__MAIN_TEXT__

Page 1

ALA

KOULU 2020 2021

&ESIOPETUS


4 10 16 22 26 30 34 38 40 42 44 53

SISÄL

Vilske

Äidinkieli ja kirjallisuus 1–2

Kuiske

Äidinkieli ja kirjallisuus 3–6

Tuuma

Matematiikka 1–6

Yykaakoo ja Neeviikuu LuontoOn Mennyt Me nyt

Matematiikka 1–6

Ympäristöoppi

Historia

Yhteiskuntaoppi

Kummaa

Esiopetus

Huiske

Esiopetus

Logico

Tehtäväkortit alkuopetukseen

Opettajan kirjasto Hinnasto

Kirjoja opetuksen tueksi


LLYS

Juha-Pekka Heinonen toimitusjohtaja

Markku Pernu kustannusjohtaja

EDUKUSTANNUS ON ENEMMÄN Me Edukustannuksella uskomme pedagogisesti vankkaan sisältöön. Suhtaudumme oppimateriaaleihin intohimoisesti ja uskallamme myös kurkottaa laatikon ulkopuolelle. Näistä aineksista syntyy ensiluokkaisia oppimateriaaleja, joita esittelemme tässä luettelossa erittäin ylpeinä. Alakoulun oppimateriaalien lisäksi esittelyssä on myös uusi esiopetuksen materiaalimme Kummaa. Erityisellä ylpeydellä esittelemme uuden, toiminnallisuutta tukevan alakoulun matematiikan Tuuma-sarjan. Lue lisää Tuumasta sivuilta 16–21. Olethan jo tutustunut edulliseen pakettihinnoitteluumme? Olemme paketoineet useiden sarjojen tuotteita edullisiksi kokonaisuuksiksi. Löydät yksittäisten sarjojen pakettihinnat kyseisen oppimateriaalin esittelyn yhteydestä sekä kaikki paketit kootusti hinnaston lopusta (s. 60–65).

MYYNTI JA MARKKINOINTI

Kalle Nuuttila tuottaja

Olli Laukkanen myyntipäällikkö

Mareena Soininen kustannustoimittaja

Outi Hänninen tuottaja

Terhi Siltala asiakasvastaava

Petri Vainikka myyntijohtaja petri.vainikka@edukustannus.fi 044 087 4563

Terhi Siltala asiakasvastaava terhi.siltala@edukustannus.fi 09 6877 4573

Olli Laukkanen myyntipäällikkö olli.laukkanen@edukustannus.fi 044 763 7434

Piia Latvala viestintäpäällikkö piia.latvala@edukustannus.fi 0400 999 499

Petri Vainikka myyntijohtaja

Piia Latvala viestintäpäällikkö


Tilaa sähköpostiisi Vilskeen uutiskirje! Saat noin kerran kuussa tehtävä- ja kirjavinkkejä ja Vilskeen kuulumisia. Tilaa: info@edukustannus.fi.

Vilske

ÄIDI NKIE L I JA K I RJ ALL ISUU S

?

Kokeneiden pedagogien, rakastetun lastenkirjailijan ja huippukuvittajan yhteistyönä syntynyt Vilske-sarja vie matkalle, jolla syntyy pienen lukijan suuri tarina. Vilske-sarja on valloittava materiaali alkuopetuksen äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Vilske vie maailmaan, joka on täynnä salaperäisyyttä, leikkiä, huumoria ja kerronnan kauneutta. Sarjassa kuljetaan vankoin askelin lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoista kohti monilukutaitoa ja kielitietoisuutta.

PAKETTIHINNAT

VILSKE-AAPISPAKETTI 978-952-288-497-8, veroton 45,45 €, verollinen 50,00 € VILSKE + TUUMA 1 -PAKETTI 978-952-354-218-1, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE TEHTÄVÄT + TUUMA 1 -PAKETTI 978-952-354-219-8, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 € VILSKE + YYKAAKOO 1 -PAKETTI 978-952-354-215-0, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE TEHTÄVÄT + YYKAAKOO 1 -PAKETTI 978-952-354-216-7, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 € VILSKE-LUKUKIRJAPAKETTI 978-952-288-724-5, veroton 45,45 €, verollinen 50,00 € VILSKE LUKUKIRJA + YYKAAKOO 2 -PAKETTI 978-952-288-725-2, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE-LUKUKIRJA TAITOJEN VIHKO + YYKAAKOO 2 -PAKETTI 978-952-354-217-4, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 €

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja, kuvataideopettaja ja kokenut aapisen tekijä.

KIRJAN-

VILSKE

TEKIJÄT

4

Jonna Kiviniemi-Pänkäläinen on vantaalainen luokanopettaja ja oppi­kirjailija. Hänellä on opettajan työstä ja alkuopetuksesta yli kymmenen vuoden kokemus. Sirkku Myllyntausta toimii luokanlehtorina ja opetusharjoittelun ohjaajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hänellä on pitkä kokemus luokanopettajana, oppikirjailijana sekä opettajien täydennyskouluttajana.

Reetta Niemelä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Niemelä toimii aktiivisesti lastenkulttuurin saralla. Päivi Okkonen-Sotka on helsinki­läinen luokanopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija. Hänellä on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus alkuopettajana. Heini Paavola työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella didaktiikan, erityisesti monikulttuurisuus­kasvatuksen yliopistonlehtorina. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus luokanopettajana ja erityisopettajana.


VILSKE AAPINEN Taidokkaasti kuvitettu satumaailma tempaa mukaansa!

A

apisen tarinat muodostavat vuoden mittaisen kokonaisuuden, jossa jännite säilyy kevääseen saakka. Selkeä, eriyttävä rakenne tukee lasta lukutaidon eri vaiheissa. Kirjainaukeamilla tutustutaan kirjainmuotoihin ja edetään tavutasolta sanojen ja lauseiden lukemiseen. Eriyttäviltä aukeamilta löytyy kiinnostavaa luettavaa eritasoisille lukijoille. Eri tekstilajit, pedagogisesti harkitut kuvat ja niihin liittyvät tehtävät kehittävät monilukutaitoa. Taidokkaasti kuvitettu satumaailma herättää lukemisen ilon sekä tukee kielellistä kehitystä ja tunnetaitojen oppimista. Satujen henkilöiden ja mielikuvitushahmojen matkassa huomataan jokaisen erilaisuus ja ainutlaatuisuus.

Tekstit on jaettu eritasoisille lukijoille sopiviksi kokonaisuuksiksi.

VILSKE

Kirjainaukeamien eriyttävät sanalistat löytyvät myös opettajan digimateriaalista.

5


TEHTÄVÄT Eriyttävät tehtäväkirjat hurmaavat värikkyydellään.

I

nnostavat ja palkitsevat Vilske-tehtävät harjoittavat systemaattisesti luku- ja kirjoitustaitoa. Kutakin kirjainta käsitellään kahden aukeaman verran. Tehtäväaukeamien eriyttävä rakenne noudattaa aapisen rakennetta. Kirjaimen piirtämisestä edetään tavun, sanan ja virkkeen hahmottamiseen ja tuottamiseen. Mukana mm. toiminnallisia tehtäviä, sanataidetta, monilukutaitoa ja koodauksen alkeita.

OPETTAJAN OPAS Selkeästä ja toimivasta oppaasta saa apua eriyttämiseen.

VILSKE

V

6

ärikoodattu opas helpottaa arjen opetustyön suunnittelua ja tarjoaa kokonaiskuvan aapisen maailmasta. Opas sisältää jokaiseen kirjaimeen liittyvät tarinat ja aapisen aukeamat sekä pedagogiset ideat mm. kuvanlukutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen ja tekstin tulkintaan. Opas sisältää kattavan tehtäväpaketin alkuja jaksoarviointeihin sekä nuotit ja leikkiohjeet Vilskeen lauluihin. Oppaasta voi ammentaa kirjallisuus-, sanataide- ja draamavinkkejä sekä materiaalia toiminnalliseen kielenopetukseen ja monilukutaidon kehittämiseen. Oppaaseen on koottu valmiita saneluita sekä ideoita digitaalisten välineiden monipuoliseen käyttämiseen opetuksessa.


DIGIMATERIAALI Monipuolinen digimateriaali auttaa arjessa.

O

ppilaan digimateriaali sisältää itsenäiseen työskentelyyn sopivaa materiaalia eritasoisille lukijoille. Kielellistä tietoisuutta harjoitellaan asteittain vaikeutuvien äänne-, tavu-, sana- ja lausetason tehtävien sekä hauskojen pelien avulla. Lapsen oma tarinamaailma tarjoaa kuunneltavaa ja luettavaa pieneen ja suureen tarinannälkään sekä inspiroivia tehtäviä luovaan tarinankerrontaan. Opettajan digimateriaali on tarkoitettu yhteisölliseen työskentelyyn luokassa. Helppokäyttöinen aineisto perustuu aapisen aukeamiin ja sisältää mm. kuunneltavat tarinat, materiaalia kuvien ja tekstien tutkimiseen, lauluja, leikkejä, yhdessä tehtäviä pelejä ja ajankohtaisia digivinkkejä.

VILSKE-VIHKOT

T

yylikkäät Vilske-vihkot sisältävät lisäharjoitusta uusiin tekstauskirjaimiin sekä niihin mitoitettua kirjoitusviivastoa. 9

288-429ISBN 978-952-

Aa am-pi-ai-nen www.edukus

MATERIAALIPAKETTI

V

ilskeen materiaalipaketti sisältää laminoidut keppinukkehahmot Vilskeen päähenkilöistä sekä kauniisti kuvitetut kirjaintaulut.

tannus.fi

VILSKE-LAULUJA

VILSKE

L

aadukkaasti toteutettu CD sisältää teemalaulun jokaiseen aapisen jaksoon. Laulujen tekijöinä ovat huippumuusikot, mm. Anna-Mari Kähärä ja Antti Vuori. Laulut ovat kuunneltavissa myös Vilskeen digiaineistossa. Nuotit ja soitinsäestys- sekä leikkiohjeet löytyvät opettajan oppaista.

7


LUKUKIRJA Etsivätoimisto Pamaus on paikalla aina, kun tapahtuu jotain kummallista!

V

alloittavan Lukukirjan jaksot on jaoteltu eri tekstilajien mukaan, ja kussakin jaksossa harjoitellaan jotakin keskeistä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoa. Kirjaa voidaan hyödyntää monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekstien eriyttävä rakenne mahdollistaa kirjan joustavan käytön koko lukuvuoden ajan. Monipuoliset tekstit – tietotekstit, runot, näytelmät, sadut, viestintä ja mediatekstit – sekä huikea kuvitus tukevat monilukutaidon ja laajan tekstikäsityksen kehittymistä. Mainiot Mestarietsivän käsikirjat nostavat esiin äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiä prosesseja kiinnostavalla tavalla. Käsikirjoissa keskitytään mm. kielenhuoltoon, lukuparityöskentelyyn sekä design-pedagogiikkaan. Monipuoliset tehtävät innostavat ja osallistavat.

TAITOJEN VIHKO Neliväristen taitojen vihkojen tehtävät innostavat luomaan uutta.

VILSKE

U

8

uden opetussuunnitelman hengessä toteutetuissa taitojen vihkoissa keskitytään nimensä mukaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen harjoitteluun sekä syvennytään lukukirjassa esiteltyihin tekstilajeihin. Tehtävät innostavat oppilaita omaan tuottamiseen ja oivalluksiin, kielitietoisuuden kehittämiseen, eri tekstilajien tuntemukseen, monilukutaitoon sekä oman oppimisen arviointiin. Upeasti kuvitetut taitojen vihkot sisältävät runsaasti tekstejä sekä tehtäviä yksin ja yhdessä tehtäväksi. Taitojen vihko toimii loistavasti oppimisen seuraamisen ja arvioinnin välineenä.


”Vilskeen tunnetaitoja opettavat hahmot ovat vieneet sydämemme. Jokainen lapsi löytää hahmoista samaistumisen kohteita ja saa luvan olla omanlaisensa. Eriyttäminen on helppoa, kun jokaiselle on aapisessa ja tehtäväkirjassa omia taitoja vastaavaa puuhaa.”

VILSKE

Iina Harju ja Satu Ikkala – Inkoo

9


Tilaa sähköpostiisi Kuiskeen uutiskirje ja saat kirjavinkkejä ja ajankohtaista tietoa sarjasta! Tilaa: info@edukustannus.fi

Kuiske ÄIDIN

K I RJA

KIELI

LLISU

JA US

?

