Page 1

BAUPARTNER d.o.o. Termoelektrana bb 75300 Lukavac Bosna i Hercegovina T/F: +387 35 574 740 +387 35 707 491 E-mail: info@baupartner.ba www.baupartner.ba


4

O NAMA

8

PROIZVODNI POGONI

12

ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE

16

ČELIČNE KONSTRUKCIJE

20 SISTEMI GRADNJE U BAUPARTNERU

24 INŽINJERING

26 REFERENCE

62 ISO STANDARDI

2

3


O nama

Firma Baupartner d.o.o. je osnovana krajem 2010. godine sa misijom stvaranja kvalitetnog kolektiva sačinjenog od profesionalaca sa visokim stepenom znanja i profesionalne etike. Kreativni tim koji je pažljivo biran na osnovu vrhunskih referenci garantuje visoki kvalitet za obavljanje dogovorenih poslova. U zadnjih 15 godina iza njih stoji mnoštvo realizovanih projekata na području BiH, Evropske unije te sjeverne Afrike, a vrijednost poslova procjenjuje se na više od 200 miliona EUR. Početkom 2015. godine Baupartner je uveden u sistem kvalitete ISO 9001:2008 u svim segmentima poslovanja. Također, firma posjeduje sve neophodne velike licence za izvođenje i licence za projektovanje na kompletnom teritoriju Bosne i Hercegovine, što uključuje oba entiteta i Brčko Distrikt. U samo četiri godine Baupartner je uspio oformiti proizvodni pogon u Lukavcu površine 4.000 m2 koji se nalazi na zemljištu površine 15.000 m2 također u vlasništvu firme. Posebno želimo istaći da je sva tehnologija proizvodnje, kalupi i objekti isprojektovana u našem projektnom birou, sva oprema, kalupi za proizvodnju, mosni kranovi, tehnološke instalacije te sam objekat su urađeni vlastitim snagama i sve je završeno za nepuna četiri mjeseca. Proizvodnja je prije svega bazirana na prednapregnute armirano-betonske konstrukcije i čelične konstrukcije, a zahvaljujući najsavremenijim sistemima za prednaprezanje mjesečni kapacitet proizvodnje iznosi preko 15.000 m2 montažnih konstrukcija te do 140 tona čeličnih konstrukcija. Zahvaljujući okupljenom timu i proizvodnim kapacitetima, Baupartner je u stanju odgovoriti svim zahtjevima tržišta bez obzira na veličinu i složenost objekta. Posebna usluga je sistem – ključ u bravu gdje se firma brine za investiciju od početka do samog kraja dostavljajući investitoru objekat spreman za upotrebu. Osim toga, Baupartner pruža i širok spektar ostalih usluga poput inžinjeringa, projektovanja, izvođenja radova nadzora, savjetovanja i sudskog vještačenja. . Baupartner danas stalno zapošljava 90 radnika sa ciljem širenja ljudskih i proizvodnih kapaciteta .

4

5


6

7


PROIZVODNI POGONI

Firma Baupartner posjeduje proizvodne pogone koji se nalaze u Lukavcu na površini od 15.000 m2 od čega čak 4.000 m2 pripada objektima za proizvodnju. Zahvaljući ovim predispozicijama i savremenim sistemima za prednaprezanje mjesečni kapacitet proizvodnje je oko 15.000 m2 montažnih konstrukcija. U samoj proizvodnji se nalaze tri piste za proizvodnju krovnih A nosača, krovnih T greda i spratnih greda, pista za proizvodnju PI spratnih ploča dužine 90 m te veći broj baterija za proizvodnju krovnih greda, uvala i rožnjača. Sve piste i baterije su opremljene opremom za adheziono prednaprezanje, najsavremenijim sistemima za vibriranje koji nam omogućuju bezprijekornu vizuelnu površinu betonskih elemenata. Mjesečni kapacitet u proizvodnji čeličnih konstrukcija se kreće između 100 i 140 tona u zavisnosti od tipa i složenosti konstrukcije. Izrada metalnih konstrukcija odvija se u potpuno opremljenoj proizvodnoj hali sa mosnim kranovima nosivosti između 12 i 5 tona. Pored kranova posjedujemo opremu za rezanje profila i limova, zavarivanje i pjeskaranje, te sačmarenje profila. Zahvaljujući razvoju i ulaganjima u proizvodni pogon, Baupartner je u mogućnosti proizvoditi različite vrste čeličnih konstrukcija za sve vrste objekata, opremu kalupa za proizvodnju armiranobetonskih konstrukcija. Također, moguća je i proizvodnja mosnih kranova raspona do 25m i nosivosti do 20 tona te njihova montaža sa ugradnjom kompletnih instalacija i pripadajuće opreme.

