Page 32

How to Train Your Dragon

อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร

2

เมื่อ 5 ปีก่อน มังกรเคยเป็นปัญหาใหญ่ของชาวเมืองเบิร์ก แต่ตอนนี้พวกมันย้าย เข้ามาอยู่กับชาวเมืองอย่างสบายใจเฉิบ เพราะมีทั้งที่พักแสนสบาย อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ และห้องอาบน�้ำสุดหรู ชาวเมืองเองก็สนุกกับกีฬา ‘แข่งมังกร’ กันเสียเหลือเกิน

ภาพยนตร์ How to Train Your Dragon สร้างจาก หนังสือชื่อเดียวกันของ Cressida Cowell หลังจาก ภาคแรกได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแล้ว ในภาคสอง ชื่อตอนว่า Rider of Berk นี้ Dean DeBlois ผู้ก�ำกับ รวมถึงทีมงานจากดรีมเวิร์คอนิเมชั่น และนักพากษ์ชุดเดิม ได้สานต่อการผจญภัย โดยเพิม่ มังกรขึน ้ มาอีกนับร้อยตัว

ในภาคนี้ฮิคคัพ ผู้คุมบังเหียนทูธเลสหรือ ‘เจ้าเขี้ยวกุด’ บัดนี้ได้เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว แถมหล่อไม่เบาเสียด้วย ขณะก๊วนเพื่อนๆ สนุกกับการแข่งขันกีฬาสุดฮิต ‘มังกรบิน พิชิตแกะด�ำ’ อยู่นั้น ฮิคคัพกลับลุ่มหลงความสันโดษ เขาบิน ไปทั่วท้องฟ้าเพื่อบันทึกท�ำแผนที่ภูมิศาสตร์ กระทั่งบังเอิญไป พบถ�้ำลึกลับและนักรบมังกรปริศนา ผู้รู้จักและควบคุมมังกร ได้อย่างที่ไม่มีใครเคยท�ำ หัวใจของฮิคคัพยิ่งเต้นรัวเมื่อได้รู้ ความจริงว่านักรบผู้นี้คือแม่ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน ความสัมพันธ์ของแม่ลกู จึงเริม่ ด้วยการร่วมมือกันปกป้อง เหล่ามังกรและอาณาจักรไวกิ้ง ให้พ้นจากนักล่ามังกรใจทมิฬ “ชะตาชีวิตของเจ้าถูกก�ำหนดไว้เช่นนั้น” พ่อของฮิคคัพฝาก ความหวังไว้ 32

หากอยากกระตุ้นให้เด็กโตขึ้นเป็นคนช่างสงสัย และ ขยันค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม พาไปชมอนิเมชัน่ เรือ่ งนีแ้ ล้ว ลองให้ทำ� การบ้านต่อไปว่า มังกรในเรือ่ งมีกสี่ ายพันธุ์ แต่ละ พันธุ์มีนิสัยหรือลักษณะพิเศษอย่างไร นับว่าเป็นหัวข้อ ที่ส่งเสริมจินตนาการและทักษะการค้นคว้าส�ำหรับเด็ก ได้เป็นอย่างดี ชื่อภาพยนตร์: How to train your dragon 2 สร้าง: 20th Century Fox ก�ำหนดฉาย: 12 มิถุนายน 2557

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement