Page 1

Cẩm Nang Tăng Cường Sự Hài Hòa giữa Các Cộng Đồng và Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton Dịch Vụ


Cẩm Nang Tăng Cường Sự Hài Hòa Quyển cẩm nang này nhằm giúp bạn hiểu về vai trò của cảnh sát Edmonton; cung cấp thông tin cho bạn về cách thức liên lạc với các dịch vụ cảnh sát; và giải thích những gì bạn sẽ trông đợi nếu cảnh sát liên lạc bạn. Quyển sách này cũng giải thích các quyền lợi và vai trò của tất cả thành viên trong cộng đồng và cảnh sát. Có thêm sự hiểu biết tốt về cách thức cảnh sát có thể giúp bạn sẽ củng cố sự hài hòa với Dịch vụ Cảnh Sát Edmonton. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tài chính của Quốc Tịch và Di Dân Canada và sự cộng tác với Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton và sự cam kết phục vụ Cộng Đồng đa sắc tộc ở Edmonton. Sự tham gia của các tổ chức này đã dẫn đến sự ra đời của quyển cẩm nang.

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)

Vai trò của Cảnh Sát Edmonton là gì? Vai trò của Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton là bảo vệ tính mạng, tài sản, duy trì hòa bình chung và theo trật tự tốt, ngăn ngừa, khám phá và giải quyết các tội phạm. Ở nơi nào cảnh sát không thể ngăn ngừa tội phạm, thì mục đích là điều tra và mang kẻ có tội ra tòa xét xử. Công dân Edmonton có quyền cảm thấy an toàn ở nhà và trong cộng đồng. Cảnh sát hiểu những vấn đề trong khu vực và làm việc chặt chẽ với cộng đồng để ngăn ngừa tội phạm xảy ra. Mục đích là nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi công dân trong thành phố. Nhân viên cảnh sát có trách nhiệm thi hành nghĩa vụ một cách chuyên nghiệp và chứng tỏ hành vi đạo đức trong mọi việc họ làm. Chính sách của Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton nói rõ rằng các nhân viên không được phân biệt đối xử bất cứ ai về chủng tộc, quốc gia hay quê quán, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, người bị bệnh tinh thần hay thể chất, định hướng giới tính, hay bất kỳ yếu tố tương tự khác.

Vai trò của Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton được quy định bởi những giá trị rõ ràng sau: LIÊM CHÍNH - Luôn luôn làm điều đúng cho những lý do đúng. TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH - Chịu trách nhiệm cho những quyết định và hành động của mình. KÍNH TRỌNG - Đối xử người khác như là chúng ta muốn được người khác đối xử. ĐỔI MỚI - Luôn theo đuổi sự xuất sắc và sáng tạo. CAN ĐẢM - Luôn duy trì sự vững mạnh trong việc đương đầu với những thử thách lớn nhất. CỘNG ĐỒNG - Tôn trọng và thể hiện sự kính trọng các cộng đồng khác nhau mà chúng tôi Tận Tâm để Bảo Vệ và Tự Hào để Phục Vụ.


Các Số Điện Thoại để Liên Lạc Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton Nhấn số 9-1-1 chỉ cho các trường hợp khẩn cấp. Các trường hợp không khẩn cấp, hãy gọi số 780-423-4567 Trường hợp khẩn cấp là gì? Trường hợp khẩn cấp bao gồm hỏa hoạn, tội phạm đang diễn ra, hay trường hợp y tế hay sự việc đe dọa tính mạng mà yêu cầu xe cấp cứu. Trường hợp không khẩn cấp là gì? Các trường hợp không khẩn cấp như trộm cắp, mất hộ chiếu, lừa gạt hay các tai nạn xe hơi mà không có ai bị thương. Gọi 780-423-4567 • Nếu bạn yêu cầu sự hiện diện của nhân viên cảnh sát ở nơi bạn • Nếu bạn yêu cầu hướng dẫn cách thức để tiến hành báo cáo tội phạm 9-1-1 chỉ cho CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Khi bạn gọi 9-1-1, tổng đài trả lời bằng cách nói, ‘Cấp Cứu. Bạn yêu cầu Cảnh Sát, Chữa Cháy, hay Cứu Thương?’ Nếu tổng đài 9-1-1 không hiểu ngôn ngữ bạn đang nói, họ sẽ hỏi bạn để biết bạn nói ngôn ngữ nào. Nếu bạn không thể liên lạc vì bất cứ lý do nào, tổng đài sẽ lập tức cho nhân viên cảnh sát đến địa chỉ của số điện thoại bạn đang gọi. Nếu tổng đài có thể xác định ngôn ngữ bạn đang nói thì bạn sẽ được kết nối đến Dịch Vụ Đường Dây Ngôn Ngữ. Thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn sẽ giúp bạn báo cho tổng đài 9-1-1 biết trường hợp khẩn cấp của bạn là gì và họ sẽ gửi giúp đỡ bạn cần.