8

9


10

11


ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE Firma Baupartner se kroz godine rada na tržištu specijalizovala za proizvodnju i montažu betonskih

Široke mogućnosti primjene

konstrukcija. Sva proizvodnja se odvija u proizvodnom pogonu u Lukavcu gdje se proizvode prefabrikovani armiranobetonskih elementi.

Proizvodni program betonskih elemenata dopušta visok stepen fleksibilnosti u primjeni konstrukcija i dozvoljava slobodu u oblikovanju objekata. Veliki konstruktivni rasponi omogućavaju izgradnju objekata

Proizvodnja se odvija u hali od 3000 m2, a gotovi elementi se deponuju na prostoru površine 8.000 m2. Upotreba kalupa, visokofrekventnih oplatnih vibratora te savremene tehnnologije izrade garantuje kvalitet i osigurava produkcioni kapacitet od 15.000 m 2 montažnih konsktrukcija mjesečno. Svi proizvodi

sa veoma malo unutrašnjih stubova, što je posebno bitno u proizvodnim, skladišnim i trgovačkim objektima.

se isporučuju sa odgovarajućom atestnom dokumentacijom. Korištena tehnologija prednaprezanja garantuje da će elementi biti čvršći, lakši i jeftiniji.

Sigurnost

Osnovne karakteristike betonskih montažnih konstrukcija odlikuje:

Posebna pažnja je posvećena sigurnosti konstrukcija što je osigurano poštovanjem savremenih standarda prilikom projektovanja, koji garantuju stabilnost konstrukcija na potrese. Osim toga, ove konstrukcija

Ekonomičnost i visok kvalitet

karakteriše visok stepen vatrootpornosti.

Tehnologija koju koristi firma Baupartner je po procjenama za 30% brža, jeftinija i kvalitetnija od standardne tradicionalne metode livenja betona na licu mjesta. Ove karakteristike se postižu proizvodnjom u kontrolisanim uslovima, bez uticaja atmosferskih neprilika. Pri tome se svi elementi optimiziraju što čini montažu jednostavnom i brzom. Korištenje glatkih kalupa garantuje završnu obradu proizvoda te nije potrebno održavanje i bojenje konstrukcije.

Velika brzina građenja Obzirom da se na gradilište dovoze gotovii obrađeni elementi potrebna je samo montaža što u odnosu na tradicionalne metode značajno ubrzava proces te smanjuje utjecaj vremenskih prilika na minimum.

12

13


14

15


ČELIČNE KONSTRUKCIJE Čelik je materijal neograničenih mogućnosti i uvijek savremen materijal. Njegova univerzalna primjenjivost te odlična tehnička i funkcionalna svojstva je jedan od razloga pokretanja proizvodnje čeličnih konstrukcija u pogonima firme Baupartner. Savremeno opremljenih proizvodni pogon površine 1000m2 garantuje mjesečni kapacitet proizvodnje od 100 – 140 tona u zavisnosti od tipa i složenosti konstrukcije. Proizvodna hala je opremljena mosnim kranovima nosivosti 12 i 5 tone te opremom za sječenje profila i limova te opremom za zavarivanje, pjeskarenje i sačmarenje profila. Plan firme je proširiti proizvodni pogon na dodatnih 800 m2 do kraja 2016. godine. Stručnost tima za projektovanje najsloženijih čeličnih konstrukcija, uz sam kvalitet materijala garantuje visok kvalitet cijelog procesa od projektovanja do izvođenja.

