Page 1

Prof/a. D/Dna.

Abelairas Gómez, Cristian

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Becario/a da Universidad de Vigo

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

cristian.abelairas.gomez@uvigo.es 986 80 20 54 Caixa de correos: 5

MÉRCORES

XOVES

Xogo Motor: 15:30 a 17:30

Xogo Motor (11:30 a Xogo naEd. Inf. (09:30 a 13:30) - Xogo na Educa12:00) - Xogo Motor ción Infatil (16:00 a (12:00 a 13:30/16:00 a 18:30) 18:00)

Xogo Motor (11:00 a 15:00)

Acuña Trabazo, Ana

Depto: H03 - Filoloxía galega e latina Profesor/a Contratada Doutora

LUNS

ganime@uvigo.es 986801793 Caixa de correos: 1

MARTES

MÉRCORES

11:00 a 14:00

XOVES

VENRES

16:00 a 19:00

Lingua e literatura: Galego (Grao enEd. Inf.) 9: 00 a 14:00

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 207

Alonso Fernández, Diego

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

DOCENCIA

Despacho 124

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

TITORÍAS

VENRES

9:00 a 11:30

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 211

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

diego_alonso@uvigo.es 986801744 Caixa de correos: 7

MÉRCORES

XOVES

08:00 a 09:00 / 13:00 a 15:00

08:00 a 09:00 / 11:00 a 13:00

VENRES


Despacho 119

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Alonso Núñez, Aquilino Santiago

Depto: H03 - Filoloxía galega e latina Profesor/a Titular de E. U.

LUNS

aalonso@uvigo.es 986801790 Caixa de correos: 3

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

10:30 a 14:00 16:00 a 17:00

TITORÍAS

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Álvarez Lires, María Mercedes

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratada Doutora

LUNS

TITORÍAS

Despacho 118

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

lires@uvigo.es 986801709 Caixa de correos: 6

MARTES

15:00 a 16:00

MÉRCORES

XOVES

12:00 a 14:00

9:00 a 12:00

DCEII 9:00 a 14:30

DOCENCIA

DCEII 12:00 a 14:00

Despacho 121

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Álvarez Lires, Xabier

Depto: X01 - Análise e interveción Psicosocioeducativa Profesor/a Contrato Interino P4

LUNS

MARTES

xabieral@uvigo.es 986801792 Caixa de correos: 41

MÉRCORES

TITORÍAS

De 9:00 a 11:00 horas e de 12:00 a 14:00 horas

DOCENCIA

Psicoloxía do desenvolv. de 6 a 12 anos 11:00 a 12:00 horas

XOVES

VENRES


Despacho 113

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Álvarez Lores, Mª Cruz

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Invitado/a

LUNS

MARTES

TITORÍAS

cruzlores@hotmail.com 986801746 Caixa de correos: 89

MÉRCORES

XOVES

VENRES

11:30 a 12:00

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Alvariñas Villaverde, Miriam

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Axudante Doutora

LUNS

myalva@uvigo.es 986802051 Caixa de correos: 8

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 204

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MÉRCORES

11:30 a 13:30

XOVES

VENRES

9:30 a 13:30

ACTIVIDAD FISICA Y ACTIVIDAD FISICA Y DIVERSIDAD EN LAEd. DIVERSIDAD EN LAEd. Inf. Inf. 12:00 A 14:30 9:00 A 11:30

Despacho 121

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Arias Correa, Azucena

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P3

LUNS

azucena@uvigo.es 986801790 Caixa de correos: 20

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

15:30 a 16:00

19:00 a 21:00

DOCENCIA

de 16 a 18h Grupos A "Educación para a saúde e a súa didáctica"

de 16 a 19 h grupos C "Educación para a saúde e a súa didáctica"

XOVES

VENRES


Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Arjona Otero, M. Beatriz

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Invitado/a

LUNS

MARTES

TITORÍAS

11:00 a 12:00

DOCENCIA

9:00 a 11:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00

beatriz.arjona@uvigo.es Caixa de correos: 105

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 a 14:30

16:00 a 19:00

10:00 a 14:00

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 236

Despacho 230

Ayán Pérez, Carlos

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

cayan@uvigo.es 986801728 Caixa de correos: 129

MARTES

TITORÍAS

MÉRCORES

XOVES

16:45 a 19:45

VENRES

16:45 a 19:45

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Barcala Furelos, Roberto

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 110

roberto.barcala@uvigo.es 986801700 Caixa de correos: 9

MARTES

MÉRCORES

XOVES

15:00 a 19:00

9:00 a 11:00

VENRES


Despacho

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Barreira Arias, José Alberto

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Asociado/a A3-P5

LUNS

MARTES

abarreira@uvigo.es Caixa de correos:

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Pendente de entrega por parte do profesorado

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 221

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Blanco Pesqueira, Antonia

Depto: Profesor/a

ablancop@uvigo.es 986801781 Caixa de correos: 11

LUNS

MARTES

TITORÍAS

MÉRCORES

9:30 a 12:30

XOVES

VENRES

9:30 a 12:30

Deseño e desenvolv. do Deseño e desenvolv. do curriculum en Ed. Prima- curriculum en Ed. Primaria ria

DOCENCIA

Despacho 224

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Calvo Ferrer, Ruth María

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P6

LUNS

ruthcalvo@uvigo.es 986801724 Caixa de correos: 40

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

13:00 a 15:00

10:00 a 12:00

DOCENCIA

Educación Física e a súa didáctica na idade infantil 9:00 a 11:00 (B1) 11:00 a 13:00 (B2)

