Page 1

JOVES PER LA INDEPENDÈNCIA – REUNIÓ 27 DE MAIG DE 2011 – SEU NACIONAL DE SI

ACTA Assistents a la reunió: – – – – – – – – –

Uriel Bertran (en representació de l'Executva Nacional de SI) Bernat Requena (en qualitat de convocant) Eulàlia Company Kevin Sanchez (substtuïnt en Marc Herrera) Eduard Solà Mercè Anento Lluís Català Laia Herrera Jordi Molinera

Objectu de la reunió: aparcar debats estèrils i començar a treballar per assolir l'objectu d'un Congrés Nacional el proper 4 de setembre de 2011. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. •

Uriel Bertran obre la reunió i exposa la seva idea per Joves, també ens revel·la que SI té plans de cara al setembre i l'organització de Joves ha de treballar en aquest sentt. Posa un objectu: celebrar un Congrés Nacional consttuent a fnals d'estu per poder tenir presència a la manifestació nacional de l'11 de setembre i agafar embrenzida. Proposa la creació de dues comissions: Comunicació i Polítca. L'opinió majoritària dels joves assistents és que posar-nos com a objectu el 4 de setembre és molt arriscat, però una part també s'engresca a trar-ho endavant, es posa de manifest que l'antc grup promotor està desgastat i es cedeix la responsabilitat a les comissions, que es dissoldran en el mateix Congrés Nacional. Es proposa crear la comissió organitzatva, que s'encarregarà de coordinar la resta de comissions. S'aprova. En Bernat, en Lluís i la Laia exposen que no s'implicaran en aquestes comissions per desgast personal relacionat amb enfrontaments amb altres joves. S'accepta la seva decisió i es comprèn. Es creen les comissions, integrades per: Comissió Organitzatva (encarregada de coordinar la resta de comissions) 1. Eduard Solà 2. Jaume Mercader 3. Queralt Badia (per confrmar) 4. Per determinar Comissió d'Imatge i Comunicació (encarregada dels eslògans, cartells, web, etc...) 1. Eduard Solà 2. Mercè Anento 3. Jaume Mercader 4. Marina Moyà Comissió de Polítca (encarregada de redactar el manifest i crida, comunicats, etc...) 1. Jordi Molinera 2. Marc Herrera (per confrmar) 3. Kevin Sanchez 4. Èric Berga (per confrmar)

Les comissions estan obertes fns als 5 membres per cadascuna. S'acaba la reunió.

Acta Reunio 27 de maig de 2011 - Joves per la independencia  

Acta de la reunio a la seu nacional de SI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you