Page 11

Opdracht 1 1. In welke drie hoofdgroepen kun je de gasten die een horecabedrijf bezoeken verdelen? 1. 2. 3. 2. Noteer het belangrijkste kenmerk van de verschillende hoofdgroepen gasten. 1. 2. 3. Opdracht 2 Welk groep gasten uit de vorige opdracht komt het meest in je praktijkbedrijf? Zet de groep in de volgorde waarbij de eerste groep de groep is die je het meest tegenkomt in het praktijkbedrijf.

Opdracht 3 De gasten uit de verschillende groepen kun je vervolgens weer verder verdelen in soorten aan de hand van kenmerken. Welke vier kenmerken kun je noemen om gasten in te delen in verschillende soorten? 1. 2. 3. 4.

10

Opdracht 4 Behalve naar gastensoorten kun je gasten indelen naar verschillende typen. Zet het juiste gastentype achter de juiste omschrijving. Gebruik de gastentypen uit het bronnenboek. Deze gast gedraagt zich vaak overdreven. Je moet deze gast correct behandelen en niet op zijn overdreven gedrag letten. Zorg ervoor dat je tijd hebt om met deze gast te praten. Als het druk is, vraag je deze gast te wachten met vertellen tot je meer tijd hebt. Deze gast begint meteen te schreeuwen om aandacht door met zijn vingers te knippen of te roepen. Deze gast wil vaak wat extra aandacht krijgen en hij verwacht dat ook. Geef deze gast de kans zijn kennis te tonen aan zijn tafelgasten.

Deze gast heeft het niet naar zijn zin door een slecht humeur. Dit moet je niet persoonlijk opvatten.

GOE Module Ontvangst DEF.indd 10

08-07-10 14:32

Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Tendens GHV Module Ontvangst proefmateriaal  
Advertisement