Page 1

Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Activitat 3: Portal del projecte, desenvolupament d'una unitat temàtica de mostra i difusió de la proposta a la Xarxa Objectius  Convertir a format web un projecte virtual  Conèixer eines de comunicació i difusió de continguts en la Xarxa.  Aprofitar les eines digitals de presentació personal i professional i la pertinença a les xarxes socials per augmentar la difusió de projectes.  Desenvolupar unitats didàctiques de tipologia virtual  Conèixer i utilitzar la sindicació de continguts en Internet.  Ser capaços de resumir conceptualment propostes de projectes per a la seva presentació i difusió a tercers.

Competències 

Desenvolupa una web o portal web a partir d’un projecte d’aplicació.Coneix i utilitza eines d’edició digital de documents.Integra la seva identitat digital i aprofita les sinèrgies generades al voltant de la seva pertinença a xarxes socials professionals i personals.Programa i desenvolupa unitats didàctiques virtuals.Coneix i utilitza eines en línia per a la difusió de continguts en la Xarxa.Sintetitza i organitza la informació amb eines de diagramació i/o creació de mapes conceptuals.

Situació d'aprenentatge Enunciat Una vegada la nostra proposta de projecte ha passat el “control de qualitat” exhaustiu a través de la “comissió d'experts” (Anàlisis DAFO) i que ja hem convertit el nostre projecte en definitiu i presentat mitjançant un document de tractament de text, arriba el moment de donar-lo a conèixer i pensar per tant en la seva difusió. Igualment s’ha de veure una mostra real d’una unitat temàtica (mòdul, curs o similar) del que serà si guanyeu el concurs. Per a la realització d'aquesta activitat heu de conjugar dues eines fonamentals: la pàgina web que recull el projecte i el campus virtual que és el producte-servei que aneu a "vendre" al vostre client potencial si guanyeu el concurs. Ambdues eines estan lligades, evidentment, però han de ser independents entre si. Així doncs, en aquesta activitat heu de convertir el projecte textual en un document en format web. Per fer-ho heu de triar una o la combinació de diverses de les següents propostes: Pàgina 1 de 6


Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia -Pàgina web “clàssica”, en format html que podeu desenvolupar amb programes d'edició de pàgines web tipus Dreamweaver, NVU, OpenOffice… -Pàgina web dinàmica en línia, creada amb qualsevol de les eines 2.0 que existeixen a la web (al final d’aquest document hi ha vàries recomanacions. També pot ser una web dinàmica a partir d’un CMS, però requereix coneixements bàsics de programació PHP -Bloc, blog o bitàcola, una eina en creixement exponencial, senzilla de crear, mantenir i administrar que ofereix multitud de formats i possibilitat de sindicació de continguts. Serà útil com a eina complementària i us permetrà tenir comentaris externs que us poden ajudar i donar idees de millora. Si us decidiu a utilitzar-lo el millor és fer-ho des del primer moment i encarregar a un membre del grup de la seva dinamització i actualització. -Wiki, la eina col·laborativa per excel·lència. Similar al Blog en quant a la seva facilitat d’ús, però amb moltes més funcions per al seguiment i l’edició per part dels usuaris. És més limitada quant a disseny però és molt àgil i afavoreix el treball de tots els integrants del grup al mateix nivell. Qualsevol que sigui l’eina triada, en tots els casos, com ja hem fet en les activitats anteriors, s’ha d’incloure el mapa conceptual que reculli de manera completa però resumida, la proposta desenvolupada. Com ja hem dit anteriorment, heu de crear un curs o unitat temàtica de mostra en el vostre campus virtual i amb tots els elements que definiu en les característiques de la plataforma que proposeu en el desenvolupament del projecte per a participar en el concurs: materials didàctics, documents de consulta, enllaços recomanats, eines de comunicació, eines d’avaluació, altres materials i recursos… La web ha de contenir el desenvolupament complet del projecte i, en aquest cas, a més de text, podeu enriquir-la amb tot tipus de recursos multimèdia: imatge, àudio i vídeo. Les parts fonamentals que ha de contenir són les que ja teniu desenvolupades en el vostre projecte, per tant es tractarà únicament de convertir el projecte que heu desenvolupat amb un programa de tractament de text a format web. En una part destacada de la web ha d'aparèixer el logotip o element identificador de la plataforma virtual de formació que heu creat i que enllaçarà amb ella obrint-se en “finestra nova”. Una vegada feta la web del projecte haureu de començar la difusió a través de xarxes socials, Twitter, la sindicació de continguts RSS i l'alta en cercadors. Podeu contemplar altres formes de difusió com fòrums, grups, llistes de distribució, però només a manera d’apunt, no cal que ho feu de manera intensiva i quan acabi el semestre és convenient esborrar els llocs ficticis, tret de la web del projecte que quedarà com a mostra per altres semestres Per a finalitzar l’activitat, heu de presentar el vostre treball final en el fòrum i explicar els mitjans escollits per a la seva difusió, amb els hipervincles corresponents. Cadascun/una de vosaltres haurà de valorar, de manera individual a través del fòrum de l’aula (igual que ja heu fet en l’activitat 2) el resultat final dels projectes de la resta dels grups fent un breu comentari sobre els mateixos. Per a acabar l'assignatura, i com activitat final, s'han de realitzar una auto-avaluació que consistirà a emplenar una formulari en línia del que us donarem la URL en el tauler de l’aula.

