Page 1

Guia didàctica

Celler

Cicle superior d’educació primària


Crèdits Autoria i edició: Àngela Garcia Montse Boher Disseny gràfic i maquetació: Makutienegato Revisió lingüística: Anna Llucià Col·laboració: Filma-t Produccions Sandro Maccarrone Fotografia: Filma-t Produccions


Índex 1. Plantejament pedagògic 2. Objectius didàctics 3. Elements estructurals - Llum, càmera... acció! - Heus aquí... i Activa’t! - Crea, coopera, comunica

4. Quadre de relació d’activitats i àrees curriculars


Plantejament pedagògic

1

Localitat, identitat i globalitat Els Quaderns d’Activitats d’eduxarxa s’articulen al voltant de tres eixos: Localitat “Descobrim l’entorn”: Continguts i propostes d’activitats vinculades a l’entorn dels nens i nenes. Identitat “Comprenem el passat”: Continguts i propostes d’activitats de caràcter històric i cultural. Globalitat “Coneixem el món”: Continguts i propostes d’activitats de caràcter universal, aplicables a l’entorn dels infants però també a espais i temps més llunyans. Per altra banda, activitats per copsar i valorar la diversitat natural i social del món.

Per què? Un dels reptes essencials de l’educació en el món global, divers i desigual en què vivim és fomentar la construcció d’identitats culturalment arrelades però, alhora, obertes al diàleg i a la pluralitat. Per això, des d’eduxarxa, promovem un aprenentatge que parteixi de la relació intel·lectual i afectiva amb l’entorn natural, social i cultural més immediat. El teixit cognitiu i emocional que genera aquests tipus d’aprenentatge permet als nens i nenes anar definint una identitat pròpia i plena de sentit. Al costat d’aquest coneixement concret i local, i no per això de manera menys important, incentivem l’abstracció i la coneixença de realitats allunyades. Ambdós són factors decisius per al desenvolupament d’una consciència ciutadana crítica i dialogant, tant amb la societat pròpia com amb les altres.


En cadascun dels blocs del dossier es treballa de manera específica un d’aquests eixos:

Títol de l’apartat

Eix de treball i tipus d’activitat

El primer tast

Obertura Comencem

Where is *lavinyeta?

Localitat Descobrim l’entorn

Del camp a la taula

Globalitat Coneixem el món

L’àmfora de Dionís

Identitat Comprenem el passat

L'últim glop

Tancament Crea, coopera, comunica


2

Objectius didàctics

El Quadern d’activitats està estructurat en cinc apartats, seqüenciats de manera didàctica. Cadascun dels apartats respon a uns objectius específics, tal i com recull el quadre següent

Apartat

Objectius didàctics 1. Activar els coneixements previs sobre la producció d’aliments i el món vinícola.

El primer tast

2. Familiaritzar-se amb el lèxic vinícola. 3. Desvetllar l’interès per descobrir com es produeix el vi i altres aliments, com ara l’oli i els ous.

Where is *lavinyeta?

1. Familiaritzar-se amb l’ús de les TIC. 2. Aplicar operacions matemàtiques a la resolució de problemes quotidians.

Observacions En cas que hagueu programat una visita al celler *lavinyeta, us recomanem que realitzeu aquest apartat abans de la sortida (preferiblement a l’aula). D’aquesta manera, el dia de l’excursió els nens i nenes encara estaran més engrescats i ja s’hauran familiaritzat amb les nocions bàsiques del vi.

Aquesta part del dossier té com a objectiu que els nens i les nenes puguin situar *lavinyeta en el seu entorn geogràfic. Està pensada perquè es realitzi abans de la visita al celler, però també es pot dur a terme sense cap problema una vegada feta.


Apartat

Objectius didàctics

Observacions

Del camp a la taula

1. Interactuar amb el món físic i construir coneixement a partir de l'observació directa d'elements i fenòmens naturals.

Aquest apartat està ideat per treballar durant la visita guiada que es realitza al celler, ja que les activitats segueixen l'ordre de les explicacions de la visita.

