Page 1


El Parlament Europeu: propostes per sortir de la crisi  
El Parlament Europeu: propostes per sortir de la crisi  

Més Europa, solidaritat, regulació dels mercats, ocupació, creixement i disciplina