Page 1

GENER 2014

GRATUÏTA - GRATUITA - FREE Descompte t Discoun Descuento /

INSIDE

w w w. g a y l e s p o i n t . c o m La guia de l’oci LGBT - La guía del ocio LGBT

- The leisure guide LGBT


EDITORIAL Aquest gener estrenem la secció DESCOMPTES. Al final de la revista trobareu cupons retallables. Us continuem animant a fer créixer la família gaylespoint tant al nostre facebook com a la nostra web. Aquest 2014 sortegem un sopar per a 2 al BOO restaurant de Barcelona cada mes! És gràcies a tots vosaltres que aquest projecte creix cada dia, es consolida i millora. Gràcies per llegir-nos! Este enero estrenamos la sección DESCUENTOS. Al final de la revista encontraréis cupones recortables. Os seguimos animando a hacer crece la familia gaylespoint tanto en nuestro facebook como en nuestra web. Este 2014 sorteamos una cena para 2 en el BOO restaurant de Barcelona cada mes! Es gracias a todos vosotros que este proyecto crece cada día, se consolida y mejora. Gracias por leernos! This month we have a new section of the magazine: DISCOUNTS. You’ll find cupons to cut at the end of the magazine.We keep encouraging you to help the gaylespoint family grow on Facebook and on our website.On 2014 you can win a dinner for 2 at the BOO restaurant every month! It’s because all of you that this project is growing every day, consolidates and improves.Thanks for reading us!

CRÈDITS

SUMARI

SUMARIO / SUMMARY

CRÉDITOS / CREDITS

04 L’ENTREVISTA LA ENTREVISTA /THE INTERVIEW 10 CRÍTICA LITERÀRIA

Direcció i edició: FunGanga Catalana del Lleure SCP

12 PANTERES GROGUES

Redacció i correcció: Eduard Thió

CRÍTICA LITERÀRIA / LITERARY CRITICISM

PANTERES GROGUES COMPLEIX 20 ANYS

14 TOP 10 canariasgay.com 20 EL CÒCTEL EL CÓCTEL / THE COCKTAIL 22 LA RECEPTA LA RECETA / THE RECIPE 24 LA DIETA LA DIETA / THE DIET 25 DESCOMPTES DESCUENTOS / DISCOUNTS 27 SALUT I BELLESA

SALUD Y BELLEZA / HEALTH AND BEAUTY

28 MAPA MAPA / MAP 30 AGENDA

Disseny i maquetació: Ferran Rodríguez Impressió: Saxoprint Contacte per a publicitat: admin@gaylespoint.com

www.gaylespoint.com La web pel col·lectiu LGBT La web para el colectivo LGBT The LGBT community website

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 03


L’entrevista Senzi, Club Social de Cànnabis

Senzi és l’associació més destacada del panorama Barcelonès, que compta amb més de 6000 socis. Un ambient acollidor de dues plantes amb diferents ambients y zones chill out, disposa de un mobiliari confortable a més està ubicada en un lloc cèntric i amb uns horaris prolongats. Senzi es la asociación más destacada del panorama Barcelonés, que cuenta con más de 6000 socios. Un ambiente acogedor de dos plantas con diferentes ambientes y zonas chill out, dispone de un mobiliario confortable además está ubicada en un lugar céntrico y con unos horarios prolongados. SENZI is the most prominent association in Barcelona. It boasts more than 6000 members, who enjoy two comfortable floors with individual rooms, including a cozy chill out area, based in a central location. Què és un Club Social de Cànnabis? ¿Qué es un Club Social de Cannabis? What are Cannabis Social Clubs? Els clubs socials de cànnabis, són associacions sense ànim de lucre, que auto abasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis, tots majors d’edat, reduint així els riscos associats al mercat negre. A Espanya contem ja amb unes 500 associacions, de les quals unes 200 són a Catalunya. Los clubes sociales de cannabis son asociaciones sin ánimo de lucro que auto abastecen y distribuyen cannabis entre sus propios socios, todos mayores de edad, reduciendo así los riesgos asociados al mercado negro. En España contamos ya con unas 500 asociaciones, de las cuales unas 200 están en Cataluña. Cannabis Social Clubs are non-profit organisations, which operate as self-sufficient distributors of cannabis among its own ‘adult only’ members , reducing the risks associated with the black market in Spain.There are over 500 associations, 200 of which are in Catalonia. 04 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


La entrevista / The interview Com és Senzi? ¿Como es Senzi? What is Senzi? Senzi és una associació social cultural de consumidors de cànnabis amb l’objectiu de proporcionar serveis d’assessorament i prevenció per als consumidors de cànnabis i derivats , tant per ús recreatiu com terapèutic per als socis registrats majors de 21 anys. Senzi es una asociación social cultural de consumidores de cannabis con el objetivo de proporcionar servicios de asesoramiento y prevención para los consumidores de cannabis y derivados, tanto para uso recreativo como terapéutico para los socios registrados mayores de 21 años. Senzi is a social cultural association for those who consume cannabis. The objective is to provide services for both the therapeutic and recreational use of cannabis. We offer these services and counselling for abuse prevention of cannabis and it’s derivatives for registered members over 21 years of age. Que oferiu? ¿Que ofrecen? What’s in it? La nostre motivació es orientar als consumidors de cànnabis d’una manera professional cap a un consum responsable, proporcionant informació i un entorn on els socis puguin obtenir i consumir cànnabis de una manera segura. Senzi Social Club organitza i controla tot el procés del cultiu col·lectiu de cànnabis, destinat exclusivament al consum personal dels socis. Nuestra motivación es orientar a los consumidores de cannabis de una manera profesional hacia un consumo responsable, proporcionando información y un entorno donde los socios puedan obtener y consumir cannabis de una manera segura. Senzi Social Club organiza y controla todo el proceso del cultivo colectivo de cannabis, destinado exclusivamente al consumo personal de los socios. Our aim is to guide cannabis consumers in a professional manner towards responsible consumption, providing accredited information and a comfortable Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 05


environment where members can obtain and use cannabis in a ‘safe manner. Senzi organizes and controls the entire process of collective cultivation of cannabis for personal consumption exclusively for its members. Per què associació cultural? ¿Por qué asociación cultural? Why an association? Tenim un programa per oferir als socis oci i cultura per a tots els gustos, idees i necessitats. Senzi disposa de diferents serveis com el CineCarta, cicles de cinema, actuacions, concerts, Dj’s, festes, sopars populars, sortides , tornejos, conferències i també fem exposicions d’art mensuals i a més estem treballant per oferir tallers, cursos, massatges, teràpies naturalistes alternatives i moltes altres coses! També tenim un departament d’obra social on gestionem donacions a entitats benèfiques col·laborant amb la gent més necessitada. Tenemos un programa para ofrecer a los socios ocio y cultura para todos los gustos, ideas y necesidades. Senzi dispone de diferentes servicios como el CineCarta, ciclos de cine, actuaciones, conciertos, Dj ‘s, fiestas, cenas populares, salidas, torneos, conferencias y también hacemos exposiciones de arte mensuales y además estamos trabajando para ofrecer talleres, cursos, masajes, terapias naturalistas alternativas y muchas otras cosas! También tenemos un departamento de obra social donde gestionamos donaciones a entidades benéficas colaborando con la gente más necesitada. We have a programme to provide recreational and cultural networks for all tastes, ideas and needs. Senzi offers different services including CineCarta film series, performances, concerts, DJs, parties, dining, outings, tournaments, conferences, also on

06 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


Senzi, Club Social de Cànnabis

www.senzi .es - +34 936 670 390 -

Senzi Barcelona

Senzi’s agenda are monthly art exhibitions, and currently we are working towards offering workshops, courses, massage, alternative natural therapies and much more! We have a department for social work, and raise funds for charities working for those in need. On i quan os podem trobar? ¿Donde y cuando os podemos encontrar? Where and when can we find Senzi? A la Gran Via de les Corts Catalanes 674 de Barcelona. El nostre horari es de: Dilluns a Dijous 11.00 - 23.00 hrs. Divendres de 11.00 - 02.00 hrs. Dissabte de 14.00 - 02.00 hrs. Diumenge de 14.00 - 23.00 hrs.Vigílies fins les 02.00 hrs. Dies festius obrim a les 14.00 hrs. En la Gran Via de las Corts Catalanes 674 de Barcelona Nuestro horario es: Lunes a Jueves 11:00 - 23:00 hrs. Viernes de 11:00 - 02:00 hrs. Sábado de 14:00 02:00 hrs. Domingo de 14:00 - 23:00 hrs. Vísperas hasta las 02:00 hrs. Días festivos abrimos a las 14.00 hrs. Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 674 Our hours are: Monday to Thursday from 11.00 - 23.00 hrs. Friday from 11.00 - 02.00 hrs. Saturday 14.00 - 02.00 hrs. Sunday 14.00 - 23.00 hrs. Eve until 02.00 hrs. Holidays we open at 14.00 hrs.

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 07


AXEL HOTELS

c/ Aribau 33 - http://www.axelhotels.com/

Descuentos, entradas gratis y recomendaciones

www.axelpeopletraveler.net


CRÍTICA LITERÀRIA / CRÍTICA LITERARIA LITERARY CRITICISM

verdaderoAmor.com de Carsen Taite Les amigues de Mackenzie Lewis creuen que ella està destinada a envellir sola, perquè, encara que és una empresària d’èxit, divertida i preciosa, només coneix dones en les novel·les romàntiques que devora o quan surt en cites dobles amb la seva millor amiga, Jordan Wagner. Després d’un repte de les seves amigues, Mac i Jordan decideixen buscar parella a Internet. A mesura que naveguen per la xarxa, a la recerca del que a priori són coses completament diferents, les dues dones descobreixen que l’amor veritable no té res a veure amb el que imaginaven.

verdaderoAmor.com de Carsen Taite Las amigas de Mackenzie Lewis creen que ella está destinada a envejecer sola, porque, aunque es una empresaria de éxito, divertida y preciosa, solo conoce mujeres en las novelas románticas que devora o cuando sale en citas dobles con su mejor amiga, Jordan Wagner. Tras un reto de sus amigas, Mac y Jordan deciden buscar pareja en Internet. A medida que navegan por la red, en busca de lo que a priori son cosas completamente diferentes, las dos mujeres descubren que el amor verdadero no tiene nada que ver con lo que imaginaban.

10 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014

truelesbianlove.com by Carsen Taite Mackenzie Lewis’ friends think she is destined to grow old alone, because even though she is a successful business woman, fun to be with, and great looking, the only women she meets are the ones in the romance novels she devours or while tagging along on dates with her best friend Jordan. On a dare from their pals, Mac and Jordan decide to look for matches on the Internet. As they wind their way through the Web, seemingly looking for completely different things, both women discover true love is far different than they imagined. Ultimately, Mac and Jordan discover truelesbianlove is closer than a click away.


PAPARAZZI PELUQUERIA c/ Diputaci贸 171-173 (Casanova) -

A Paparazzi oferim estilisme professional, aplicant productes exclusius i atenent el client de forma acurada. Proporcionem tots els elements per fer-te sentir en un ambient relaxat i acollidor, a uns preus de servei competitius. Paparazzi 茅s el lloc indicat per dipositar la cura del cabell en mans professionals.

En Paparazzi ofrecemos estilismo profesional, aplicando productos exclusivos y atendiendo al cliente de forma esmerada. Proporcionamos todos los elementos para hacerte sentir en un ambiente relajado y acogedor, a unos precios de servicio competitivos. Paparazzi es el lugar indicado para depositar el cuidado del cabello en manos profesionales.

paparazzipeluqueria

Paparazzi offers professional styling, using exclusive products and great care customer service. We provide all the elements to make you feel in a relaxed and friendly environment, at competitive prices. Paparazzi is the place to deposit the hair care professional hands.

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 11


PANTERES GROGUES c/ Diputació 163 - www.panteresgrogues.cat

PANTERES GROGUES COMPLEIX 20 ANYS El 2014 serà un any molt especial per les Panteres Grogues. El club esportiu LGBT de Barcelona compleix 20 anys. L’entitat va néixer l’any 1994, gràcies a l’empenta d’en Rudy, quan una colla de gais i lesbianes jugaven a voleibol a la platja amb una pilota groga que els hi havia regalat un equip de voleibol gai d’Alemanya. Per celebrar l’efemèride, la junta de l’associació està preparant un seguit d’activitats especials que tindran lloc a la primavera i a l’estiu. Serà un bon moment per recordar esdeveniments claus en la història del club com ara l’organització dels Eurogames el 2008 i o les set edicions del torneig multiesportiu Panteresports que s’han fet fins ara. Aquests actes per celebrar les dues dècades del club es sumaran a tots els esdeveniments que les Panteres Grogues organitzen durant l’any. Ja us podeu marcar al calendari l’1 de març, la data escollida per la popular i concorreguda festa de Carnaval, que enguany arribarà amb moltes sorpreses.També podeu marcar en vermell el 8 de març, dia en què començarà el Donasport, més de dues setmanes d’activitats esportives i lúdiques pensades especialment per les noies del club. Actualment Panteres Grogues té més de 650 socis i sòcies repartits en més d’una vintena de seccions. En la nostra pàgina web (www.panteresgrogues.cat) hi trobareu informació sobre cada un de les nostres seccions i us podreu informar de com venir a practicar esports amb nosaltres.També trobareu enllaços interessants relacionats amb l’esport per a gais i lesbianes, incloent competicions, grups, associacions o federacions. També es pot comprar online a la pàgina web de la llibreria Còmplices: www.libreriacomplices.com

