Page 19

Els científics que estudien el canvi climàtic estan atorgant al permafrost una importància cada vegada major. Si continua el seu desgel, a més de les seves negatives conseqüències sobre els ecosistemes o les infraestructures humanes, contribuirà a intensificar l'escalfament global. Aquest fet es deu al fet que en les seves capes superiors emmagatzema grans quantitats de CO2 i metà, ambdós gasos d'efecte hivernacle (GEH). Si el permafrost es fon, aquests gasos acabarien escapant a  l'atmosfera. Així mateix, científics de l'Acadèmia Russa de Ciències van dir que el permafrost de Sibèria, conegut com "yedoma", podria contenir uns 500 mil milions de tones de CO2, tant com tota  la resta del permafrost mundial

Trabajo colaborativo con Google Docs.  

III Congreso Escuela 2.0 Experiencias de centros Con esta comunicación se pretende dar a conocer el uso de las herramientas de Google Docs p...

Trabajo colaborativo con Google Docs.  

III Congreso Escuela 2.0 Experiencias de centros Con esta comunicación se pretende dar a conocer el uso de las herramientas de Google Docs p...

Advertisement