Page 15

Opdracht 13 1. Het eerste contact met gasten zal plaatsvinden tijdens de ontvangstfase. Het aannemen van een reservering behoort ook tot deze fase. Moet je als gast bij elk bedrijf vooraf reserveren? Noteer bij welk type bedrijf wel en bij welk type bedrijf niet. 2. Komt het voor dat gasten bij je praktijkbedrijf vooraf reserveren? Als dat niet zo is, noteer dan waarom dat niet zo is. Als dit wel voorkomt, noteer dan waarom dat zo is. 3. Noteer de gegevens die jij de gast moet vragen bij het aannemen van een reservering bij je praktijkbedrijf. Als dit niet voorkomt bij je praktijkbedrijf, ga dan uit van een bedrijf waar de gast vooraf wel reserveert. 4. Vergelijk dit met de informatie uit het bronnenboek en noteer de eventuele verschillen. Opdracht 14 Op welke manier kan een gast bij je praktijkbedrijf een reservering maken? Als dit niet voorkomt bij je praktijkbedrijf, ga dan uit van een bedrijf waar de gast vooraf wel reserveert.

14

Zoek in bronnenboek Gastheer/gastvrouw deel 1 paragraaf 2.5 ‘Commerciële vaardigheden’ op en lees de tekst ‘Telefonisch communiceren’ goed door. Maak daarna opdracht 15. Opdracht 15 1. Onderzoek wie bij je praktijkbedrijf de telefoon mag aannemen. Hierbij gaat het om de binnenkomende gesprekken van gasten die willen reserveren of informatie vragen. Noteer wie er allemaal de telefoon mogen aannemen. 2. Hoe wordt de telefoonoproep beantwoord bij je praktijkbedrijf? Noteer precies wat je moet zeggen. Bijvoorbeeld: “Goedemiddag, u spreekt met ...” Vergelijk dit met wat daarover in het bronnenboek is geschreven. Als dit afwijkt, vraag dan aan je begeleider bij het praktijkbedrijf waarom gekozen is voor deze manier van de telefoon beantwoorden.

GOE Module Ontvangst DEF.indd 14

08-07-10 14:32

Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Advertisement