Kuiske on täysin uudenlainen suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Kuiske koskettaa, hymyilyttää ja innostaa. Se johdattaa oppilaan elämysten jäljille, maailmaan, jossa erilaiset tekstit avaavat ovia uusille, ainutlaatuisille lukukokemuksille. Kuiske-sarja on kokonaisuudessaan valmis elokuussa 2020.

PAKETTIHINNAT

KUISKE 3 -PAKETTI 978-952-288-889-1, veroton 32,73 €, verollinen 36,00 € KUISKE 3 + YYKAAKOO 3 -PAKETTI 978-952-354-047-7, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 3 TAITOJEN VIHKO + YYKAAKOO 3 -PAKETTI 978-952-354-224-2, veroton 34,55 €, verollinen 38,00 € KUISKE 4 -PAKETTI 978-952-354-042-2, veroton 32,73 €, verollinen 36,00 € KUISKE 4 + NEEVIIKUU 4 -PAKETTI 978-952-354-048-4, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 4 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 4 -PAKETTI 978-952-354-223-5, veroton 34,55 €, verollinen 38,00 € KUISKE 5 -PAKETTI 978-952-354-046-0, veroton 32,73 €, verollinen 36,00 € KUISKE 5 + NEEVIIKUU 5 -PAKETTI 978-952-354-049-1, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 5 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 5 -PAKETTI 978-952-354-222-8, veroton 35,45 €, verollinen 39,00 € KUISKE 6 -PAKETTI 978-952-354-214-3, veroton 32,73 €, verollinen 36,00 € KUISKE 6 + NEEVIIKUU 6 -PAKETTI 978-952-354-221-1, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 6 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 6 -PAKETTI 978-952-354-220-4, veroton 35,45 €, verollinen 39,00 €

Elisa Helin on kokenut luokanopettaja, erityisopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija.

KIRJAN-

KUISKE

TEKIJÄT

10

Elisa Hurmerinta on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, luokanopettaja ja kokenut oppikirjailija. Hän on toiminut myös kustannustoimittajana ja tutkijana. Ulla Ilomäki-Keisala on luokanopettaja ja opettajankouluttaja. Hän on kokenut oppikirjailija ja toiminut viime vuosina myös opetussuunnitelmakouluttajana eri puolilla Suomea.

Sari Muhonen on luokanopettaja, musiikin aineenopettaja, kokenut oppikirjailija ja tutkiva opettajankouluttaja. Elsi Santala on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomi toisena kielenä -opettaja ja luokanopettaja. Hän myös ohjaa oppilaiden digitaalista sisällöntuotantoa erilaisissa projekteissa.


LUKUTAITO

K

4

TUOTEPERHE Kuiske 4 Kuiske 4 Kuiske 4 Kuiske 4

Lukutaito Digi Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Keskity ja kirjoita

KL P 88.2 ISBN 978-952-288-736-8

uiske Lukutaito on kokoelma huolellisesti valittuja tekstejä ja rikasta, inspiroivaa kuvitusta. Yhdessä ne kutsuvat oppilaita tarttumaan kirjaan, lukemaan ja uppoutumaan. Monipuoliset tekstit vahvistavat luetun ymmärtämisen taitoja ja laajentavat käsitystä ympäröivästä maailmasta. Jokaiseen tekstiin on suunniteltu tehtäviä, jotka kehittävät monilukutaitoa, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Ne johdattavat oppilaat uuden kirjoittamisen taitojen äärelle.

3

LUKUTAITO

ÄID INKIE LI JA KIRJALLIS UUS

LUKUTA I TO

Kuiske 3

Lukutaito Digi Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Keskity ja kirjoita

4

TUOTEPERHE

Kuiske 3 Kuiske 3 Kuiske 3

LUKUTAITO

3

3

Lukuinto syntyy myönteisistä kokemuksista.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Elisa Helin Elisa Hurmerinta Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

4

LU KU TA I TO

w w w.edukustannus.fi

KL P 88.2 ISBN 978-952-288-966-9

w w w.edukustannus.fi

Elisa Helin Elisa Hurmerinta Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

Marjo Nygårdin kuvitus hurmaa 3. ja 4. luokan kirjoissa.

Monipuoliset tekstit vahvistavat luetun ymmärtämisen taitoja.

Tekstille ja kuvalle rauhoitettu aukeama auttaa lukijaa keskittymään.

KUISKE

Ikätasolle sopivat tekstit takaavat lukunautinnon.

11


TAITOJEN VIHKO Kuiske herättää kiinnostuksen kieleen. Se on kielitiedon opetuksen tärkein tehtävä.

Ä IDINKIELI JA KIRJA LLISUUS

Ä I D I NKI E L I JA KI R JA L L I S U US

TAI TOJ E N VI H KO Kielitieto ja tekstitaidot TA ITOJ E N V IHKO Kielitieto ja tekstitaidot

Elisa Helin Elisa Hurmerinta Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

L u ov u u s Elisa Helin Elisa Hurmerinta

ISBN 9789522888143 KL P 88.2 ISBN 978-952-288-814-3

w w w.edukustannus.fi

K

uiske Taitojen vihko on ainutlaatuinen osa Kuiske-perhettä. Se on laadukas, tutkivaa otetta korostava tehtäväkirja, joka kehittää oppilaan taitoja tehdä havaintoja kielestä sekä ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Taitojen vihkossa harjoitellaan ja vahvistetaan myös oppimaan oppimisen taitoja, muun muassa erilaisia luku- ja kirjoittamisstrategioita sekä itse- ja vertaisarviointia. Taitojen vihkossa oppilaita ohjataan asettamaan omia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Taitojen vihko on oppilaan oma portfolio, johon oppilaan taidot, luovuus, osaaminen ja oppimisen edistyminen dokumentoituvat.

4

Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

tie

do

t

ta i

ta l t e e

9 789522 888143

d ot

ilo

n!

KL P 88.2 ISBN 978-952-288-967-6 w w w.edukustannus.fi

ÄiDinkieL i ja kiRjaLLiSUUS

Ta i Toj e n v i h ko Kielitieto ja tekstitaidot

6

Hauskat tehtävät ruokkivat luovuutta!

KUISKE

Kielitiedon esimerkkiruudut löytyvät aina aukeaman vasemmanpuoleiselta sivulta.

12

Kielitiedon esimerkkiruudut löytyvät vaiheistettuina myös opettajan digistä.

Kirjan takalieve kääntyy käteväksi apuriksi sujuvan käsialan harjoitteluun.


”En ole vielä 35-vuotisen urani aikana käyttänyt yhtä innostavaa materiaalia kuin 3. lk:n Kuiske on – ihan paras . Erityinen merkitys on hyvin rakennetulla opettajan materiaalilla: asiat löytyvät helposti, kivat toiminnalliset vinkit sekä valmiiksi tehdyt videoklipit.”

KUISKE

Pirjo-Liisa Tarkkanen Ulvila

13


DIGIMATERIAALI Kuiske kulkee aina mukana – kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.

K

uiskeen digimateriaali on runsas, tekstien moninaisuuden huomioiva ja monilukutaitoa kehittävä tekstilajien aarrekammio. Materiaalin autenttinen tekstimaailma ohjaa oppilaita toimimaan luovasti yksin ja yhdessä, luokassa ja sen ulkopuolella. Kuiskeen digi myös vähentää materiaalisuossa marjastamista: helmet on valmiiksi poimittu, tarkastettu ja säilötty. Huolella koottu arviointi- ja tukimateriaali auttaa opettajaa arvioimaan oppilaiden taitoja opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti huomioiden eritasoiset oppilaat.

OPETTAJAN DIGI OPPILAAN DIGI Lukutaitoa ei voi harjoitella enää vain painetun kirjan avulla.

KUISKE

O

14

ppilaan digimateriaali auttaa harjoittelevaa lukijaa ymmärtämään lukemansa. Materiaali sisältää lukutaitokirjan tekstit rikastettuna äänin, kuvin, videoin ja autenttisin tekstein. Kaikki kirjan tekstit ovat oppilaan kuunneltavissa kahdella eri lukunopeudella. Vaikeat sanat on selitetty, ja tarkan lukemisen tehtävät ohjaavat tehokkaisiin lukustrategioihin. Erilaisten blogitekstien, videoiden, uutisten, mainosten ja podcastien parissa työskentely kehittää oppilaan kriittisyyttä ja medialukutaitoa. Kielitiedon asioiden lisäharjoittelu onnistuu digitehtävien avulla.

Opettajan opas takataskussa!

K

uisketta käyttävällä opettajalla on aina opettajan opas takataskussaan. Innostavat virittelyt, leikit ja draamaharjoitukset sekä kuunneltavat ja luettavat tekstit tehtävineen toimivat näppärästi niin puhelimella kuin tietokoneellakin. Eriytymisen avuksi mukana digin arviointimateriaalissa on eri teksteistä alkuperäinen ja selkokielinen versio. Kielitiedon lisäharjoitteluun on tarjolla lisätehtäviä ja digitehtäviä. Opetettava asia on helposti esitettävässä muodossa, tukevasti juurrutettuna opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opetussuunnitelma on tuotu näkyvästi osaksi digimateriaalia, ja opettaja voi olla varma, että toteuttaa materiaalin avulla opetussuunnitelOpettajan man tavoitteita.

oppaasta on myös printtiversio!

5. ja 6. luokan Kuiskeen huikea kuvamaailma on Sari Airolan käsialaa.


KESKITY JA KIRJOITA

Rauhoitu ja raapusta. Väritä ja täydennä. Keskity ja kirjoita.

K

KUISKE

eskity ja kirjoita on harjoitusvihko, jonka tehtävät tukevat käsin kirjoittamisen taitoja ja oman käsialan muodostumista. Sujuva käsin kirjoittamisen taito on edelleen tärkeä arjen taito koneilla kirjoittamisen taidon lisäksi. Keskity ja kirjoita -vihkossa vahvistuvat samalla myös oikeinkirjoitustaidot ja silmä-käsikoordinaatio. Pitkäjänteisen keskittymisen kautta vahvistuvat myös yksilölliset oppimaan oppimisen taidot. Vihko sisältää tehtäviä, joita oppilas voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin tai pienessä ryhmässä – houkuttelevia väritystehtävä, kuvan jatkamis- ja täydentämistehtäviä sekä pieniä, innostavia kirjoitustehtäviä.

15


Tuuma

MATEMATIIKKA

?

Tuuma on uusi toiminnallisuutta tukeva alakoulun matematiikan oppimateriaalisarja, jossa oppilaalle rakennetaan kiireettömästi vahva matematiikan osaamisen pohja. Uusi asia opiskellaan toiminnan ja leikkien avulla, minkä jälkeen osaamista syvennetään digitaalisen ja painetun materiaalin parissa. Oppimispolku kulkee aina konkretian kautta kohti abstraktia ajattelua ja itsenäistä työskentelyä – toimesta tuumaan!

ILMESTYMISAIKATAULU

PAKETTI-

2020

Tuuma 4

Tuuma 2

2021

Tuuma 5

2024

Tuuma 6

2025

Tuuma 3

KIRJAN-

TUUMA

16

2022

VILSKE AAPINEN + TUUMA 1 -PAKETTI 978-952-354-218-1, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE TEHTÄVÄT + TUUMA 1 -PAKETTI 978-952-354-219-8, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 €

HINNAT

TEKIJÄT

2023

Tuuma 1

Tuuman takana on kokenut oppikirjailijakolmikko: Kati Lassila, Mari Backman ja Minna Salminen. Ryhmästä löytyy rautaista ammattitaitoa alkuopetuksen matematiikan opettamisesta, erityisopetuksesta, oppimateriaalin sisällöntuotannosta ja opettajien kouluttamisesta.


OPPILAAN KIRJA Innostutaan yhdessä matematiikan maailmaan!

T

uuman oppilaan kirjan jakso alkaa aloitusaukeamalla, jonka kuvitus johdattelee jakson teemaan. Kuvan pariin palataan toistuvasti jakson kuluessa, ja päässälaskujen vastausruudut löytyvät aloitusaukeamalta. Jokaisella jaksolla on oma teemansa, jota tukee innostava kuvitus. Jakson kappaleet eivät ole määrämittaisia, vaan vaihtelevat aiheesta ja harjoituksen tarpeesta riippuen. Kirjan tehtävät on jaettu kolmeen kategoriaan: perustehtäviin, ylöspäin eriyttäviin tehtäviin sekä opettajan ohjeistusta vaativiin tehtäviin kuten peleihin ja paritehtäviin. Kirjan lopussa on erillinen osio, jossa harjoitellaan mm. päättelytaitoa, hahmottamista, ohjelmoinnin alkeita ja motoriikkaa.