Tôi Cần Làm Gì Khi Cảnh Sát Đến Nhà? Nhà của bạn là một nơi rất thiêng liêng. Thật ra, tòa án Canada công nhận sự bất khả xâm phạm của một nhà cá nhân. Bạn có quyền riêng tư ở nhà mình và cảnh sát chỉ có thể vào nhà bạn trong một số trường hợp. Cảnh sát có thể vào nhà bạn khi: • Bạn mời cảnh sát vào nhà hay cho cảnh sát vào • Trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn khi bạn gọi 9-1-1 • Họ có giấy tờ hợp lệ cho phép vào nhà, chẳng hạn như Giấy Lục Soát do quan tòa hay thẩm phán cấp Nếu cảnh sát đến cửa nhà bạn, hãy trả lời họ và nên nhớ rằng quyền ưu tiên của cảnh sát là nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Trong nhiều trường hợp, nhân viên cảnh sát có thể không hiểu hay biết các truyền thống văn hóa khác nhau. Điều rất quan trọng là bạn phải cho nhân viên cảnh sát biết nhu cầu của bạn. Chẳng hạn như nói cho cảnh sát biết nếu bạn có khu vực thờ phượng riêng. Đừng ngại hỏi những câu hỏi nếu bạn không hiểu điều gì. Cũng như đừng ngại giải thích điều gì mà cảnh sát có thể không hiểu. Cảnh sát ở đây là để giúp bạn và cộng đồng.


Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Không Nói Hay Hiểu Tiếng Anh? Đối với nhiều thành viên trong cộng đồng thì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nếu bạn không nói tiếng Anh thì bạn cố gắng cho người trong gia đình hay bạn bè giúp bạn trong những vấn đề có liên quan đến cảnh sát. Nếu không có thể thì Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton có danh sách các nhân viên nói được hai thứ tiếng mà có thể giúp bạn. Không bao giờ ký tên vào hợp đồng hay bất kỳ giấy tờ pháp lý nào ngoại trừ bạn hiểu hoàn toàn những gì bạn đang đồng ý.

Tôi Nên Làm Gì Khi Cảnh Sát Tiếp Cận Tôi Trên Đường Phố? Bạn thường có thể nhận dạng nhân viên cảnh sát bằng đồng phục của họ. Đôi khi bạn có thể gặp cảnh sát không mặc đồng phục. Nếu bạn nghi ngờ về việc nhận dạng của cảnh sát thì bạn có thể hỏi giấy tờ nhận dạng chính thức, bao gồm tên cảnh sát và mã số nhân viên. Cảnh sát có thể hỏi tên bạn, địa chỉ, bạn đang làm gì hay bạn đang đi đâu. Trong vài trường hợp, cảnh sát có thể hỏi xem giấy tờ tùy thân. Đa số trường hợp thì bạn không cần đưa giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên lịch sự và trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Nếu bạn từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát hay cảnh sát nghĩ bạn đang lẩn tránh thì cảnh sát có thể hoài nghi hơn và điều tra kỹ càng hơn. Mục đích của mọi người là giải quyết mối nghi ngờ hay giải quyết một tội phạm.

