Page 1

Biserica lui Dumnezeu descoperită


Biserica de astトホi a lui Dumnezeu


1. În zilele lui Noe, câte moduri de a fi salvaţi au avut oamenii la dispoziţie Gen. 7:1 Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.


3. Ce se întâmplă cu creştinii sinceri din alte biserici? Ioan 10:16.27 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.


3. Ce se întâmplă cu creştinii sinceri din alte biserici? Ioan 10:16.27

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.


Biserica lui Dumnezeu simbolizată


4. Cum a simbolizat Dumnezeu Sionul sau biserica Sa în profeţie? Ier. 6:2

...frumoasa şi subţirica fiică a Sionului,


4. Cum a simbolizat Dumnezeu Sionul sau biserica Sa în profeţie? Is. 51:16

zic Sionului: “Tu eşti poporul Meu!”


5. Isus prezintă biserica Sa ca o femeie în Apoc. 12:1 a. Ce a văzut Ioan în ceruri?

În cer s-a arătat un semn mare:


5. Isus prezintă biserica Sa ca o femeie în Apoc. 12:1 b. Cu ce era îmbrăcată?

învăluită în soare


5. Isus prezintă biserica Sa ca o femeie în Apoc. 12:1 c. Pe ce stă ea?

cu luna sub picioare


5. Isus prezintă biserica Sa ca o femeie în Apoc. 12:1 d. Ce avea pe cap?

o cunună de douăsprezece stele pe cap


6. Ce eveniment special are loc în cadrul acestei profeţii? Apoc. 12:2-5 Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască.... Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentruca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.


6. Ce eveniment special are loc în cadrul acestei profeţii? Apoc. 12:2-5 Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fer. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.


Balaurul roĹ&#x;u


7. Cine este balaurul roşu şi de unde vine ? Apoc. 12:3.4.7-9 În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roş,... Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ;


8. Cine au mai fost aruncaţi din ceruri împreună cu Satana? Apoc. 12:3.4.7-9

împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.


9. Pe cine a încercat Satana să omoare? Apoc. 12:3.4

Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască, pentruca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.


Biserica lui Dumnezeu persecutată


10. Cum s-a răzbunat balaurul pe biserica lui Dumnezeu? Apoc. 12:13 Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească.


11. Cât de mult avea să dureze această persecuţie? Apoc. 12:6.14 Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile.. 538

1260 de zile

1798


11. Cât de mult avea să dureze această persecuţie? Apoc. 12:6.14 Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie,


11. Cât de mult avea să dureze această persecuţie? Apoc. 12:6.14 în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi, şi jumătatea unei vremei, departe de faţa şarpelui. 3 x 360 = 1.080 + 180 = 1260 zile


12. Ce a făcut biserica când a început persecuţia? Apoc. 12:6

Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu


Trei solii speciale


13. Adevarata biserica a lui Dumnezeu va predica Evanghelia pretutindeni. Mat. 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.


13. Care sunt cele trei solii speciale? Apoc. 14:6.7 ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele apelor!


13. Care sunt cele trei solii speciale? Apoc. 14:8

A cトホut, a cトホut Babilonul, cetatea cea mare, care a adトパat toate neamurile din vinul mテ「niei curviei ei!


13. Care sunt cele trei solii speciale? Apoc. 14:9 - 12 ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu,...


13. Care sunt cele trei solii speciale? Apoc. 14:9 - 12

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.


14. Ce altceva va mai accentua biserica adevarată a lui Dumnezeu din ultimele zile? Apoc. 12:11 Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.


Biserica ultimelor zile


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17 a. Balaurul – Satana (Apoc.12:9) balaurul cel mare, Ĺ&#x;arpele cel vechi, numit Diavolul Ĺ&#x;i Satana


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17 b. Femeia Biserica adevarata


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17 c. RamaĹ&#x;iĹŁa Biserica ultimelor zile


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17

d. Poruncile Cele 10 Porunci


15. Studiaza simbolurile din Apoc. 12:17 e. Marturia lui Isus Darul profeナ」iei (Apoc.19:10)

mトビturia lui Isus este duhul proorociei


16. Numeste două semne de identificare a bisericii lui Dumnezeu din ultimele zile. Apoc. 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


Biserica lui Dumnezeu identificată


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

a. Apare după persecuţia din Evul Mediu (pustia).


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

b. Predică aceleaşi adevăruri biblice ca şi apostolii.


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

c. Păzesc cele 10 porunci, inclusiv Sabatul.


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

d. Are darul profeţiei.


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

e. Predică cele trei solii din Apoc. 14


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

f. Este o biserică misionară mondială.


17. Conform cu Apoc. 12 şi 14, şapte puncte identifică biserica lui Dumnezeu în care va chema tot poporul Său:

g. Predică mântuirea prin Isus Hristos.


18. Ce promite Isus atunci când noi Îl căutăm? Luca 11:9 Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.


19. Câte biserici în această lume se potrivesc cu aceste şapte puncte? Efes. 4:5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.


20. Este importantă pentru tine apartenenţa la adevărata biserică a lui Dumnezeu?


/Seminar-Apoc-18  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-18.ppt