Page 1


Introducció

En aquesta pràctica es farà ús d’un anàlisi morfològic per re dissenyar un producte industrial. Es tracta de generar variants de diferents atributs que puguin definir el producte i englobar-los tots en una matriu que pot contenir dibuixos que representin petites explicacions de les variacions. D’aquesta manera es potencia la forma en que es visualitzen les idees i s’aconsegueixen veure moltes més combinacions entre elles donant lloc a nous dissenys, que poden o no ser més bons. El producte que s’ha escollit per realitzar la pràctica és un recollidor corrent per la brossa.


Atributs i variants Formes : -

Forma Standard Cilíndrica F. rectes F. Orgàniques Punta molt fina i amb base de goma

Textura/material : -

Rugosa /amb relleus (indican el mode de ús o motius estètics) Llisa Plàstic: Elàstic, flexible per arribar a tots llocs (adaptable) Reflectant /lluminós. Tela

Mètode per recollir la brossa: -

Manualment (escombratge amb contenidor) Impulsant la brossa am una escombreta (mecànicament o elèctricament. Rodet amb bandes que aspiren la pols. succió (aspiradora) A una mà

Estructura: -

Plegable (forma de capsa) pal extensible pal no enganxat, lliure Desmuntable en peces

Mètode per emmagatzemar: -

Contenidor rígid separable. Bossa separable Contenidor amb filtres per evitar llençar coses de valor. Contenidor amb imants per evitar llençar coses de valor. Elàstic, flexible per arribar a tots llocs (adaptable)


Quadre morfològic Formes

Textura/material

Mètode per recollir la brossa

Estructura

Mètode per emmagatzemar

1 Forma Standard

Rugosa / amb relleus (indican el mode de ús o motius estètics)

Manualment (escombratge amb contenidor)

Plegable (forma de capsa)

Contenidor rígid separable.

2 Cilíndrica

Llisa

impulsant la brossa am una escombreta (amb ajuda mecànica o elèctrica)

pal extensible

Bossa separable.

3 F. rectes

Plàstic / Elàstic, flexible per arribar a tots llocs (adaptable)

Rodet amb bandes que aspiren la pols.

Pal lliure

Contenidor amb filtres.

4 F. Orgàniques

Reflectant/lluminós

succió

Desmuntable en peces

Contenidor amb imants.

5 Punta molt fina i amb

Tela

A una mà

Textura/material

Mètode per recollir la brossa

Contenidor cilíndric.

base de goma

mesures / Forma 1

2

3

4

5

<

Estructura

Mètode per emmagatzemar


Alternatives Formes

Textura/material

Mètode per recollir la brossa

Estructura

Mètode per emmagatzemar

1 Forma Standard

Rugosa / amb relleus (indican el mode de ús o motius estètics)

Manualment (escombratge amb contenidor)

Plegable (forma de capsa)

Contenidor rígid.

2 Cilíndrica

Llisa

impulsant la brossa am una escombreta (amb ajuda mecànica o elèctrica)

pal extensible

Bossa separable.

3 F. rectes

Plàstic / Elàstic, flexible per arribar a tots llocs (adaptable)

Rodet amb bandes que aspiren la pols.

Pal lliure

Contenidor amb filtres.

4 F. Orgàniques

Reflectant/lluminós

succió

Desmuntable en peces

Contenidor amb imants.

5 Punta molt fina i amb

Tela

A una mà

Contenidor cilíndric.

base de goma

Alternativa 1 El disseny està basat en una forma cilíndrica de textura llisa i de plàstic. El producte és similar al de una aspiradora però en dimensions més petites per augmentar la comoditat en el seu ús. Tot i que el mètode per recollir és el d’una aspiradora aquest s’utilitza de la mateixa forma que un recollidor però sense necessitat d’utilitzar una

Alternativa 2 Es tracta d’una forma Standard amb una textura reflectant que impulsa mecànicament ( sistema de transmissió) la brossa mitjançant una escombreta amb forma de rodet. El disseny disposa d’un pal extensible per reduir les dimensions del recollidor.

Alternativa 3 Aquest disseny esta compost per formes rectes i textura amb relleus que mostra com s’utilitza i es desplega. El seu funcionament serà purament manual però a diferencia dels altres es podrà reduir a una mida molt més petita i quadrada i disposarà d’un contenidor amb filtres i imants per detectar alguns metalls o objectes que poden ser valuosos.


Esbossos


Models virtuals

Sistema de transmissi贸 intern

Alternativa 1

Alternativa 3

Alternativa 2


Conclusions

Com a conclusions es pot dir que aquesta tècnica és força útil ja que hi ha un ordre en les idees, lo qual permet una elecció més profunda i més còmode. La part més complicada és la cerca de variants pels atributs escollits, però un cop construïda la matriu la resta tan sols es tracta de provar diferents combinacions. L’alternativa que he trobat més interessant és la segona. La primera perd moltes característiques d’un recollidor corrent i passa a ser una aspiradora i la tercera no guanya cap característica rellevant excepte en l’ús dels filtres i els imans per trobar possibles objectes de valor que hagin caigut per accident i no llençar-los amb la brossa.

Quadres morfològics  

Tècnica que es basa en l'obtenció d'una matriu d'idees per combinarles entre si.

Quadres morfològics  

Tècnica que es basa en l'obtenció d'una matriu d'idees per combinarles entre si.

Advertisement