Page 8

aannemen van reserveringen en omgaan met verschillende soorten gasten g o e 1 Module Ontvangst bestaat uit drie GOE’s. Je werkt nu aan GOE 1 Aannemen van reserveringen en omgaan met verschillende soorten gasten. Inleiding Het restaurant is klaar om gasten te ontvangen. Dit heb jij gedaan door de voorbereidende werkzaamheden op een goede en professionele manier uit te voeren. Ook heb je een groot deel van de mise-en-place klaarstaan en zijn de tafels opgesteld en ingedekt volgens de reserveringen. Je kunt nu niet gewoon zitten wachten op de eerste gasten. Er kan nog van alles gedaan worden om het de gasten ook echt naar hun zin te maken. Dit zijn werkzaamheden die je kunt uitvoeren in het bijzijn van de gasten. We noemen dit de mise-en-placewerkzaamheden. Het is ondertussen wel tijd om de deur te openen en gasten te ontvangen. Oriëntatie op de GOE De ontvangst van gasten is in een horecabedrijf afhankelijk van de bedrijfsformule en is dus vaak verschillend. Als gesproken wordt over het praktijkbedrijf, bedoelen wij daarmee het leerbedrijf of de praktijksituatie op school. Ook het stagebedrijf kan gezien worden als het praktijkbedrijf. De opdrachten zijn deels geschreven rond een aantal casussen. In deze GOE ga je als gast een concert bezoeken. Je zult ontdekken dat er raakvlakken zijn tussen gasten in een restaurant en gasten bij een concert. Probeer jezelf goed in te leven en ontdek de raakvlakken. Na het werken in deze GOE:

7

weet je als gastheer: • hoe je een reservering moet aannemen • hoe je gasten moet ontvangen • welke soorten gasten we onderscheiden • welke typen gasten we onderscheiden en kun je zelfstandig: • een reservering aannemen • gasten ontvangen in een bedrijf • een aperitief serveren en kun je uitleggen: • wat het belang is van de juiste informatie vragen bij een reservering • hoe gasten op een correcte manier moeten worden ontvangen • hoe belangrijk sfeer in het bedrijf is • hoe je de sfeer kunt beïnvloeden. Na het uitvoeren van de praktijkopdrachten en de bijbehorende theorieopdrachten kun je onder begeleiding van je praktijkbegeleider: • hygiënisch werken • materialen en gereedschappen veilig en juist toepassen • je eigen werk en werkplek organiseren • een reservering aannemen • gasten op een correcte manier ontvangen.

GOE Module Ontvangst DEF.indd 7

08-07-10 14:32

Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Advertisement