Page 1

okay

Fondslijst FD Okay

Mbo – Facilitaire dienstverlening 2014-2015

00-FD Okay fondslijst.indd 1

18-02-14 10:39


Inhoud

Facilitair medewerker (niveau 2) Facilitair leidinggevende (niveau 4) Optionele extra’s

4 6 9

2

00-FD Okay fondslijst.indd 2

18-02-14 10:39


Maak werk van onderwijs Zegt u het maar: hoe gaan de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s eruitzien op het vmbo? Wanneer komen er nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo? In hoeverre gaan ze verschillen van de huidige? En … wat betekenen de nieuwe eindtermen en kwalificatiedossiers voor de aansluiting tussen vmbo en mbo? Zomaar een paar vragen waar wij binnen Edu’Actief bovenop zitten. Natuurlijk hebben wij zelf ideeën over de nieuwe generatie leermiddelen die passen in deze tijd en voldoen aan de wettelijke kaders. Maar die heeft u ook. Als klant van onze methodes heeft u zelf ook wensen en ideeën. Deze horen wij graag. Daarom zal 2014 vooral in het teken staan van elkaar inspireren. Dat kan maar op één manier: we komen deze winter, lente, zomer en herfst naar u toe. Dit moet leiden tot een goed, mooi, nieuw aanbod van leermiddelen waar de school, de docent en vooral de student zich in kan herkennen. Het spreekt voor zich dat wij ook het bedrijfsleven betrekken in onze tour door het land om de basis te leggen voor de nieuwe generatie leermiddelen. Want samen maken we werk van onderwijs.

Terwijl we onze focus richten op 2016 (nieuwe kwalificatiedossiers mbo), blijven we ook gewoon doen wat we altijd doen: scholen en docenten bijstaan bij de organisatie van lessen en leerlijnen. We blijven dus ook volop bezig met het verder perfectioneren van onze huidige generatie leermiddelen. Heeft u wensen of vragen over de huidige leermiddelen, wilt u ideeën delen over mbo 2016 of vindt u het gewoon leuk om ons te zien: bel, mail of stuur een tweet. We komen graag. Ricardo Eshuis

Titels ook digitaal beschikbaar Alle titels zijn omgezet naar digitale leer-/werkboeken. De digitale leer-/ werkboeken bieden extra mogelijkheden ten opzichte van de traditionele folioboeken. Zo is het leer-/werkboek interactief en kunt u of uw student zelf aantekeningen maken. De student kan via de applicatie Edu’Bieb de leer-/ werkboeken zowel online als offline inzien en bewerken. Meer informatie over Edu’Bieb en de digitale leer-/werkboeken vindt u op www.edubieb.nl. Methodes die beschikbaar zijn als digitaal leer-/werkboek herkent u aan het label.

3

00-FD Okay fondslijst.indd 3

18-02-14 10:40


Facilitair medewerker (niveau 2) De Facilitair medewerker heeft een uitvoerende en ondersteunende rol, werkt klant- en servicegericht en legt verantwoording af aan de leidinggevende. De methode FD Okay voor Facilitair medewerker maakt het op een eenvoudige wijze mogelijk om beroepsgericht onderwijs in te voeren. Het lespakket voor Facilitair medewerker bestaat uit drie bronnenboeken en een leerlijn. De leerlijn is zowel op papier als digitaal beschikbaar. FD Okay biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij de organisatie en de werkwijze van de school doordat de methode flexibel is in te zetten. Herziening Let op! De bronnenboeken FD Okay deel 1, 2 en 3 zijn herzien. De bronnenboeken zijn vervangen door twee nieuwe bronnenboeken: FD Okay Facilitaire werkzaamheden (kerntaak 1) en FD Okay Organisatiegebonden taken (kerntaak 2). De modules zijn hierop aangepast. Wilt u nog een jaar doorwerken met de gele bronnenboeken en bijbehorende werkmaterialen? Dan bestelt u de bronnenboeken deel 1, 2 en 3. Bronnenboeken FD Okay Facilitaire werkzaamheden ISBN: 978 90 3721 225 9 Prijs: € 65,50 Het boek FD Okay Facilitaire werkzaamheden is geschreven bij kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener (vanaf 2013). Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn

voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier, aangevuld met een oriëntatie op branche en beroep en hoofdstukken over evenementenorganisatie en textielverzorging en -beheer. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot www.fd-okay.nl. Hier vindt de student het lesmateriaal behorende bij dit boek. FD Okay Organisatiegebonden taken ISBN: 978 90 3721 226 6 Prijs: € 49,50 Het boek FD Okay Organisatiegebonden taken is geschreven bij kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener (vanaf 2013). Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot www.fd-okay.nl. Hier vindt de student het lesmateriaal behorende bij dit boek. Bronnenboek deel 1 Beheer gebouwen en apparatuur ISBN: 978 90 3720 122 2 Prijs: € 50,50 Dit eerste deel behandelt onderwerpen als: de werking en onderhoud van apparaten, het inrichten van ruimtes, veiligheidsvoorschriften, toelatingsbeleid en brand- en sluitrondes. Dit eerste deel kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

4

00-FD Okay fondslijst.indd 4

18-02-14 10:40


Bronnenboek deel 2 Voeding en catering ISBN: 978 90 3720 121 5 Prijs: € 50,50 In deel 2 leert de student over gezond eten en voedingsstoffen, wat er bij een goede catering komt kijken, hoe je gerechten bereidt, hoe je menu’s samenstelt en dranken bereidt. Daarnaast is de uitgifte en het serveren van maaltijden een belangrijk onderdeel dat wordt behandeld. Dit bronnenboek kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het aanvullende lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

Bronnenboek deel 3 Organisatieondersteuning, voorraadbeheer en logistiek ISBN: 978 90 3720 123 9 Prijs: € 31,75 Deel 3 gaat in op het sorteren en verwerken van post, het beantwoorden van de telefoon, het verzamelen, vastleggen en bewaren van gegevens en het organiseren van evenementen. Ook voorraadbeheer komt aan bod. Dit bronnenboek kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het aanvullende lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

Werkboeken Voor Facilitair medewerker zijn er vier modules beschikbaar. Iedere module heeft zijn eigen ISBN zodat iedere school zijn eigen lesprogramma kan samenstellen. De modules kosten per stuk € 21,50. Module

Beschrijving

ISBN

ISBN (bij herziene bronnenboeken)

Module Oriëntatie op Facilitair medewerker (incl. ringband)

In dit werkboek maakt de student kennis met de branche Facilitaire dienstverlening. In welke bedrijven kan de facilitair dienstverlener aan de slag gaan? Welke werkzaamheden verricht de facilitair dienstverlener en wat is de juiste beroepshouding? Deze vragen worden in de Oriëntatiemodule beantwoord.

978 90 3720 903 7

978 90 3721 243 3

Module Uitvoeren van facilitaire werkzaamheden (niveau 2)

In deze module worden de facilitaire werkzaamheden stuk voor stuk behandeld. Aan bod komen onder andere hospitality werkzaamheden, administratieve werkzaamheden, opslag van goederen, logistieke werkzaamheden, post- en reproactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden. De module spitst zich toe op kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener.

978 90 3720 902 0

978 90 3721 245 7

Module Bereiden en distribueren van dranken en gerechten

Deze module spitst zich toe op werkproces 1.2 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener. In de module komen de basisbereidingsen serveertechnieken aan bod en er wordt aandacht besteed aan productkennis.

978 90 3720 909 9

978 90 3721 242 6

Module Uitvoeren van organisatiegebonden taken (niveau 2)

Deze module gaat in op organisatiegebonden taken. Aan bod komen het contact met klanten en leveranciers en het signaleren en ontvangen van klachten. De module spitst zich toe op kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener.