Educación Física e a súa didáctica na idade infantil 12:00 a 14:00 (B3)

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Cancela Carral, Jose María

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

chemacc@uvigo.es 986801799 Caixa de correos: 14

MARTES

10:00 a 12:00

Exercicio físico para F.D.I.: Natación 9:00 a persoas maiores. 9:00 a 10:00 11:00 F.D.I.: Natación 10:30 a Exercicio físico para 12:00 persoas maiores. 11:00 a F.D.I.: Natación 12:00 a 13:00 13:30

MÉRCORES

XOVES

11:00 a 14:00

9:00 a 10:00

Prof/a. D/Dna.

rociocarballo@uvigo.es 986802056 Caixa de correos: 122

LUNS

MARTES

MÉRCORES

20:15 a 21:30

20:00 a 21:30

20:15 a 21:30

VENRES

Despacho 219

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

Caruncho Michinel, Cristina

Depto: Profesor/a

caruncho@uvigo.es 986801733 Caixa de correos: 12

LUNS

DOCENCIA

XOVES

Aprendizaxe e desenvolv. Aprendizaxe e desenvolv. Aprendizaxe e desenvolv. da Motricidade (G. Prima- da Motricidade (G. Prima- da Motricidade (G. Primaria) ria) ria) De 18:15 a 20:15 De 16:00 a 20:00 De 18:15 a 20:15

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 214

Carballo Afonso, Rocío

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociada A3-P6

DOCENCIA

VENRES

F.D.I.: Natación 9:00 a F.D.I.: Natación 10:30 a 10:00 12:00 Exercicio físico para F.D.I.: Natación 12:00 a persoas maiores. 11:00 a 13:30 12:30

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 201

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

MÉRCORES

10:00 a 14:00

9:00 a 11:00

XOVES

VENRES


Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 120

Castro González, Mª del Rosario

Depto: Profesor/a

charocastrogonzalez@gmail.com 986801791 Caixa de correos: 71

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

TITORÍAS

9:00 a 10:30 / 12:00 a 13:00

11:00 a 12:00

DOCENCIA

Pedagoxía da educación física e do deporte 11:00 a 12:00

Pedagoxía da educación física e do deporte 9:00 a 11:00 12:00 a 14:00

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Cons Ferreiro, Miguel

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Invitado/a

LUNS

miguelcons@uvigo.es 986801783 Caixa de correos: 132

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

17:30 a 19:00

9:30 a 11:00

DOCENCIA

Aprendizaxe e desenvolv. da motricidade na Ed. Primaria (16:00 a 17:30 horas)

MARTES

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Despacho 213

Constenla Vega, Xosé

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P4

LUNS

xose.constenla@uvigo.es 986802055 Caixa de correos: 59

MARTES

MÉRCORES

XOVES

16:00 a 20:00 (Facultade de Ciencias da Educación Ourense)

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 104

10:00 a 12:00 (Facultade de Ciencias da Educación - Ourense)

09:00 a 13:00 (Facultade 09:00 a 10:00 (Facultade de Ciencias da Educación - de Ciencias da EducaOurense) ción - Ourense)

VENRES


Despacho 236

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Costa Vázquez, Luis

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P5

LUNS

luiscosta@uvigo.es 986801739 Caixa de correos: 22

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

XOVES

VENRES

11:30 a 15:00

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Crespo Salgado, Juan José

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P3

LUNS

crespo_salgado@uvigo.es 986801749 Caixa de correos: 23

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

FISIOLOXIA DO EXERCICIO II: 17:30 a 21:30 horas.

MÉRCORES

XOVES

16:00 a 17:00 / 19:00 a 20:00

16:00 a 17:00

DOCENCIA

Despacho 126

Cuevas Alonso, Miguel

Depto: H10 - Lingua Española Profesor/a Contratado/a Doutor/a

TITORÍAS

VENRES

FISIOLOXIA DO EXERFISIOLOXIA DO CICIO II: 19:00 a 21:00 EXERCICIO II: 17:00 a HORAS. 21:00 HORAS.

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 225

mcuevasalonso@gmail.com 986801795 Caixa de correos: 107

LUNS

MARTES

MÉRCORES

10:00 a 11:00 12:00 a 13:00

09:00 a 11:00 12:00 a 13:00

10:00 a 11:00

Lengua Española - 09:00 a Lengua española - 09:00 a Comunicación. Lengua 10:00 10:00 Comunicación. Lengua Española - 11:00-12:00 Lengua española - 11:00 a española - 11:00 a 12:00 14:00

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

De la Fuente Fdez, Mª Adoración

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Invest. Profesor/a Asociada A3-P6

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 104

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

LUNS

MARTES

14:30 a 16:00

14:30 a 16:00 19:30 a 20:30

delafuente@uvigo.es 986801783 Caixa de correos: 25

MÉRCORES

XOVES

VENRES

FDOE- Fundamentos FDOE- Fundamentos FDOE- Fundamentos didácticos e Organizativos didácticos e Organizativos didácticos e Organizativos do Ensino do Ensino do Ensino 16:00 A 20:00 16:00 A 19:30 16:00 A 18:00

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 129

Díaz Lage, Santiago

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

TITORÍAS

santiago.diazlage@uvigo.es 986801729 Caixa de correos: 50

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 a 13:00

Didáctica da Língua e da Literatura: español 09:00 a 11:00 (tipo A) 11:00 a 13:00 (tipo B)

Didáctica da Língua e da Literatura: español 16:00 a 19:00 (tipo C)

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 120

Diéguez Ruibal, José Luís

Depto: X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación Profesor/a Asociado/a A3-P3

