Page 1

Trabajo colaborativo con Google Docs

Secundaria. 2Âş ESO Tecnologia INS Miquel MartĂ­ i Pol Roda de Ter - Barcelona


Introducción Con la intención de llevar más allá el trabajo en grupo surge la idea de emplear documentos compartidos para la elaboración de una presentación sobre un audiovisual que sintetiza los contenidos tratados recientemente en la asignatura.

Se crean los grupos y se asignan las tareas de los miembros. El proyecto se inicia durante una sesión de clase, en la que los integrantes de los grupos permanecen en sus respectivos sitios, simulando que se encuentran geográficamente separados. Luego se continua trabajando en equipo desde sus domicilios.


Trabajo en equipo ●

Creación de grupos

Asignación de roles

Colaboración

Asunción de responsabilidades

Supervisión crítica del trabajo del equipo y del propio


Trabajar con la información ●

Búsqueda de información

Contrastar y verificar la validez de la información obtenida

Elaboración propia en base a la información obtenida, una vez verificada


Documentos colaborativos ●

Conocer el entorno de trabajo

Elección de la herramienta adecuada

Trabajo simultáneo/diferido

Comunicación en tiempo real con

Comunicación diferida con


Valorar el trabajo ●

Valoración objetiva del trabajo propio Valoración del trabajo de equipo Valoración del trabajo de los otros equipos


Supervisión y control ●

Velar por la integración de todo el alumnado en los equipos

Comprobar el desarrollo de las tareas individuales


Supervisión y control ●

Asesorar ●

En directo durante las sesiones en el aula

En tiempo real con Gtalk/Chat del documento

En diferido por correo electrónico


Supervisión y control ●

Revisión de las valoraciones del alumnado ●

Detectar valores desviados por afinidad/incompatibilidad Indicar/orientar criterios de evaluación de los distintos aspectos a valorar


Conclusiones ●

Es conveniente pautar bien las tareas a realizar Hay que supervisar que cada miembro del equipo realiza su tarea e intervenir si es necesario Debe dejarse bien claro que se está evaluando un trabajo y no a las personas que lo han hecho


Propuestas de mejora ●

Emplear documentos de base más breves

Intercalar formularios de autovaloración del trabajo realizado

Compartir con los alumnos los documentos de valoración y seguimiento de sus trabajos Crear grupos con alumnos de diferentes clases e incluso de otros centros Usar esta metodología con proyectos transversales que impliquen a varias materias simultáneamente


TECNOLOGIA: L'era de la estupidesa

Documento de muestra Xènia Serrat Paula Vizcaino Ruth Prat Manel Arjona


COMPANYIA AÈRIA

Es va crear la companyia aèria per el transport. L’home vol ajudar a que sigui més fàcil anar i venir de l’India. Gràcies a la companyia molts habitants de la Índia van poder aconseguir un treball, els productes que abans es transportaven amb camions i fent parades ara es poden transportar amb avions de càrrega i majoritariament sensefer escales. La companyia té el nom de “GoAir” E transport  va millorar gràcies a la companyia aèria.La companyia va sorgir el 2004 quant es prèvia que al 2015  havia de començar a baixar  el consum de petroli.  


SENYORETA DE NIGÈRIA I surt perquè vol ajudar el seu país i a la seva gent per tal que i pugui haver un hospital que fa molts anys que està en construcció i que no està acabada, i ella estudia medicina per tal de poder ajudar-los i curar-los de malalties perquè molta gent es mor. En el document surt en un hospital en ruines i ens explica que ella va cada dia allà. I això ens reflexa que a causa de guerres... Hi ha llocs que no es pot ni construir un hospital.


NENS D'IRAQ Els dos nens d’Iraq ens expliquen que el seu pare el van matar i que van marxar de l'Iraq i que el seu germà gran es va quedar allà. I tambè veiem una imatge on els nens tenen de vendre sabates per tal de poder viure. En aquestes imatges veiem la pobresa i la tristesa a causa de la guerra i les disputes de la gent.


RELACIONS ENTRE AQUESTES PERSONES Que totes tenen a veure en com serà el món d’aquí un quant temps. Totes les situacions d’aquestes persones són desastroses.Que totes tenen a veure en com serà el món d’aquí un quant temps. Totes les situacions d’aquestes persones són desastroses.


EL PETROLI Perquè el petroli és una de les causes del canvi climàtic perquè avui en dia consumim molt petroli i és l’energia que fem servir més. I contamina molt l’atmosfera.


Els científics que estudien el canvi climàtic estan atorgant al permafrost una importància cada vegada major. Si continua el seu desgel, a més de les seves negatives conseqüències sobre els ecosistemes o les infraestructures humanes, contribuirà a intensificar l'escalfament global. Aquest fet es deu al fet que en les seves capes superiors emmagatzema grans quantitats de CO2 i metà, ambdós gasos d'efecte hivernacle (GEH). Si el permafrost es fon, aquests gasos acabarien escapant a  l'atmosfera. Així mateix, científics de l'Acadèmia Russa de Ciències van dir que el permafrost de Sibèria, conegut com "yedoma", podria contenir uns 500 mil milions de tones de CO2, tant com tota  la resta del permafrost mundial


ENERGIES RENOVABLES La gent diu que no vol aquests parcs al costat de casa seva perquè fan mal be la vegetació del voltant del parc eòlic, queda molt lleig, perquè el parc eòlic faria molt soroll i no els deixaria descansar i també aquelles aspes maten alguns ocells. I això fa que en alguns llocs no es puguin ficar i per tant que no tinguem una altre energia renovable.


TÚNEL DELS ALPS Que ara passen camions que venen i van tota l'estona molt mès sovint i per culpa d'això hi ha molta mès contaminació.


CONCLUSIÓ El que hem après en aquest documental és que estem destruint el mòn i que si no comencem a fer servir energies renovables i que tambè no contaminen tant encara salverem el mòn perquè sino el 2015 no hi haurà volta enrere, és a dir que no és podrà arreglar la gran contaminació que hi haurà a l’atmosfera. I que totes les persones que sortien en el documental, ens remarcaven la situació desastrosa del món.


Muchas gracias por su atención

Lluís Tomàs Salelles. INS Miquel Martí i Pol Roda de Ter – Barcelona.

Trabajo colaborativo con Google Docs.  

III Congreso Escuela 2.0 Experiencias de centros Con esta comunicación se pretende dar a conocer el uso de las herramientas de Google Docs p...

Trabajo colaborativo con Google Docs.  

III Congreso Escuela 2.0 Experiencias de centros Con esta comunicación se pretende dar a conocer el uso de las herramientas de Google Docs p...

Advertisement