2. Temps estimat i temporalització aproximada per a aquesta activitat 55 hores entre el 15 de maig i el 25 de juny de 2012 •

Del 15 de maig al 15 de juny:

Pàgina 2 de 6


Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Acords per a la elecció de la eina per a la presentació web del projecte. S'ha de justificar el per què d'aquesta decisió. Lectura de documentació recomanada. Disseny, desenvolupament i adaptació de continguts al format web escollit. Disseny i desenvolupament de la unitat didàctica de mostra en el campus virtual. Estudi de les diverses possibilitats de difusió i elecció de dues d'elles. • Del 16 al 25 de juny de 2012: Presentació de treballs finals al fòrum general de l'aula. Comentaris i debat sobre els projectes presentats. Tots heu de fer una valoració de la resta de projectes argumentant la seva idoneïtat, seguint la línia iniciada en l'anàlisi DAFO. Encara es poden fer modificacions arran dels comentaris dels companys i companyes. Autoavaluació.

Recomanacions específiques del consultor-a Una bona eina per fer aquesta activitat pot ser Wordpress, sobre tot a partir de les últimes versions. Tant pot ser instal·lat i administrat des d’un servidor propi, com fent servir el portal de Wordpress.com Recomanem i valorarem, per a la difusió de la proposta, la utilització de sindicació de continguts tipus RSS, XML… Twitter, Facebook, LinkedIn i altres xarxes socials. Podeu aprofitar el fòrum de l'aula per a comentar aspectes del desenvolupament de l'activitat tant tècnics com de concepció i funcionalitat de les eines a utilitzar.

Documents de referència •

Disseny de pàgines web.

Introducció als Sistemes de Gestió de Continguts (CMS) de codi obert http://mosaic.uoc.edu/articulos/cms1204.html

Blogs personals: L'expressió individual en la xarxa global

Publicar en Internet: guia de serveis i eines http://www.uoc.edu/mosaic/articulos/ddomingo0405.html

Recursos d'Internet per a l'educació

Redacció de treballs en format electrònic

Tutorial CMapTools (per a fer mapes conceptuals) http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html

Material complementari Per a la creació de pàgines web de manera senzilla: Google Sites (cal tenir un compte de Google): http://sites.google.com Weebly: intuitiva y sencilla pero completa http://www.weebly.com/

Pàgina 3 de 6


Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Wix: per crear una página web amb Flash de manera senzilla i amb resultats molt profesionals: http://bit.ly/rVDxCV Jimdo: similar a l’anterior però amb autopublicitat http://es.jimdo.com/ Més aplicacions per a la creació senzilla de pàgines web: http://www.diigo.com/user/mudejarico/web_facil Altres més complexes: Web, l'editor de pàgina web d'OpenOffice. Tutorial: http://mnm.uib.ésgallirCursPL2005materialtutorial-OOoweb.html Senzill videotutorial OppenOffice Web: http://www.um.ésaticagatgat2solucionsopenoffice-a-web Vídeotutorial de NVU: http://www.um.ésaticagattdmdw_nvu1.php Tant per a la web com per a crear pàgines complementàries a la web del projecte, us recomano aquesta pàgina de plantilles .css que us pot resultar útil. Són plantilles senzilles però elegants i hi ha de molts tipus i dissenys: http://www.freecsstemplates.org/css-templates/ Per a la creació d'una web dinàmica: Joomla Sistema gestor de continguts web (CMS o Content Management System), que permet crear llocs web elegants, dinàmics i interactius: http://www.joomla.org Portal amb multitud de recursos sobre Joomla: http://www.edujoomla.es D’especial interès, dins del mateix portal anterior, és l’apartat de manuals i tutoriales per a la instal·lació, configuració i administració de Joomla: http://www.edujoomla.es/content/section/4/31/ Per a crear un blog: ¿Què és un blog? http://és.wikipedia.org/wiki/Blog http://www.aulablog.com/que-es-un-blog Eines per al teu blog: http://mmadrigal.spaces.live.com/ Com fer un blog en 4 simples passos (en Blogger): http://www.blogsalamanca.cl/node/421 Per a crear el teu blog en WordPress: http://es.wordpress.com/signup/ Sobre RSS i sindicació de continguts: Què és RSS? http://es.wikipedia.org/wiki/RSS_(formato) Sindicación de continguts: XML, RSS, Atom... Com es distribueixen els continguts d'Internet o com rebre les actualitzacions d'una web en l'ordinador: http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2005/03/30/140803.php Webcsasting o difusió de continguts multimèdia en Internet: http://www.galeon.com/periodismo-digital/pagina_n23.htm Pàgina 4 de 6


Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Escriptoris Virtuals: Una eina molt útil per a gestionar totes les altres i fer un seguiment dels RSS sindicados de totes les webs és Netvibes: www.netvibes.com Més informació i altres escriptoris virtuals: http://mudejarico.blogia.com2006062501-netvibes-escriptori-virtual.php Sobre wikis Què és un wiki? http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki Tot el que necessites saber sobre els wikis: http://aulablog21.wikispaces.com/ Aquí, trobareu, entre altres coses els que us recomanem: Wikispaces per a professors http://www.wikispaces.com/site/for/teachers Tutorial sobre Wikispaces: http://aulablog21.wikispaces.com/Tu+Wiki+en+Wikispaces.com http://wik.is Tutorial de wik.is: http://en.calameo.com/read/0000022747c58bd3193c7 http://www.wetpaint.com del que també trobareu un tutorial molt gràfic i clar: http://wikitaller.wikispaces.com/wetpaint Sobre EVEAs (Entorns Virtuals d'Ensenyament Aprenentatge) Amb la finalitat de facilitar informació sobre plataformes d'e-learning de programari lliure i gratuït us indiquem alguns enllaços a estudis sobre plataformes virtuals que poden donar llum a alguns dubtes que pugueu tenir o per a prendre en consideració algunes de les conclusions dels mateixos: L'estudi “Selecció d'un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de codi font obert per a la Universitat Jaume I” segurament podrà aclarir alguns dubtes i completar l'exposició de característiques sobre plataformes virtuals de programari lliure: http://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf Una altra dada més a favor de Moodle: Moodle premiat en The eLearning Guild Member’s Choice Awards for Learning Management Systems (LMS) http://cent.uji.es/octeto/node/2065 Estudi de fi de carrera de 2003 de la Universitat de València titulat “ELEARNING. ANÀLISI DE PLATAFORMES GRATUÏTES” i encara que moltes de les característiques que se citen ja estan actualitzades i superades en moltes de les plataformes, val la pena fer una ullada perquè és un estudi molt complet i bé estructurat: http://www.uv.es/ticape/docs/sedelce/mem-sedelce.pdf Enllacos a comparatives diverses: http://pulsar.ehu.es/pulsar/buenaspracticas/herramientas/az_enlacescompara Una eina en línia que ajuda a comparar entre diverses plataformes i versions d'algunes d'elles: http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=4

Pàgina 5 de 6


Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning)

Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Web de Moodle: http://moodle.org La web de Dokeos: http://www.dokeos.com Web de Contidos Dixitais, empresa partner de Dokeos a Espanya, que pot ser molt similar a les vostres respectives empreses i que també crec que us pot donar idees i pistes per a la vostra web del projecte: http://www.contidosdixitais.com/es/index.php En la web anterior teniu una mostra d'un cas similar al que les vostres empreses aspiren: subministrar serveis d'e-learning (en aquest cas a l’administració central): http://www.contidosdixitais.com/es/noticias.php Sakai: Un bon projecte d’ EVEA que està tenint una bona implantació: http://www.proyectosakai.org/ Espais gratuïts on allotjar webs i/o espais virtuals de formació:     

*E-Sócrates: http://www.e-socrates.org/ (RECOMANABLE) Keytoschool: http://www.keytoschool.com/ -30 dies freeNinehub, hosting gratuït per a Moodle: http://ninehub.com/ 100WebSpace: hosting gratuït amb publicitat http://www.100webspace.com/ Alójalo: hosting hosting gratuït amb publicitat http://alojalo.info/index.php

Criteris de valoració • • • • • • • • • • • •

Idoneïtat de l’eina triada Utilització d'eines diverses Qualitat dels continguts, de la seva distribució i estructura de navegació Disseny professional i atractiu del lloc web del projecte i de tots els elements continguts Coherència i qualitat del curs mostra presentat en l’entorn virtual triat per al desenvolupament i proposta presentada a concurs. Utilització i integració de les eines web 2.0 treballades: Twitter, LinkedIn, marcadors socials... Participació activa en la realització de l'activitat Procés d'intercanvi d'informació en l'espai de grup Viabilitat i coherència de la proposta presentada i dels mitjans escollits per a la seva difusió Claredat i concisió del mapa conceptual Participació activa i argumentada de la valoració final de projectes Lliurament del projecte i l’autoavaluació dins dels terminis

Pàgina 6 de 6

Enunciat de l'activitat 3  
Enunciat de l'activitat 3  

Portal del projecte, desenvolupament d'una unitat temàtica de mostra i difusió de la proposta a la Xarxa

Advertisement