Page 1

MUAB


2010.09.24

Utställning MUAB

MUAB (Mälarstrandens Utvecklings AB) är ett bolag som exploaterar mark för byggnation av bostäder på ett område vid Mälaren i Västerås. I en utställningslokal som ligger närliggande till exploateringsområdet vid Östermälarstrand, där 2500 lägenheter ska uppföras, kan intressenter titta på detaljplaner,ritningar,3-D skulpturer m m. D.I.M i Västerås inredde utställningen med bl a mobila Reflectskåp i ek och vitlack, med viss modifiering i form av krönskiva och en anpassad textilskärm. För mer information kontakta:

MUAB (Mälarstrand Development AB) is a company that develops land for construction of housing in an area of Mälaren in Västerås. In a showroom located adjacent to the exploitation area at the East Mälarstrand, where the 2800 apartments will be built, stakeholders can look at detailed plans, drawings , 3-D sculptures, etc. DIM in Västerås furnished the showroom that includes mobile Reflect storage in oak and white lacquer, with some modification and a custom textile screen. For more information contact: D.I.M. interior AB Michael Holmgren Mobile : +46 7917749 Edsbyverken: Goran Jansson + 46 271-275 1995

AB EDSBYVERKEN, BOX 300, SE-828 25 EDSBYN, TEL +46 271 275 00, www.edsbyn.com

edsbyverken marknadskommunikation 2010-09-.23

D.I.M. inrednings AB Michael Holmgren Mobil:0767917749 Edsbyverken: Göran Jansson 0271-275 95

http://edsbyn.com/media/files/380  

http://edsbyn.com/media/files/380.pdf

Advertisement