Page 1

CONTRACT or.Chisinau

data: 18.06.2012

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________, pe de o parte, şi Î.I.”Brînzan Irina”,cu adresa juridică: r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca , str.Toma Ciorba 9 , în persoana Directorului Brînzan Irina, care activează în baza statului numit în continuare „Executor”, pe de altă parte , au încheiat prezentul contract asupra următoarelor lucrări: 1. Beneficiarul face comanda , iar Executorul îşi asumă angajamentul de a executa următoarele lucrări: ____________________________________________________________________________________________ . 2.Începutul lucrării 01 mai 2012 Sfîrşitul lucrării

18 iunie 2012

3. Costul lucrărilor , executate conform prezentului contract , se stabileşte în sumă de: ____________________________________________________________________________________ . 4. Beneficiarul este obligat să ia în primire lucrul şi să achite la timp. 5. Achitarea se efectuiază nu mai tîrziu de 5 zile din ziua recepţiei lucrărulor. 6. Părţile poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătore a obligaţiunilor asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 7. În cazul încălcării de către una dintre părţi a angajamentelor conform contractului de muncă cealaltă parte are dreptul să-i rezilieze unilateral. 8. Toate litigiile privind contractul de muncă în cauză se soluţionează în modul stabilit.

Executor Î.I.”Brînzan Irina”, r-nul Anenii Noi,s.Bulboaca,str.T.Ciorba 9

Beneficiar ____________________________________ Adresa____________________________________

c/f 1012600002174 c/d 2224710SV50773057100 MDL MOBBMD22 Tel. 068203259,068087868

Brînzan Irina

L.Ş

Tel._______________________________________

____________________________

test  

test 123 vasilica putulica