12 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


SEXSHOP ZEUS

Carrer de la Riera Alta, 20 - sexshopzeus.com

Pump, suspensoris, dildos, electro, gold max, pell, revistes, dvd, cruising, neoprè, cbt, preservatius, ...

Pump, suspensorios, dildos, electro, gold max, piel, revistas, dvd, cruising, neopreno, CBT, preservativos, ...

Pump, jockstraps, dildos, electro, gold max, leather, magazines, dvd, cruising, neoprene, cbt, condoms, ...

BCN SEX SHOP SOLUCION LEGAL

www.solucionlegal.es

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 13


Top 10

canariasgay.c

L’activitat estrella de canariasgay.com és el nostre veler insígnia de 14 m d’eslora, per gaudir d’una navegació amb tot luxe de detalls tant tecnològics com de confort. En el nostre veler oferim tot tipus d’activitats i viatges: sortir a veure la posta de sol, passar la tarda o el dia sencer navegant, celebrar el teu aniversari, un sopar privat a alta mar amb la teva parella, comiats de solter... Assaborir la vida en un veler en una escapada de 2 dies de navegació, o si realment et va l’aventura i gaudir d’una experiència increïble, passar una setmana a bord visitant l’illa que et vingui de gust i intentar veure dofins, tortugues i balenes. Sol, amb amics o amb la teva parella! Gaudeix tot l’any de l’experiència que cada vegada parla més gent. Prepara’t per conèixer gent de tot arreu alhora que viatges, així que agafa el teu banyador, deixa la vergonya i timidesa a casa i prepara’t per l’experiència de l’ any al nostre veler gai! T’oferim el següent top 5 de llocs recomanats a visitar amb nosaltres: · Top 5: Platja de Veneguera a Gran Canària · Top 4: Cales al sud de la illa de la Gomera · Top 3: Zona dels Gegants al nord-oest de Tenerife · Top 2: Platja de Sotavent i illa de Llops a Fuerteventura · Top 1: Platja de Guigui a Gran Canària La actividad estrella de canariasgay.com es nuestro velero insignia de 14 m de eslora, para disfrutar de una navegación con todo lujo de detalles tanto tecnológicos como de confort. En nuestro velero ofrecemos todo tipo de actividades y viajes: salir a ver la puesta de sol, pasar la tarde o el día entero navegando, celebrar tu cumpleaños, una cena privada en alta mar con tu pareja, despedidas de soltero... Saborear la vida en un velero en una escapada de 2 días de navegación, o si realmente te va la aventura y disfrutar de una experiencia increíble, pasar una semana a bordo visitando la isla que te apetezca e intentar ver delfines, tortugas y ballenas. ¡Solo, con amigos o con tu pareja! Disfruta todo el año de la experiencia que cada vez habla más gente. Prepárate para conocer gente de todas partes a la vez que viajas, así que coge tu bañador, deja la vergüenza y timidez en casa y prepárate para la experiencia del año en nuestro velero gay! 14 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


com

www.canariasgay.com info@canariasgay.com 0034655666727

Te ofrecemos el siguiente top 5 de lugares recomendados a visitar con nosotros: · · · · ·

Top 5: Playa de Veneguera en Gran Canaria Top 4: Calas al sur de La isla de La Gomera: Top 3: Zona de los Gigantes al noroeste de Tenerife: Top 2: Playa de Sotavento y isla de Lobos en Fuerteventura: Top 1: Playa de Guigui en Gran Canaria