16

17


18

19


SISTEMI GRADNJE U BAUPARTNERU Izgradnja po sistemu «ključ u ruke»

Izgradnja po sistemu «projektuj-izgradi»

p

• •

• •

izradu idejnog i glavnog projekta

prema jediničnim cijenama, fiksna cijena.

• • •

20

21


22 42

23


INŽINJERING

Projektovanje

Stručni nadzor

Projektni tim Baupartnera čine inžinjeri različitih profila koji su posvećini usavršavanju i isporučivanju projekata vrhuske kvalitete. Zahvaljujući iskustvu moguće je odgovoriti na sve zahtjeve i želje klijenta u

Firma Baupartner posjeduje kapacitet za izvršenje usluga stručnog nadzora u građenju svih vrsta objekata niskogradnje i visokogradnje. Stručni tim se pažljivo formira na osnovu specifikacija objekta koji

toku projektovanja.

se gradi.

Bez obzira na namjenu objekta inžinjeri nude upoznavanje sa savremenim trendovima, mogućnostima,

Nadzor podrazumijeva aktivno učešće u građenju što garantuje da se objekat gradi u skladu sa dozvolama,

prednostima i manama pojedinih rješenja. Na osnovu informacija, klijent može jednostavno donositi odluke u odabiru materijala, instalacionih sistema i projektnog rješenja.

projektom i važećim standardima. Posebna pažnja se posvećuje rokovima te kontroli količine i kvaliteta ugrađenih materijala. Sa izvođačem

Projektovanje armirano-betonskih montažnih i čeličnih konstrukcija je zbog svoje kompleksnosti značajna referenca firme Baupartner.

se ostvaruje aktivna saradnja na rješenjima koje će donijeti optimizaciju projekta i uštede u investiciji. Bogato iskustvo tima pomaže u odabiru izvođača, projektnim rješenjima, mogućnostima ušteda i

Po želji klijenta moguće je izraditi kompletnu tehničku dokumentaciju za sve vrste objekata visokogradnje koja obuhvata:

upozorenjima o preprekama koje bi mogle da ugroze izvođenje projekta. Sve aktivnosti se temeljito bilježe i šalju u formi redovnih izvještaja u dogovoru sa klijentom.

• •

proizvodne objekte, poslovne objekte,

skladišne objekte,

Savjetovanje

• •

stambene objekte, javne objekte.

Usluge stručnog savjetovanja tokom svake faze građenja podrazumijevaju:

Baupartner posjeduje licence za projektovanje na cijeloj teritoriji BiH (Federacija BiH i Republika Srpska) te u Crnoj Gori.

24

prethodne analize za investicionu stanogradnju,

• •

kalkulacije mogućnosti izgradnje na pojedinim parcelama, okvirnu procjenu troškova izgradnje na osnovu prethodnih iskustava,

pomoć u odabiru materijala, dobavljača i izvođača prilikom građenja ili rekonstrukcije objekata.

25


Sportek d.o.o. Proizvodni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 3.535 m2 Kotor Varoš, 2013. Dogradnja postojeće hale Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 764 m2 Kotor Varoš, 2014. Kotlovnica Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 250m2 Kotor Varoš, 2015. Proizvodna hala Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 1.265m2 Kotor Varoš, 2015.

26

27


Hidraulika Flex d.o.o. Proizvodno-poslovni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 1.550 m2 Laktaši, 2011. Proizvodno-poslovni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 860 m2 Laktaši, 2014.

28

29


Yavuz company d.o.o. Poslovno-proizvodni obajekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 4.200 m2 Distrikt Brčko, 2015.

Yavuz company d.o.o. Stambeno-poslovni kompleks Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» Živinice, 2014. Izvođenje Izrada ploča sa fero betonom 2.500 m2 Srebrenik, 2011.

30

31


Index d.o.o. Poslovno-proizvodni objekat Projektovanje i AB konstrukcija 7.945 m2 GraÄ?anica, 2015.

32

33


Maxi d.o.o. Poslovni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 1.919 m2 Orašje, 2014. Skladišni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 710 m2 Orašje, 2015.

34

35


Rama-glas d.o.o. Proizvodni objekat Projektovanje i AB konstrukcija 8.264 m2 Sarajevo, 2014.

