Page 1

PRAKTISCHE SECTORORIテ起TATIE

De 4 sectoren

Oriテォntatiefase Niveau A

X

Niveau B

X

Niveau C

X

EDU-Strux-PSO-4Sectoren-omslag.indd Alle pagina's

Voorbereidingsfase

Transitiefase

31-03-14 09:36


PRAKTISCHE SECTORORIテ起TATIE

De 4 sectoren

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 1

31-03-14 09:12


Colofon Uitgeverij: Edu’Actief b.v. Meppel Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie: Edu’Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu’Actief b.v. Meppel, DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu’Actief b.v. Meppel Praktische sectororiëntatie ISBN: 978 90 3721 286 0 NUR: 144 Trefwoord: beroepsoriëntatie, beroepssectoren Aantal studiebelastingsuren: 48 Copyright © 2014 Edu’Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Eerste druk/eerste oplage Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 2

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 2

31-03-14 09:12


Inhoud Voorwoord

5

1. OriĂŤntatie op de sectoren

7

2. Dienstverlening en zorg

23

3. Techniek

38

4. Natuur, voedsel en leefomgeving

52

5. Economie en handel

67

6. Herhaling

81

7. Eindopdracht

84

3

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 3

31-03-14 09:12


4

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 4

31-03-14 09:12


Voorwoord Dit leer-werkboek gaat over de 4 sectoren. Er zijn heel veel verschillende beroepen. Om het duidelijker te maken, zijn de beroepen verdeeld in sectoren. Je gaat kennismaken met de 4 sectoren. Je gaat beroepen en allerlei werkzaamheden bekijken. Later ga je werken. Het is belangrijk dat je een beroep vindt dat bij je past. Daarom is het belangrijk dat je weet welke beroepen er zijn. En welke eigenschappen je nodig hebt voor die beroepen. Picto In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto. Een pictogram geeft je informatie over de opdracht. Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht. Je denkt na over wat je straks gaat doen. Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren. Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren. Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat vond je van de opdracht? Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt? Wat ga je de volgende keer anders doen? 5

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 5

31-03-14 09:12


Bij dit picto ga je reflecteren. Je denkt na over wat je hebt geleerd. En wat dat betekent voor je toekomst. Wat ga je nu doen? Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek. Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

In dit boekje staat soms: Ga naar strux.nl. Ga dan naar de computer. Start internet op. Typ in: strux.nl. Klik op leerlingenmateriaal. Klik op Ik, leren en werken. Klik op De 4 sectoren. Kijk in welk hoofdstuk je bezig bent. Kijk met welke opdracht je bezig gaat. Klik op die opdracht. Dan wordt de website geopend die je nodig hebt. Of het filmpje, of het formulier, of het geluidsfragment.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken. Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen. Bespreek dit met je begeleider.

6

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 6

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1

OriĂŤntatie op de sectoren Dit hoofdstuk gaat over de 4 sectoren. Je gaat bekijken hoe de sectoren eruitzien.

Tip Een sector = een verzameling beroepen die op elkaar lijken.

1. Dienstverlening en zorg.

2. Techniek.

3. Natuur, voedsel en leefomgeving.

4. Economie en handel. 7

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 7

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 OriĂŤntatie op de sectoren

Opdracht 1 Waar denk je aan bij beroepen? Vul de woordspin in.

beroepen

Ieder beroep heeft bepaalde kenmerken. Beroepen met dezelfde kenmerken zijn samen een sector. 1. Economie en handel Je vindt het leuk om met mensen en goederen om te gaan. En met cijfers. Je kunt precies werken. Je werkt bijvoorbeeld in een winkel achter de kassa. 2. Natuur, voedsel en leefomgeving Je werkt veel samen met andere mensen. Je vindt het leuk om met dieren of buiten te werken. Of je werkt met voedsel. Bijvoorbeeld in de keuken van een cateringbedrijf of een kantine. 3. Techniek In deze sector ben je veel bezig met machines en gereedschap. Je werkt graag met je handen. Soms werk je ook met (grote) machines. Je repareert en onderhoudt bijvoorbeeld fietsen. 4. Dienstverlening en zorg Jij staat altijd voor andere mensen klaar. In deze sector geef je hulp aan mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld aan zieken of ouderen. 8

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 8

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de sectoren

Je helpt mensen, je verleent diensten. Diensten zijn dingen die je niet kunt aanraken. Een dienst is bijvoorbeeld het schoonmaken van een vloer. Oriëntatie op de sectoren In dit leer-werkboek ga je kijken in welke sector jij het liefst wilt werken. Om een goede keuze te maken voor een opleiding of beroep moet je weten: • Wat vind ik leuk? • Wat moet ik daarvoor kunnen en kennen? • Welke beroepen zijn er? • Welk beroep past bij mij?

Tip Oriëntatie = informatie over iets verzamelen. Je oriënteren op = proberen een indruk te krijgen van iets.

Opdracht 2

Ga naar strux.nl. Bekijk het begin van de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’. Je ziet welke 4 sectoren er zijn. Wat zijn de 4 sectoren waarin je kunt werken? 1. 2. 3. 4.

9

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 9

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 OriĂŤntatie op de sectoren

Opdracht 3 Bij welke sector hoort elke foto?

10

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 10

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 OriĂŤntatie op de sectoren

11

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 11

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de sectoren

Opdracht 4

Ga naar strux.nl. Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’. Bekijk het deel over de sector Dienstverlening en zorg. In deze sector zijn 5 groepen. In de clip krijg je informatie over beroepen die bij de groepen horen. Zet de 4 groepen in de eerste rij van het schema hierna. Zet de beroepen in het schema achter de goede groep. De sector Dienstverlening en zorg Groep

Beroep

12

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 12

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de sectoren

Opdracht 5

Ga naar strux.nl. Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’. Bekijk het deel over de sector Techniek. In deze sector zijn 5 groepen. In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen. Zet de 5 groepen in de eerste rij van het schema hierna. Zet de beroepen in het schema achter de goede groep. De sector Techniek Groep

Beroep

13

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 13

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de sectoren

Opdracht 6

Ga naar strux.nl. Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’. Bekijk het deel over de sector Natuur, voedsel en leefomgeving. In de sector Natuur, voedsel en leefomgeving zijn 3 groepen. In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen. Zet de 3 groepen in de eerste rij van het schema hierna. Zet de beroepen in het schema achter de goede groep. De sector Natuur, voedsel en leefomgeving Groep

Beroep

14

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 14

31-03-14 09:12


Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de sectoren

Opdracht 7

Ga naar strux.nl. Zoek de clip ‘Oriëntatie op de sectoren’. Bekijk het deel over de sector Economie en handel. In de sector Economie en handel zijn 2 groepen. In de clip hoor en zie je beroepen die bij de groepen horen. Zet de 2 groepen in de eerste rij van het schema hierna. Zet de beroepen in het schema achter de goede groep. De sector Economie en handel Groep

Beroep

15

EDU-Strux-PSO-4sectoren.indd 15

31-03-14 09:12

Proefpakket Strux PSO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you