The best choice of canariasgay.com is our sailboat of 14 m in length, to sail with great technology and comfort. On our boat we offer all kinds of activities and trips: go to see the sunset, spend the afternoon or the whole day sailing, celebrate your birthday, private dining on the high seas with your partner, bachelor parties... life on a sailboat in a 2 day navigation or if you really enjoy big adventures and you would like an incredible experience, spend a week visiting the island you prefer on board you and trying to see dolphins, turtles and whales. Alone, with friends or with your partner! Enjoy year-round experience that more and more people talk about. Prepare to meet people from all over while you travel, so grab your bathing suit, let shame and shyness at home and get ready for our gay sailboat! We highly recommend you to visit with us the following top 5 places: · Top 5: Veneguera beach in Gran Canaria · Top 4 : Calas of the south of La Gomera · Top 3 : Giants Zone northwest of Tenerife · Top 2 : Playa de Sotavento and island of Lobos at Fuerteventura · Top 1 : Guigui beach in Gran Canaria

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 15


LUNES A VIERNES DE 12H A 23H SÁBADOS Y FESTIVOS DE 15H A 00H

INTERNET · SEX CRUISING · SEX SHOP CHILL OUT · PARTY GLORY HOLES · DARKROOM C/ Calàbria, 96 - Barcelona

www.boyberry.com

TM


BIERZO A TOPE c/ Diputació 159 - www.elbierzoatope.es

Al “Bierzo a tope” oferim un ambient familiar i una cuina variada i mediterrània, sempre amb especialitats típiques de Lleó, com el botillo del Bierzo, braó bullit, el xai al forn, i una àmplia selecció de carns i peixos.

En el “Bierzo a tope” ofrecemos un ambiente familiar y una cocina variada y mediterránea, siempre con especialidades típicas de León, como el botilo del Bierzo, codilo hervido, el cordero al horno, y una amplia selección de carnes y pescados.

At “Bierzo a tope” you will find a varied and Mediterranean cuisine and specialties of León, as botillo del Bierzo, codillo hervido, baked lamb, and a wide selection of meat and fish.

MITO BCN

C/ Montsió 8 - http://mitoclothes.com

Mito Bcn, la teva botiga de roba per a home on trobaràs una gran varietat de marques, per a tots els gustos i l’abast de qualsevol.

Mito Bcn, tu tienda de ropa para hombre donde encontrarás una gran variedad de marcas, para todo tipo de gustos y al alcance de cualquiera.

18 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014

Mito BCN, a men’s clothing store where you will find variety of brands, for all tastes and for every budget.


BEAUTY PLANET

c/ Diputació 197 - 935122360 www.beautyplanetbcn.com - info@beautyplanet.com beautyplanetbcn

Per a ell: Tall de cabell + manicura 25 € Tall de cabell + massatge 42 € Per a ella: Sessió de perruqueria (rentar + tallar + pentinar) 25 € Sessió de perruqueria + manicura + pedicura 45 €

Para él: Corte de pelo + manicura 25€ Corte de pelo + masaje 42€ Para ella: Sesión de peluquería (lavar + cortar + peinar) 25€ Sesión de peluquería + manicura + pedicura 45€

For him: Haircut + Manicure € 25 Haircut + Massage € 42 For her: Styling session (wash + cut + styling) 25 € Styling session + manicure + pedicure € 45

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 19


El Còctel

El Cóctel The Cocktail

ROB ROY

ROB ROY

ROB ROY

PREPARACIÓ Barrejar amb gel a la coctelera. Servir en una copa i esquitxar amb unes gotes de llimona. Decorar amb una guinda al marrasquino per posar el toc final.

PREPARACIÓN Mezclar con hielo en la coctelera. Servir en una copa y salpicar con unas gotas de limón. Decorar con una guinda al marrasquino para poner el toque final.

PREPARATION Mix with ice in a shaker. Serve in a bowl and sprinkle with a few drops of lemon. Garnish with a maraschino cherry for the final touch.

INGREDIENTS 2 cl Martini dolç rosso 1 cop de Angostura 4 cl de whisky escocès

INGREDIENTES 2 cl Martini dulce rosso 1 golpe de Angostura 4 cl de whisky escocés

20 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014

INGREDIENTS 2 cl sweet Martini rosso 1 dash of Angostura 4 cl Scotch whiskey


SAUNA BRUC

c/ Pau Claris 87 - www.saunabruc.com

BRUC SAUNA SPA Público maduro, ambiente tranquilo, gorditos, chasers, delgados. Piscina de hidromasaje, con circuito spa, jacuzzi grande, sauna vapor, seca, darkroom, video, bar. ¡Relájate y disfruta! Precio 11,80 € (socios Lambda, Rainbow y desempleados 9 €) - Horario de 11 a 22 h.