TUUMA

Aloituskuvassa riittää tutkittavaa koko jakson ajaksi.

17


Oppilaan kirja on pullollaan hauskoja pelejä.

TEHTÄVÄVIHKO

K

TUUMA

artonkiliitteiden lisäksi kirjan hintaan sisältyy erillinen tehtävävihko, jossa on kolme tehtävää jokaista kappaletta kohden. Näistä kaksi ovat perustason tehtäviä ja kolmas ylöspäin eriyttävä. Vihkon jokaisella sivulla harjoitellaan myös itsearviointia. Vihkoa voi käyttää tukiopetuksessa, lisätehtävinä, kotiläksynä tai arvioinnin tukena.

18


ERIYTTÄVÄ MATERIAALI

O

ppilaan kirjasta on saatavilla myös huolella räätälöity alaspäin eriyttävä versio. Sen avulla koko luokka opiskelee yhtä matkaa, kuitenkin niin, että molemmat kirjat tukevat käyttäjänsä oppimista. Alaspäin eriyttävän kirjan tehtävät on suunniteltu ja järjestetty niin, että oppilas saa tarvitsemansa määrän harjoitusta ja voi keskittyä perustehtäviin. Tehtävien tekemistä helpottavat tehtäväkohtaiset tukikuvat ja päässälaskua tukevat apukuvat.

TUUMA

Tukikuvat auttavat tehtävien tekemisessä.

19


OPETTAJAN MATERIAALIT Runsas, monipuolinen materiaali opettajalle

T

TUUMA

uuma-sarjan ytimessä on perusteellinen opettajan opas. Opetuksen perustana olevien toiminnan ja leikkien ohjeiden lisäksi oppaasta löytyvät jaksojen ja kappaleiden tavoitteet, arviointi, eheyttämis- ja digivinkit, päässälaskut, tehtäväohjeet ja vaikka mitä! Uusi kappale aloitetaan aina oppaasta ja digimateriaalista löytyvillä toiminnallisilla harjoituksilla ja leikeillä. Tarkoitus on, että uusi asia sisäistetään toiminnallisesti, jolloin sisältöä myös automatisoidaan. Oppilaan kirjan vastaukset löytyvät oppaasta, digimateriaalista sekä erillisestä vastauskirjasta.

20


DIGIMATERIAALI Digi ohjaa tekemään yhdessä.

M

yös Tuuman digimateriaali perustuu toiminnallisuuteen. Digimateriaaleista löytyy toiminnallisia harjoituksia ja leikejä. Yhteisen toiminnan jälkeen siirrytään animaatioihin ja yhteisiin tehtäviin. Niissä konkretia ja kolmiulotteinen toiminta siirretään opettajan ohjaamana kaksiulotteiseen abstraktiin toimintaan.

MONISTEPAKETTI

T

TUUMA

uuma-sarjaan kuuluu kattava monistepaketti jokaiselle vuosiluokalle. Paketissa on eritasoisia harjoitusmonisteita jokaiseen kirjan kappaleeseen. Monisteet on jaettu kirjan tavoin A- ja B-osiin.

21


Yykaakoo Neeviikuu MATEMATIIKKA

?

YyKaaKoo ja NeeViiKuu matematiikan opiskeluun alakoulussa! Sarjan osissa esitetään työtapoja mielekkääseen yhdessä tekemiseen ja taitoon tulkita nähtyä ja kuultua. Perusperiaatteena on usko lapsen aktiiviseen rooliin oman oppimisensa arkkitehtina.

PAKETTI-

Y Y K A A KO O N E E V I I K U U

HINNAT

22

KIRJANTEKIJÄT

VILSKE + YYKAAKOO 1 -PAKETTI 978-952-354-215-0, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE AAPINEN TEHTÄVÄT + YYKAAKOO 1 -PAKETTI 978-952-354-216-7, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 € VILSKE LUKUKIRJA + YYKAAKOO 2 -PAKETTI 978-952-288-725-2, veroton 62,27 €, verollinen 68,50 € VILSKE LUKUKIRJA TAITOJEN VIHKO + YYKAAKOO 2 -PAKETTI 978-952-354-217-4, veroton 43,18 €, verollinen 47,50 € KUISKE 3 + YYKAAKOO 3 -PAKETTI 978-952-354-047-7, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 3 TAITOJEN VIHKO + YYKAAKOO 3 -PAKETTI 978-952-354-224-2, veroton 34,55 €, verollinen 38,00 € KUISKE 4 + NEEVIIKUU 4 -PAKETTI 978-952-354-048-4, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 4 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 4 -PAKETTI 978-952-354-223-5, veroton 34,55 €, verollinen 38,00 € KUISKE 5 + NEEVIIKUU 5 -PAKETTI 978-952-354-049-1, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 5 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 5 -PAKETTI 978-952-354-222-8, veroton 35,45 €, verollinen 39,00 € KUISKE 6 + NEEVIIKUU 6 -PAKETTI 978-952-354-221-1, veroton 55,91 €, verollinen 61,50 € KUISKE 6 TAITOJEN VIHKO + NEEVIIKUU 6 -PAKETTI 978-952-354-220-4, veroton 35,45 €, verollinen 39,00 €

Elisa Hurmerinta on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja luokanopettaja.

Matikkamaassa matematiikan opetuksen kehittajänä ja kouluttajana.

Ingaliina Kujala on matemaattisten aineiden opettaja ja kustannustoimittaja.

Marko Väistö on espoolainen luokanopettaja.

Pauli Nousiainen on luokanopettaja ja matematiikkakouluttaja. Hän on toiminut Helsingin

Yykaakoo-sarja perustuu Siv Hartikaisen ja Lisen Häggblomin Lyckotal-sarjaan.


Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

li illa o

Yli esteiden

Mit

Pauli Nousiainen Anna-Reetta Sipilä

a!

it ä

Marko Väistö

Yli esteiden esteiden

ih

au sk

2 O YyKaa Koo B

a a! Yykaakoo 2A

• Yykaakoo 2A- ja 2B-oppikirjat • Yykaakoo 2A ja 2B Opettajan oppaat • Yykaakoo 2A ja 2B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 2A- ja 2B-vastauskirjat • Yykaakoo 2 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 2 Opettajan Digireppu

A ja 1B Opettajan oppaat • Yykaakoo 1A- ja 1B-oppikirjat • Yykkakoo 1 teiden -harjoitusvihkot A ja 1B Yli es • Yykaakoo 1A ja 1B Opettajan oppaat • Yykaakoo 1 auskirjat A- ja 1B-vast • Yykaakoo 1A ja 1B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 1 ihko Lykkyä pytty yn -arviointiv • Yykaakoo 1A- ja 1B-vastauskirjat • Yykaakoo 1 • Yykaakoo 1 Oppilaan Oppilaan Dig Digireppu ireppu • Yykaakoo 1 Opettajan D • Yykaakoo 1 Opettajan Digireppu igireppu • Yykaakoo 1

Lisen Häggblom

olisi hauska

M

1B atikant jos m un ni itä lla M Yli ol is 1B

äj os m

unn ant

Yykaakoo 1B

ik at

s au si h

YYKAAKOO-TUOTEPERHE ikirjat YYKAAKOO-TUOTEPERHE • Yykaakoo 1A- ja 1B-opp

ISBN 978-952-288-570-8

Elisa Hurmerinta

Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom an atik tunnilla Anna-Reetta Sipilä sm jo Väistö Marko

1B

YYKAAKOO 2 -TUOTEPERHE

9 789522 885708

www.edukustannus.fi

Siv Hartikainen

Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Siv Hartikainen Marko Väistö

Yykaakoo 2B

• Yykaakoo 1A- ja 1B-oppikirjat • Yykaakoo 1A ja 1B Opettajan oppaat • Yykaakoo 1A ja 1B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 1A- ja 1B-vastauskirjat • Yykaakoo 1 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 1 Opettajan Digireppu

Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta

a!

YYKAAKOO-TUOTEPERHE

A

ka

Mi tä

jo

a!

1

Yykaakoo 1A

s

a kantunnilla olisi hausk ati m

YYKAAKOO-TUOTEPERHE • Yykaakoo 2A- ja 2B-oppikirjat • Yykaakoo 2A ja 2B Opettajan oppaat • Yykaakoo 2A ja 2B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 2A- ja 2B-vastauskirjat • Yykaakoo 2 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 2 Opettajan Digireppu

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

O oo YyKaa K 2A

EDUKUSTANNUS

*9789522770219* EDUKUSTANNUS

ISBN 978-952-277-120-9

ISBN 978-952-288-571-5

EDUKUSTANNUS

9 789522 885715

www.edukustannus.fi

ISBN 978-952-277-021-9

www.edukustannus.fi

www.edukustannus.fi

9 789522 771209

OPPIKIRJA

9 789522 771117

ISBN 978-952-277-111-7

www.edukustannus.fi

M

atikant jos m un ni itä lla

Mitä jos matikan tunnilla olisi hauskaa?

ol is i

ha usk

Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Ingaliina Kujala Marko Väistö

a a!

Yykaakoo 3B

Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

M

it ä

! an atik tunnilla o aa lisi hausk YYKAAKOO-TUOTEPERHE

apsi on matematiikan tunnilla aktiivinen toimija ja tiedon rakentaja. Kirjan esimerkit ovat lähellä oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Pelit, toiminnalliset tehtävät ja projektit kannustavat monipuolisten opetusmenetelmien käyttöön. Oppikirjan lisä- ja kotitehtävistä on perustason lisäksi tarjolla visaisemmat vaihtoehdot. Oppikirjaan sisältyvässä Yli esteiden -vihkossa on runsaasti perustason lisäharjoituksia. Jokainen oppilas kulkee omaa polkuaan kohti yhteistä oppimistavoitetta.

• Yykaakoo 3A- ja 3B-oppikirjat • Yykaakoo 3A ja 3B Opettajan oppaat • Yykaakoo 3A ja 3B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 3A- ja 3B-vastauskirjat • Yykaakoo 3 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 3 Opettajan Digireppu

Yykaakoo 3A

L

sm jo

3B

3A

ISBN 978-952-277-123-0

YYKAAKOO-TUOTEPERHE

www.edukustannus.fi

• Yykaakoo 3A- ja 3B-oppikirjat • Yykaakoo 3A ja 3B Opettajan oppaat • Yykaakoo 3A ja 3B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 3A- ja 3B-vastauskirjat • Yykaakoo 3 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 3 Opettajan Digireppu

ISBN 978-952-288-572-2

www.edukustannus.fi

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

Neeviikuu 5B

M

os äj it

matikantunn illa olisi ! hauskaa

ISBN 978-952-277-126-1

9

789522

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

771261

www.edukustannus.fi

Neeviikuu 6A

Neeviikuu 4A

4B

NEEVIIKUU 4 -TUOTEPERHE • Neeviikuu 4A- ja 4B-oppikirjat • Neeviikuu 4A ja 4B Opettajan oppaat • Neeviikuu 4A ja 4B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Neeviikuu 4A- ja 4B-vastauskirjat • Neeviikuu 4 Oppilaan Digireppu • Neeviikuu 4 Opettajan Digireppu

ISBN 978-952-277-060-8

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Pauli Nousiainen Yvonne Silvander

Neeviikuu 5A- ja 5B-oppikirjat Neeviikuu 5A ja 5B Opettajan oppaat Neeviikuu 5A ja 5B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 5A- ja 5B-vastauskirjat Neeviikuu 5 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 5 Opettajan Digireppu

Neeviikuu 6B

Neeviikuu 4B

a ol isi hauskaa!

www.edukustannus.fi

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander NEEVIIKUU 5 -TUOTEPERHE

NEEVIIKUU 6 -TUOTEPERHE Neeviikuu 6A- ja 6B-oppikirjat Neeviikuu 6A ja 6B Opettajan oppaat Neeviikuu 6A ja 6B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 6A- ja 6B-vastauskirjat Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu ISBN 978-952-277-143-8

4 O A

9 789522

ISBN 978-952-277-143-8

771438

www.edukustannus.fi

NEEVIIKUU 6 -TUOTEPERHE Neeviikuu 6A- ja 6B-oppikirjat Neeviikuu 6A ja 6B Opettajan oppaat Neeviikuu 6A ja 6B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 6A- ja 6B-vastauskirjat Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu

ISBN 978-952-277-142-1

9

789522

771421

www.edukustannus.fi

23 23


OPETTAJAN MATERIAALIT Opettajan opas on kevyt ja kätevä.