LUNS

MARTES

ruibal@uvigo.es 986801791 Caixa de correos: 110

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

19:00 a 22:00

8:00 a 9:00

DOCENCIA

16:00 a 19:00

09:00 a 13:00

VENRES


Despacho 114

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Dosil Díaz, Joaquín

Depto: X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

MARTES

jdosil@uvigo.es 986801788 Caixa de correos: 29

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

09:30 a 10:30

10:00 a 11:00 / 17:00 a 19:00

DOCENCIA

Psicoloxia adestramento deportivo. 10.30-14h

Psicoloxia adestramento deportivo 11-15h

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Duncan Barlow, Karen Joan

Depto: H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana Profesor/a Axudante Doutora

LUNS

MARTES

barlow@uvigo.es 986801956 Caixa de correos: 30

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Pendente de entrega por parte do profesorado

TITORÍAS

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Fariña Rivera, Francisca

Depto: X01 - Análise e Interv. Psicosocioeducativa Profesor/a Catedrática de Universidade

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 107

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

9:00 a 15:00

francisca@uvigo.es 986801708 Caixa de correos: 32

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Fernández Álvarez, Antón

Depto: X11 - Sociol., Cª Política e da Admón. e Filos. Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

MARTES

afa@uvigo.es 986801720 Caixa de correos: 34

MÉRCORES

TITORÍAS

10:30 a 13:30 (desde o 02/09/2013 ao 25/10/2013)

DOCENCIA

SOCIEDADE PENSAMENTO E CULTURA (desde o 28/10/2013 ao 13/12/2013)

XOVES

Prof/a. D/Dna.

Fernández Fraga, Fernando

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P5

fffraga@uvigo.es 986802058 Caixa de correos: 35

LUNS

MARTES

TITORÍAS

20:30 a 21:30

20:30 a 21:30

DOCENCIA

16:00 a 20:30

16:30 a 20:30

MÉRCORES

VENRES

Despacho 236

Fernández Guerra, Ernesto

Depto: Profesor/a

efguerra@edu.xunta.es 986801739 Caixa de correos: 70

LUNS

DOCENCIA

XOVES

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Despacho 216

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 229

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

MÉRCORES Pendente de entrega por parte do profesorado

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Fernández Martín, Patricia

Depto: H10 - Lingua Española Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

TITORÍAS

LUNS

MARTES

10:00 a 11:00

10:30 a 12:00

pafernandez@uvigo.es 986801729 Caixa de correos: 79

MÉRCORES

XOVES

Despacho 236

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Fernández Rodicio, Clara Isabel

Depto: Profesor/a

cirodicio@uvigo.es 986801739 Caixa de correos: 10

LUNS

MARTES

TITORÍAS

15:00 a 16:00

DOCENCIA

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 16h a 20h

MÉRCORES

XOVES

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Despacho 207

Fernández Rodríguez, Rosana

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P6

DOCENCIA

VENRES

Comunicación: Lengua española.Ed. Inf.. Prácticas.

DOCENCIA

TITORÍAS

Despacho 129

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

larosi.rosana@gmail.com 986801744 Caixa de correos: 93

LUNS

MARTES

de 14:30 a 15:30

de 8:30 a 11:30

Avtividades física e diversi- Avtividades física e diversidade na Ed. Inf. : dade na Ed. Inf. : Desde el día 17 de Sept. A partir del día 17 de de 12:00 a 14:30 Sept. de 9:00 a 11:30 Xogo motor A partir del 7 Xogo motor A partir del de Oct. de 15:30 a 17:30 día 7 de Oct.de 11:30 a

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Fernández Salgado, Benigno

Depto: H03 - Filoloxía Galega e Latina Profesor/a Titular de Universidade

TITORÍAS

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

bfsalgado@gmail.com 986 801971 Caixa de correos: 13

LUNS

MARTES

16:00 a 19:00

16:00 a 19:00

MÉRCORES

XOVES

VENRES

DOCENCIA

Despacho 101

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Fernández Villarino, Mª Ángeles

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratada Doutora

LUNS

TITORÍAS

marianfv@uvigo.es 986801716 Caixa de correos: 38

MARTES

MÉRCORES

12:00 a 15:00

XOVES

VENRES

12:00 a 15:00

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

García de la Puerta, Marta

Depto: H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana Profesor/a Contratado/a Doutor/a

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 115

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

mpuerta@uvigo.es 986801727 Caixa de correos: 86

MÉRCORES Pendente de entrega por parte do profesorado

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

García García, Óscar

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Axudante Doutor

LUNS

oscargarcia@uvigo.es 986801798 Caixa de correos: 42

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

15:30 a 20:30

15:30 a 16:30

DOCENCIA

Metodología y Planificación del Entrenamiento Deportivo I 9:00 a 14:00

Metodología y Planificación del Entrenamiento Deportivo I 9:30 a 14:00

XOVES

Prof/a. D/Dna.

García Soidán, José Luis

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

jlsoidan@uvigo.es 986802052 Caixa de correos: 43

MARTES

MÉRCORES

Fisioloxía Exercicio 1. G1. Fisioloxía Exercicio 2. 10:30 a 12:30 Fisioloxía Ex. Esforzo Teoría. 13:00 a 14:30 Fisioloxía Exercicio 1. G2. Fisioterapia. Teoría. 17:45 Fisioloxía Ex. Esforzo 12:30 a 14:30 a 19:45 Fisioterapia. Teoría. 19:45 Fisioloxía Exercicio 1. G5. a 21:45 15:30 a 17:30

VENRES

Fisioloxía Exercicio 1. Teoría. 9:00 a 10:30 Fisioloxía Exercicio 1. Prácticas G3. 10:30 a 12:30 Fisioloxía Exercicio 1.

