Page 16

Chocolate Ville

ชื่อ ‘ช็อกโกแลตวิลล์’ ชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในนิทาน ท�ำจากช็อกโกแลต ร้านนีเ้ กิดจากความฝันของเจ้าของร้าน ที่อยากสร้างสวนสนุก แต่ด้วยพื้นที่มีจ�ำกัดจึงเปลี่ยน มาเป็ น หมู ่ บ ้ า นยุ โ รปแนวสวนสนุ ก สุ ด น่ า รั ก และขาย อาหารอร่อยๆ แทน

Chocolate Ville ถ.เกษตร-นวมินทร์ กม.11 กทม. พิกัด N13.811056 E100.663412 เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 16.00-24.00 น. โทรศัพท์ 08-3077-3738, 08-1921-2016

แค่บริเวณด้านหน้าก็ทำ� ให้เราต้องหยุดเก็บภาพกัน เสียแล้ว ปัม๊ น�ำ้ มันเก่าสีแดงสะดุดตา สวนดอกไม้สสี นั สดใส แกะตัวเล็กตัวน้อย แต่ทถี่ กู ใจเด็กๆ ทีส่ ดุ น่าจะเป็นรถดับเพลิง คันยักษ์ เห็นต่อแถวรอขึ้นประจ�ำการบังคับพวงมาลัย แล้วขอร้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อย ถัดเข้ามาด้านในเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีเสน่ห์ด้วย รูปทรงอาคารบ้านเรือนแปลกตา ชวนให้แวะถ่ายรูป ตลอดทางเดิน ตรงนู้นก็สวย ตรงนี้ก็สวย กดชัตเตอร์ กันรัวเลยล่ะคะ เอาไว้โพสต์ลงเฟซบุก๊ ให้เพือ่ นๆ อิจฉาเล่น แนะน�ำว่าควรมาก่อนเวลาอาหารสัก 1 ชั่วโมง เผื่อเวลา เดินชมบรรยากาศกัน มุมรับประทานอาหารมีให้เลือกถึง 7 โซน ชอบมุม ไหนเลือกมุมนัน้ ทัง้ แบบภายนอกอาคารติดริมน�ำ้ นัง่ ชม น�้ำพุดูฝูงเป็ดว่ายน�้ำเล่น ฟังเสียงเพลงเบาๆ เคล้าคลอ 16

ขณะรับประทานอาหาร หรือถ้าอยากเป็นส่วนตัวหน่อย ก็เลือกนั่งในอาคาร ภายในบ้านสีพาสเทลหวานหลาย หลังที่ตั้งเรียงรายนั้นล่ะ เดินเล่นกันจนเหนือ่ ยต้องขอสัง่ เครือ่ งดืม่ เย็นๆ มาดับ กระหายเสียหน่อย รอไม่กี่อึดใจ ‘น�้ำสตรอเบอรี่โซดา’ หวานเย็นชืน่ ใจก็มาเสิรฟ์ ตรงหน้า เห็นพืน้ ทีใ่ หญ่ขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงว่าจะเสิร์ฟอาหารช้าเลย เพราะที่นี่เขา ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแทนการเดิน เราเริ่มด้วยเมนูเบาๆ อย่าง ‘แซลมอนแซ่บ’ แค่ชื่อก็ชวนให้น�้ำลายสอแล้ว เนื้อแซลมอนแล่บางราดน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด เผ็ดก�ำลังดี รับประทานคู่กับผักสดๆ ตามมาด้วย ‘ขาหมูเยอรมัน’ ชิ้นโตกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อม ข้าวเหนียวห่อใบตองแบบฉบับช็อกโกแลตวิลล์ (หากเป็น ร้านอืน่ จะนิยมเสิรฟ์ พร้อมมันบด) เคียงด้วยกระหล�ำ่ ดอง

หั่นฝอยและน�้ำจิ้ม 2 รสชาติ จิ้มแจ่วและซีฟู๊ด ปิดท้าย ด้วย ’ซี่โครงหมูสูตรดั้งเดิม’ คลุกเคล้าซอสบาร์บีคิวจน เข้าเนือ้ ออกหวานนิดๆ หอมกลิน่ เครือ่ งเทศอ่อนๆ เสิรฟ์ จุใจถึง 7 ชิ้น ถูกใจทุกคนในครอบครัวเป็นที่สุด หาก คุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบดื่มไวน์คู่อาหารยุโรป ที่นี่ก็มี ไวน์ให้เลือกกว่าร้อยชนิด แถมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำ แนะน�ำด้วย สถานที่และบริการพร้อมอย่างนี้ เหมาะกับ การจัดงานเลี้ยงส่วนตัวในโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ก่อนกลับแนะน�ำให้เดินชมวิวในช่วงค�่ำดื่มด�่ำ บรรยากาศอีกสักรอบ รับรองว่าสวยไม่แพ้ช่วงกลางวัน แน่นอน หรือจะขึ้นไปชมวิวกรุงเทพบนยอดประภาคาร ก็สวยไปอีกแบบ นับว่าเป็นร้านอาหารทีท่ ำ� ให้สมาชิกใน ครอบครัวของเราหอบรอยยิ้มกลับไปนอนฝันดีเหมือน ได้มาเที่ยวสวนสนุกเลย

EDT with kids may 2014  

EDT with kids may 2014

Advertisement