O

pettajan oppaan perusaukeamia on yksi jokaista oppikirjan kappaletta kohti. Perusaukeamilla on oppikirjan näköisaukeama vastauksineen sekä runsaasti valmiiksi mietittyjä opetusvinkkejä ja materiaalia. Myös jaksojen aloitusaukeamille ja yhteistoiminnallisille sivuille on opettajan oppaassa omat vastineensa. Oppikirjan tehtävien vastaukset löytyvät opettajan oppaan näköissivujen lisäksi myös painettuna vastauskirjana. Moniste- ja arviointimateriaali on verkossa pdf-muodossa. Yykaakoo-sarjaan kuuluu myös opettajan esitysmateriaali, joka sisältää muun muassa vaiheittaiset vastaukset, näköisaukeamat ja opetusanimaatioita.

DIGIREPPU Digireput toimivat niin pöytäkoneella, kannettavalla kuin tabletillakin.

Y Y K A A KO O N E E V I I K U U

O

24

ppilaan Digirepussa on koko vuoden matematiikan oppimäärä. Digimateriaali noudattelee oppikirjaa. Oppilaan Digirepun henkilökohtaiset oppimispolut varmistavat, että oppilas saa riittävästi tasonsa mukaista tekemistä. Oppimispolut sisältävät tehtäviä ja animaatioita, jotka auttavat oppitunnilla käsitellyn asian kertaamisessa. Opettajan Digirepun havainnollistamisvälineet ovat oiva tuki oppitunnille. Digirepun koesovelluksessa voi räätälöidä oppilailleen sopivat kokeet kolmeen eri vaikeustasoon jaetuista tehtävistä.


Tarkista oppimateriaalivalintoja tehdessäsi edulliset pakettihintamme ja säästä! Tutustu pakettihinnoitteluun s. 52 ja 60– 65.


LuontoOn YMPÄRISTÖOPPI

?

LuontoOn-sarjassa yhdistyvät biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonalat. Sarjan teemat tukevat oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä, kasvua ihmisenä sekä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta ympäristöön. Sarjan avulla oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, ympäristöä, eliöitä sekä itseään ja muita ihmisiä. Sarjassa on vahvasti mukana kestävän kehityksen näkökulma.

KYSY LISÄÄ: INFO@LASTENKESKUS.FI | WWW.LASTENKESKUS.FI

PAKETTIHINNAT

KIRJAN-

LU ONTO ON

TEKIJÄT

26

LUONTOON 3 -PAKETTI LUONTOON 4 -PAKETTI LUONTOON 5 -PAKETTI LUONTOON 6 -PAKETTI

978-952-288-498-5, veroton 40,45 €, verollinen 44,50 € 978-952-288-726-9, veroton 40,45 €, verollinen 44,50 € 978-952-288-499-2, veroton 40,45 €, verollinen 44,50 € 978-952-288-727-6, veroton 40,45 €, verollinen 44,50 €

Terhi Maskonen on luokanlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on ollut mukana useassa luonnontieteen oppikirjaprojektissa.

Sirpa Paso on luokanopettaja ja erityisluokanopettaja Sastamalasta. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita eri oppikirjasarjoja niin yleis- kuin erityisopetukseenkin.

Elisabet Palenius on rehtori, biologian ja maantiedon lehtori sekä oppikirjailija Pietarsaaresta. Hän on työskennellyt usean ala- ja yläkoulun kirjaprojektin sekä kartastojen parissa.

Mikko Salmi on luokanopettaja Järvenpäästä. Hän on ollut käsikirjoittamassa LuontoOn-sarjan painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös historian ja yhteiskuntaopin Mennyt- ja Me nyt -sarjoissa.

Katja Seppänen on luokanopettaja ja vararehtori Järvenpäästä. Hän on työskennellyt useassa luonnontiedon oppikirjaprojektissa.


OPPILAAN KIRJA Sisältöjä, jotka on sidottu oppilaan omaan arkeen.

O

ppilaan kirja houkuttelee ympäristöopin pariin. Sen sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman henkeä. Kappaleet alkavat aina oppilaan maailmaan liittyvällä pohdinnalla, joka johdattaa oppitunnin aiheeseen. Riittävän lyhyet ja selkeät tekstikappaleet täydentyvät piirros- ja valokuvilla. Ydinkäsitteet on valittu huolella, ja ne avataan tekstissä selkeästi ja napakasti. Joka kappaleeseen liittyy eritasoisia kysymyksiä, joita ohjataan pohtimaan yksin ja yhdessä. Kirjan avulla oppilas harjoittelee havainnollistamaan ja tulkitsemaan omaa lähiympäristöään. Tutkimuksen tekemistä, ongelmanratkaisua ja tiedon hankintaa, käsittelyä ja arviointia opetellaan yksin ja yhdessä. Apuna käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilaan kirjan tekstit ovat selkeitä.

P 50

978-952288-6255 www.edukusta nnus.fi

Kappaleiden keskeiset käsitteet on merkitty huomiovärein.

LU ONTO ON

Luontoon 3 kannet.indd

22.12.2015 10.35

Kaikki sivut

27


TAITOJEN VIHKO LuontoOn 3 Taitojen vihko

Nelivärisessä taitojen vihkossa kuvat ja kartat herättävät luonnon eloon!

Terhi Maskonen Elisabet Palenius Riia Palmqvist Sirpa Paso Mikko Salmi Katja Seppänen

T

aitojen vihko ja oppilaan kirja muodostavat parin, jossa ympäristöopin sisältötiedon ja taitojen harjoitteleminen yhdistyvät uuden opetussuunnitelman hengessä. Jokaiseen kappaleeseen liittyy eritasoisia taitojen vihkon tehtäviä sekä yksin että yhdessä tehtäviksi kotona ja koulussa. Nelivärisen vihkon tehtäviä täydentävät huolella valitut väripiirrokset ja värivalokuvat. Kuhunkin jaksoon liittyy oppilaan ennakkokäsitysten kartoitusta sekä itsearviointia.

TAITOJEN VIHKO

P 50

978-952-277-135-3 www.edukustannus.fi

ISBN 978-952-277-135-3

9 789522

771353

Jokaiseen kappaleeseen löytyy runsaasti tekemistä taitojen vihkosta.

LU ONTO ON

Nelivärisyys tekee lajien tunnistuksesta mielekästä!

28

Metsähiiri vinkkaa tarvittavat taidot!


OPETTAJAN OPAS Opettajan opas on monipuolinen ja helppo käyttää.

O

pettajan oppaaseen on koottu kaikki, mitä opettaja tarvitsee. Jaksojen alkuun on poimittu jaksoja koskevat uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet, jakson aikana tarvittavat välineet ja materiaalia itsearvioinnin tueksi. Kappaleaukeamilla on värilliset näköiskuvat oppilaan kirjan ja taitojen vihkon aukeamista vastauksineen. Niiden ympärille on koottu keskeisiä käsitteitä, pohdintakysymyksiä, oppilaan kirjan kuvituksen käsittelyideoita, muistiinpanomalleja ja oppikirjan ja digitaalisen materiaalin käsittelyvinkkejä. Aukeamalle on myös lisätty liitteiden näköiskuvat.

DIGI

Sukellus syvemmälle oppikirjan aiheisiin.

LU ONTO ON

L

uontoOn-sarjan digimateriaali seuraa oppilaan kirjan rakennetta. Materiaali sisältää oppilaan kirjan tekstit äänitteinä, opiskeltavia kokonaisuuksia havainnollistavia videoita sekä kunkin jakson kuvat zoomattavina. Materiaalin tutkimusosiossa ja lisätehtävissä oppilaan kirjan tietoja harjoitellaan ja syvennetään monipuolisten digitehtävien avulla. Lisäksi opettajan digimateriaalista löytyvät kokeet, kopiointipohjat sekä kertausmonisteet.

29


HISTORIA

Mennyt ?

Historian tehtävä on selittää ihmisen toimintaa. Mennyt on alakoulun historian oppimateriaali, jossa keskitytään historian taitojen opiskeluun. Sarjan avulla oppilas ymmärtää, millaista entisajan ihmisen elämä on ollut ja miten ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Sarja ohjaa oppilasta asettumaan erilaisten ihmisten asemaan ja kannustaa häntä pohtimaan ja selittämään ihmisten toimintaa eri aikakausina. Samalla se harjoittaa nykypäivän kriittiseen kansalaisuuteen kuuluvia taitoja.

PAKETTIHINNAT

KIRJAN-

MENNYT

TEKIJÄT

30

MENNYT I -PAKETTI 978-952-288-500-5, veroton 31,82 €, verollinen 35,00 € MENNYT II -PAKETTI 978-952-288-501-2, veroton 31,82 €, verollinen 35,00 € MENNYT III -PAKETTI 978-952-288-730-6, veroton 31,82 €, verollinen 35,00 € MENNYT I–III -PAKETTI 978-952-354-225-9, veroton 49,09 €, verollinen 54,00 € MENNYT TAITOJEN VIHKO -PAKETTI 978-952-354-226-6, veroton 29,55 €, verollinen 35,20 €

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja yhteiskuntaopin LuontoOn- ja Me nyt -sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat. Sarjan on kuvittanut Mats Minnhagen.


t kirja

Tavoitteena historiallisen ajattelun kehittäminen.

ilaan hkot he eper III Opp jen vi oppaat Tuot t I, II ja III Taito ttajan gi

di ja ny pe Men nyt I, II ja III O ppilaan digi Men nyt I, II ja III O pettajan us.fi Men nyt I, II ja III O tann Men nyt I, II ukus w.ed Men ww

historia

mennyt • historia •

OPPILAAN KIRJA

Rantala Palmqvist van den Berg

4-8 8-24isbn

28 952978-

M

ennyt-sarja on jaettu kolmeen niteeseen, joita voi käyttää alakoulun historian opetuksessa vuosiluokilla 4–6. Yhden kirjan sisältö on suunniteltu kattamaan yhden vuosiviikkotunnin laajuinen opetus. Oppilaan kirjasta on saatavilla myös yhteisnide, Mennyt I–III. Oppilaan kirjassa on kahdenlaisia tekstejä. Asiatekstit perustuvat historian tutkijoiden näkemyksiin siitä, millaista entisajan elämä on ollut. Eläytyvät kertomukset puolestaan pyrkivät kuvaamaan, millä tavoin ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Arkeologi, kuvittaja Mats Minnhagenin näyttävä kuvitus antaa oppilaalle mahdollisuuden samaistua tarinaan ja siinä esiintyvien henkilöiden elämänvaiheisiin.

Asiatekstit kertovat, millaista elämä on ollut entisaikoina.

Eläytyvät kertomukset kuvaavat, miten aikalainen on kokenut tapahtumat.

MENNYT

Arkeologi Mats Minnhagenin kuvitus auttaa samaistumaan tarinoissa esiintyvien ihmisten elämänvaiheisiin.

31


TAITOJEN VIHKO Välineitä kriittisen lukutaidon kehittämiseen.

O

MENNYT

ppilaat voivat suhtautua tietoon kriittisesti vain, jos he tietävät, mistä tieto on peräisin. Siksi Mennyt-sarjassa paneudutaan heti alusta lähtien lähteiden tulkintaan. Nelivärisen taitojen vihkon tehtävät johdattavat oppilaat ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja harjoittelemaan omien tulkintojen tekemistä. Taitojen vihkon dokumenttitehtävät on pääsääntöisesti laadittu siten, että opettaja voi halutessaan myös helposti eriyttää opetusta. Taitojen vihkon avulla syvennetään myös oppilaan kirjassa esiintyvien käsitteiden ymmärrystä. Tehtävät toimivatkin oppilaan kirjan tekstien täydentäjänä ja olennaisena osana historiallisen ajattelun opiskelua.

32


OPETTAJAN OPAS Tutkitaan historiaa toiminnallisesti!

H

istorian opiskelu kohdistuu historian taitoihin. Opettajan opas avaa konkreettisesti, mitä nämä historian taidot ovat, ja opastaa toteuttamaan niitä kehittäviä harjoituksia. Siinä missä taitojen vihkon tehtävät sopivat etupäässä yksilölliseen työskentelyyn, opettajan materiaalissa olevien tehtävien tarkoitus on johdattaa toiminnalliseen ja ryhmämuotoiseen historian tutkimiseen. Opettajan oppaassa on myös oppikirjan kappaleisiin liittyvää syventävää materiaalia, jota voi käyttää opetuksessa oppilaan kirjan ja taitojen vihkon ohella. Koska historianopetuksen tavoitteena on historiallisen ajattelun oppiminen, arviointi kohdistuu sisältöjen muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen.

