Page 1

AINOA REAALIAIKAISESTI TOIMIVA MOBIILISOVELLUS AITOON OPPIMISEEN


MIKÄ ON EDUKIT?

Edukit on uusi oppimista edistävä sovellus, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja arviointia. Edukit soveltuu niin tutkintotavoitteiseen koulutukseen, työvoimakoulutukseen kuin yrityksen sisäiseen henkilöstökoulutukseenkin. Edukit vastaa koulutusreformin tuomiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ammatillisessa koulutuksessa esimerkiksi siirtäen koulutukseen sisältyviä toimintoja työpaikoille. Toiminnot ovat integroitavissa kaikkiin oppilaitoksen järjestelmiin.

LÄPINÄKYVYYS

Edukit-sovelluksessa tutkinnon tilanne on jatkuvasti nähtävillä kaikille osapuolille.

VUOROVAIKUTTEISUUS

Uuden suorituksen käynnistyessä sovellus antaa siitä välittömästi ilmoituksen arvioijille. Kaikki tahot voivat antaa välitöntä palautetta suorituksista. Suoritusta on mahdollista täydentää sanallisin kysymyksin ja tehtävin.

AJANTASAISUUS

Paperittoman toiminnan ansiosta suorituksia voidaan arvioida ajasta ja paikasta riippumatta – jopa maan rajojen ulkopuolella.

AUTOMAATTINEN RAPORTOINTI JA DOKUMENTOINTI

Työsuorituksiin liittyvä dokumentaatio syntyy automaattisesti, kun opiskelija suorittaa tutkintoa. Tällöin raportteja voidaan generoida helposti oppilaalle, oppisopimustoimistolle ja kouluttaville tahoille. Näin kaikkien osapuolien manuaalinen työ vähenee.

AJAN SÄÄSTÖ

Oppisopimustoimistot, koulut ja yritykset säästävät aikaa päällekkäisten toimintojen vähentyessä, kun esimerkiksi henkilökohtaistamisen tiedot ovat läpinäkyvästi kaikkien saatavilla.


Arvioijilla mahdollisuus muodostaa opiskelija- kohtaisia paikallaoloraportteja

Läsnä- / poissaolo- merkintöjen lisäys helppoa

Työpäiväkirjan syötettävinä tietoina tuntimäärä (läsnäolot)  sekä kuvaus tehdyistä töistä tai poissaolon syy

Hyväksyjä voi valita mitkä työpäiväkirjamerkinnät pitää hyväksyä

TYÖPÄIVÄKIRJA

Työpäiväkirjan kautta tehdään oman ajankäytön seuranta opiskelijalle tutuksi. Näin työelämän säännöt opitaan kuin huomaamatta. Lisäksi helpotetaan raportointia myös opettajien puolelta.

Työpäiväkirjaan voi lisätä erityyppisiä merkintöjä

Työpäiväkirjan merkinnöistä voidaan generoida raportti kouluille mahdollisia ateriakorvauksia varten

TUTKINTONÄKYMÄ

Edukitin ytimessä on tutkintonäkymä, joka sisältää opiskeltavan tutkinnon osat selkeiksi työtehtäviksi muotoiltuina. Tehtävällistäminen tehdään ePerusteiden pohjalta ja osaamisvaatimukset löytyvät kätevästi linkin takaa. Selkeä väritys kertoo luontevasti tehtävän tilan.

OPISKELIJAN TIEDOT -NÄKYMÄ

Opiskelijan tiedot -näkymä tarjoaa selkeän koonnin opiskelijan tiedoista ja sidoshenkilöistä. Näkymän kautta on myös paljon toivotusti mahdollista suoraan soittaa kontakteille.

Soitto- mahdollisuus henkilöille suoraan näkymästä klikkaamalla


HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Opiskelija Henkilökohtaistaminen Tutkinnot

Edukit tarjoaa web-työkalun, jolla voidaan tuottaa, päivittää ja jakaa HOKSia ja sen tietoja.

1

2

3

4

5

Perustiedot

Historia

Tutkinnon osat

Suoritussuunnitelma

Yhteenveto

SUORITUKSET JA ARVIOINTI

Mobiiliapplikaation ansiosta suoritus- ja arviointityökalut ovat aina käsillä ja kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Edukit mahdollistaa molemminpuolisen palautteen, suoritusten ohjauksen sekä oppimisen ohjauksen työkohteessa.

AUTOMAATTINEN RAPORTOINTI

Raportit muodostuvat automaattisesti suoritusten ja arviointien pohjalta.

Tärkein väline oppisopimuskoulutuksen onnistumiseen ja arviointiin! Meidän yrityksessä olemme kokeneet, että Edukitin avulla oppisopimuskoulutus sujuu joustavasti ja säästää kaikkien aikaa ja resursseja. Se innostaa tekemään näytöt työmaalla ja on siten myös opiskelijalle mielekäs, kun ei tarvitse odotella milloin näytöt ehditään arvioida.

Dynaaminen Edukitmobiilijärjestelmä tuo suuria hyötyjä Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Edukitin tuomiin käytännön hyötyihin koulutuksissa. Moderni mobiilijärjestelmä on joustava ja tehokas työkalu opiskelijan ja työpaikkaohjaajan neuvontaan, ohjaamiseen, näyttösuoritteiden koostamiseen ja niiden seurantaan.

Henri Nissinen Sareni Oy

EDUKIT SOVELTUU KAIKILLE ALOILLE

Timo Lehtinen

johtava koulutustarkastaja Luksia, Työelämäpalvelut, Oppisopimuskeskus

Parantaa varsinkin ison ryhmän hallintaa Edukitin ansiosta opettaja pystyy olemaan paremmin yhteydessä oppilaisiin ja oppilaat ovat hyvin selvillä siitä, mitä opintokokonaisuuksia ollaan suorittamassa. Näyttöjen seurannassa todella hyvä työkalu, kun opettaja voi seurata ja kommentoida näyttöä sen eri vaiheissa, ei vain pelkkää lopputulosta.

Marko Lehtonen

lehtori Turun ammatti-instituutti

www.edukit.fi 040 550 0555

Edukit esite huhti2018  
Edukit esite huhti2018  
Advertisement