978 90 3720 908 2

978 90 3721 238 9

5

00-FD Okay fondslijst.indd 5

18-02-14 10:40


Facilitair leidinggevende (niveau 4) De Facilitair leidinggevende is een belangrijke schakel tussen klanten en medewerkers en heeft een coördinerende en leidinggevende rol. Met de leerlijn van FD Okay en ondersteunende bronnenboeken wordt de student optimaal voorbereid op zijn leidinggevende functie in de facilitaire dienstverlening. FD Okay voor Facilitair leidinggevende is compleet, dekt het kwalificatiedossier af en biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij de organisatie en de werkwijze van de school. Herziening Let op! De bronnenboeken FD Okay deel 1, 2 en 3 zijn herzien. De bronnenboeken zijn vervangen door twee nieuwe bronnenboeken: FD Okay Facilitaire werkzaamheden (kerntaak 1) en FD Okay Organisatiegebonden taken (kerntaak 2). De modules zijn hierop aangepast. Wilt u nog een jaar doorwerken met de gele bronnenboeken en bijbehorende werkmaterialen? Dan bestelt u de bronnenboeken deel 1, 2, 3 en 4. Bronnenboeken FD Okay Facilitaire werkzaamheden ISBN: 978 90 3721 225 9 Prijs: € 65,50 Het boek FD Okay Facilitaire werkzaamheden is geschreven bij kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener (vanaf 2013). Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier, aangevuld met een oriëntatie op branche en beroep en hoofd-

stukken over evenementenorganisatie en textielverzorging en -beheer. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot www.fd-okay.nl. Hier vindt de student het lesmateriaal behorende bij dit boek. FD Okay Organisatiegebonden taken ISBN: 978 90 3721 226 6 Prijs: € 49,50 Het boek FD Okay Organisatiegebonden taken is geschreven bij kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener (vanaf 2013). Het wordt gebruikt voor de niveau 2- en de niveau 4-opleiding van het mbo. Via de inhoudsopgave wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. De hoofdstukken kennen een indeling volgens de werkprocessen van het kwalificatiedossier. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot www.fd-okay.nl. Hier vindt de student het lesmateriaal behorende bij dit boek. Bronnenboek deel 1 Beheer gebouwen en apparatuur ISBN: 978 90 3720 122 2 Prijs: € 50,50 Dit eerste deel behandelt onderwerpen als: de werking en onderhoud van apparaten, het inrichten van ruimtes, veiligheidsvoorschriften, toelatingsbeleid en brand- en sluitrondes. Dit eerste deel kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het aanvullende lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

6

00-FD Okay fondslijst.indd 6

18-02-14 10:40


Bronnenboek deel 2 Voeding en catering ISBN: 978 90 3720 121 5 Prijs: € 50,50 In deel 2 leert de student over gezond eten en voedingsstoffen, wat er bij een goede catering komt kijken, hoe je gerechten bereidt, hoe je menu’s samenstelt en dranken bereidt. Daarnaast is de uitgifte en het serveren van maaltijden een belangrijk onderdeel dat wordt behandeld. Dit bronnenboek kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het aanvullende lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

Bronnenboek deel 4 Leidinggeven en uitvoeren van beheerstaken ISBN: 978 90 3720 900 6 Prijs: € 71,25 Dit boek dekt kerntaak 3 van het kwalificatiedossier af. Dit vierde deel wordt alleen gebruikt door de niveau 4-studenten. De student leert wat een ondernemingsplan is, wat een afdelingsplan is en hoe hij deze moet uitdragen, hoe hij personeelsplanning toepast, hoe hij personeel werft en hoe hij het personeel op de juiste afdeling in de organisatie plaatst. Daarnaast leert hij om winst- en omzetberekeningen te maken en om een balans op te maken.

Bronnenboek deel 3 Organisatieondersteuning, voorraadbeheer en logistiek ISBN: 978 90 3720 123 9 Prijs: € 31,75 Deel 3 gaat in op het sorteren en verwerken van post, het beantwoorden van de telefoon, het verzamelen, vastleggen en bewaren van gegevens en het organiseren van evenementen. Ook voorraadbeheer komt aan bod. Dit bronnenboek kan worden ingezet voor de niveau 2- en niveau 4-opleiding. Via de inhoudsopgave wordt aangegeven welke hoofdstukken extra zijn voor niveau 4. Voor in het boek zit een licentie die toegang biedt tot het aanvullende lesmateriaal op www.fd-okay.nl.