Monipuolisia aineistoja historian kysymysten pohdintaan.

M

ennyt-sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Digimateriaalista voi myös kätevästi tulostaa kokeet ja arviointiohjeet. Jaksot alkavat tiivistelmällä. Oppilaan aineisto sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivaa materiaalia. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla.

MENNYT

DIGIMATERIAALI

33


YHTEISKUNTA-

Me nyt

OPPI

?

Me nyt -sarja avaa alakoululaisille yhdessä toimimisen ja vaikuttamisen näkökulman erilaisiin arjen tilanteisiin. Yhteiskuntaopin opiskelun tulee olla käytännönläheistä ja vahvasti oppilaan omaan kokemusmaailmaan kiinnittynyttä. Me nyt -sarjan tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen roolia ja merkitystä ja kannustaa heitä vaikuttamaan oman lähiympäristönsä asioihin. Tarinalliset tekstit auttavat tarkastelemaan ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten toimijoiden näkökulmasta. Tämä ohjaa arvioimaan myös omaa toimintaa ja sen seurauksia.

PAKETTIHINNAT

KIRJAN-

ME NYT

TEKIJÄT

34

ME NYT I -PAKETTI 978-952-288-502-9, veroton 31,82 €, verollinen 35,00 € ME NYT II -PAKETTI 978-952-288-503-6, veroton 31,82 €, verollinen 35,00 € ME NYT I–II -PAKETTI 978-952-354-227-3, veroton 38,64 €, verollinen 42,50 € ME NYT TAITOJEN VIHKO -PAKETTI 978-952-354-228-0, veroton 19,55 €, verollinen 21,50 €

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja yhteiskuntaopin LuontoOn- ja Me nyt -sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat. Sarjan on kuvittanut Mats Minnhagen.


untaoppi

yhteisk

me nyt

OPPILAAN KIRJA

• untaoppi

• yhteisk

Tarinallisia ja tiedollisia tekstejä.

ist Palmqv Berg van den Rantala

jat he aan kir eper Tuot I ja II Oppil jen vihkot at pa t ito op Me ny t I ja II Ta ettajan i Me ny t I ja II Op pilaan dig i dig Me ny t I ja II Op ettajan Me ny t I ja II Op Me ny

M

-5 8-245 n isb 52-28 978-9

us.fi

nn usta eduk

www.

e nyt -sarjan oppilaan kirja kuljettaa lukijan kuvitteelliseen Poutalahden kouluun ja siellä erilaisiin yhdessä toimimisen tilanteisiin kouluyhteisössä sekä sen ulkopuolella. Tarinat auttavat oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen merkitystä ja toimimaan niissä aktiivisesti. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja kulttuureihin tutustuminen tarinoiden kautta auttaa nuoria hahmottamaan omien lähiyhteisöjensä roolia ja merkitystä. Tarinallisten tekstien lisäksi oppilaan kirjassa on selkokielisiä faktatekstejä, jotka kokoavat yhteen aihepiirien keskeisen sisällön ja tärkeimmät käsitteet. Käytännön esimerkkejä sisältävät faktatekstit antavat myös käsitteellisiä välineitä vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Oppilaan kirjaan on sisällytetty suuri määrä innostavia ja aktivoivia tehtäviä, joista suurin osa perustuu yhdessä tekemiseen ja pohtimiseen. Yhteisötaitojen harjoittelu herättää lasten ja nuorten kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tarina Poutalahden nuorista auttaa oppilasta eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja ymmärtämään muiden valintoja.

ME NYT

Sarja tutustuttaa oppilaan erilaisiin vaikuttamisen tapoihin.

35


Taitojen vihko

yhteiskuntaoppi

Me nyt

Taitojen vihko Palmqvist van den Berg Rantala

TAITOJEN VIHKO Monipuolisia ja motivoivia yhteiskuntaopin tehtäviä.

M

e nyt -sarjan taitojen vihko on oppilaan tehtävävihko, jonka avulla vahvistetaan yhteiskuntaopin taitoja ja syvennetään tietoa arjen ilmiöistä. Tehtävät ohjaavat arvioimaan erilaisten valintojen seurauksia ja harjoittelemaan vaikuttamisen perustaitoja. Olennaista on, että oppilas oppii etsimään, tulkitsemaan ja arvioimaan yhteiskunnallista tietoa sekä soveltamaan sitä omassa elämässään. Nelivärisessä taitojen vihkossa on runsaasti tehtäviä. Osa niistä on suunniteltu tehtäväksi kotona.

ME NYT

Taitojen vihkossa on motivoivia tehtäviä jokaiselle oppitunnille.

36

Tehtävät auttavat harjoittelemaan vaikuttamisen perustaitoja.

Mukana oppilasta aktivoivia kotitehtäviä!


OPETTAJAN OPAS Toiminnalliset harjoitukset kannustavat oppilasta vaikuttamaan.

S

arjassa painotetaan yhteiskuntaopin taitojen käytännönläheistä harjoittelua. Opettajan opas kertoo, mitä nämä taidot käytännössä ovat ja miten niitä voidaan mielekkäästi harjoitella. Materiaali johdattaa toiminnalliseen yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa korostuu oppilaan aktiivinen rooli. Tavoitteena on kannustaa oppilasta vaikuttamaan omassa lähiyhteisössään ja harjoittelemaan yhteiskunnallisia taitoja turvallisessa ympäristössä.

DIGIMATERIAALI Välineitä osallistua, innostua ja oppia.

ME NYT

S

arjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Oppilaan materiaali sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivia tehtäviä. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Kussakin jaksossa on aineistona yleistietoa käsiteltävästä aiheesta, syventävää materiaalia ja aineistoon liittyviä tehtäviä.

37


Kummaa ESIOPETUS

?

Kummaa on uusi, elämyksellinen esiopetusmateriaali, joka ESIOPETUS vie pienet tutkijat uteliaisuutta kutkuttavaan ja kummastuttavaan seikkailuun! Kokeneiden pedagogien yhteistyönä syntynyt materiaali on ehyt ja innostava kokonaisuus, jossa tutkimalla oppiminen, leikki, yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja erilaisuuden kunnioittaminen ovat tärkeitä teemoja. KYSY LISÄÄ: INFO@LASTENKESKUS.FI | WWW.LASTENKESKUS.FI

OPPILAAN KIRJA 978-952-354-052-1, veroton 20,45 €, verollinen 22,50 € OPETTAJAN OPAS 978-952-354-053-8, veroton 50,00 €, verollinen 55, 00 € LAULUT-CD 6418132001422, veroton 23,39 €, verollinen 29,00 € DIGIAINEISTO 978-952-354-054-5, koululisenssi vuodeksi, veroton 71,77 €, verollinen 78,95 € Pauli Nousiainen MATERIAALIPAKETTI 6418132001415, veroton 40,24 €, verollinen 49,90 € Maarit Pykäläinen

OPPIKIRJA

HINTA Kuiske 3 ilmestynyt Kuiske 4

7/19

Kuiske 5

7/19

Kuiske 6

7/20

Tora Renlund Yvonne Silvander

O

KIRJAN-

Neeviikuu 6A

Lukuinto syntyy myönteisistä Aino Gunn on Joensuusta lähtöisin oleva varkokemuksista.

Reetta Niemelä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Hän on mm. toteuttanut sanataidepajoja kouluissa ympäri Suomen, kehittänyt lukulehmille lukemista, kirjoittanut Vilske-aapisen rakastetut tarinat ja toiminut lastenkirjallisuuslehti Vinskin päätoimittajana. ja

haiskasvatuksen opettaja (KK) ja kuvataiteilija (AMK). Hän on aktiivinen toimija varhaiskasvatuksen kentällä.

ppikirjassa erilaiset matemaattiset ilmiöt ja käsitteet Heli Hemilä on varhaiskasvatuksen opettaja (KM), konkretisoidaan monipuolisilla tehtävillä. Tutkiminen joka haluaa työssään kehittää erityisesti lasten ilmaiomien havaintojen tekeminen auttavat ymmärtämään mate-Teemu Juhani (s. 1987) on Pohjois-Karjalasta lähsua ja omaa tuottamista rikastuttavia toimintatapoja. töisin oleva kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hänen Hän on työskennellyt esiopetusryhmissä päiväkodeismatiikkaa, ja oppikirjan laskutehtävät vahvistavat jo opittua. veikeällä tyylillä kuvittamiaan lastenkirjoja ja rosa ja Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Yykaakoon tapaan myös Neeviikuu-oppikirjan lisä- ja kotitehmaaneja on julkaistu niin Suomessa, Britanniassa, USA:ssa kuin Kiinassakin. Jerkka Laakkonenjaonkinkkisempiin palkittu helsinkiläinen tävät on jaoteltu perustasoon plustehtäviin. varhaiskasvatuksen opettaja (KK) ja ilmiöpohOppikirjan välissä matkaa perusharjoitusta täynnä oleva Yli jaisen oppimisen asiantuntijaopettaja. Hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen kentällä esteiden -vihko.

TEKIJÄT

NEEVIIKUU 6 -TUOTEPERHE

KUMMAA

Neeviikuu 6A- ja 6B-oppikirjat Neeviikuu 6A ja 6B Opettajan oppaat Neeviikuu 6A ja 6B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 6A- ja 6B-vastauskirjat Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu

38

ISBN 978-952-277-142-1

www.edukustannus.fi

useissa rooleissa.

9

789522

771421


OPPILAAN KIRJA Ihmetellään, tutkitaan, leikitään, seikkaillaan!

E

siopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeiset sisällöt ja tavoitteet on huomioitu kirjassa raikkaalla otteella: yhdessä tekeminen, itsearviointi, lapsia ympäröivän todellisuuden ihmettely, tutkimalla oppiminen ja tiedekasvatus kulkevat tehtäviä yhdistävänä punaisena lankana. Jaksoissa toistuvat selkeät elementit tukevat kielellisten ja matemaattisten valmiuksien oppimista. Äännetietoisuuden kehitystä tukee mm. kirjan liepeeseen sijoitettu hauska salakirjoitus-näppäimistö.

OPETTAJAN OPAS

Ideoita tutkimalla oppimiseen sekä tiede-, media- ja teknologiakasvatukseen.

Lasten vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet osaksi pedagogiikkaa.

S

elkeä opas sisältää Kummaa-materiaalin sadut sekä runsaan ideapankin esiopetusvuoden tarpeisiin. Jaksojen sisällöt on teemoitettu esiopetuksen opetussuunnitelman monipuoliset työtavat huomioiden tutkijan, leikkijän, liikkujan ja taiteilijan osuuksiin. Opas tarjoaa opettajalle tuoreita näkökulmia ja ideoita tutkimalla oppimiseen, tiedekasvatukseen, media- ja teknologiakasvatukseen, monilukutaitoon sekä pedagogiseen dokumentointiin.

Uudenlaisia välineitä toiminnan suunnittelun ja vuorovaikutuksen arvioinnin tueksi.

DIGIAINEISTO

KUMMAA

D

igiaineistossa seikkaillaan riemastuttavalla Kutkuli-planeetalla, josta materiaalin satuhahmot ovat kotoisin. Kunkin hahmon kotoa löytyy runsaasti vaihtuvia tehtäviä, joiden avulla lapset pääsevät yhdessä harjoittelemaan erilaisia tietoja ja taitoja. Drillaavat tehtävät kehittävät kielitietoisuutta ja matemaattisia taitoja ja täydentävät lapsen kirjan tehtävistöä. Aineisto sisältää lisä- ja tukimateriaalia opettajalle sekä Kummaa-materiaalin sadut ja laulut äänitteinä.

39


Huiske ESIOPETUS

?

Huiske on elämyksellinen, eheyttävä, mielikuvitusta ruokkiva ja lasta osallistava esiopetusmateriaali.

