Page 1

ondernemend in onderwijs

Voortgezet onderwijs


‘Een goede leraar leest niet voor uit boeken, maar kijkt naar de ogen van zijn leerlingen wat zij zouden willen vragen’

2

Colofon

©2013, Edu-Sign www.edu-sign.nl


Intro Edu-Sign is een actieve, kennisgerichte onderneming met de focus op onderwijs. Onze drive is bijdragen aan kwaliteit die blijft. Of het nu gaat om strategie bepalen, leiding geven, als professional goed werk leveren of leerlingen met plezier laten leren; onze basis is leren met inzicht en begrip. We spreken organisaties en mensen aan op hun vermogen tot leren, reflecteren, persoonlijke en professionele groei. Dit gebeurt met passie en kennis van zaken. Klanten bestaan bij ons niet; partners wel. Samen werken en samen leren dat is wat we graag doen. Samen ontwikkelen we motiverende educatieve concepten en producten, werken mee aan veranderende praktijken en ondersteunen bij de implementatie. Zo werken we in het hart van onderwijs dichtbij wat onze partners bezig houdt, de leraren, de leerlingen en de onderwijsinhouden. Kernwoord is voor ons de ontmoeting. Dat is zoeken naar leer足 ervaringen die bijblijven. Dat geeft energie om het werk met plezier te doen. We zijn gericht op duurzame verandering, dat doen we door denken en doen te verbinden. Wat we zeggen praktiseren we zelf ook; onze theorie is onze praktijk en andersom. Daar zijn we op aanspreekbaar. In deze digitale folder leest u wat Edu-Sign Professional voor u kan betekenen. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.edu-sign.nl. Met vriendelijke groet,

Bert Kalkman

3


Edu-Sign Professional Opleiden en trainen van leraren is ons vak. Ruime ervaring in de samenwerking met leraren en schoolteams, gecombineerd met actuele en wetenschappelijke kennis van wat werkt, maakt onze aanpak realistisch en inspirerend tegelijk. Of het nu gaat om startende of ervaren leraren, persoonlijke begeleiding, groeien in het vak, schoolontwikkeling en teamleren, het realiseren van inspirerende leeromgevingen of de organisatie van een efficiĂŤnt onderwijsprogramma; onze kennis stellen wij graag ter beschikking. Samen werken we aan groei en ontwikkeling. Waarom we dat zo doen? Omdat kinderen de moeite waard zijn om in te investeren en het beste verdienen van wat leraren hen kunnen geven.

4

Het resultaat van onze aanpak? Leraren groeien in hun beroep en leerlingen weten zich gezien en gekend. Dat heeft direct effect op het persoonlijke welbevinden, de motivatie en opbrengsten worden er door vergroot.


Persoonlijke begeleiding Lesgeven is mooi. Maar er zijn momenten dat het minder gaat. De kwaliteit van het leerproces leidt er onder en de resultaten staan onder druk. U maakt zich zorgen en weet niet goed hoe u het onderwijsleerproces ten goede moet keren. Ook welgemeende adviezen van collega's werken niet echt. In de school is wel een coach of SVIB'er, maar die begeleiden voornamelijk op interactie en gedrag. Waar u behoefte aan hebt, is het vergroten van uw pedagogische en didactische handelingsbekwaamheid. Dat is waar Edu-Sign zich in onderscheid. Onze aanpak is er op gericht leraren beter te maken in hun beroep en daardoor te werken aan: • • •

Vertrouwen in het eigen vakmanschap Vertrouwen in het leervermogen van leerlingen Vertrouwen in de kwaliteit van de lesinhoud

Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de manier waarop leraren met leerlingen omgaan en de stijl van lesgeven veel effect hebben op sfeer, betrokkenheid en leerrendement. Vanuit de persoonlijke betrokkenheid op u als leraar, helpen wij u het onderwijs voor uzelf en de leerlingen een positieve wending geven. Dat doen wij op collegiale wijze, met begrip, opbouwend en transparant. U merkt dat direct in onze aanpak. Wij begeleiden u niet op afstandelijke wijze, maar helpen u letterlijk in de praktijk verder. Met deze werkwijze creëren wij voor u en de leerlingen een situatie die daardoor natuurlijk en vertrouwd aanvoelt. Lees meer

5


Vakmanschap is meesterschap Groeien in het beroep betekent een betere vakman worden. En welke leraar wil dat niet? Wetenschappelijk is bewezen dat leraren die onderwijs voor leerlingen zin- en betekenisvol maken succesvoller zijn dan leraren bij wie dit niet goed lukt. De sleutel is 'vertrouwen'. Vertrouwen in de leerlingen, zelfvertrouwen en vertrouwen in de leerstof. Dat is waar u tijdens bij Vakmanschap is meesterschap aan werkt. U leert bestaande patronen in uw onderwijs doorbreken en op een andere wijze naar de leerstof kijken. In plaats van leerlingen te informeren laat u ze echt leren. Vakmanschap is meesterschap verbindt uw praktijk met actuele pedagogische en onderwijskundige kennis over leren en ontwikkelen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek leert u wat het effect van uw handelen is op het gedrag en de motivatie van leerlingen. Uw onderwijs krijgt hierdoor meer diepgang.

