Page 1

ambitie..info | Werken in de detailhandel - Goederen komen binnen

9 789037 208160

NIVEAU 2

Werken in de detailhandel Goederen komen binnen


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:22

Pagina 1

Werken in de detailhandel

Goederen komen binnen

Serienummer

DigiCode:

Voor het activeren van de DigiCode kijk op pagina 11 van dit boek.

Te activeren tot:


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

2

09-07-2012

21:23

Pagina 2


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 3

NIVEAU 2

Werken in de detailhandel

Goederen komen binnen


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.def:Opmaak 1

15-07-2012

20:28

Pagina 4

Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel Auteurs: L. Kroes, R. van Midde Redactie: Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: IDwerk, Meppel Drukwerk: Zalsman, Zwolle

Midde, R. van Ambitie.info Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

ISBN: 978 90 3720 816 0 NUR: 164 Trefwoord: detailhandel

Copyright © 2011 Uitgeverij Edu'Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522 23 52 35 Fax: 0522 23 52 22 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Tweede druk/eerste oplage Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 5

Inhoud Voorwoord

9

Inleiding 1.1 Wat is detailhandel? 1.2 Bedrijfskolom 1.3 Taak van de detailhandel 1.4 Beroepen in de detailhandel 1.5 Assortiment 1.6 Branches 1.7 Distributievormen 1.8 Winkels naar grootte 1.9 Goederen 1.10 Winkelverkoop 1.11 Verkoopsystemen 1.12 Niet-winkelverkoop 1.13 Het nieuwe winkelen

14 14 14 17 20 23 30 34 36 38 39 42 45 49

Hoofdstuk 1 De detailhandel

Hoofdstuk 2 Werknemer in de detailhandel Inleiding 2.1 Werkgevers en werknemers 2.2 Arbeidsvoorwaarden 2.3 Cao 2.4 Proeftijd 2.5 Overleg 2.6 Arbowet 2.7 Werktijd en rusttijd 2.8 Huisregels 2.9 Beroepshouding 2.10 Bedrijfskleding

56 56 57 58 59 60 61 64 65 69 71

5


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 6

Hoofdstuk 3 Lossen

6

Inleiding 3.1 Verpakking 3.2 Moment van lossen 3.3 Controle 3.4 De vrachtbrief 3.5 De pakbon 3.6 Nog meer papier 3.7 Magazijnen 3.8 Opslagmethoden 3.9 Transportmiddelen 3.10 Veiligheid en gezondheid 3.11 Digitale excursie

Begrippen Index

76 76 79 80 83 85 89 91 95 101 107 114

119

131


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 7

7


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

8

09-07-2012

21:23

Pagina 8


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 9

Voorwoord TIP 1! Lees dit eerst voor je begint te bladeren en te lezen in dit boek!

Voor wie is de methode bedoeld? Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Ambitie.info. Ambitie.info is de methode voor zes detailhandelsopleidingen op niveau 2, 3 en 4. Deze zes opleidingen vallen onder de vier kwalificatiedossiers Verkoper, Verkoopspecialist, Manager Handel en Ondernemer detailhandel. De zes opleidingen zijn: – Verkoper detailhandel (niveau 2) – Verkoopspecialist detailhandel (niveau 3) – Eerste verkoper (niveau 3) – Afdelingsmanager (niveau 4) – Filiaalmanager (niveau 4) – Ondernemer detailhandel (niveau 4).

Kwalificatiedossier Om jou op te leiden tot een goede verkoper zijn er eisen. Deze staan in een zogenaamd kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier kom je ook kerntaken tegen. Kerntaken zijn de belangrijkste taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen, moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je iedere dag uitvoert. Om dat goed te kunnen doen, moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen, vakkennis opdoen en omgaan met stress. Dat noem je competenties. De boeken en de inhoud van de website van de methode Ambitie.info zullen je helpen om deze kwaliteiten te ontwikkelen.

9


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 10

10

Hoe werkt de methode? Voor de opleiding Verkoper detailhandel heb je vier boeken nodig. Dit zijn de boeken: ‘Werken in de winkel, de goederen komen binnen’, ‘De winkel verzorgen’, ‘Verkopen niveau 2’ en ‘Afrekenen en brug naar niveau 3’. In deze boeken wordt belangrijke basistheorie uitgelegd. Bovendien geven we voortdurend met behulp van voorbeelden aan waarom de theorie belangrijk is voor werknemers in de detailhandel. In de eerste drie boeken van opleiding Verkoper detailhandel vind je ook de opdrachten die je moet maken. De opdrachten bij het boek ‘Afrekenen en brug naar niveau 3’ staan op de website. Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten van het boek ‘Verkopen niveau 2’ en het boek ‘Afrekenen en brug naar niveau 3’ en extra bronmateriaal onder Bronnen. Op de website staan ook begrippenlijsten. Deze website kun je bereiken via www.ambitie.info.

Het Opdrachtenmagazijn In het Opdrachtenmagazijn vind je voor de boeken ‘Verkopen niveau 2’ en ‘Afrekenen en brug naar niveau 3’ inzichtopdrachten, cases, opdrachten waarvoor je in actie moet komen en Euro-


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 11

miljonairs kennisquizzen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding en kerntaak en per boek en hoofdstuk. Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je boek afronden en in het Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten bij dit hoofdstuk gaan maken. Maar je kunt ook beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie nodig hebt. Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste opdrachten gemakkelijk terugvinden. Het zogenaamde zoeken, selecteren en filteren van opdrachten. De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de opdracht uitprinten of opslaan. Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

TIP 2! Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt. Het is eenvoudig, maar lees het wel eerst even.