7

00-FD Okay fondslijst.indd 7

18-02-14 10:40


Werkboeken Voor Facilitair leidinggevende zijn er vier modules beschikbaar. Iedere module heeft zijn eigen ISBN zodat iedere school zijn eigen lesprogramma kan samenstellen. De modules kosten per stuk € 21,50. Module

Beschrijving

ISBN

ISBN (bij herziene bronnenboeken Facilitaire werkzaamheden en Organisatiegebonden taken)

Module Oriëntatie op Facilitair leidinggevende (incl. ringband)

In dit werkboek maakt de student kennis met de branche Facilitaire dienstverlening. In welke bedrijven kan de facilitair dienstverlener aan de slag? Welke werkzaamheden verricht hij? En wat betekent het om leiding te geven? Deze vragen worden in de Oriëntatiemodule beantwoord.

978 90 3720 907 5

978 90 3721 244 0

Module Uitvoeren van facilitaire werkzaamheden (niveau 4)

In deze module worden de facilitaire werkzaamheden stuk voor stuk behandeld. Aan bod komen onder andere hospitality werkzaamheden, administratieve werkzaamheden, opslag van goederen, logistieke werkzaamheden, post- en reproactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden. De module spitst zich toe op kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener.

978 90 3720 905 1

978 90 3721 240 2

Module Uitvoeren van organisatiegebonden taken (niveau 4)

Deze module gaat in op organisatiegebonden taken. Aan bod komt het contact met klanten en leveranciers, het opstellen van leveringscondities en het signaleren en ontvangen van klachten. De module spitst zich toe op kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener.

978 90 3720 906 8

978 90 3721 239 6

Module Leidinggeven en uitvoeren van beheerstaken

Deze module gaat in op leidinggevende taken als het bewaken van budgetten, het analyseren van begrotingen en het voeren van gesprekken met medewerkers. Ook het afdelingsplan komt aan bod. De module spitst zich toe op kerntaak 3 van het kwalificatiedossier Facilitaire dienstverlener.

978 90 3720 904 4

978 90 3721 241 9

Speciale wensen? Laat het ons dan weten. Wij kunnen u een maatwerkpakket aanbieden.

8

00-FD Okay fondslijst.indd 8

18-02-14 10:40


Methodewebsite voor docenten De docent die met FD Okay werkt, is goed op het programma voorbereid dankzij www.htv-leermiddelen.nl. Op deze methodewebsite vindt u ondersteuning in de vorm van docentenhandleidingen, antwoordmodellen en verantwoordingsdocumenten. Ook vindt u hier toetsen bij de theorie. Met behulp van een licentie kunt u toegang krijgen tot dit materiaal. De licentie voor docenten biedt tevens toegang tot de website voor studenten www.fd-okay.nl. U kunt een licentie aanvragen via de website van Edu’Actief: www.edu-actief.nl.

FMIS-systeem FAME Zowel de facilitair medewerker als de facilitair leidinggevende moet kunnen werken met een Facility Management Information System (FMIS). Het FMIS-systeem FAME is opgenomen in de lesmethode FD Okay. Edu’Actief is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met FAMAS Facility Management Solutions. Zo kunnen studenten met behulp van het FMIS-systeem digitale gegevens en reserveringen verwerken, technische problemen en onveilige situaties registreren en klachten of verbeterpunten verwerken.

Kosten bij gebruik FAME • School start met niveau 2 óf 4: Gebruik helpdesk (jaarlijks klaarzetten databases en 1 jaar gebruik helpdesk)

€ 350,-

€ 250,-

Jaarlijkse licentie

€ 250,-

€ 500,-

Totaal

€ 600,-

Training* (jaarlijks bedrag voor (opfris)training en jaarlijks klaarzetten databases inclusief gebruik helpdesk)

€ 250,-

Gebruik helpdesk (jaarlijks klaarzetten databases en 1 jaar gebruik helpdesk)