Despacho 122

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Gil Villanueva, José María

Depto: C06 - Matemáticas Profesor/a Titular de E. U.

DOCENCIA

XOVES

10:00 a 13:00 / 16:30 a 19:30

TITORÍAS

TITORÍAS

VENRES

Despacho 209

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

DOCENCIA

Despacho 203

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

jmgil@uvigo.es 986801710 Caixa de correos: 44

LUNS

MARTES

MÉRCORES

09:00 a 10:00

09.00 a 13:00

09:00 a 10:00

XOVES

VENRES


Despacho 104

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Gómez Sánchez, Tania Fátima

Depto: X01 - Análise e Intervención Psicosocioeducativa Profesor/a Invitado/a

LUNS

tania.fatima.gomez@gmail.com 986801783 Caixa de correos: 111

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

TITORÍAS

12:00 a 13:00

DOCENCIA

Educación: Pedagoxía da educación física e o deporte 9-12 horas ó 12-14h

Despacho 204

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

González Alfaya, Lucila

Depto: H10 - Lingua Española Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

lucilaga@uvigo.es 986802051 Caixa de correos: 55

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

16:00 a 18:30

DOCENCIA

Lingua e literatura: español 10:00-12:00 Lingua e literatura: español (B2) 12:0013:00 Lingua e literatura:

Prof/a. D/Dna.

González González, Salvador

Depto: X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicaicón Profesor/a Titular de E. U.

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 112

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

VENRES

salva@uvigo.es 986801789 Caixa de correos: 47

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 a 15:00

Máster Educación Secun- Máster Educación Secundaria 18:30 -20:30 daria 18:30 -20:30

Máster Educación Secun- Máster Educación Máster Dificultades daria 18:30 -20:30 Secundaria 18:45 -20:45 de Aprendizaje Máster Dificultades de Máster Dificultades de 16:30-21:30 Aprendizaje 16:30-21:30 Aprendizaje 16:30-21:30 (Ourense) (Ourense) (Ourense)


Despacho 203

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

González Palomares, Alba

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Becario/a da Xunta de Galicia

LUNS

TITORÍAS

albagonzalez@uvigo.es 986801798 Caixa de correos: 118

MARTES

MÉRCORES

10:00 a 13:00

13:00 a 14:00

XOVES

Epistemoloxía das Ciencias da Actividade Física, o Deporte e a Educación Física 09:00 a 12:00

DOCENCIA

Despacho 123

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Guevara Junquera, Santiago

Depto: C06 - Matemáticas Profesor/a Titular de E. U.

guevara@uvigo.es 986801711 Caixa de correos: 51

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

15:30 a 18:30

15:30 a 18:30

DOCENCIA

Didáctica das Matemáticas para aEd. Inf. 10:00 a 14:00

Didáctica das Matemáticas para aEd. Inf. 10:00 a 14:00

Prof/a. D/Dna.

Gutiérrez Sánchez, Águeda

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratada Doutora

LUNS

DOCENCIA

VENRES

Despacho 207

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

VENRES

8:15 a 14:15

agyra@uvigo.es 986801744 Caixa de correos: 52

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Despacho 206

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Gutiérrez Santiago, Alfonso

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

ags@uvigo.es 986802053 Caixa de correos: 53

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

10:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00

TITORÍAS

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Herrera Ruiz, Susa

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Titular de E. U.

LUNS

herrera@uvigo.es 986801735 Caixa de correos: 54

MARTES

MÉRCORES

11:30 a 14:00 (Pontevedra)

TITORÍAS

VENRES

17:30 a 20:00 (Ourense)

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Iglesias Pérez Mª del Carmen

Depto: C05 - Estatística e Invest. Operativa Profesor/a Catedrática de E. U.

LUNS

DOCENCIA

XOVES

Expresión Corporal e Danza (PO): 09.00 - 11.30 Expresión Musical e a súa Expresión Musical e a súa Didáctica (OU): 09.00 15.00 Didáctica (OU): 16.00 17.30

DOCENCIA

TITORÍAS

Despacho 235

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

11:00 a 14:00

mcigles@uvigo.es 986801933 Caixa de correos: 56

MÉRCORES

11:00 a 14:00

Estatística 12:00 a 13:00

Estatística 12:00 a 13:00; 17:00 a 19:00

XOVES

VENRES


Despacho 120

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Insua Meirás, Francisco

Depto: Profesor/a

finsua@uvigo.es 986801791 Caixa de correos: 19

LUNS

MARTES

TITORÍAS

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00 a 20:00

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Lage Picos, Xesús Adolfo

Depto: X11 - Sociol., Cª Política e da Admón. e Filos. Profesor/a Titular de Universidade

TITORÍAS

LUNS

MARTES

10:00 a 11:00

09:00 a 11:00

xalp@uvigo.es 986 801974 Caixa de correos: 37

MÉRCORES

XOVES

VENRES

11:00 a 14:00

Socioloxía da Educación (B1) de 11:00 a 12:00 Socioloxía da Educación (B2) de 12:00 a 13:00 Socioloxía da Educación (B2) de 13:00 a 14:00

DOCENCIA

Despacho 224

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Lago Ballesteros, Joaquín

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

jlagob@uvigo.es 986801724 Caixa de correos: 98

MÉRCORES

XOVES

11:00 a 15:00

Especialización en Deportes Colectivos 15:00 a 18:30

Especialización en Deportes Colectivos 09:00 a 11:00

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Lago Filgueira, Jose Ángel

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P5

LUNS

joseangel.lago@vigo.org 986801748 Caixa de correos: 58

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

MÉRCORES

XOVES

VENRES

20:00 a 22:00

Xestión e Organización dos sistemas Deportivos II 16:00 a 21:00

Xestión e Organización dos sistemas Deportivos II 16:00 a 20:00

Despacho 222

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Lago Peñas, Carlos

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

TITORÍAS

Despacho 224

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

clagop@uvigo.es 986801724 Caixa de correos: 61

MARTES

9:00 a 12:000

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 a 12:000

DOCENCIA

Despacho 234

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Lucato, Marco

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Titular de E. U.

