Page 33

EDUKACJA POMORSKA

Fot. A. Cylwik

nr 88/89 (39/40) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2018 r.

1940 r. Taką opowieść zaprezentowali nauczyciele wraz z uczniami podczas konferencji. Był to przykład odkrywania nieznanej, a ważnej i bliskiej historii z okolicy. Opowieść przywróciła ją na nowo pamięci. Wagę zagadnień i wątków poruszanych lub zasygnalizowanych podczas konferencji można doskonale zobrazować słowami Tomasza Merty, który w publikacji pt. Nieodzowność konserwatyzmu napisał: Dążenie do niepodległości, umiłowanie wolności, szacunek dla idei prawa, przywiązanie do religii okazują się zbiorem najważniejszych symboli i dyspozycji, przez którą polska wspólnota identyfikowała się w przeszłości i wciąż na nowo potrafi się rozpoznawać. Jako podsumowanie zagadnień poruszonych podczas konferencyjnych wystąpień, uczestnicy otrzymali drogą mailową pakiet materiałów, które w swym założeniu mają zainspirować do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na pytanie o rolę i drogę do niepodległości z perspektywy mieszkańca regionu pomorskiego. ■

2. Kontynuację tematyki o polskiej niepodległości podjął dr. Wojciech E. Zieliński – socjolog, etyk, pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i  Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. W swoim wystąpieniu, rozważał różnorodne aspekty odnoszące się do złożonego zagadnienia: co niepodległość ma do zaoferowania ludziom współczesnym. Na ile jest atrakcyjna i czy przynosi wymierne korzyści. Ile wspólnego ma z wolnością i czy wolność można zastąpić. A jeżeli tak, to czym. 3. Ostatnia część konferencji została przeznaczona na zaprezentowanie historii niezwykłej, choć zwyczajnej szkoły. Panie Brygida Knopik i Irena Warmowska, nauczycielki (m.in. historii) ze szkoły podstawowej w Tuchlinie, odkryły i odczytały przy wsparciu zaproszonych do pomocy osób liczącą ponad 100 lat kronikę swojej szkoły. To niezwykłe archiwalium zawiera zapis dziejów lokalnej społeczności z Tuchlina na przestrzeni ponad stulecia. Na kanwie kronikarskich informacji została odkryta także znacząca postać kierownika szkoły z lat międzywojnia, pana Józefa Skórowskiego. Nauczyciel, wychowawca i kierownik szkoły zakończył swoją służbę dla Rzeczypospolitej jako oficer rezerwy, jeniec Kozielska, zamordowany w Katyniu wiosną

33

Profile for Edukacja Pomorska

Edukacja Pomorska nr 88/89 (39/40) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2018 r.  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Edukacja Pomorska nr 88/89 (39/40) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2018 r.  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Advertisement