OSBAR

C/ Diputació 225 -

Osbar.bcn


La Recepta

La Receta The Recipe

PERNIL DE NADAL (12 persones)

JAMÓN DE NAVIDAD (12 personas)

CHRISTMAS HAM (12 people)

INGREDIENTS 1 pernil de 2 kg sense os 225 g de llesques de pinya en almívar 20 claus d’olor sencers 400 ml d’aigua 250 g de mel 100 g de mantega

INGREDIENTES 1 jamón de 2 kg, sin hueso 225 g de rebanadas de piña en almíbar 20 clavos de olor enteros 400 ml de agua 250 g de miel 100 g de mantequilla

INGREDIENTS A 2 kg boneless ham 225 g of sliced pineapple in syrup 20 whole cloves 400 ml water 250 g of honey 100 grams of butter

PREPARACIÓ Preescalfeu el forn a 175° Punxar el pernil amb una forquilla, clavar els claus i posar la pinya sobre el pernil, assegurant-la amb escuradents. Col·locar el pernil en una safata del forn i afegir-hi l’aigua. Fondre la mantega a foc baix i incorporar la mel fins que tot s’escalfi. Abocar la meitat de la barreja sobre el pernil. Enfornar durant 2h. Envernissar sovint amb la resta de la barreja de mantega i mel. Retira el pernil del forn i espessir els sucs amb maicena en una cassola a foc mitjà.

PREPARACIÓN Precalentar el horno a 175° Pinchar el jamón con un tenedor, ensartar los clavos y colocar la piña sobre el jamón, asegurándola con palillos. Colocar el jamón en una bandeja del horno y agregar el agua. Derretir la mantequilla en una cacerola a fuego bajo e incorporar la miel hasta que todo se caliente. Verter la mitad de la mezcla sobre el jamón. Hornear durante 2h. Barnizar a menudo con el resto de la mezcla de mantequilla y miel. Retirar el jamón del horno y espesar los jugos dentro con maicena en una cacerola a fuego medio.

PREPARATION Preheat oven to 175°. Click the ham with a fork. Strung cloves in the ham and place the pineapple slices on it, securing with toothpicks. Place the ham on a baking tray and add water. Melt the butter in a saucepan over low heat and add the honey until heated through. Pour half of mixture over ham. Bake for 2 hours. Varnish frequently with the rest of the butter and honey mixture. Remove the ham from the oven and pour the juices into a saucepan over medium heat, add a little cornstarch to thicken.

22 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


METRO DISCO BCN

c/ Sepúlveda 185 - www.metrodiscobcn.com -

Un referent De la nit barcelonina. Sala House, Sala Petarda, Dark Room. Dilluns: Nits de Cabaret, dimarts: Sexy boys, dimecres: festes especials, dijous: bingo, divendres i dissabtes: a tope, diumenges: nit d’estrelles.

Un referente de la noche barcelonesa. Sala House, Sala Petarda, Dark Room. Lunes: noches de Cabaret, martes: Sexy boys, miércoles: fiestas especiales, jueves: Bingo, viernes y sabados: a tope, domingos: noche de estrellas.

Metro Disco BCN

A symbol of Barcelona nightlife. House music, casual music, dark room. Monday: cabaret nights, tuesday: sexy boys, wednesday: big parties, thursday: bingo, friday and saturday: sky is the limit, sunday: stars night.

AHORA BAJO TIERRA ... ESTARÁS EN LA GLORIA

MIL I UNA SOLUCIONS

www.miliunasolucions.cat - info@miliunasolucions.cat - Tel. 640205393

Ets una empresa o un Eres una empresa o un parparticular i tens una ne- ticular y tienes una necesidad cessitat concreta? No- concreta? Nosotros te la resolveremos. saltres t’ho resoldrem. Soluciones a un Solucions a un preu precio comcompetitiu. petitivo.

You are a company or an individual and you have a specific need? We will resolve it. Solutions at a competitive price.