LUNS

mlucato@uvigo.es 986801730 Caixa de correos: 63

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

13:00 a 14:00

9:00 a 10:30

DOCENCIA

Didáctica da expresión musical: de 9:00 a 13:00

Didáctica da expresión musical: de 10:30 a 14:00

XOVES

VENRES

10:00 a 13:00


Prof/a. D/Dna.

Maceira Gago, Antonio Delfín

Depto: X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación Profesor/a Titular de Universidade

TITORÍAS

DOCENCIA

amaceira@uvigo.es 986-801737 Caixa de correos: 65

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

11:00 a 12:00

9:00 a 11:00

14:00 a 15:00

12:00 a 14:00

1º Infantil 1º PRIMARIA 1º PRIMARIA Psicol. Desenvolv. de 0-6 a Psicol. Desenvol. de 6-12. Psicol. Desenvol. 6-12 a. 9-11: Grupos A 9-11: Grupo A 10-14: Grupos B 12-14: Grupos B 11-14 Grupos C

Prof/a. D/Dna.

Despacho 212

Martínez Figueira, Mª Esther

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Profesora Contratada Doutora Interina

LUNS

MARTES

TITORÍAS

esthermf@uvigo.es 986801773 Caixa de correos: 15

MÉRCORES

10:00 a 13:00

XOVES

VENRES

10:00 a 13:00

Escola Inclusiva e Atención á Diversidade 11.00 a 14.00 h

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 225

Martínez Lemos, R. Iván

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Axudante Doutor

LUNS

DOCENCIA

VENRES

1ºINFANTIL Psicol. Desenvol. 0-6 anos. 9-12 Grupos C

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 117

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

11:00 a 13:00

ivanmartinez@uvigo.es 986801749 Caixa de correos: 66

MARTES

MÉRCORES

XOVES 9:00 a 11:00 13.00 a 14:00

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Martínez López de Castro, Rut

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P5

rut@uvigo.es 986 801738 Caixa de correos: 60

LUNS

MARTES

TITORÍAS

13:00 a 14:30

DOCENCIA

DIDÁCTICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 9,00 A 11,00 H 11,00-13,00 H

MÉRCORES

XOVES

Prof/a. D/Dna.

Despacho 218

Martínez Patiño, María José

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratada Doutora

mjpatino@uvigo.es 986801745 Caixa de correos: 67

LUNS

MARTES

TITORÍAS

MÉRCORES

15:00 a 18:00

XOVES

VENRES

14:30 a 17:30

E.D.I. - Teoría- Aula 10. 9 F.D.I.- Atletismo- Teoría horas E.D.I.- Pista de Atletismo- Aula 6- 9:00-10:00 F.D.I.- Atletismo- PrácticaBosque-Circuito del río o F.D.I.- Atletismo- Prácti10.30-13.30- Pista de Piscina- 13.00-15.00 ca-Pista- 10:00-14:30 Atletismo E.D.I.- Pista-Bosque-

DOCENCIA

Despacho 215

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Mato Corzón, Marta

Depto: T08 - Física Aplicada Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

DOCENCIA

VENRES

DIDÁCTICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 9,00-10,30 H 12,00-14,00 H

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

fammmc@uvigo.es 986802057 Caixa de correos: 21

MARTES

MÉRCORES

18:00 a 20:00 9:00 a 13:00 (Despacho 215 Fa(Despacho 24 Facul- cultade de CC Edutad de Ciencias del e Deporte de Mar, Campus Vigo). cación Pontevedra).

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Mejía Gallego, Ana

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P3

LUNS

TITORÍAS

Despacho

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

anamejia@uvigo.es Caixa de correos:

MARTES

MÉRCORES

XOVES

11:20 a 12:40

VENRES

10:30 a 11:10

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Méndez Rial, Belia

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

beliam@uvigo.es 986802056 Caixa de correos: 46

MÉRCORES

VENRES

Didáctica da Educación física de 16:00 a 17:30 A linguaxe corporal de 17:30 a 20:00

A linguaxe corporal de 16:00 a 18:30

Despacho 125

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

Montero Santalla, José Martín

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Catedrático de E. U.