36

37


Lattonedil BiH d.o.o. Proizvodni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 8.410 m2 Nova Topola, 2015.

38

39


Butmir d.o.o. SkladiĹĄni objekat AB konstrukcija 3.800 m2 Rajlovac-Sarajevo, 2015.

40

41


Plastex d.o.o. Stambeno-poslovni objekat Projektovanje, građevinski radovi i instalaterski radovi 625 m2 Sarajevo, 2012. Skladišni objekat Građevinski radovi 309 m2 Gračanica, 2013. Skladišni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 180 m2 Gračanica, 2013. Skladišni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 67 m2 Gračanica, 2013 Proizvodni objekat Građevinski radovi 300 m2 Gračanica, 2013

42

43


EIB Internationale AD Banja Luka Hladnjača Projektovanje, AB konstrukcija i čelična konstrukcija fasade 2.471 m2 Banja Luka, 2015.

44

CABLEX BH d.o.o. Laktaši Sistem radnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 5.926 m2 Laktaši, 2015.

45


RENTEX COM d.o.o. Poslovni objekat Projektovanje i građevinski radovi 1.000 m2 Tuzla, 2014.

PREVENT FAD Poslovni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 1.500 m2 Jelah, 2012.

PREVENT FAD Skladišni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 2.600 m2 Jelah, 2012.

GOMEX d.o.o. Laktaši Proizvodno-poslovni objekat i kotlovnica Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 3.120 m2 Nova Topola, 2013.

46

47


TC FIS Gračanica Skladišni objekat Projektovanje i građevinski radovi 294 m2 Gračanica, 2014.

VARIPLAST d.o.o. Gračanica Poslovni objekat Epoksid pod 700 m2 Gračanica, 2012.

FIS d.o.o. Vitez Poslovni objekat Građevinski radovi 5.000 m2 Bugojno, 2012.

48

ENERGOINVEST d.d. Sarajevo Transportni sistem šljake i pepela blok 6-215 MW u TE Tuzla Građevinski radovi Tuzla, 2012.

STAMBENI OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat Građevinski radovi 420 m2 Sarajevo, 2013.

HELIOPLAST d.o.o. Gračanica Poslovni objekat Građevinski radovi 2.225 m2 Gračanica, 2012.

49


DOBOJ PROMET d.o.o. Doboj Istok Memorijalni objekat Građevinski radovi 80 m2 Mala Brijesnica, 2013.

VELVET TRADE d.o.o. Sarajevo Poslovno - proizvodni objekat AB konstrukcija 3.282 m2 Vogošća, 2015.

POLISARA d.o.o. Goražde AB konstrukcija Građevinski radovi 500 m2 Goražde, 2015.

ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo Poslovni objekat AB konstrukcija 1.000 m2 Sarajevo, 2016.

NATURA FOOD d.o.o. Bijeljina Poslovni objekat Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE» 810 m2 Bijeljina, 2016.

OPĆINA SAPNA Korito rijeke Izvođenje radova Sapna, 2012.

54

50

51


MI-INVESTING d.o.o. Poslovno-stambeni objekat Projektovanje i izvođenjem radova 3.135 m2 Lukavac 2011.

ALG d.o.o. Poslovno-stambeni objekat Projektovanje i stručni nadzor nad izvođenjem radova 1.107 m2 Sarajevo, 2012.

Bosna Sema obrazovne institucije Obrazovna ustanova Projektovanje i stručni nadzor nad izvođenjem radova 7.210 m2 Sarajevo, 2013.

52

TEHNOSINT d.o.o. Poslovno-proizvodni objekat Projektovanje i građevinski radovi 3.000 m2 Laktaši, 2011.

COSMETICS MARKET Poslovni objekat Projektovanje 14.330 m2 Danilovgrad, 2013.

OPĆINA SAPNA Sportska dvorana Građevinski radovi 1.200 m2 Sapna, 2011.

53


TEMAX BH d.o.o. Proizvodni objekat Sistem gradnje «PROJEKTUJ-IZGRADI» 8.300 m2 Orašje, 2016.

SELEKTOR d.o.o. Grna Gora Poslovni objekat AB konstrukcija 2.100 m2 Bijelo Polje, 2016.

