Page 1

TÍTULO: SAINT VALENTINE´S DAY

– RHYMES AND POETRY CONTEST

NIVEL EDUCATIVO: 2º DE E.SO

RECURSOS NECESARIOS: Ordenador, EDI, e ISSUU

CONTIDOS A TRATAR: - Vocabulario específico, relativo a esta celebración

e.g. Valentine's Day Crosswords / Word Search …….. http://bogglesworldesl.com/valentines_day_worksheets.htm …………………………………………………………………….

PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA LEVALA A PRÁCTICA:

(Unha vez traballado con algunas actividades sobre o vocabulario (citados anteriormente) , proponse un concurso de rimas e poemas)

Hai dúas modalidades:

Haberá dous gañadores por categoría con seus correspondentes obsequios.


POEMAS AMOROSOS (SERIOS): O autor poderá participar cun so ou varios poemas. Non poderá excederdo tamaño da carilla dun folio. Neles o autor expresará os seus sentimentos hacia á súa “amada” (que en todo momento será anónima) nun ton serio

e.g. Be my Valentine, my love, As I will be for you, And we will love the whole day long, And love our whole lives through. For love has no parameters And does not end with time, But is the gift of paradise, A pinch of the sublime. So let us take this holiday To resubmit our love To those within that know no sin And with the angels move. Copyright by Nicholas Gordon

e.g. Podedes consultar en busca de inspiración: http://www.poemsforfree.com/bemyv3.html

http://www.love-poems.me.uk/valentine_index.htm

http://www.love-poems.me.uk/a_famous_poems_index.htm ……………………………………………………………………..


POEMAS AMOROSOS (MENOS SERIOS) : O autor poderá participar cun so ou varios poemas. Non poderá exceder do tamaño da carilla dun folio. Neles o autor expresará os seus sentimentos hacia á súa “amada” (que en todo momento será anónima), nun tono xocoso. En ningún caso se poderán empregar expresións burlescas ou ofensivas.

e.g. Silly Poems

Love Poem of The Jilted Grammarian

Is her went? Am she gone? Did her leave I all alone? Oh, cruel fate To be so blind, To take she 'way And leave I 'hind. Darn she! Me hate she! Me wish her were died! To them is in love, may heart forbid That they be done like I been did! Author Unknown


Roses are Red Roses are Red Violets are Blue Carnations are Sweet And so are you. And so are they That send you this And when we meet We'll have a kiss.

Author Unknown

http://www.brownielocks.com/valentinepoems.html ………………………………………………………….

Outros: Valentine's Day Rhymes: http://bogglesworldesl.com/valentines_day_worksheets.htm ………………………………………………………………………

Tódolos poemas e rimas recibidas serán publicadas no número correspondente e adicado especialmente a esta celebración.

Actividade def  

Rhymes and Poetry Contest for Saint Valentine´s Day

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you