. Недавно случай был: женщина на улице деньги обронила, я поднял, догнал ее и говорю: «Держи и благодари Христа, что я их тебе вернул. Раньше бы я так не сделал». Верю, что Бог поможет самому укрепиться в вере, а потом и ключенным Слово Божье и на другим рассказать об Иисусе собственном примере расскаХристе, о том, что Он сделал зать, что такое свободная


Pagina nr.5

Frămîntări nemiloase

Imagine simbol

Mă numesc Grigorie, am 28 ani şi sunt născut la 3 noiembrie 1983, în zodia Scorpionului. Aş vrea să vorbesc puţin despre viaţa mea, aşa cum o văd, reflectată din trecut pînă în prezent. Deşi copilăria mea a fost cam grea, am reuşit să învăţ pînă cînd am absolvit şi Colegiul Feroviar din Bălţi. Întotdeauna am fost înconjurat de mulţi prieteni, însă nefericitul noroc am avut să-l am şi cu ajutorul acestora am ajuns la puşcărie, între anii 2004-2008, ani grei de fapt pentru mine, care au luat cu sine patru ani din viaţă. Întrun final în anul 2008, am fost liberat din detenţie şi parcă

sau mai aranjat lucruile, m-am căsătorit, m-am angajat la lucru, aveam grijă de părinţi şi soţie, mă bucuram de succesele şi realizările mele ce le aveam în acea perioadă. În octombrie 2010, destinul mi-a organizat o nouă cursă şi am realizat că din nou am ajuns în locurile cunoscute, în care nu me-am închipuit vreodată că voi mai ajunge. De data aceasta am ajuns la puşcărie pe un termen de 3 ani. În aceşti trei ani blestemaţi, care încă nu s-au terminat, mi-am pierdut tot ce am mai scump pe lume: mama a decedat, soţia a divorţat...Toate acestea s-au datorat faptului că, am luat-o de la început, împreună

cu prietenii mei ,,devotaţi”, cu imboltul cărora am pierdut ce am avut mai scump în viaţă şi pe toţi cei care au ţinut la mine şi şi-au pus speranţe că mă îmi voi schimba viziunile vieţii. Ideia de a înşira pe foaie aceste rînduri, nu s-a dezvoltat pentru a-mi scoate în evidenţă ispravele mele dar pentru ca ceilalţi oameni ca şi mine de altfel, să înceapă să se gîndească că, cît nu este tîrziu să schimbe ceva în viaţa lor, să nu contribuie la pierderea legăturilor cu cei apropiaţi care îi aşteaptă acasă. Aceste rînduri au fost scrise în Penitenciarul nr.3-Leova, de către mine, Grigorie.


Pagina nr.3

Pentru ce (să) Mergem la Biserică 1.

2.

Ca să auzim cuvîntul propăvăduit. Noi nu putem să ne predicăm nouă înşine, avem nevoie să auzim Cuvîntul lui Dumnezeu. Credinţa vine în urma auzirii. Şi cel mai important nu este ceea ce pricep urechile noastre, ci ceea ce nimereşte direct în inimă. 5. Aceasta şi este acea pîine spirituală, pentru care ne rugăm: ,,Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11). Ca să ne închinăm în duh şi adevăr. Proslăvirea şi închinarea în unanimitate cu alţi oameni aduc siguranţa în prezenţa reală a lui Dumnezeu în viaţa noastră. Acesta este acel 6. loc, în care noi putem să ne atingem de El.

3.

Ca să ne rugăm în acord. ,, ...dacă doi dintre voi se învoiesc... Să ceară...” (Matei 18:19). Cînd avem o nevoie, regăciunea este cu mult mai eficientă, dacă ne rugăm împreună! Rugăciunea bisericii este putere enormă. Problema noastră devine nevoia altora. Nu este de mirare că Dumnezeu Îşi îndreaptă atenţia asupra acestui fapt.

4.

Ca să începem slujirea Duhului Sfînt. Dumnezeu doreşte să ne slujească nu doar

prin Cuvînt, ci şi prin intermediul darurilor Duhului Sfînt: cuvîntul profetic, cuvîntul cunoştinţei, cuvîntul înţelepciunii, vindecare,. Toate acestea Dumnezeu le manifestă prin intermediul slujirii Bisericii. Comuniunea cu alţi credincioşi, În procesul comunicării noi primim bucurie de pe urma prieteniei, anume prietenii înalţă rugăciuni de mijlocire pentru noi, anume prietenului îi putem împărtăşi frămîntările, ne putem recunoaşte greşelile şi să facem o rugăciune iertarea păcatelor. Ca se le slujim oamenilor prin talentele şi darurile de la Domnul. Fiecare dintre noi are talente şi daruri de la Dumnezeu. Biserica este acel loc, în care munca şi participarea noastră vor fi solicitate,. Slujind oamenilor, noi Îi slijim lui Dumnezeu. ,,...ori de cite ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti nensemnaţi farţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (Matei 25:40).


