Page 1

DADES ESTADÍSTIQUES DE PRODUCCIÓ I FACTURACIÓ. Comerç Interior del Llibre a Catalunya 2008. Gremi d’Editors de Catalunya


TÍTOLS PRODUÏTS

4.541

Literatura Infantil i Juvenil Literatura 8.203

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000


TÍTOLS PRODUÏTS EN CATALÀ

2.131

Literatura Infantil i Juvenil Literatura

1.184

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


XIFRES DE FACTURACIÓ EN MILIONS D'€

Literatura Infantil i Juvenil

180,13 (11,10%)

Literatura 566,79 (34,90%)

0,00

200,00

400,00

600,00


XIFRES DE FACTURACIÓ EN MILIONS D'€ EN CATALÀ

42,88 (16,70%) Literatura Infantil i Juvenil Literatura 40,30 (15,80%)

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00


TÍTOLS EN CATÀLEG

25.039

Literatura Infantil i Juvenil Literatura 43.731

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000


TÍTOLS EN CATALÈG EN CATALÀ

14.153

Literatura Infantil i Juvenil Literatura 16.259

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

Comerç Interior del Llibre a Catalunya 2008  

Estudi d'edició

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you