€ 350,-

Jaarlijkse licentie

€ 500,-

Jaarlijkse licentie

€ 500,-

Totaal

€ 750,-

Totaal

€ 850,-

Training* (jaarlijks bedrag voor (opfris)training en jaarlijks klaarzetten databases inclusief gebruik helpdesk)

€ 250,-

Jaarlijkse licentie Totaal

of

• School start met niveau 2 én 4:

of

* Op basis van maximaal drie docenten. Bij meer dan drie docenten wordt een meerprijs gerekend van € 50,00 per docent. Wanneer u vragen heeft, de demo-omgeving wilt inzien of wanneer u wilt starten met het FMIS-systeem FAME, neemt u dan contact op met Edu’Actief.

9

00-FD Okay fondslijst.indd 9

18-02-14 10:41


Optionele extra’s Evenementenorganisatie ISBN: 978 90 5844 121 8 Prijs: € 34,50 In dit boek wordt de organisatie van een evenement vanaf de voorbereidingsfase tot en met de uiteindelijke eindevaluatie besproken. Sociale hygiëne: Werk in uitvoering ISBN: 978 90 3721 123 8 Prijs: € 40,00 Het bronnenboek Sociale hygiëne: Werk in uitvoering is bestemd voor mensen die examen willen doen voor het diploma Sociale Hygiëne. De inhoud van het leermiddel is gebaseerd op de door de SVH vastgestelde eindtermen en behandelt alle lesstof die nodig is om de examenvragen te kunnen beantwoorden. Als docent heeft u de beschikking over oefentoetsen en een werkboek (digitaal) dat u kunt inzetten tijdens de lessen Sociale hygiëne. FD Okay dekt het volledige beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier af. Taal en Loopbaan en burgerschap zijn niet in de methode geïntegreerd. Hiervoor bieden andere methodes van Edu’Actief uitkomst. Taal op niveau Nederlands Taal op niveau Nederlands is een mbo-methode Nederlands. Deze methode biedt structuur en houvast door taalopdrachten per taalvaardigheid aan te bieden op het eigen niveau van de student. Het startassessment is beschikbaar via de methodesite www.taalopniveau.info. Op basis van de

resultaten van het startassessment weet u welke katernen de studenten nodig hebben. De studenten werken zelfstandig en maken een eindtoets om het vereiste taalniveau aan te tonen. De eindtoetsen zijn gemaakt door expertisecentrum ITTA volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie en zijn te vinden op de website www.taalopniveau.info. Context! voor Loopbaan en burgerschap Context! bestaat uit een map voor niveau 1 en een map voor niveau 2-4. In de mappen worden alle dimensies, volgens het nieuwe brondocument (politiek-juridisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, vitaal burgerschap), en het onderdeel Loopbaan behandeld. De methode wordt aangevuld door de methodesite www.methodecontext.nl. Profi-leren LB/Angerenstein voor Loopbaan en burgerschap Profi-leren LB bestaat uit een boek dat de student zowel tijdens als na zijn studie kan gebruiken als naslagwerk. Bij Profi-leren LB horen een opdrachtenmagazijn en online digitale diagnostische toetsen. Online wordt de methode gratis aangevuld met kwalificatie-eisen zoals die in het brondocument worden gesteld. Vanaf schooljaar 2015-2016 verschijnt er nieuw lesmateriaal voor Loopbaan en burgerschap. Context! en Profi-leren LB/Angerenstein blijven voorlopig leverbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

10

00-FD Okay fondslijst.indd 10

18-02-14 10:41


11

00-FD Okay fondslijst.indd 11

18-02-14 10:41


Kijk voor meer informatie over FD Okay of over onze andere methodes op www.htv-leermiddelen.nl. Bestellen kan via onze webshop: webshop.edu-actief.nl. Prijswijzigingen en wijzigingen in ISBN’s voorbehouden. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. FD Okay is een uitgave van:

0522 235 235 service@edu-actief.nl www.edu-actief.nl www.htv-leermiddelen.nl www.fd-okay.nl

00-FD Okay fondslijst.indd 12

18-02-14 10:41

Fondslijst FD Okay 2014-2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you