6

Het effect? De leerlingen raken betrokken en waarderen uw onderwijs positiever dan voorheen. Zo ontstaat een basis van vertrouwen, waar u en uw leerlingen dagelijks op terug kunnen vallen. Lees meer


Diepgang door dialoog Onderzoek laat zien dat leraren die leerlingen zelfstandig leren denken, het meest effectief zijn. Leraren die echt willen doorgroeien in het beroep, trainen zich zelf in dialogiserend onderwijs. Dat betekent de goede vragen leren stellen in plaats van de goede antwoorden geven; een kunst apart. Dialogiserend onderwijs is zowel pedagogisch als didactisch een sterk model. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het een positief effect heeft op de betrokkenheid van de leerlingen. Ook wordt met deze aanpak meer leerwinst bereikt en daar is het de leraar immers om te doen! Door dialogiserend onderwijs toe te passen leert u leerlingen zelfstandig denken. Hierdoor zijn leerlingen actiever met de leerstof bezig. Uw vak wordt spannend wanneer u er in slaagt op authentieke wijze met uw leerlingen te leren aan de echte vragen. Zo kunnen inzicht en begrip stap voor stap groeien. Scholen die dit principe structureel toepassen zien dat naast de leerresultaten ook de kwaliteit van het samen schoolgemeenschap zijn verbetert. Lees meer

7


Teamleren TeamLeren is een van de sleutels om als organisatie fris en bij de tijd te blijven. Dat gebeurt door schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van leraren bij elkaar te houden. Samen leren aan de goede voorbeelden en deze verbinden met de identiteit en pedagogische visie van de school, dat geeft spirit. TeamLeren betekent leren op alle niveaus. De basis is uw inspiratie. Samen zoeken naar wat u inspireert in uw beroep en wat dat voor u betekent. U leert deze delen, verdiepen en gebruiken om uw drive(s) en gezamenlijke visie te realiseren. Daarmee sluit TeamLeren aan bij wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat deze aanpak succesvol is omdat persoonlijke drives en kwaliteiten ingezet worden om samen sterk te zijn. TeamLeren gaat over u zelf, uw collega's en over uw pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie. Op integere wijze wordt gewerkt aan de realisatie van een professionele pedagogische leergemeenschap. Onze aanpak stimuleert leraren. Daar profiteren collega's en leerlingen direct van. Een kwaliteitsimpuls dus. Lees meer

8


9


Onderwijs ontwerpen Tegen hun zin lopen veel leraren aan de leiband van de methode. Daarmee gaat professionele kwaliteit verloren. Maar hoe verander je dat? Dat kan door leraren professionele ruimte te bieden zelf invloed te hebben op de vormgeving van hun onderwijs. Dat vraagt kennis van leren en ontwerpen. Bij onderwijs ontwerpen leert u het vak op aantrekkelijke wijze vorm geven. Hoe dat gaat? In plaats van 'droge' informatie overdragen, neemt u de leerlingen mee in uw vakgebied. Op actieve wijze gaan de leerlingen met het vak aan het werk. U leert ze goed waarnemen, onderzoeken, nadenken, oplossingen bedenken en spiegelt ze daarbij voortdurend aan de werkwijze van uw vakgebied. Leren aan de 'echte' vragen dus. Onderzoek toont aan dat leraren die zo werken leerlingen positief motiveren en betere leeropbrengsten realiseren.

10

Leraren die Onderwijs ontwerpen volgen zijn enthousiast. Zo staat het vak op een positieve manier centraal staat. Maar ook de manier van werken wordt gewaardeerd. Deze bestaat uit kleine groepen leraren die samen onderwijs ontwerpen, lesontwerpen oefenen, analyseren en van feedback voorzien. Zo’n aanpak noemen we de Onderwijs Werkplaats. Daar wordt samen gewerkt aan de kwaliteit van het vak en aan de kwaliteit van het vakmanschap. Lees meer


Lezingen, workshops, masterclasses U wilt een lezing, workshop of masterclass over pedagogische onderwerpen als schoolontwikkeling, de essentie van goed leraarschap, leerprocessen, de ontwikkeling van uw schoolidentiteit, het gebruik van leerdagboeken of een historische pedagoog? Edu-Sign kan u op verschillende niveaus van dienst zijn en biedt u een concept waarbij inhoudelijke kwaliteit en een interactieve aanpak samen gaan. Of het nu gaat om een klein gezelschap of een volle zaal, een lezing of een meerdaagse masterclass, onze aanpak kenmerkt zich door diepgang en betrokkenheid. Samen met u maken we een aansprekend programma.

11


‘Goed onderwijs is het openen van nieuwe werelden voor de generatie van morgen’

12

www.edu-sign.nl

Edu-Sign professional - voortgezet onderwijs  
Edu-Sign professional - voortgezet onderwijs  
Advertisement