POLINO d.o.o. Hladnjača AB konstrukcija 1.600 m2 Ogar - Pećinci , 2016.

54

BENZINSKA PUMPA AB konstrukcija 550 m2 2016.

MMS PROMET d.o.o. Poslovni objekat - market AB konstrukcija 1.100 m2 Kozarska Dubica, 2016.

AGROFLORA d.o.o. Poslovno-proizvodni objekat AB konstrukcija 1.400 m2 Kozarska Dubica, 2016.

55


FIS D.O.O VITEZ

Poslovni objekat

Bugojno

2012

5.000m2

ENCO D.O.O SARAJEVO

Rekonstrukcija upravne zgrade FAD Jelah

Jelah

2012

1.275m2

Građevinski radovi i vanjsko uređenje

ENERGOINVEST D.D SARAJEVO

Transportni sistem šljake Tuzla i pepela bloka 6-215MW u TE Tuzla

2012

46m2

Građevinski radovi i čelična konstrukcija

HELIOPLAST D.O.O GRAČANICA

Poslovni objekat

Gračanica

2012

2.225m2

Vrsta

I CRNI D.O.O CAZIN

Poslovni objekat

Cazin

2012

Spisak referenci

Vrsta Naručilac

Mjesto gradnje

Godina izgradnje

Projektovanje

Epoksid pod Projektovanje

BIMAL-ŽITOPROMET D.O.O BRČKO

Teretni lift i rampe

Distrikt Brčko

2011

13.5m2

Građevinski radovi

PLASTEX D.O.O. GRAČANICA

Stambeno-poslovni objekat

Sarajevo

2012

625m2

Građevinski radovi

DOMOINVEST D.O.O SARAJEVO

Stambeni objekat

Stup Sarajevo

2011

3.200m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

OPĆINA GRAČANICA

Sanacija ulice

Gračanica

2012

3.000m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

EMINAL D.O.O ŽIVINICE

Poslovni objekat

Živinice

2011

469m2

Građevinskozemljani radovi

Rekonstrukcija i asfaltiranje puta

Lendići, Gračanica

2012

8.000m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

ENCO D.O.O SARAJEVO

Skladišni objekat PREVENT-FAD

Jelah

2011

1.393m2

Građevinski radovi

Most

Gračanica

2012

FIS D.O.O VITEZ

Poslovni objekat FIS Gračanica

Gračanica

2011

Građevinski radovi

Sportska dvorana

Gračanica

2012

3.624m2

HIDRAULIKA FLEX D.O.O LAKTAŠI

Poslovno-proizvodni objekat

Laktaši

2011

1.551m2

Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE»

VARIPLAST D.O.O GRAČANICA

Poslovni objekat

Gračanica

2012

700m2

INVESTOR D.O.O SARAJEVO

Proizvodni objekat investor

Donja Bioča, Ilijaš

2011

405m2

Građevinski radovi

BINGO D.O.O TUZLA

Poslovni objekat BINGO Bihać

2013

Projektovanje

MI INVESTING D.O.O GRAČANICA

Stambeno-poslovni objekat

Lukavac

2011

3.135m2

Projektovanje Građevinski radovi

Poslovni objekat BINGO Bihać

2013

Projektovanje

RENTEX COM D.O.O

Poslovni objekat

Tuzla

2011

1.000m2

Sistem gradnje «KLJUČ U RUKE»

