Page 1

Rom for Rom

Folk er folk


Folk er Folk? Folk er folk er en organisasjon som er gått lei av det norske samfunnets syn på rumenske tiggere, og vil øke folkeopplysning om de faktiske forholdene rundt tiggerne, og ved dette skape en holdningsendring og legge press på politikere slik at de kan ta sosialpolitiske grep og hjelpe de fattige, fremfor å skyve dem ut. De rumenske tiggerne kommer hit for å brødfø sine familier, sende sine barn på skole og skape et bedre liv for seg og sine når de vender hjem. Det som er tilfellet for disse menneskene når de setter seg ned på et gatehjørne i verdens rikeste land er dette; de blir trakassert og utstøtt, de blir skjelt ut og det brukes en retorikk på internett som gir assosiasjoner til 30-tallets jødehets.

Folk er folk ønsker at tiggerne som kommer til Norge skal få de mest grunnleggende behovene sine dekket, som; ly fra vinterkulden, tilgang til dusj og toalett og være frie for trakassering og generalisering. Disse kravene kan ved enkle grep innfris uten store kostnader.

Hva går pengene til? Hver krone som mottas går direkte til hjelpearbeid, som telt, primuser, soveposer og annet nødvendig utstyr, eller til opplysnings-produkter. Ikke et øre til administrasjon.

Vil du engasjere deg? Besøk oss på: folkerfolk.no


Tigging er nød, ikke kultur

Engasjer deg pĂĽ www.folk.no

Folder for "Folk er folk"  

Medieoppgave, kampanjeforslag til organisasjon.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you