Calendari i pagaments del centre

Page 1

AFA ANXANETA

PAGAMENTS I SERVEIS DEL CENTRE


AFA ANXANETA

COM PUC PAGAR LES DIFERENTS QUOTES A L’ESCOLA?

TARGETA DE DÈBIT/CRÈDIT

EFECTIU

SELL

A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

CON

https://anxaneta.ampanova.com ELL ONS

C

S’ha de tenir el perfil actualitzat a la plataforma

Cal portar l’import just que es vol fer efectiu. La direcció donarà un rebut de pagament. Cal desar tots els rebuts de pagament per a possibles futures reclamacions.

Tenir targeta de crèdit/dèbit activada per a fer pagaments per internet

Si teniu dificultats econòmiques s’activarà un Pla de Pagaments amb la direcció del centre.

Tenir instal·lat i activa la APP Sóc Anxaneta al mòbil per rebre les

Tenir instal·lat i activa la APP Sóc Anxaneta al mòbil per rebre les

comunicacions.

comunicacions.


AFA ANXANETA

COM FUNCIONA LA PLATAFORMA DE PAGAMENT?

ACCEDIR A: https://anxaneta.ampanova.com TENIR EMAIL REGISTRAT

CALENDARI ESCOLAR

TENIR CONTRASENYA

Tenir present el calendari escolar i de pagaments del centre.

Si no teniu accés heu de contactar el més ràpid possible amb la direcció del centre.

A la APP hi ha un calendari d’activitats. A la web de l’escola TARGETA DE DÈBIT/CRÈDIT

TENIR INSTAL-LADA LA APP

Amb els pagaments per internet activats

Per rebre tots els avisos del centre i també els de pagament

http://www.escola-anxaneta.cat Trobareu el calendari escolar (google calendar).


AFA ANXANETA

QUÈ PAGUEM? QUAN PAGUEM? I QUANT PAGUEM A L’ESCOLA?

PAGUEM PER TRIMESTRES

PREUS

El curs es divideix en tres trimestres i les quotes les repartim entre tres.

Els preus s’ajusten a les activitats que s’aproven al Consell Escolar.

-Quota de reutilització de llibres a primària.

Podeu consultar els preus al calendari adjunt.

- Material fungible

Cal estar atents al calendari establert.

CONCEPTES DE PAGAMENT

- Quota integrada al Cicle de Petits

- Sortides i activitats del trimestre

Cal estar pendents dels avisos de pagament que enviem per la APP.

- Colònies escolars

A la web de l’escola hi trobareu el calendari escolar.

- Casals, extraescolars, permanències (Macedònia)

- Activació TPV


AFA ANXANETA

COM FUNCIONA LA QUOTA DE L’AFA? NOMÉS ES PAGA 1 QUOTA PER FAMÍLIA

PAGA EL GERMÀ PETIT

TOTS SOM ANXANETA

SI una família té més d’un fill sempre pagarà el més petit. Les famílies només paguen 1 sola quota d’AFA al curs. Els estatuts de l’AFA així ho diuen. La direcció del centre i la junta de l’AFA vetllen aquest aspecte.

EXEMPLES: 1.-Si tots dos germans estan al cicle de petits només pagarà un i a l’altre se li descomptaran 30€ a la quota integrada. 2.-Si un és del cicle de petits i l’altre de primària pagarà el petit i al germà gran NO se li descomptarà res ja que la quota quedarà íntegra per a l’escola en concepte de llibres. 3.-Si tots dos són de primària NO es descomptarà res i de la quota de reutilització del més petit 30€ aniran a l’AFA la resta servirà tot per despeses de llibres ja que la quota de llibres dels diferents cursos té un cost superior al preu de la reutilització.

-Totes les famílies del centre són iguals en els drets i deures. -Les famílies amb dificultats de pagament tenen un pla de pagaments personalitzat. - Les famílies amb pla de pagament tenen els mateixos drets que qualsevol altre família.


AFA ANXANETA

QUÈ ÉS L’AFA? LA NOSTRA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES

ORGANITZACIÓ

JUNTA DIRECTIVA

L’AFA és l’associació de les famílies de l’escola. Totes les funcions i càrrecs són voluntaris i NO remunerats.