Pagina. nr.4

EVENIMENTE

La data de 23.05.2012, Penitenciarunr.3Leova, a beneficiat de un nou concert. Spre deosebire de concertele anterioare petrecute de Fanfara DIP, diferite confesiuni religioase, Casa de Creaţie din or.Leova, sau ansamblul de deţinuţi a penitenciarului de aceasta dată festivitatea, deşi organizată de reprezentanţii unei confesiuni religioase, l-a avut ca solist pe belorusul Nikutszyev Henadzy. Născut în 1954, singur îşi separă viaţa în două părţi. Prima parte care a durat 34 de ani parcă este ruptă din serialele criminale - casa de copii, cîteva condamnări, droguri... A doua parte a vieţii care a început în anul 1988, nu are nici o tangenţă cu tinereţea sa – biserică, familie, copii, emigrare în SUA... Anume din acest motiv aflînduse pe scena clubului de vară a Penitenciarul nr.3Leova, belorusul Henadzy a reuşit să se facă ascultat de către auditoriul de deţinuţi realizînd un veritabil feed-back cu aceştea, vorbind cu succes despre lucruri povestite de alţii nu ar fi stîrnit decît zîmbete ironice din partea multor deţinuţi: libertate-penitenciar, bine-rău...

10.05.2012

23.05.2012 La fel de reuşită a fost selectată şi muzica. Cu ritmuri de aşa zis ,,şanson”, mesajul acesteia a fost total diferit fiind axat pe contrapunerea a tot ce înseamnă penitenciar şi libertate, realitate crudă şi posibilitate de a schimba ceva încă în viaţă. La data de 10.05.2012, Penitenciarul nr.3-Leova, a fost vizitat de Fanfara Departamentului instituţiilor penitenciare, care a susţinut un concert dedicat Zilei de 9 mai –Ziua Europei. Membrii colectivului muzical nu pentru prima dată vizitează penitenciarul, în acest context solista formaţiei Rodica Ceban, declarînd că întotdeauna cu o deosebită placere evoluează în faţa deţinuţilor Penitenciarului nr.3-Leova, care au apreciat întotdeauna evoluţia şi succesele formaţiei respective.

La data de 27 aprilie 2012, s-a desfăşurat reuşit să se plaseze pe locul I-i, devansînd echipa Spartachiada competiţiilor la volei între sectoarele Penitenciarului nr.1-Taraclia, plasată pe locul II şi de detenţie ale Penitenciarului nr.3-Leova. În urma Penitenciarul nr.5-Cahul plasată pe locul III. unei lupte destul de complicate pe locul I-i s-a Deţinuţii plasat selecţionata sectorului nr.2, selecţionată care Colaboratorii ulterior la data de 11 mai 2012, a disputat un meci amical cu echipa colaboratorilor Penitenciarului nr.3-Leova. De această dată mai profesională s-a dovedit a fi echipa colaboratorilor care, ulterior au realizat că, potenţialul deţinuţilor este la nivel înalt şi poate crea în arce moment o schimbare a situaţiei, în rezultatul antrenamentelor zilnice pe care le fac aceştea. Profesionalismul echipei colaboratorilor leoveni a fost demonstrat suplimentar, la data de 23 mai 2012 cînd, în cadrul competiţiilor zonale SUD, petrecute în or.Cahul, a


Pagina nr.6

ESTE NECESAR SĂ CUNOŞTI 01.05.1890

EVENIMENTE La 30 mai curent, la orele 1000 se va desfăşurava competiţia la mini-fotbal între sectoarele de detenţie ale Penitenciarului nr.3-Leova. Echipa învingătoare va fi stimulată în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi va prelua Cupa transmisibilă, care la moment se află în sectorul nr.5. Ulterior echipa învingătoare va disputa un meci amical cu echipa colaboratorilor Penitenciarului nr.3-Leova.

S U C C E S...

Colegiul de redacţie: Unciuc I. Sava N. Rogac O. Dumbravă N. Caras V. Ideia design: Roşca I.

În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații muncitorești. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea țărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă.

1999 La iniţiativa Federaţiei Europene a Parcurilor (EUROPARC Federation), în anul 1999, când se împlineau nouă decenii de la crearea p r i m e l o r parcuri naţionale în Europa (în Suedia, 1909), se decide marcarea în fiecare an, pe 24 mai a Zilei Europene a Parcurilor Nationale, cu scopul de a promova importanţa ariilor protejate ale Europei, şi pentru sensibilizarea pubZece din cele mai frumoase parcu- licului larg privind importanţa ri naţionale europene ... a c e s t o r a .

Yiua Mamei şi Tatălui

În România, sărbătorirea a început cu anul 2010. Ziua Mamei - în prima duminică a lunii mai şi Ziua Tatălui - în a doua duminică a lunii mai. Pe mapamond, Ziua Mamei este sărbatorită în a doua duminică a lunii mai. Circa 70 de state ale lumii au o dată comună pentru această sărbătoare. Ţările baltice, statele din America de Sud, Ţările nordice, sărbătoresc această zi în a doua duminică a lunii

Ecoul Libertatii editia III-PenitenciarLeova  

Ecoul Libertatii editia III-PenitenciarLeova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you