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 23


La Dieta

La Dieta The Diet

SANDOWS NUTRITION c/ Muntaner 33 -

Sandows-Nutrition

DIETA SANDOWS Ejemplo de aumento de peso, fuerza y volumen. AL LEVANTARSE - DESAYUNO 2 yogurt de soja + 1-2 piezas de cualquier fruta excepto uvas y plátanos. COMIDA 200g de verdura cocida (espinacas, acelgas, coliflor...). 200g Pescado blanco hervido o a la plancha. Café, té o infusión. *2-3 veces por semana añadir 200g (ya cocido) de arroz o patatas o legumbres. MERIENDA 5-6 biscotes integrales o 3-4 tortitas de arroz. CENA Ensalada mixta con todo tipo de hortalizas + 2 latas de atún natural y 1-2 palitos de cangrejo. SUPLEMENTOS Vitaminas y minerales, lecitina. Agua, 3 litros repartidos en el día. El día de entreno, después de entrenar, 250g de patata cocida o manzana + BCAAS + glutamina 10g. NOTA: Este orden alimenticio, no debe realizarse sin la supervisión de un profesional, ya que deben tenerse en cuenta factores, como la edad, peso, sexo, trabajo, estructura y metabolismo de cada persona.

24 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


Descomptes DISCOTECA

Descuentos Discounts

DISCOTECA

DISCOTECA / DISCOTHEQUE

DISCOTECA / DISCOTHEQUE

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January

CÀTERING

NUTRICIÓ

CÁTERING / CATERING

NUTRICIÓN / NUTRITION

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January

PERRUQUERIA

PERRUQUERIA

PELUQUERIA / HAIRDRESSING SALON

PELUQUERIA / HAIRDRESSING SALON

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January

DESCOMPTE / DESCUENTO / DISCOUNT Al gener / En enero / On January


Entrada + copa

Entrada + copa

ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

ENTRADA + COPA / TICKET + DRINK

11 € tots els dies i a totes hores 11 € todos los días y a todas horas 11 € tall days any hour

11 € tots els dies i a totes hores 11 € todos los días y a todas horas 11 € tall days any hour

C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona

20% descompte 25% descompte DESCUENTO / DISCOUNT

DESCUENTO / DISCOUNT

SOBRE EL ASESORAMIENTO NUTRICIONAL: valoración corporal + cuestionario + pauta alimenticia personalizada

C/ Muntaner, 33 - 08011 Barcelona

bar.panxo@gmail.com -

barpanxo

5 € descompte 3 € descompte DESCUENTO / DISCOUNT

DESCUENTO / DISCOUNT

C/ Diputació, 171-173 - 08011 Barcelona

C/ Diputació, 197 - 08011 Barcelona


Salut i Bellesa MALVA MAKE UP & BEAUTY CENTER c/ Consell de Cent, 204, ent 2a - www.malvamakeup.com -

malvamakeup

CONSELL DE BELLESA CONSEJO DE BELLEZA / BEAUTY TIPS

BODY SUGARING, UN ARTE MUY DULCE Es curioso que el último grito en depilación sea una de las técnicas más antiguas... Desde Estados Unidos nos llega el arte del body sugaring o, dicho de otro modo, la depilación con pasta de azúcar, el método que utilizaba Cleopatra en el antiguo Egipto y que hoy en dia siguen usando las mujeres del Medio Oriente. El producto es simple y natural, tan natural que se come! Una acertada mezcla de agua, zumo de limón, azúcar y nada mas! Ingredientes puros, libres de agentes químicos, que lo hacen idóneo para las pieles más sensible o con eczema y psoriasis. Entonces, cual es el secreto? Es sencillo, la técnica de trabajo! Sus ventajas frente a otros sistemas de depilación son múltiples... Se utiliza a temperatura corporal, por lo que se evita el riesgo de quemaduras, y pueden tratarse todas las áreas inclusive en zonas con venas varices. No rasga la piel y no parte el vello, lo que hace la remoción mucho menos dolorosa. Los cabellos más cortos son extraidos sin problema y los que crecen hacia adentro se liberan. El azúcar exfolia la piel dejándola libre de células muertas, suave como un bebé e hidratada. Qué más se puede pedir? Pues eso también!! Después de 6 a 12 meses se consigue una depilación definitiva ya que el folículo piloso se agota. ¿Te apuntas al body sugaring?