KYSY LISÄÄ: INFO@LASTENKESKUS.FI | WWW.LASTENKESKUS.FI

HINTA

KIRJAN-

HUISKE

TEKIJÄT

40

HUISKE-ESIOPETUS 978-952-288-567-8, veroton 18,64 €, verollinen 20,50 € HUISKE-ESIOPETUS - OPETTAJAN KIRJA 978-952-288-601-9, veroton 41,82 € , verollinen 46,00 € HUISKE-LAULUJA 6418132000364, veroton 21,37 €, verollinen 26,50 € HUISKE-MATIKKAPÄHKINÄT 6418132000586, veroton 16,05 € , verollinen 19,90 € HUISKE-ESIOPETUS MATERIAALIPAKETTI 6418132000579, veroton 40,24 €, verollinen 49,90 €

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja, kuvataideopettaja ja kokenut aapisen tekijä. Hän on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja oppikirjoja.

Kaisa Raittila on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, viiden lapsen äiti, kuuden lapsen isoäiti ja Suomen vanhimman lastenlehden tekijä.

Pieta Raitala on lastentarhanopettaja. Hän työskentelee Helsingissä Poikkilaakson päiväkodin esiopetusryhmässä.

Rauna Sirola on helsinkiläinen oppikirjailija ja lastenkirjallisuuden kustannustoimittaja. Hän on työskennellyt myös erityisluokanopettajana.


ESIKOULULAISEN KIRJA Samassa paketissa taidokkaasti kuvitettu satukirja sekä tehtäväkirja.

S

atuosan aukeamilla on tutkittavaa ja laskettavaa sekä lyhyitä tekstejä, tavuja ja kirjaimia, jotta lapsi voi tutustua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaan. Kuhunkin satuaukeamaan liittyy opettajan oppaassa satu, jonka opettaja lukee ääneen. Monipuolisissa tehtävissä jatketaan sadun teemaa, keksitään ja tehdään yhdessä ja harjoitellaan tunnetaitoja.

OPETTAJAN OPAS Mahdollisuuksia eriyttämiseen ja soveltamiseen.

Opettajan oppaaseen ja sähköiseen materiaaliin on koottu eriyttäviä tehtäviä erilaisille oppijoille.

O

HUISKE

pettajan oppaan rakenne on selkeä. Jokaisen ääneen luettavan sadun yhteydessä on ehdotuksia siihen, miten aihetta voidaan syventää ja kehittää leikkien, tutkien, toiminnallisesti ja kokemuksellisesti – siten, että aina huomioidaan esiopetuksen keskeiset sisältöalueet.

41


Logico

ESI- JA

ALKUOPETUS

?

Logicot ovat esi- ja alkuopetuksen tehtäväsarjoja. Ne koostuvat kahdesta erilaisesta pelikehyksestä ja tehtäväkorteista. Kortit on jaoteltu aihealueittain ja tehtävät vaikeutuvat asteittain. Logicoa voi käyttää ohjatusti tai omaan tahtiin. Tehtävät toimivat sekä lisätehtävinä nopeasti eteneville että tukitehtävinä hitaammin eteneville.

LOGICO PICCOLO -BOKSIT: ENGLISH FOR BEGINNERS LK90007, veroton 104,03 €, verollinen 129 € ÄIDINKIELI 1 LK90006, veroton 128,23 €, verollinen 159 €

HINTA

MATIKKA 1 LK90005, veroton 120,16€, verollinen 149 €

LOGICO PICCOLO -BOKSIT: ÄIDINKIELI 1 JA MATIKKA 1

Ä

idinkieli 1 -boksi sisältää 120 tehtäväkorttia alkuopetukseen. Tehtävät on jaettu viiteen osioon, joissa edetään äännetietoisuudesta kohti ymmärtävää lukemista. Tehtävissä etsitään mm. alku- ja loppuäänteitä, harjoitellaan pitkää vokaalia ja geminaattaa sekä äng-äännettä. Ymmärtävän lukemisen tehtävät etenevät sanatasolta lausetasolle.

LOGICO

M 42

atematiikka 1 -boksi sisältää 105 tehtäväkorttia, jotka tukevat matematiikan opiskelua ensimmäisellä luokalla. Tehtävät on jaettu seitsemään osioon, jotka etenevät johdonmukaisesti ja asteittain vaikeutuen. Tehtävät kannustavat oppilasta matemaattiseen ajatteluun ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun.


LOGICO PICCOLO -BOKSI: ENGLISH FOR BEGINNERS

E

nglish for Beginners -boksi sisältää 76 tehtäväkorttia, jotka tukevat englannin kielen opiskelun alkuvaiheita. Tehtäväkortit on jaettu teemoittain kuuteen osioon: At school, That’s me, Family and friends, Food and drinks, Animals ja Throughout the year. Tehtävissä harjoitellaan mm. eri aihepiirien sanastoa sekä lauseen muodostamista. Kortit tarjoavat myös mahdollisuuden englannin kielen suulliseen harjoittelemiseen erilaisten tarinankerrontatehtävien avulla.

In the classroom In the classroom

1

there is …

a blackboard. a sponge.

1

a timetable.

Pets t a rat. Dave has go

a window.

got a cat. Emma has

a bookshelf.

t a rabbit. Tom has go

chalk.

ig. t a guinea-p Jane has go

a desk.

. t a goldfish Nina has go

a chair.

a dog. Ali has got

a teacher.

t a budgie. Emily has go Logico Piccolo

t John has go

a mouse.

© Finken-Verlag

© Lasten Kesku

a computer. s

Soveltuu eriyttämiseen, Opettajan tukiopetukseen ja oppaasta on pistetyöskentelyyn sekä varhenmyös printtinettuun englannin versio! opetukseen!

. t a hamster Jim has go

Logico Picco

lo © Finken-Ver

lag © Laste

n Keskus

LOGICO

t a tortoise. Bob has go

43


Opettajan ?

Kaipaatko opetuksesi tueksi lasten- ja nuortenkirjallisuutta? Poimi näiltä sivuilta parhaat vinkit opetuksen tueksi.

Eriyttäminen! Monipuolistaminen!

K I RJA STO

Lukuinnon kasvattaminen!

44

Kirjat on julkaissut sisarkustantamomme Lasten Keskus. Lue lisää: lastenkeskus.fi

lastenkeskus.fi


n kirjasto HISTOR IA

9789522887474 12,90 € (11,72 € alv 0)

9789522889751 23,00 € (20,91 € alv 0)

9789522887863 12,90 € (11,72 € alv 0)

9789522885517 12,90 € (11,72 € alv 0)

9789522889300 24,00 € (21,82 € alv 0) 9789522885548 12,90 € (11,72 € alv 0)

K I RJA STO

9789522887870 12,90 € (11,72 € alv 0)

45


ÄIDINKIELI 1–2

9789523540316 34,00 € (30,91 € alv 0)

9789522889171 23,50 € (21,36 € alv 0)

9789523541139 19,50 € (17,73 € alv 0)

ISBN 9789522883537

ISBN 978-952-288-353-7 P80.2

9 789522 883537

www.edukustannus.fi

KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN OKKONEN-SOTKA PAAVOLA KIRKKOPELTO NIEMELÄ

9789523540323 19,90 € (18,10 € alv 0) 9789523541177 22,00 € (20,00 € alv 0)

K I RJA STO

9789522887887 19,90 € (18,10 € alv 0)

46 46

9789522888723 14,90 € (13,55 € alv 0)

9789522888716 14,90 € (13,55 € alv 0)

lastenkeskus.fi


ÄIDINKIELI 3–6

9789522889447 25,50 € (23,18 € alv 0) 9789522887801 25,50 € (23,18 € alv 0)

Ä I D I N K I E L I JA K I RJA L L I S U U S

9789522886293 19,90 € (18,10 € alv 0)

Kuiske 3

Lukutaito Digi Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Keskity ja kirjoita

LU KU TAITO

TUOTEPERHE Kuiske 3 Kuiske 3 Kuiske 3

3

3

9789522887948 24,00 € (21,82 € alv 0)

Elisa Helin Elisa Hurmerinta Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

3

LU KU TA ITO

9789522883032 24,00 € (21,82 € alv 0)

KL P 88.2 ISBN 978-952-288-736-8

w w w.edukustannus.fi

9789523541214 23,00 € (20,91 € alv 0)

9789522889454 21,00 € (19,10 € alv 0)

9789522882240 20,50 € (18,64 € alv 0)

9789523541962 20,50 € (18,64 € alv 0) 9789522888433 21,00 € (19,10 € alv 0)

K I RJA STO

9789523540552 23,00 € (20,91 € alv 0)

9789523542013 23,00 € (20,91 € alv 0)

47


YMPÄRISTÖOPPI

9789523541979 22,40 € (20,36 € alv 0) 9789522885500 25,00 € (22,72 € alv 0)

9789522889515 25,00 € (22,72 € alv 0)

9789523541382 25,00 € (22,73 € alv 0)

9789523541696 23,00 € (20,91 € alv 0)

Luontoon 3 kannet.indd Kaikki sivut

22.12.2015 10.35

9789523541436 23,00 € (20,91 € alv 0)

K I RJA STO

9789522889522 19,90 € (18,10 € alv 0)

48

9789522887832 19,90 € (18,10 € alv 0) 9789522888464 19,90 € (18,10 € alv 0)

9789522888273 24,00 € (21,82 € alv 0)

lastenkeskus.fi


MATEMATIIKKA

9789522889522 19,90 € (18,10 € alv 0)

9789522889874 24,50 € (22,27 € alv 0) 9789523540071 26,00 € (23,64 € alv 0)

Mari Backman

Kati Lassila

Minna Salminen

9789523541207 24,50 € (22,27 € alv 0)

9789522888266 26,90 € (24,45 € alv 0)

9789522885531 12,90 € (11,72 € alv 0)

Tilly Kajetski • Minna Salminen

9789522885524 12,90 € (11,72 € alv 0)

-materiaalipaketti

Lasten Keskus

9789522880062 53,00 € (42,74 € alv 0)

9789522888679 39,50 € (35,91 € alv 0)

K I RJA STO

Matikasta moneksi

49


9789522886316 38,00 € (34,55 € alv 0) 9789522883742 25,00 € (22,73 € alv 0) 9789523540026 21,50 € (19,55 € alv 0) 9789523541856 25,00 € (22,73 € alv 0)

TUNNETAIDOT

9789522886309 26,00 € (23,64 € alv 0)

9789523541429 23,00 € (20,91 € alv 0)

9789522886316 38,00 € (34,55 € alv 0)

K I RJA STO

9789523541184 24,50 € (22,27 € alv 0)

50

9789522888440 24,50 € (22,27 € alv 0)

9789522887788 9,50 € (8,64 € alv 0)

9789522886606 24,00 € (21,82 € alv 0)

lastenkeskus.fi


KÄSIKIRJA MIELIKUVITUKSEN MATKAAJILLE

MUN KUVISTA KULTTUURIIN

TUUMASTA TUNTEESEEN

UUSI MATIKASTA MONEKSI

KUUSELA, RINTAKORPI,

9789523541238

TILLY KAJETSKI JA

ARJA JA EMMA PUIKKONEN

RUSANEN JA TORKKI (TOIM.)

12,50 € (11,36 € ALV 0)

MINNA SALMINEN

9789522881816

9789522889607

9789522888679

22,50 € (20,45 € alv 0%)

39,50 € (35,91 € alv 0%)

Ota mukaan paperia ja kynä – ja mielikuvituksesi. Tee matkaa runojunalla, proosabussilla tai draamapyörällä.

Esi- ja alkuopetukseen suunnattu teos tarjoaa kehittämis– ideoita varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Tunnetaitokasvatukseen suunnattu kääntövihkonen sisältää tehtäviä, leikkejä ja pohdittavaa lapsiryhmille.

MUN JA SUN JUTTU

MEIDÄN JUTTU!

LASTEN OMA VUOSIKIRJA

LASTEN OMA LAULUVUOSI

HAAPASALO, KIRKKO-

HAAPSALO, KIRKKOPELTO,

TUULA KOROLAINEN JA

HANNELE SOLJANDER-

PELTO JA REPO (TOIM. )

NOUSIAINEN, KAUPPILA

RIITTA TULUSTO

HALME

9789522883759

9789523541863

9789522881472

9789522883889

25,00 € (22,73 € alv 0%)

28,00 € (25,45 € ALV 0)

34,00 € (30,91 € alv 0%)

47,00 € (42,73 € alv 0%)

Lasten oma vuosikirja esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen.

Perinteisiä ja uusia lauluja yhdessä laulettavaksi jokaiseen Lasten oman vuosikirjan esittelemään päivään.

Vertaisryhmään liittyminen on lapselle iso askel, jossa tarvitaan ammattikasvattajan ja kodin tukea. Opas muodostaa yhdessä Pikin pöljä päivä -kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvattajille.