SERVEIS

EXTRAESCOLARS

Gestiona les demandes de les famílies i proposa les activitats. Organitza Assemblees per a poder compartir i debatre millores al centre i inversions anuals. MENJADOR

Garanteix que tothom tingui els mateixos drets i deures. COMISSIONS Hi ha diferents comissions de treball: colla gegantera, festes... CASALS I PERMANÈNCIES


AFA ANXANETA

CALENDARI DE PAGAMENTS DATES

CONCEPTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

JUNY-JULIOLAGOST

QUOTA INTEGRADA AL CICLE DE PETITS

IMPORTS

Tres quotes parcials de pagaments dels llibres. Es poden pagar una al mes o totes a la vegada. S’han d’haver pagat abans de començar el curs. Aquesta quota inclou la utilització de llibres reutilitzables de 3r a 6è i els llibres fungibles a 1r i 2n. 30€+30€+35€ (total 95€) En cas de NO tenir germà al Cicle de Petits (P3, P4 i P5) dels 95€ es descomptaran 30€ de quota de l’AFA només 1 per família. Si hi ha germans al Cicle de Petits la quota serà íntegra per l’escola en concepte de llibres. Es paga l’import dels llibres (35€ aprox)a P4 i P5 amb la quota de l’AFA integrada (35€+30€) (només una per família). En cas de tenir dos germans al Cicle de Petits només es cobrarà una quota, és a dir, 65€ només a un dels germans, l’altre pagarà 35€. No variarà el preu si hi ha germans a la primària.

1A BESTRETA COLÒNIES 2N I 4T

1r pagament de les colònies de 2n i 4t. Ja que normalment marxen a l’octubre avancem aquest pagament perquè no s’ajunti amb la segona bestreta i per calcular el preu final depenent del nombre d’alumnes que hi participaran.

MATERIAL 1R TRIMESTRE

S’avança a l’estiu el pagament del primer trimestre en concepte de material fungible ja que l’escola ja tindrà el material comprat i pagat el primer dia de classe per fer front al primer trimestre.

65€

65€/75€ aprox.

33€ a primària 40€ al Cicle de Petits


AFA ANXANETA

QUOTA AFA P3

ACTIVACIÓ TPV

SETEMBRE SORTIDES 1R TRIMESTRE

DESEMBRE GENER

La quota d’AFA als alumnes de p3 és un pagament obligatori. Si tenen germans a P3 només la pagarà un. Activació del servei de pagaments per internet del centre. Només es paga una sola vegada per alumne a tota l’escolarització. Es paga a P3 o en seu defecte quan s’entra a l’escola sigui el curs que sigui. Les sortides varien el seu preu segons el nombre d’activitats i el seu preu. La majoria d’activitats ens demanen fer una bestreta de paga i senyal per a fer la reserva i els autocar es divideixen per al nombre d’alumnes que hi ha en un nivell. Per tot això NO es poden tornar els diners de les sortides.

2A BESTRETA COLÒNIES 2N I 4T

Es calcula en base als alumnes que han pagat la primera bestreta i al nombre de mestres/monitors acompanyants. El preu pot variar segons el nombre de participants.

MATERIAL 2n TRIMESTRE

Quota de material fungible del segon trimestre.

SORTIDES 2N TRIMESTRE

1A BESTRETA COLÒNIES P5

Les sortides varien el seu preu segons el nombre d’activitats i el seu preu. La majoria d’activitats ens demanen fer una bestreta de paga i senyal per a fer la reserva i els autocar es divideixen per al nombre d’alumnes que hi ha en un nivell. Per tot això NO es poden tornar els diners de les sortides. Pagament de la 1a bestreta de colònies de P5. Serveix per veure les intencions de les famílies i poder fer un seguiment per tal d’aconseguir que hi participin el major nombre d’alumnes possible.

30€/curs

5€

De 15€ a 50€ depenent del curs aprox.

35€/45€ aprox.

33€ a primària 40€ al Cicle de Petits

De 15€ a 50€ depenent del curs aprox.

75€ aprox.


AFA ANXANETA

MATERIAL 3R TRIMESTRE

Quota de material fungible del tercer trimestre.

SORTIDES 3R TRIMESTRE

Les sortides varien el seu preu segons el nombre d’activitats i el seu preu. La majoria d’activitats ens demanen fer una bestreta de paga i senyal per a fer la reserva i els autocar es divideixen per al nombre d’alumnes que hi ha en un nivell. Per tot això NO es poden tornar els diners de les sortides

MARÇ-ABRIL

MAIG-JUNY

2A BESTRETA DE COLÒNIES P5

Es calcula en base als alumnes que han pagat la primera bestreta i al nombre de mestres/monitors acompanyants. El preu pot variar segons el nombre de participants.

33€ a primària 40€ al Cicle de Petits

De 15€ a 50€ depenent del curs aprox.

40€/50€ aprox.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.