LUNS

DOCENCIA

XOVES

10:00 a 13:30

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 214

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

santalla@uvigo.es 986801794 Caixa de correos: 69

MARTES

MÉRCORES

XOVES

10:00 a 14:00

12:00 a 14:00

Didáctica da Lingua e Didáctica da Lingua e da da Literatura: Galego Literatura infantil e xuveLiteratura: Galego 16:00 a 9:00 a 12:00 nil 16:00 a 20:00 19:00 Literatura infantil e xuvenil 16:00 a 20:00

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Moragón Arias, Mª Pilar

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociada A3-P6

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 213

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

mariapilarmoragon@uvigo.es 986802055 Caixa de correos: 113

MARTES

MÉRCORES

15:00 a 17:00

14:00 a 16:00

DIDÁCTICA DAS CIENCIAS SOCIAIS 3º GRADO ED. PRIMARIA B-2 10:30 a 12:30

DIDÁCTICA DAS CIENCIAS SOCIAIS 3º GRADO ED. PRIMARIA A 16:00 a 17:30

DIDÁCTICA DAS CIEN-

DIDÁCTICA DAS CIEN-

XOVES

VENRES

Despacho 129

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Muradás Sanromán, Macarena

Depto: H10 - Lingua Española Profesor/a Becario/a da Xunta de Galicia

LUNS

MARTES

narakama@hotmail.com 986801729 Caixa de correos: 116

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Non ten obriga de ter titorías polo tipo de contrato, só ten docencia no 2º semestre

TITORÍAS

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Niño Sánchez-Guisande, Jesús

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Relixión TC

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 231

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

986801707 Caixa de correos: 72

MARTES

MÉRCORES

14:00 a 16:00

XOVES

VENRES

14:00 a 16:00


Prof/a. D/Dna.

Novegil Souto, José Vicente

Depto: C05 - Estatística e Investigación Operativa Profesor/a Titular de Escola Universitaria

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

vnovegil@uvigo.es 986801929 Caixa de correos: 100

MÉRCORES

XOVES

19:00 a 21:00

16:00 a 20:00

Despacho 129

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

Otero Doval, Herminda

Depto: H10 - Lingua Española Profesor/a Becario/a da Xunta de Galicia

LUNS

MARTES

minda@uvigo.es 986801729 Caixa de correos: 117

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Non ten obriga de ter titorías polo tipo de contrato, só ten docencia no 2º semestre

TITORÍAS

"09:00-10:00 Lingua e literatura: español, 3º G. Infantil (Horas C) 10:00-12:00 12:00-14:00 Comunicación: lingua española, 1º

DOCENCIA

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Padín Iruegas, María Elena

Depto: C01 - Bioloxía Funcional e CC da Saúde Profesor/a Asociada T3-P5

LUNS

DOCENCIA

VENRES

Metodoloxía de Investiga- Metodoloxía de Investiga- Metodoloxía de Investigación en Ciencias da Saúde ción en Ciencias da Saúde ción en Ciencias da Saúde de 16:00 a 21:00 de 16:00 a 21:00 de 16:00 a 19:00

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 0

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MARTES

mepadin@uvigo.es 981801759 Caixa de correos: 74

MÉRCORES

XOVES

14:00 a 16:00

14:00 a 18:00

VENRES


Despacho 212

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Parrilla Latas, Ángeles

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Invest. Profesor/a Catedrática de Universidade

LUNS

MARTES

parrilla@uvigo.es 986801773 Caixa de correos: 126

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:30 a 14:00 / 15:00 a 16:30

TITORÍAS

Escola Inclusiva e Aten- Escola Inclusiva e Atención á diversidade 10:00 a ción á diversidade 10:00 a 14.00 13:00

DOCENCIA

Despacho 228

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Pazo Labrador, Alberto José

Depto: H05 - Historia, arte e xeografía Profesor/a Catedrático E. U.

LUNS

apazo@uvigo.es 986801721 Caixa de correos: 75

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

TITORÍAS

9:30 a 10:00 / 14:30 a 16:00

9:30 a 11:00 / 12:30 a 15:00

DOCENCIA

XEOGRAFÍA (2º Grado de Ed. Primaria). B-1 10:00 a 12:00 B-2 12:00 a 14:00 B-3 16:00 a 18:00

XEOGRAFÍA (2º Grado de Ed. Primaria). A 11:00 a 12:30

Prof/a. D/Dna.

Pazos Couto, José María

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

TITORÍAS

Despacho 232

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

chema3@uvigo.es Caixa de correos: 76

LUNS

MARTES

17:30 a 20:00

10:30 a 14:00

DOCENCIA Xogo motor: 15:30 a 17:30 Xogo motor: 11:30 a 13:30

MÉRCORES

XOVES

Xogo motor: 12:00 a 13:30 Xogo motor: 11:00 a Xogo motor: 16:00 a 18:00 15:00

VENRES


Despacho 211

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Peres, Clarice

Depto: X10 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación Profesor/a Becario/a da Universidad de Vigo

LUNS

MARTES

claricemana@hotmail.com 986802054 Caixa de correos: 94

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

15:00 a 16:00

11:00 a 14:00

DOCENCIA

Psicologia: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil 16:00 a 19:00

Prof/a. D/Dna.

Pérez Rodríguez, Uxío

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor Interino

LUNS

uxio.perez@uvigo.es 986801726 Caixa de correos: 78

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

MÉRCORES

11:00 a 14:00

VENRES

11:00 a 14:00

Despacho 208

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

Pino Juste, Margarita

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Invest. Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

DOCENCIA

XOVES

de 12 a 14 Educación para a saúde e a súa didáctica

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 226

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

VENRES

8:30 a 14:30

MARTES

mpino@uvigo.es 986801723 Caixa de correos: 80

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Despacho 113

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Porto Porto, Benxamín

Depto: X11 - Sociol., Cª Política e da Admón. e Filos. Profesor/a Asociado A3-P3

LUNS

MARTES

porto@uvigo.es 986801999 Caixa de correos: 82

MÉRCORES

TITORÍAS

XOVES

VENRES

18:00 a 20:00

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Rey Cao, Ana Isabel

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratada Doutora

LUNS

anacao@uvigo.es 986801731 Caixa de correos: 87

MARTES

MÉRCORES

Epistemoloxía das ciencias da actividade física e o deporte 10.00 a 14.00

Prof/a. D/Dna.