BOSNA D.O.O GRAČANICA

Stambeno-poslovni objekat

Gračanica

2013

4.939m2

Projektovanje i stručni nadzor

TEHNOSINT D.O.O LAKTAŠI

Poslovno-proizvodni objekat Tehnosint

Banja Luka

2011

3.000m2

Građevinski radovi

Obrazovna ustanova

Sarajevo

2013

7.210m2

Projektovanje i stručni nadzor

Poslovno-proizvodni objekat Tehnosint

Laktaši

2011

6.110m2

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVO

Sportska dvorana

Sarajevo

2013

1.773m2

Projektovanje i stručni nadzor

TEMPOPLAST D.O.O SREBRENIK

Poslovni objekat

Srebrenik

2011

2.678m2

Građevinski radovi Podna ploča ferobeton

COSMETICS MARKET DANILOVGRAD

Poslovni objekat Cosmetics

Danilovgrad

2013

14.330m2

Projektovanje

ALG D.O.O SARAJEVO

Poslovno-stambeni objekat

Sarajevo

2012

1.107m2

Projektovanje i stručni nadzor

DM OSMANOVIĆ

Prodajni objekat

Sanski Most

2013

931m2

Projektovanje

BANJA ILIDŽA D.O.O SANSKI MOST

Banjsko rekreativnoturistički centar

Sanski Most

2012

6.000m2

Projektovanje

DVORANA VRHPOLJE

Fiskulturna dvorana

Vrhpolje, Sanski Most

2013

291m2

Projektovanje Građevinski radovi

DOBOJ PROMET D.O.O DOBOJ ISTOK

Stambeni objekat u Brijesnici Maloj

Brijesnica Mala

2012

Građevinski radovi

ELEKTRODISTRIBUCIJA Podružnica Tuzla

Upravna zgrada

Kalesija

2013

56

Projektovanje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova Stručni nadzor nad izvođenjem radova Epoksid pod

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

57


Tuzla

Prodajni objekat BINGO B. Krupa Bosanska Krupa

2014

773m2

Projektovanje

Projektovanje Građevinski radovi

Prodajni objekat BINGO Bugojno Bugojno

2014

9.996m2

Projektovanje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

2013

BINGO D.O.O TUZLA

ELITTE BELLA ITALIA D.O.O KOTOR VAROŠ

Pizzerija Elite Bella Italia Kotor Varoš

2013

1.290m2

ENCO D.O.O SARAJEVO

Proizvodno-skladišni objekat PREVENT-FAD

Jelah

2013

410m2

Građevinski radovi i AB konstrukcija

Prodajni objekat BINGO Bihać Bihać

2014

310m2

Projektovanje

FIS D.O.O VITEZ

Poslovni objekat FIS Bugojno

Bugojno

2013

3.420m2

Keramičarski radovi

Prodajni objekat BINGO Goražde Goražde

2014

869m2

Projektovanje

Poslovni objekat FIS Sarajevo

Sarajevo

2013

Poslovni objekat FIS Bijeljina

Bijeljina

2013

305m2

GAT D.O.O SANSKI MOST

Poslovni objekat

Sanski Most

2013

3.765m2

Projektovanje i keramičarski radovi

GOMEX D.O.O LAKTAŠI

Proizvodno-poslovni objekat i kotlovnica

Nova Topola

2013

3.120m2

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

HELIOPLAST D.O.O GRAČANICA

Poslovno-proizvodni objekat

Gračanica

2013

Srebrenica

2013

MINISTARSTVO ZA Individualni stambeni RAD, SCOIJALNU objekti u Srebrenici POLITIKU I POVRATAK TK OPĆINA GRAČANICA PLASTEX D.O.O GRAČANICA