Bronnen Extra hulpmiddelen bij de opdrachten en links naar interessante websites kun je vinden onder het kopje Bronnen. Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze hulpmiddelen staan onder het kopje Bronnen. Deze kun je door middel van de zoekoptie aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden. Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar websites en links naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan niet direct in verband met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.

Inloggen Bij Ambitie.info hoort een DigiCode-licentie die toegang geeft tot de website www.ambitie.info. Op deze website vind je opdrachten, bronnen en filmpjes. Je moet de DigiCode-licentie eerst activeren. – Ga naar digicode.edu-actief.nl. – Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de DigiCode-licentie in die je bij dit product hebt gekregen. De DigiCode-licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig. – Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website. Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op www.ambitie.info. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de website in. Vervolgens krijg je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen. Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de DigiCode twaalf maanden geldig op www.ambitie.info. Veel succes!

11


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

12

09-07-2012

21:23

Pagina 12


hoofdstuk 1

8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

De detailhandel

21:23

Pagina 13


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 14

Inleiding Jij wordt opgeleid voor de detailhandel. Je wilt straks aan de slag in een winkel, bij een webshop of misschien denk je erover om op de markt te gaan werken. Ook dat is namelijk detailhandel. Op heel veel scholen ga je al snel de praktijk in. Dan is het wel handig om iets meer te weten over de omgeving waarin je terechtkomt.

14

1.1 Wat is detailhandel?

Detailhandel is de verkoop van goederen (artikelen) aan particulieren (consumenten).

De drie belangrijkste detailhandelsvormen zijn winkelverkoop, ambulante handel (zoals markten) en internetverkoop.

Geschiedenis Heel vroeger was er helemaal geen detailhandel. De mensen kochten geen producten, maar zorgden daar zelf voor. Later ontstond er ruilhandel. Je ruilde dan jouw producten tegen andere producten. Daar zaten wel nadelen aan. Stel dat jij visser bent en je wilt een koe kopen. Een glas melk is tenslotte ook lekker. Hoeveel vissen moet je dan geven voor een koe? En hoelang kun je dezelfde vissen gebruiken om mee te handelen? Op een gegeven moment zijn vissen bedorven. En dan zijn ze niets meer waard. Om de problemen met ruilhandel op te lossen kwam er geld als betaalmiddel. Geld gebruik je dus eigenlijk ook om te ruilen. Maar geld bederft niet en je weet precies hoeveel het waard is. Tegenwoordig ga je naar een winkel of naar een webshop. Je betaalt daar met euro’s. Soms met munten en bankbiljetten, maar steeds vaker doe je dat digitaal. Je pint, gebruikt iDeal of PayPal.

1.2 Bedrijfskolom

Detailhandel is dus de verkoop van goederen aan particulieren. Er moet veel gebeuren voordat een klant een product kan kopen: – De producent maakt de producten. – De handel verdeelt de producten. – De klant koopt en gebruikt de producten.


8160 ambitie_niv2-goederenkomenbinnen.v1:Opmaak 1

09-07-2012

21:23

Pagina 15

In de bedrijfskolom kun je precies zien hoe dat gaat. In de bedrijfskolom staan alle personen en organisaties die betrokken zijn bij de productie, de verdeling en de verkoop van goederen. Van producent tot consument. Let op! De consument zelf hoort niet bij de bedrijfskolom. Het gaat namelijk om alle stappen die een product doormaakt, voordat het bij de klant is.

Goederen verdelen

De verdeling van goederen noem je distributie. Bij de distributie worden de goederen in steeds kleinere hoeveelheden verdeeld. De oerproducent is de eerste schakel van de bedrijfskolom. Vaak gaat het hier om grondstoffen voor een fabriek. De fabriek produceert grote hoeveelheden en levert deze aan de groothandel. De groothandel verzamelt goederen van verschillende producenten. De groothandel verdeelt de producten in nog kleinere hoeveelheden over de detailhandel. De consument kan het product daar per stuk kopen.

15

Oerproducent Goederen Fabriek Geld Groothandel Informatie Detailhandel

Goederenstroom De klant vindt het heel normaal dat de artikelen die hij wil hebben in de winkel te koop zijn. Maar voordat die artikelen in de winkel liggen, zijn ze al een lange weg gegaan. De weg die een product aflegt, vanaf de productie van de grondstof (het basismateriaal) tot aan de aanschaf door de consument, noem je de goederenstroom. De goederenstroom loopt van boven naar beneden door de bedrijfskolom. De producent maakt het artikel dat daarna via de schakels van de bedrijfskolom naar de winkel gaat.

Geldstroom De winkel verkoopt het artikel aan de klant. – De klant betaalt de winkelier voor het artikel. – De winkelier heeft voor de artikelen de inkoopprijs betaald aan de leverancier.

De goederenstroom van een pakje sinaasappelsap.

Werken in de detailhandel goederen komen binnen - proefmateriaal  
Werken in de detailhandel goederen komen binnen - proefmateriaal  
Advertisement