Page 1

La tol e rà n ci a , d e fe t, n om é s h a u ri a d ’ é sse r u n a con vi cci ó tra n si tòri a : h a d e con d u i r a l re con e i xe m e n t. Tol e ra r si g n i fi ca ofe n d re .

Aquells que mai es retracten de les seues opinions s'amen a ells mateixos més que a la veritat.

No hi ha res més repel·lent que la majoria, ja que es compon d’uns quants capdavanters forts, de bergants que s’acomoden, de febles que s’adapten i de la massa que va rodolant al seu darrera, sense tenir ni la més mínima idea del que vol.

Ajuda als teus semblants a alçar la seua càrrega, però no et consideres obligat a portar-los-la.

Qui tant va jurar que ja ningú confia amb ell; va mentir tant que ja ningú el creu; i demana prestat sense que ningú li done; li convé anarse'n on ningú el conega.

És millor tornar-se'n enrere que perdre's pel camí.

La grandesa d'un home està en relació directa a l'evidència de la seua força moral.

Exercisi Scribus 3  

Exercisi Scribus 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you