Ideoita ja vinkkejä leikinomaisen toiminnan avulla tapahtuvaan matematiikan oppimiseen.

K I RJA STO

Opas muodostaa PIKIkuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvatuksen ammattilaisille.

39,50 € (35,91 € alv 0%)

51


Esimerkki pakettihinnoittelusta Erikseen hankittujen kirjojen hinnat KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN OKKONEN-SOTKA PAAVOLA KIRKKOPELTO

ISBN 9789522883537

ISBN 978-952-288-353-7 P80.2

9 789522 883537

www.edukustannus.fi

KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN OKKONEN-SOTKA PAAVOLA KIRKKOPELTO NIEMELÄ

Vilske Aapinen 27,00 € (alv 0 %)

Vilske Tehtävät a 13,27 € (alv 0 %)

Mari Backman

Kati Lassila

Vilske Tehtävät b 13,27 € (alv 0 %)

Mari Backman

Minna Salminen

Kati Lassila

Tuuma 1A Oppikirja (sis. tehtävävihkon) 17,73 € (alv 0 %)

Minna Salminen

Tuuma 1B Oppikirja (sis. tehtävävihkon) 17,73 € (alv 0 %)

Usean sarjan paketin hinta

KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN OKKONEN-SOTKA PAAVOLA KIRKKOPELTO

Mari Backman

Kati Lassila

Minna Salminen

Mari Backman

ISBN 9789522883537

ISBN 978-952-288-353-7 P80.2

9 789522 883537

www.edukustannus.fi

KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN OKKONEN-SOTKA PAAVOLA KIRKKOPELTO NIEMELÄ

52

Vilske Aapinen + Tuuma 1 -paketti (sis. Vilske Aapinen sekä Tehtävät a ja b sekä Tuuma 1A ja Tuuma 1B -oppikirjat tehtävävihkoineen) 62,27 € (alv 0 %)

Kati Lassila

Minna Salminen


Hinnasto ?

Tästä löydät kaikki tuotteemme hinnoiteltuina. Hinnaston loppuun on koottu erikseen kaikki edulliset pakettihintamme.

Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Tuuma 1A (sis. tehtävävihkon)

978-952-354-126-9

17,73

19,50

Tuuma 1A Eriyttävä

978-952-354-128-3

17,73

19,50

Tuuma 1A Vastaukset

978-952-354-209-9

31,82

35,00

Tuuma 1A Eriyttävä Vastaukset 978-952-354-210-5

31,82

35,00

Tuuma 1A Opettajan opas

978-952-354-130-6

35,00

38,50

Tuuma 1A Monisteet

978-952-354-135-1

26,82

29,50

Tuuma 1B (sis. tehtävävihkon)

978-952-354-127-6

17,73

19,50

Tuuma 1B Eriyttävä

978-952-354-129-0

17,73

19,50

Tuuma 1B Vastaukset

978-952-354-211-2

31,82

35,00

Tuuma 1B Eriyttävä Vastaukset 978-952-354-212-9

31,82

35,00

Tuuma 1B Opettajan opas

978-952-354-131-3

35,00

38,50

Tuuma 1B Monisteet

978-952-354-137-5

26,82

29,50

Tuuma 1 Digi (koululisenssi 12 kk) 978-952-354-132-0

127,18

139,90

Yykaakoo 1A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-288-570-8

17,82

19,60

Yykaakoo 1A Opettajan opas

978-952-288-593-7

35,00

38,50

Yykaakoo 1A Vastauskirja

978-952-288-594-4

32,00

35,20

Yykaakoo 1A Yli esteiden -vihko

978-952-277-002-8

4,45

4,90

Kpl

HINNASTO

Matematiikka

53


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Yykaakoo 1B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-120-9

17,82

19,60

Yykaakoo 1B Opettajan opas

978-952-277-121-6

35,00

38,50

Yykaakoo 1B Vastauskirja

978-952-277-122-3

32,00

35,20

Yykaakoo 1B Yli esteiden -vihko

978-952-277-023-3

4,45

4,90

Yykaakoo 1 Oppilaan digireppu (12 kk)

978-952-277-004-2

4,73

5,20

Yykaakoo 1 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-005-9

44,55

49,00

Yykaakoo 2A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-288-815-0

17,82

19,60

Yykaakoo 2A Opettajan opas

978-952-277-043-1

35,00

38,50

Yykaakoo 2A Vastauskirja

978-952-288-816-7

32,00

35,20

Yykaakoo 2A Yli esteiden -vihko

978-952-277-044-8

4,45

4,90

Yykaakoo 2B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-288-571-5

17,82

19,60

Yykaakoo 2B Opettajan opas

978-952-288-578-4

35,00

38,50

Yykaakoo 2B Vastauskirja

978-952-288-579-1

32,00

35,20

Yykaakoo 2B Yli esteiden -vihko

978-952-288-587-6

4,45

4,90

Yykaakoo 2 Oppilaan digireppu (12 kk)

978-952-277-055-4

4,73

5,20

Yykaakoo 2 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-054-7

44,55

49,00

Yykaakoo 3A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-288-572-2

17,82

19,60

Yykaakoo 3A Opettajan opas

978-952-288-580-7

35,00

38,50

Yykaakoo 3A Vastauskirja

978-952-288-581-4

32,00

35,20

Yykaakoo 3A Yli esteiden -vihko

978-952-288-588-3

4,45

4,90

Yykaakoo 3B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-123-0

17,82

19,60

HINNASTO

Matematiikka

54

Kpl


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Yykaakoo 3B Opettajan opas

978-952-277-124-7

35,00

38,50

Yykaakoo 3B Vastauskirja

978-952-277-125-4

32,00

35,20

Yykaakoo 3B Yli esteiden -vihko

978-952-277-031-8

4,45

4,90

Yykaakoo 3 Oppilaan digireppu (12 kk)

978-952-277-039-4

4,73

5,20

Yykaakoo 3 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-038-7

44,55

49,00

Neeviikuu 4A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-112-4

17,82

19,60

Neeviikuu 4A Opettajan opas

978-952-277-048-6

35,00

38,50

Neeviikuu 4A Vastauskirja

978-952-277-051-6

32,00

35,20

Neeviikuu 4A Yli esteiden -vihko 978-952-277-049-3

4,45

4,90

Neeviikuu 4B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-288-573-9

17,82

19,60

Neeviikuu 4B Opettajan opas

978-952-288-595-1

35,00

38,50

Neeviikuu 4B Vastauskirja

978-952-288-574-6

32,00

35,20

Neeviikuu 4B Yli esteiden -vihko

978-952-288-585-2

4,45

4,90

Neeviikuu 4 Oppilaan digireppu (12 kk)

978-952-277-053-0

4,73

5,20

Neeviikuu 4 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-052-3

44,55

49,00

Neeviikuu 5A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-087-5

18,55

20,40

Neeviikuu 5A Opettajan opas

978-952-277-103-2

35,00

38,50

Neeviikuu 5A Vastauskirja

978-952-277-101-8

32,00

35,20

Neeviikuu 5A Yli esteiden -vihko

978-952-277-102-5

4,45

4,90

Neeviikuu 5B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-126-1

18,55

20,40

Neeviikuu 5B Opettajan opas

978-952-277-127-8

35,00

38,50

Neeviikuu 5B Vastauskirja

978-952-277-129-2

32,00

35,20

Kpl

HINNASTO

Matematiikka

55


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Neeviikuu 5B Yli esteiden -vihko

978-952-277-128-5

4,45

4,90

Neeviikuu 5 Oppilaan digireppu (12 kk)

978-952-277-105-6

4,73

5,20

Neeviikuu 5 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-104-9

44,55

49,00

Neeviikuu 6A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-142-1

18,55

20,40

Neeviikuu 6A Opettajan opas

978-952-277-144-5

35,00

38,50

Neeviikuu 6A Vastauskirja

978-952-277-146-9

32,00

35,20

Neeviikuu 6A Yli esteiden -vihko 978-952-277-145-2

4,45

4,90

Neeviikuu 6B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-277-143-8

18,55

20,40

Neeviikuu 6B Opettajan opas

978-952-277-147-6

35,00

38,50

Neeviikuu 6B Vastauskirja

978-952-277-148-3

32,00

35,20

Neeviikuu 6B Yli esteiden -vihko

978-952-288-661-3

4,45

4,90

Neeviikuu 6 Oppilaan digireppu 978-952-277-149-0

4,73

5,20

Neeviikuu 6 Opettajan digireppu (12 kk)

978-952-277-150-6

44,55

49,00

Raapaisu – Ohjelmoinnin opas

978-952-288-826-6

25,64

28,20

Vilske Aapinen

978-952-288-353-7

27,00

29,70

Vilske Tehtävät a

978-952-288-354-4

13,27

14,60

Vilske Tehtävät b

978-952-288-355-1

13,27

14,60

Vilske Tehtävät a Eriyttävä

978-952-288-424-4

14,18

15,60

Vilske Tehtävät b Eriyttävä

978-952-288-425-1

14,18

15,60

Vilske Opettajan opas a

978-952-288-356-8

31,91

35,10

Vilske Opettajan opas b

978-952-288-423-7

31,91

35,10

Vilske Vihko a

978-952-288-429-9

3,82

4,20

Vilske Vihko b

978-952-288-430-5

3,82

4,20

Vilske Lauluja-cd

EAN 6418132000821 33,06

Matematiikka

HINNASTO

Äidinkieli

56

41,00

Kpl


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

EAN 6418132001132

41,77

51,80

Vilske Digi (Opettajan ja oppi- 978-952-288-896-9 laan koululisenssi 12 kk)

127,18

139,90

Vilske Lukukirja

978-952-288-621-7

27,00

29,70

Vilske Lukukirja Taitojen vihko a 978-952-288-622-4

13,27

14,60

Vilske Lukukirja Taitojen vihko b 978-952-288-623-1

13,27

14,60

Vilske Lukukirja Taitojen vihko a 978-952-288-740-5 Eriyttävä

14,18

15,60

Vilske Lukukirja Taitojen vihko b 978-952-288-741-2 Eriyttävä

14,18

15,60

Vilske Lukukirja Opettajan opas

31,91

35,10

Vilske Lukukirja Digi (Opettajan 978-952-288-897-6 ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

127,18

139,90

Kuiske 3 Oppilaan kirja Lukutaito

978-952-288-736-8

25,73

28,30

Kuiske 3 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

978-952-288-814-3

15,18

16,70

Kuiske 3 Opettajan opas

978-952-288-888-4

38,18

42,00

Kuiske 3 Keskity ja kirjoita

978-952-288-842-6

12,36

13,60

Kuiske 3 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-885-3

180,91

199,00

Kuiske 4 Oppilaan kirja Lukutaito

978-952-288-966-9

25,73

28,30

Kuiske 4 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

978-952-288-967-6

15,18

16,70

Kuiske 4 Opettajan opas

978-952-288-969-0

38,18

42,00

Kuiske 4 Keskity ja kirjoita

978-952-288-968-3

12,36

13,60

Kuiske 4 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-354-039-2

180,91

199,00

Kuiske 5 Oppilaan kirja Lukutaito

978-952-288-970-6

25,73

28,30

Kpl

Vilske Materiaalipaketti

978-952-288-624-8

HINNASTO

Äidinkieli

57


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Kuiske 5 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

978-952-288-971-3

15,18

16,70

Kuiske 5 Opettajan opas

978-952-288-973-7

38,18

42,00

Kuiske 5 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-354-043-9

180,91

199,00

Kuiske 6 Oppilaan kirja Lukutaito

978-952-354-175-7

25,73

28,30

Kuiske 6 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

978-952-354-176-4

15,18

16,70

Kuiske 6 Opettajan opas

978-952-354-179-5

38,18

42,00

Kuiske 5-6 Keskity ja kirjoita

978-952-288-972-0

17,00

18,70

Kuiske 6 Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-354-213-6

180,91

199,00

Me nyt I Oppilaan kirja

978-952-288-245-5

24,27

26,70

Me nyt I Taitojen vihko

978-952-288-283-7

13,36

14,70

Me nyt I Opettajan opas

978-952-288-454-1

31,73

34,90

Me nyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-905-8

109,00

119,90

Me nyt II Oppilaan kirja

978-952-288-284-4

24,27

26,70

Me nyt II Taitojen vihko

978-952-288-285-1

13,36

14,70

Me nyt II Opettajan opas

978-952-288-458-9

31,73

34,90

Me nyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-906-5

109,00

119,90

Me nyt I–II Yhteisnide

978-952-288-662-0

38,18

42,00

Mennyt I Oppilaan kirja

978-952-288-244-8

24,27

26,70

Mennyt I Taitojen vihko

978-952-288-278-3

13,36

14,70

Mennyt I Opettajan opas

978-952-288-446-6

31,73

34,90

Mennyt I Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-902-7

109,00

119,90

Mennyt II Oppilaan kirja

978-952-288-279-0

24,27

26,70

Mennyt II Taitojen vihko

978-952-288-280-6

13,36

14,70

Ă„idinkieli

Yhteiskuntaoppi

HINNASTO

Historia

58

Kpl


Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Mennyt II Opettajan opas

978-952-288-450-3

31,73

34,90

Mennyt II Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-903-4

109,00

119,90

Mennyt III Oppilaan kirja

978-952-288-281-3

24,27

26,70

Mennyt III Taitojen vihko

978-952-288-282-0

13,36

14,70

Mennyt III Opettajan opas

978-952-288-600-2

31,73

34,90

Mennyt III Digi (Opettajan ja oppilaan koululisenssi 12 kk)

