Page 1


Gnuer

De är gräsätare och vandrar varje år genom utbredningsområdet för att finna ny mat och kalvplats. I mindre mått ingår suckulenter och buskar som är typiska för stäppen Karoo i födan.[3] Ungefär tre procent av hela populationen lever året runt i Serengeti. Gnuerna är kända för sina årliga förflyttningar till nya betesmarker. Många av dem dör då när de ska korsa floder som de måste ta sig över, antingen blir de uppätna av krokodiler eller drunknar. Dräktigheten varar i åtta till nio månader och kon föder bara en kalv per kull.[3] Kalven kan stå efter bara ett par minuter (cirka 15 minuter) och springa kort därefter. Det tar inte mer än en timme för kalven att kunna springa och hoppa runt utan att trilla. Detta är livsnödvändigt för att inte bli föda åt lejon och andra rovdjur. Efter ytterligare nio månader slutar honan att ge di och efter ungefär två till tre år är ungarna könsmogna. Honor har vanligen varje år en kull.[3] Medellivslängden är cirka tjugo år men de flesta individer blir tidigare offer för rovdjur. I inhägnade områden där strimmig gnu och vitsvansad gnu hölls tillsammans förekommer ofta hybrider som har parningsförmåga.


Elephant Empathy: One Example After Another But why did it take an experiment? Research on elephants is full of examples of the animals apparently behaving empathetically—recognizing and responding to another elephant’s pain or problem. Often, they even make heroic efforts to assist one another. In Kenya, researchers have watched mother elephants and other adult females help baby elephants climb up muddy banks and out of holes, find a safe path into a swamp, or break through electrified fences.


Fotoboken - Olivia Nilsson  
Fotoboken - Olivia Nilsson  
Advertisement