VENRES

13.00 a 14.00

Didáctica dos procesos de ensinoaprendizaxe na actividade física e o deporte I 9:00 a 13.00

Didáctica dos procesos de Epistemoloxía das ciencias ensino-aprendizaxe na da actividade física e o actividade física e o deporte 12.00 a 13.00 deporte I 9.00 a 13.00

Despacho 216

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

Rey Eiras, Ezequiel

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

XOVES

11.00 a 12.00 13.00 a 14.00 16.00 a 19.00

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 205

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

zequirey@uvigo.es 986801724 Caixa de correos: 77

MÉRCORES

XOVES

9:00 a 13:00

E.D.I. 9:00 a 10:30 Valoración e prescrición E.D.I. 13:30 a 15:30 do exercicio físico para a Valoración e prescrición saúde 16:00 a 20:00 do exercicio físico para a saúde 16:00 a 20:00

E.D.I. 13:00 a 15:00

Valoración e prescrición do exercicio físico para a saúde 16:00 a 19:30

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Rial Fernández, Ramón Benigno

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P6

rrial@edu.xunta.es 986801742 Caixa de correos: 88

LUNS

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 217

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:30 a 12:30

Lecer e turismo deportivo de 9:00 a 11:00 B3 (Práctica) de 11:00 a 13:00 B1 (Práctica) de 13:00 a 14:30 (Todos

Despacho 224

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Rial Rebullido, Tamara

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Becario/a da Universidad de Vigo

LUNS

TITORÍAS

tamararial@uvigo.es 986801734 Caixa de correos: 39

MARTES

MÉRCORES

11:00 a 13:00

11:00 a 13:00

XOVES

VENRES

DOCENCIA

Prof/a. D/Dna.

Rodríguez Teijeiro, Domingo

Depto: H05 - Historia, Arte e Xeografía Profesor/a Titular de Universidade

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 116

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

teijeiro@uvigo.es 986802071 Caixa de correos: 90

LUNS

MARTES

10:00 a 13:00

10:00 a 13:00

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Despacho 227

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Romo Pérez, Vicente

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

TITORÍAS

vicente@uvigo.es 986801706 Caixa de correos: 91

MARTES

MÉRCORES

09:00 a 10:30 14:30 a 16:00

12:00 a 13:30 14.30 a 16:00

XOVES

Aprendizaxe e control Aprendizaxe e control motor na EF e o deporte motor na EF e o deporte 10:30 a 13:30 09:00 a 12:00 e de Aprendizaxe e control 13:30 a 14:30 motor na EF e o deporte Aprendizaxe e desenvolv. 13:30 a 14:30 da motricidade na Ed.

DOCENCIA

Despacho 226

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Serrallé Marzoa, Francisco

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado T3-P5

LUNS

jfserralle@uvigo.es 986801726 Caixa de correos: 141

MARTES

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

15:00 a 16:00

14:00 a 16:00

DOCENCIA

Ciencias experimentais 16:00 a 20:00 - Grupos B1 e B2

Ciencias experimentais 12:30 a 14:00 - Grupo A Ciencias experimentais 16:00 a 20:00 - Grupos B3 e B4

Prof/a. D/Dna.

Sierra Martínez, Silvia

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Invitado/a, Becaria FPI

LUNS

DOCENCIA

VENRES

Despacho 211

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

VENRES

MARTES

sierra@uvigo.es 986802054 Caixa de correos:

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Despacho 203

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Silva Alonso, Telmo

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P6

telmosilva@uvigo.es 986801798 Caixa de correos: 99

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

TITORÍAS

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

19:30 a 21:00

DOCENCIA

16:00 - 20:00

16:00 - 20:00

19:30 - 21:00

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 217

Silva Piñeiro, Roberto

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

roberto.silva@uvigo.es 986802056 Caixa de correos: 97

MÉRCORES

TITORÍAS

09:00 a 12:00 / 13:30 a 14:00

DOCENCIA

12:00-13:30 16:00-18:00

XOVES

VENRES

10:30-12:30

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Despacho 120

Sotelino Losada, Alexandre

Depto: X01 - Análise e Intervención Psicosocioeducativa Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

alexandre.sotelino@gmail.com 986801791 Caixa de correos: 64

MÉRCORES

XOVES

VENRES

TITORÍAS

12:00 a 13:00

9:00 a 12:00

DOCENCIA

Pedagoxía da educación física e o deporte 9:00 - 12:00 h.

Pedagoxía da educación física e o deporte 9:00 - 14:00 h.


Despacho 127

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Sotelo Dios, Patricia

Depto: H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana Profesor/a Interino/a de Substitución por Lista de Agarda

LUNS

MARTES

psotelod@uvigo.es Caixa de correos: 92

MÉRCORES

TITORÍAS

13:30 a 14:00

DOCENCIA

Lingua francesa e a súa didáctica (C1-C2) 12:30-13:30

XOVES

Despacho 106

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Soto Carballo, Jorge G.

Depto: X01 - Análisis e Interv. Psicoed. Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

hesoto@uvigo.es 986801725 Caixa de correos: 101

MARTES

TITORÍAS

Teoría e Historia da Educación 9:00 a 11:00 11:00 a 14:00

DOCENCIA

MÉRCORES

XOVES

8:30 a 11:00

8:30 a 12:00

VENRES

Teoría e Historia da Educación 11:00 a 14:00

Despacho 211

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

VENRES

Taboada Iglesias, Yaiza

Depto: Profesor/a

yaitaboada@uvigo.es 986 80 2054 Caixa de correos: 4

LUNS

MARTES

TITORÍAS

10:00 a 12:00

DOCENCIA

Programas de exercicio físico e benestar 18:30 a 20:00

MÉRCORES

XOVES

Programas de exercicio físico e benestar 16:00 a 20:00

VENRES


Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Touriño González, Carlos Fco.