978-952-288-904-1

109,00

119,90

Mennyt I-III Yhteisnide

978-952-288-714-6

48,55

53,40

LuontoOn 3 Oppilaan kirja

978-952-277-040-0

29,91

32,90

LuontoOn 3 Taitojen vihko

978-952-277-135-3

17,91

19,70

LuontoOn 3 Opettajan opas

978-952-277-136-0

45,00

49,50

LuontoOn 3 Digi (Opettajan ja 978-952-288-898-3 oppilaan koululisenssi 12 kk)

109,00

119,90

LuontoOn 4 Oppilaan kirja

978-952-288-625-5

29,91

32,90

LuontoOn 4 Taitojen vihko

978-952-288-626-2

17,91

19,70

LuontoOn 4 Opettajan opas

978-952-288-627-9

45,00

49,50

LuontoOn 4 Digi (Opettajan ja 978-952-288-899-0 oppilaan koululisenssi 12 kk)

109,00

119,90

LuontoOn 5 Oppilaan kirja

978-952-277-139-1

29,91

32,90

LuontoOn 5 Taitojen vihko

978-952-277-138-4

17,91

19,70

LuontoOn 5 Opettajan opas

978-952-277-140-7

45,00

49,50

LuontoOn 5 Digi (Opettajan ja 978-952-288-900-3 oppilaan koululisenssi 12 kk)

109,00

119,90

LuontoOn 6 Oppilaan kirja

978-952-288-711-5

29,91

32,90

LuontoOn 6 Taitojen vihko

978-952-288-712-2

17,91

19,70

LuontoOn 6 Opettajan opas

978-952-288-713-9

45,00

49,50

109,00

119,90

Kpl

Historia

LuontoOn 6 Digi (Opettajan ja 978-952-288-901-0 oppilaan koululisenssi 12 kk)

HINNASTO

YmpäristÜoppi

59


Paketit Paketti Vilske-aapispaketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

978-952-288-497-8

45,45

50,00

Vilske Aapinen + Tuuma 1 978-952-354-218-1 -paketti

62,27

68,50

978-952-354-219-8

43,18

47,50

978-952-354-215-0

62,27

68,50

978-952-354-216-7

43,18

47,50

Vilske Aapinen Vilske Tehtävät a Vilske Tehtävät b

Vilske Aapinen Vilske Tehtävät a Vilske Tehtävät b Tuuma 1A Oppikirja Tuuma 1B Oppikirja Vilske Aapinen Tehtävät + Tuuma 1 -paketti Vilske Tehtävät a Vilske Tehtävät b Tuuma 1A Oppikirja Tuuma 1B Oppikirja Vilske Aapinen + Yykaakoo 1 -paketti Vilske Aapinen Vilske Tehtävät a Vilske Tehtävät b Yykaakoo 1A Oppikirja

HINNASTO

Yykaakoo 1B Oppikirja

60

Vilske Tehtävät + Yykaakoo 1 -paketti Vilske Tehtävät a Vilske Tehtävät b

Kpl


Paketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

978-952-288-724-5

45,45

50,00

978-952-288-725-2

62,27

68,50

978-952-354-217-4

43,18

47,50

978-952-288-889-1

32,73

36,00

978-952-354-042-2

32,73

36,00

Kpl

Yykaakoo 1A Oppikirja Yykaakoo 1B Oppikirja Vilske-lukukirjapaketti Vilske Lukukirja Vilske Lukukirja Taitojen vihko a Vilske Lukukirja Taitojen vihko b Vilske Lukukirja + Yykaakoo 2 -paketti Vilske Lukukirja Vilske Lukukirja Taitojen vihko a Vilske Lukukirja Taitojen vihko b Yykaakoo 2A Oppikirja Yykaakoo AB Oppikirja Vilske Lukukirja Taitojen vihko + Yykaakoo 2 -paketti Vilske Lukukirja Taitojen vihko a Vilske Lukukirja Taitojen vihko b Yykaakoo 2A Oppikirja Yykaakoo 2B Oppikirja Kuiske 3 -paketti Kuiske 3 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 3 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Kuiske 4 -paketti

Kuiske 4 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

HINNASTO

Kuiske 4 Oppilaan kirja Lukutaito

61


Paketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Kuiske 5 -paketti

978-952-354-046-0

32,73

36,00

978-952-354-214-3

32,73

36,00

978-952-354-047-7

55,91

61,50

Kuiske 3 Taitojen vihko + 978-952-354-224-2 Yykaakoo 3 -paketti

34,55

38,00

55,91

61,50

Kuiske 5 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 5 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Kuiske 6 -paketti Kuiske 6 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 6 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Kuiske 3 + Yykaakoo 3 -paketti Kuiske 3 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 3 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Yykaakoo 3A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Yykaakoo 3B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

Kuiske 3 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Yykaakoo 3A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Yykaakoo 3B Oppikirja + Yli esteiden -vihko Kuiske 4 + Neeviikuu 4 -paketti Kuiske 4 Oppilaan kirja Lukutaito

HINNASTO

Kuiske 4 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

62

Neeviikuu 4A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Neeviikuu 4B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

978-952-354-048-4

Kpl


Paketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Kuiske 4 Taitojen vihko + Neeviikuu 4 -paketti

978-952-354-223-5

34,55

38,00

978-952-354-049-1

55,91

61,50

Kuiske 5 Taitojen vihko + 978-952-354-222-8 Neeviikuu 5 -paketti

35,45

39,00

55,91

61,50

Kpl

Kuiske 4 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Neeviikuu 4A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Neeviikuu 4B Oppikirja + Yli esteiden -vihko Kuiske 5 + Neeviikuu 5 -paketti Kuiske 5 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 5 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Neeviikuu 5A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Neeviikuu 5B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

Kuiske 5 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Neeviikuu 5A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Neeviikuu 5B Oppikirja + Yli esteiden -vihko Kuiske 6 + Neeviikuu 6 -paketti

978-952-354-221-1

Kuiske 6 Oppilaan kirja Lukutaito Kuiske 6 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot

Neeviikuu 6B Oppikirja + Yli esteiden -vihko

HINNASTO

Neeviikuu 6A Oppikirja + Yli esteiden -vihko

63


Paketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

35,45

39,00

978-952-288-498-5

40,45

44,50

978-952-288-726-9

40,45

44,50

978-952-288-499-2

40,45

44,50

978-952-288-727-6

40,45

44,50

978-952-288-500-5

31,82

35,00

978-952-288-501-2

31,82

35,00

978-952-288-730-6

31,82

35,00

978-952-354-225-9

49,09

54,00

Kuiske 6 Taitojen vihko + 978-952-354-220-4 Neeviikuu 6 -paketti Kuiske 6 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot Neeviikuu 6A Oppikirja + Yli esteiden -vihko Neeviikuu 6B Oppikirja + Yli esteiden -vihko LuontoOn 3 -paketti LuontoOn 3 Oppilaan kirja LuontoOn 3 Taitojen vihko LuontoOn 4 -paketti LuontoOn 4 Oppilaan kirja LuontoOn 4 Taitojen vihko LuontoOn 5 -paketti LuontoOn 5 Oppilaan kirja LuontoOn 5 Taitojen vihko LuontoOn 6 -paketti LuontoOn 6 Oppilaan kirja LuontoOn 6 Taitojen vihko Mennyt I -paketti Mennyt I Oppilaan kirja Mennyt I Taitojen vihko Mennyt II -paketti Mennyt II Oppilaan kirja Mennyt II Taitojen vihko Mennyt III -paketti Mennyt III Oppilaan kirja Mennyt III Taitojen vihko Mennyt I–III -paketti Mennyt I–III Yhteisnide Mennyt I Taitojen vihko

HINNASTO

Mennyt II Taitojen vihko

64

Mennyt III Taitojen vihko

Kpl


Paketti

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Mennyt Taitojen vihko -paketti

978-952-354-226-6

29,55

32,50

978-952-288-502-9

31,82

35,00

978-952-288-503-6

31,82

35,00

978-952-354-227-3

38,64

42,50

978-952-354-228-0

19,55

21,50

Kpl

Mennyt I Taitojen vihko Mennyt II Taitojen vihko Mennyt III Taitojen vihko Me nyt I -paketti Me nyt I Oppilaan kirja Me nyt I Taitojen vihko Me nyt II -paketti Me nyt II Oppilaan kirja Me nyt II Taitojen vihko Me nyt I-II -paketti Me nyt I–II yhteisnide Me nyt I Taitojen vihko Me nyt II Taitojen vihko Me nyt Taitojen vihko -paketti Me nyt I Taitojen vihko

HINNASTO

Me nyt II Taitojen vihko

65


Edukustannuksen käyttäjäedut Koulut, jotka tilaavat Edukustannuksen oppikirjoja tai oppilaan paketteja vähintään 10 kappaletta/sarja luokka-astetta kohti, ovat oikeutettuja käyttäjäetuihin. Käyttäjäetuina Edukustannus tarjoaa opettajan oppaat sekä opettajan ja oppilaan digimateriaalit veloituksetta ensimmäiseksi käyttövuodeksi.

Näin saat käyttäjäedut koulullesi Edukustannus ei toimita käyttäjäetutuotteita kouluille automaattisesti perustilauksen yhteydessä, vaan ne tilataan erikseen Edukustannukselta. Näin varmistamme, että koulu saa juuri tarvitsemansa määrän käyttäjäetutuotteita. Tilaa käyttäjäedut koulullesi täyttämällä sähköinen Käyttäjäedut-lomake verkkosivuillamme:

http://edukustannus.fi/kayttajaedut/ tai soittamalla Edukustannuksen asiakaspalveluun

puh. (09) 6877 4573.

66


25.2. Hyvinkää

25.2. Rovaniemi

27.2. Salo

3.3. Lappeenranta

24.2. Tornio

18.2. Joensuu

5.3. Helsinki

17.2. Tampere 17.2. Kuopio

13.2. Pori

10.2. Kajaani

6.2. Vaasa

5.2. Seinäjoki

4.2. Kokkola

9.3. Kouvola

12.2. Jyväskylä

11.2. Oulu

4.2. Järvenpää

18.3. Helsinki

10.3. Jyväskylä

4.3. Mikkeli

20.2. Hämeenlinna

10.2. Helsinki

2.3. Turku

3.2. Ylivieska

16.3. Tampere

10.3. Kotka 11.3. Oulu

12.3. Lahti

14.3. Turku

Tuuma-kiertue lähtee liikkeelle helmikuun alussa. Tule mukaan!


YHTEYSTIEDOT Edukustannus Publiva Oy Itälahdenkatu 27 A 00210 Helsinki

Asiakaspalvelu: 09 6877 4573 (klo 10–15) info@edukustannus.fi edukustannus.fi | lastenkeskus.fi

Digilisenssien käyttötuki Kirjavälitys eHelpDesk ma-pe 7.30–20.30 010 345 1550 ehelpdesk@kirjavalitys.fi

Materiaalitilaukset Kirjavälitys Oy 010 345 1520 koulut@kirjavalitys.fi Suomen kirjastopalvelu Kouluaarre 09 5840 440 koulukirjat@kirjastopalvelu.fi

Profile for Edukustannus

Edukustannus: Alakoulu & esiopetus 2020–2021  

Innosta oppimiseen – onnistutaan yhdessä!

Edukustannus: Alakoulu & esiopetus 2020–2021  

Innosta oppimiseen – onnistutaan yhdessä!

Advertisement