Edno Magazine

Page 1

Списание Едно • Пролет 2011 / Edno Magazine • Spring 2011

Дизайн и изкуство при домашни условия  /  Design and art homemade Вим Вендерс за 3D киното и съвременния танц  /  Wim Wenders on 3D cinema and contemporary dance 1000 names пътуват в бъдещето  /  1000 names travel in the future

# 92

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

9 771312 000002

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01