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Contratado Doutor

LUNS

TITORÍAS

Despacho 202

tourinog@uvigo.es 986801797 Caixa de correos: 102

MARTES

09:30 a 12:30

MÉRCORES

XOVES

VENRES

09:30 a 12:30

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 113

Traba Díaz, Amada

Depto: X11 - Sociol., Cª Política e da Admón. e Filos. Profesor/a Asociada A3-P6

LUNS

MARTES

amadat@uvigo.es 986801787 Caixa de correos: 103

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Pendente de entrega por parte do profesorado

TITORÍAS

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Valcárcel Riveiro, Carlos

Depto: H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana Profesor/a Contratado Doutor

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 127

LUNS

MARTES

10:00 a 13:00

10:00 a 12:00 / 16:00 a 17:00

Aprendizaxe da lingua estranxeira: francés (B1) Aprendizaxe da lingua 13:00 a 14:00 estranxeira: francés (A) Aprendizaxe da lingua de 12:00 a 14:30 estranxeira: francés (B2) 14:00 a 15:00

carlos.valcarcel@uvigo.es 986801732 Caixa de correos: 109

MÉRCORES

Lingua francesa e a súa didáctica (B1) 10:30 a 11:30 Lingua francesa e a súa didáctica (B2) 11:30 a 12:30

XOVES

VENRES


Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Varela Casal, Cristina

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P5

LUNS

cristinavarelacasal@uvigo.es 986801738 Caixa de correos: 68

MARTES

TITORÍAS

DOCENCIA

MÉRCORES

VENRES

Didáctica da expresión plástica e visual 9:00 a 10:30 TEÓRICA/ todos os grupos 12:00 a 14:00 / B2

Didáctica da expresión plástica e visual 9:00 a 11:00 /B3 11.00 a 13:00 / B1

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Prof/a. D/Dna.

Despacho 217

Varela Lorenzo, Raúl

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado A3-P5

LUNS

raulvl@uvigo.es 986801742 Caixa de correos: 104

MARTES

TITORÍAS

MÉRCORES

XOVES

14:30 a 16:00

14:30 a 16:00

VENRES

Actividades Físicas de Ocio Ocio y Turismo deporti16:00 a 21:30 vo 16:00 a 20:00

DOCENCIA

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Despacho 121

Varela Losada, Mercedes

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Asociado/a A3-P5

LUNS

DOCENCIA

XOVES

09:30 a 13:30

Campus de Pontevedra

TITORÍAS

Despacho 0

10:00 a 12:00 / 14:00 a 16:00

Educación para a saúde e a súa didáctica 12.00 a 14.00 16.00 a 18.00

mercedesvarela@uvigo.es 986801792 Caixa de correos: 17

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES


Prof/a. D/Dna.

Vázquez García, Celia

Depto: H04 - Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana Profesor/a Titular de Universidade

LUNS

MARTES

celiavg@uvigo.es 986 812338 Caixa de correos:

MÉRCORES

TITORÍAS

11:00 a 12:00 / 16:00 a 18:00

DOCENCIA

Lingua Inglesa e a súa didáctica 12:00 a 14:00 Lingua Inglesa e a súa didáctica (C1-C2) 14:00 a 15:00

XOVES

Prof/a. D/Dna.

VENRES

Despacho 204

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

Viaño Santasmarinas, Jorge

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Axudante Doutor

LUNS

jorgeviano@uvigo.es 986802051 Caixa de correos: 106

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:00 a 11:00 e de 17:00 a 21:00

TITORÍAS

FDC I Balonmán de 11:00 a 15:30 e Valoración e Prescripción de Exercicio Físico para a Saúde

FDC I Balonmán de 11:00 a 14:00 Grupos B e de 15:30 a 16:30 Grupo A

DOCENCIA

Despacho 214

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Vila Suárez, Helena

Depto: X05 - Didácticas Especiais Profesor/a Axudante Doutor/a

LUNS

evila@uvigo.es 986802056 Caixa de correos: 84

MARTES

MÉRCORES

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho

Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra

9.00-13.00

9.30-14.00

XOVES

VENRES

13:00 a 14:00

10:00 a 15:00

9.30-13.00


Titorías d0 1º semestre De 2013-14

Campus de Pontevedra Prof/a. D/Dna.

Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa

Depto: X04 - Didáctica, Org. Esc. e Mét. de Investig. Profesor/a Axudante Doutor/a

LUNS

TITORÍAS

DOCENCIA

Despacho 113

MARTES

11:00 a 12:00

mariaainoa.zabalza@uvigo.es 986801746 Caixa de correos: 89

MÉRCORES

XOVES

VENRES

11:00 a 14:00 15:00 a 16:00

09:00 a 10:00

Deseño e desenvolv. do Currículo daEd. Inf.: Novas Tecnoloxías aplica- Deseño e desenvolv. do Novas Tecnoloxías das áEd. Inf.: Currículo daEd. Inf.: aplicadas áEd. Inf.: 09:00-11:00 09:00 a 14:00 16:00 a 19:00 10:00 a 14:00 12:00-14:00

Fichas Tutorías y Docencia Para Despachos Profesorado 1º semestre 2013-14  
Fichas Tutorías y Docencia Para Despachos Profesorado 1º semestre 2013-14  

Tutorías del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de CC de la Educación y del Deporte. AVISO: este es un documento generado...

Advertisement