Toplifikacija

Gračanica

2013

Prodajni objekat

Bužim

2014

2.088m2

Revizija

Poslovni objekat

Cazin

2014

11.777m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

BORTON D.O.O BANJA LUKA

Poslovno-proizvodni objekat

Laktaši

2014

999m2

Projektovanje i AB konstrukcija

NATURA FOOD D.O.O BIJELJINA

Proizvodni objekat

Balatun, Bijeljina

2014

810m2

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

DMDE D.O.O DOBOJ ISTOK

Servisno-poslovni objekat DMDE

Stanić RIjeka

2014

1.020m2

EUROASFALT D.O.O SARAJEVO

Konstrukcija za zaštitu od buke

Vlakovo, Sarajevo

2014

FIS D.O.O VITEZ

Skladišni objekat u TC FIS Gračanica

Gračanica

2014

294m2

Projektovanje Građevinski radovi

HIDRAULIKA FLEX D.O.O LAKTAŠI

Poslovno-proizvodni objekat

Laktaši

2014

810m2

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

IZVOR BLAGA D.O.O ZVORNIK

Farma za tov brojlera

Glumina, Zvornik

2014

1.954m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

LIDCO LIBIYA

Sportske dvorane u Libiji

Libija

2014

5.955m2

Mašinske instalacije

MAXI D.O.O ORAŠJE

Veleprodaja pića i robe i Orašje skladišni objekat

2014

1.919m2

MZ MALEŠIĆI

Poslovni objekat uslužne Malešići, djelatnosti Gračanica

2014

307m2

Čelična konstrukcija

PRIVATNA USTANOVA CENTAR ZA OBRAZOVANJE MLADIH GRAČANICA

Poslovno-obrazovni objekat

Gračanica

2014

752m2

Projektovanje Građevinski radovi

Čelična konstrukcija

RAMA-GLAS D.O.O SARAJEVO

Proizvodna hala Rama-Glas

Sarajevo

2014

8.264m2

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

SPORTEK D.O.O KOTOR VAROŠ

Dogradnja poslovnoproizvodnog objekta

Kotor Varoš

2014

764m2

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

Projektovanje

STOCKLIN ZAGREBSOLANA TUZLA

Sistem konvejera u Solani Tuzla

Tuzla

2014

357m2

Čelična konstrukcija

Građevinski radovi Građevinski radovi

Stručni nadzor nad izvođenjem radova 1.143m2

2

56m

Projektovanje

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Skladišni objekat

Gračanica

2013

309m2

Građevinski radovi

Skladišni objekat

Gračanica

2013

180m2

Građevinski radovi

2013

2

Građevinski radovi

2

Skladišni objekat

Gračanica

67m

Skladišni objekat

Gračanica

2013

58m

Građevinski radovi

SPORTEK D.O.O KOTOR VAROŠ

Poslovno-proizvodni objekat

Kotor Varoš

2013

3.212m2

Projektovanje Građevinski radovi

TEHNOSINT D.O.O LAKTAŠI

Poslovno-proizvodni objekat Tehnosint

Laktaši

2013

1.475m2

Građevinski radovi

Poslovno-proizvodni objekat

Laktaši

2013

5.743m2

Projektovanje i Građevinski radovi

TEMPIC F&A D.O.O KLJUČ

Hotel

Ključ

2013

5.540m2

Projektovanje

BAUMING D.O.O GRAČANICA

Proizvodni objekat Bauming

Gračanica

2014

454m2

BAUPARTNER D.O.O GRAČANICA

Poslovni objekat u Lukavcu

Lukavac

2014

2.685m2

BAWARIAMED D.O.O BANJA LUKA

Nadstrešnica

Banja Luka

2014

100m2

58

Građevinski radovi Čelična konstrukcija

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE»

Projektovanje i AB konstrukcija

59


2014

1.497m2

Projektovanje Građevinski radovi

MAXI D.O.O ORAŠJE

Skladišni objekat

Orašje

2015

624m2

2014

3.318m2

Projektovanje

MEMIĆ GRADNJA D.O.O

Proizvodni objekat

B. Krupa

2015

4.200m2

Sarajevo

2015

547m2

AB konstrukcija

OPĆINA GRAČANICA

Korito rijeke, klizište, put

Gračanica

2015

Poslovno-proizvodni objekat u Tuzli

Tuzla

2015

1.166m2

AB konstrukcija

POLISARA D.O.O SARAJEVO

Proizvodni objekat u Goraždu

Goražde

2015

500m2

BAUHAUS

Ograda Bauhaus Sarajevo

Sarajevo

2015

920m2

Projektovanje

SPORTEK D.O.O KOTOR VAROŠ

Proizvodna hala

Kotor Varoš

2015

1.264m2

FIS D.O.O VITEZ

Prodajni objekat Bužim

Bužim

2015

2.450m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Skladišni objekat u Stjepan polju

747m2

Proizvodni objekat Bosna-Niless

Lukavac

2015

300m2

Stjepan Polje, Gračanica

2015

BOSNA-NILES D.O.O LUKAVAC

TRGOVIR D.O.O STJEPAN POLJE, GRAČANICA

Dimnjak

Zenica

2015

60m2

BUTMIR D.O.O SARAJEVO

Skladišni objekat u Sarajevu

Rajlovac, Sarajevo

VATROSTALAC D.O.O TUZLA YAVUZ COMPANY D.O.O. SREBRENIK

Poslovni kompleks u Živinicama

Živinice

2015

3.318m2

Poslovno-proizvodni objekat

Distrikt Brčko

2015

4.306m2

Sistem građenja «PROJEKTUJ-IZGRADI»