L’àmfora de Dionís

1. Desenvolupar la competència artística-cultural i la socialciutadana investigant l'origen del vi i analitzant la relació entre els aliments i la identitat cultural.

Els continguts d’aquest apartat estan concebuts per ser treballats a l’aula, després d’haver realitzat la visita al celler.

L'últim glop

1. Avaluar què s’ha après: contrastar els coneixements previs a la realització de les activitats amb els posteriors. 2. Desenvolupar les competències comunicatives a partir d’una activitat grupal i transversal.

Els continguts d’aquest apartat estan concebuts per ser treballats a l’aula, després d’haver realitzat la visita al celler.


3

Elements estructurals 3.1. Llum, càmera... acció! Aquesta secció del primer apartat del Quadern d’activitats proposa visualitzar i comprendre un vídeo creat especialment per introduir la temàtica general del dossier; en aquest cas, la producció de vi i les particularitats del celler *lavinyeta. El vídeo té una durada aproximada de cinc minuts i va acompanyat d’un conjunt de preguntes que permeten activar els coneixements previs i desvetllar la curiositat dels infants.

3.2. Heus aquí... i Activa’t! Activa’t!

Heus aquí... Els blocs s’obren amb un relat breu que actua com a motor i fil conductor de les activitats. En aquesta narració inicial es planteja algun petit repte o problema per als nens i nenes.

L’apartat “Activa’t!” succeeix a l’ “Heus aquí...” i conté entre quatre i cinc activitats de diferents matèries curriculars que permeten resoldre les situacions problemàtiques plantejades a la narració inicial. Les activitats poden estar acompanyades de recursos visuals (fotografies, mapes, imatges, gràfics) il·lustratius o decoratius.

El text narratiu sempre està acompanyat del requadre «Llegim entre línies», que conté algunes preguntes de comprensió lectora de nivell bàsic. És una activitat de suport per a aquells nens i nenes amb una major dificultat lectora.


3.3. Crea, coopera, comunica Els materials d’eduxarxa volen fer un èmfasi especial en tres aspectes: la creativitat, el cooperativisme i la comunicació. Per aquest motiu, el dossier es tanca amb una activitat transversal que té per objectiu fomentar aquestes capacitats, procurant, a més, que el treball dels nens i les nenes tingui un impacte tangible.

Per què? Entre les diverses competències que han d’adquirir les nenes i els nens, entenem que la creativitat, el treball cooperatiu i la comunicació són aspectes clau per al creixement personal, pel futur desenvolupament professional i per a l’exercici de la ciutadania. En un món global en permanent transformació, imaginar, construir, inventar, col·laborar, expressar-se i escoltar són algunes de les destreses necessàries per intentar dibuixar horitzons de futur innovadors i justos.


Quadre de relació d’activitats i àrees curriculars

4

En aquest quadre s’especifica l’àrea curricular sobre la qual treballa cadascuna de les activitats del Quadern.

El primer tast

Activitat 1: Àmbit de llengües Activitat 2: Àmbit de llengües Activitat 1: Coneixement del medi natural, social i cultural

Where is *lavinyeta?

Activitat 2: Matemàtiques Activitat 3: Àmbit de llengües Activitat 1: Coneixement del medi natural, social i cultural Activitat 2: Matemàtiques

Del camp a la taula

Activitat 3: Educació artística Activitat 4: Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania Activitat 1: Àmbit de llengües

L'àmfora de Dionís

Activitat 2: Coneixement del medi natural, social i cultural Activitat 3: Coneixement del medi natural, social i cultural Activitat 4: Educació artística

L'últim glop

Activitat transversal

Guia Didàctica - Projecte *lavinyeta  

Guia Didàctica del Quadern d'Activitats del Cicle Superior d'Educació Primària, realitzat per eduxarxa per al Celler *lavinyeta.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you