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 27


Mapa 1

SAUNA THERMAS

CÓMPLICES 6 LLIBRERIA C/ Cervantes, 4, 08002 Barcelona

C/ Diputació, 46 - 08015 Barcelona

CASANOVA 2 SAUNA C/ Casanova, 57 - 08011 Barcelona

HOTELS 7 AXEL C/ Aribau, 33 - 08011 Barcelona

CONDAL 3 SAUNA C/ d’Espolsa-sacs, 1 - 08002 Barcelona

ZEUS 8 SEXSHOP C/ de la Riera Alta, 20 - 08001 Barcelona

CORINTO 4 SAUNA C/ Pelai, 62 - 08001 Barcelona

9

BARCELONA 5 SAUNA C/ Tuset, 1 - 08006 Barcelona

PAPARAZZI PELUQUERIA

C/ Diputació, 171-173 - 08011 Barcelona

BIERZO A TOPE 10 C/ Diputació 159 - 08011 Barcelona 5

21

7

20 10 13

1

2

9

12

16

14

17

22

18

23 24

4

8 11

6

28 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


Mapa / Map

11 MITO BCN C/ Montsió 8 - 08002 Barcelona

16 OSBAR C/ Diputació, 225 - 08011 Barcelona

12 BEAUTY PLANET

17 BOYBERRY

13 PANTERES GROGUES

18 METRO DISCO BCN

14 SANDOWS NUTRITION C/ Muntaner, 33 - 08011 Barcelona

19 SENZI, Club Social de Cànnabis

15 SAUNA BRUC

MAKE UP & BEAUTY 20 MALVA CENTER C/ Consell de Cent, 204 - 08011 21 AIRE

C/ Diputació, 197 - 08011 Barcelona C/ Diputació, 163 - 08011 Barcelona

C/ Pau Claris 87 - 08010 Barceloa

C/ Calabria, 96 - 08015 Barcelona

C/ Sepúlveda, 185 - 08011 Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes 674

C/ València, 236 - 08007 Barcelona

22 SALA CITY HALL

Rambla de Catalunya, 4 - 08007 Barcelona

23 SATURGAYS Discotheque Poble Espanyol - 08038 Barcelona

24 CANINETTO Sastreria

de Mascotes C/ Lleó, 6 - 08001 Barcelona

Vols guanyar un menú per 2 al BOO? Quieres ganar un menú para 2 en el BOO? 19

Would you like to win a menu for 2 at BOO?

15

w w w. g a y l e s p o i n t . c o m

3

CONTACTE

CONTACTO / CONTACT gaylespoint.com

@funganga

admin@gaylespoint.com

gaylespoint

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 29


Agenda METRO DISCO c/ Sepúlveda 125 - BCN

Els dilluns / Los lunes / Every Monday ON THE AIR by The Chanclettes Els dimarts / Los martes / Every Tuesday STRIP TEASE Els diumenges / Los domingos / Every Sunday FREE HOT DOG for SEXY BOYS AIRE c/ Valencia, 236 - BCN

STUPENDA

El primer dijous de cada mes / El primer jueves de cada mes / The first thursday of each month Festa mensual de dones i per a dones i amics. Missatges i striptease femení. Fiesta mensual de mujeres para mujeres & amigos. Mensajes y stiptease femenino. Monthly women party for women & friends. Messages and female stiptease

THE BLACK ROOM SALA CITY HALL Rambla de Catalunya 4 - BCN

Els diumenges / Los domingos / Every Sunday YOU GONNA FUCK ON SUNDAY

Els dissabtes /

DISCOTHEQUE Poble Espanyol SATURGAYS Los sábados / Every Saturday 100% PURE SATURGAYS

GAYLESPOINT AGENDA gaylespoint.com

Els dimecres / Los miércoles / Every Wednesday SUSHI EXPERIENCE @ Sushi Bo, Casanova 94 Els dijous / Los jueves / EveryThursday BURGUER EXPERIENCE @ PANAM’75, Consell de Cent 28 Els divendres / Los viernes / Every Friday HAPPY HOUR @ Tauleta de Nit, Aribau 37 Els dissabtes / Los sábados / Every Saturday GINTONIC EXPERIENCE @ OSBAR, Diputació 225

COL·LABORADORS

30 gaylespoint.com - Gener/Enero/January 2014


CANINETTO SASTRERIA DE MASCOTES C/ Lle贸, 6 - 932 50 61 63 - www.caninetto.es

Gener/Enero/January 2014 - gaylespoint.com 31


Gaylespoint 01/2014  

GAYLESPOINT magazine 01/2014

Advertisement