TEMAX BH ORAŠJE

Proizvodni objekat

Orašje

2016

8.300m2

Sistem građenja «PROJEKTUJ-IZGRADI»

TEMPOPLAST D.O.O SREBRENIK

Dogradnja stembenoposlovnog objekta

YAVUZ COMPANY D.O.O. SREBRENIK

Poslovni kompleks, Živinice stambeno-poslovni centar

ANS DRIVE D.O.O SARAJEVO

Sportski centar MALAK Ilidža

ARMADA D.O.O TUZLA

CABLEX BH D.O.O LAKTAŠI

Proizvodni objekat CABLEX BH

Srebrenik

Laktaši

EFT RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI

Radionica za održavanje Stanari mehanizacije u Rudniku Stanari

EIB INTERNATIONALE A.D. BANJA LUKA

Hladnjača LEDO

EMOS-TRADE D.O.O DOBOJ ISTOK

2015 2015

3.772m2 2

5.926m

2

Čelična konstrukcija AB konstrukcija Sistem građenja «PROJEKTUJ-IZGRADI»

Sistem građenja «KLJUČ U RUKE» AB konstrukcija Stručni nadzor nad izvođenjem radova AB konstrukcija Sistem građenja «KLJUČ U RUKE» AB konstrukcija

Čelična konstrukcija AB konstrukcija

2015

197m

Ramići, Banja Luka

2015

2.471m2

Projektovanje, AB i čelična konstrukcija

SELEKTOR D.O.O. CRNA GORA

Poslovni objekat

Bijelo Polje

2016

2.100m2

AB konstrukcija

Poslovni objekat

Klokotnica, Doboj Istok

2015

2.071m2

AB konstrukcija

POLINO D.O.O. PEĆINCI

Hladnjača

Ogar-Pećinci 2016

1.600m2

AB konstrukcija

FERHEM D.O.O LUKAVAC

Skladišna hala

Lukavac

2015

2.680m2

Sistem građenja «PROJEKTUJ-IZGRADI»

MMS PROMET D.O.O. KOZARSKA DUBICA

Poslovni objekat market

Kozarska Dubica

2016

1.100m2

AB konstrukcija

GENERAL LOGISTIC D.O.O SARAJEVO

Logistički centar

Sarajevo

2015

3.400m2

Projektovanje

AGROFLORA D.O.O. KOZARSKA DUBICA

Poslovno-proizvodni objekat

Kozarska Dubica

2016

1.400m2

AB konstrukcija

HILFSWERK AUSTRIJA INTERNATIONAL

Stambeni objekti

Bijeljina

2015

INDEX D.O.O GRAČANICA

Poslovno-proizvodni objekat Index

Gračanica

2015

7.945m2

Projektovanje Građevinski radovi

Poslovno-skladišni objekat

Živinice

2015

1.661m2

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

KOFIX D.O.O KLJUČ

Proizvodna hala KOFIX

Ključ

2015

1.338m2

Projektovanje

LATTONEDIL BIH D.O.O GRADIŠKA

Proizvodni objekat Lattonedil

Nova Topola

2015

7.703m2

Projektovanje Građevinski radovi

MIS-GLAS D.O.O TRN

Poslovni objekat MIS Glas

Trn

2015

709m2

60

Projektovanje i AB konstrukcija

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

AB konstrukcija

61


62

52 63

Baupartner Katalog 2016  

Firma Baupartner d.o.o. je osnovana krajem 2010. godine sa misijom stvaranja kvalitetnog kolektiva sačinjenog od profesionalaca sa visokim s...

Baupartner Katalog 2016  

Firma Baupartner d.o.o. je osnovana krajem 2010. godine sa misijom stvaranja kvalitetnog kolektiva sačinjenog od profesionalaca sa visokim s...

Advertisement