Nhân viên cảnh sát có thể giam cầm hay bắt giữ bạn trong hai trường hợp chung sau: 1. Nếu họ nghi ngờ hay tin rằng bạn đang phạm tội 2. Nếu họ chứng kiến bạn đang phạm tội Nếu cảnh sát giam cầm hay bắt giữ bạn một trong những trường hợp này thì bạn phải cho biết tên, địa chỉ, và nhận dạng cá nhân. Các nhân viên cảnh sát có tuyên thệ nhiệm vụ ngăn ngừa, điều tra tội phạm và gìn giữ hòa bình. Các trách nhiệm này bao gồm phỏng vấn các nhân chứng tiềm năng của tội phạm và phỏng vấn những ai, tùy trường hợp, cảm thấy nghi ngờ. Nếu người phạm tội có thể bị nhận dạng đơn giản bằng cách họ nhìn hay ăn mặc thì điều đó dễ dàng trở thành cảnh sát, nhưng sự thật là nhân viên cảnh sát phải điều tra. Điều này có nghĩa là nhân viên cảnh sát có thể yêu cầu nói chuyện với bạn về những lý do mà bạn cảm thấy không hợp lý ngay lúc đó. Đừng bực bội khi cảnh sát hỏi bạn. Họ đang làm công việc của họ, ngăn ngừa tội phạm và giúp bạn và cộng đồng an toàn.


Tôi Có Phải Trả Lời Các Câu Hỏi Của Cảnh Sát Hay Tự Nhận Dạng Cá Nhân Không? Nhìn chung, bạn không bị bắt buộc tự nhận dạng cá nhân cho nhân viên cảnh sát. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ bao gồm dưới đây: • Nếu bạn đang lái xe • Nếu bạn phạm tội như tội uống rượu khi lái xe, tội xâm phạm, tội phạm lái xe, hay tội hình sự. Trong những trường hợp này thì tốt nhất bạn nên cộng tác và trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Nếu cảnh sát nghi ngờ rằng bạn phạm tội hay đang có hành động nghi ngờ, họ sẽ muốn biết bạn là ai. Có nhiều lý do nói cho cảnh sát biết bạn là ai: 1. Nếu cảnh sát đang tìm người nào đó, bạn có thể tránh bị giam cầm hay bị bắt giữ bằng cách cho họ biết bạn không phải là người đó; 2. Nếu cảnh sát tin rằng bạn phạm tội, và bạn không nói cho họ biết bạn là ai, họ có thể bắt bạn và giữ lại ở đồn cảnh sát cho đến khi họ tìm ra bạn là ai; 3. Nếu cảnh sát nghĩ bạn phạm tội nhẹ, và bạn chứng minh nhận dạng của mình, thay vì bắt giữ bạn thì họ có thể đưa cho bạn giấy phạt hay giấy báo cho biết khi nào bạn ra tòa.

Cảnh Sát Có Phải Nói Cho Tôi Biết Lý Do Tại Sao Tôi Bị Bắt Không? VÂNG! Nhân viên cảnh sát phải nói cho mọi người biết lý do tại sao họ bị bắt giữ hay bị giam cầm. Đây là một quy định của phần 10(a) Hiến Chương Quyền và Tự Do Canada.

Tôi Nên Làm Gì Khi Cảnh Sát Ra Lệnh Cho Tôi Phải Dừng Xe? Cảnh sát có quyền chận xe bất cứ lúc nào để quyết định xem người lái xe có uống rượu hay dùng ma túy, xe có động cơ phù hợp, tài xế có bằng lái xe, và xe có bảo hiểm còn hạn không. Đa số lý do cảnh sát chận xe là để điều tra tội phạm giao thông. Phạm luật giao thông rơi vào hai loại chính: Vi phạm di chuyển: chạy quá tốc độ quy định, không ngừng xe lúc đèn đỏ hay ở biểu tượng dừng xe, chuyển lằn xe không hợp lý, hay theo sát đuôi xe khác. Vi phạm không liên quan đến di chuyển: Không mang dây nịch an toàn, đèn thắng xe bị hư, hay không có đưa ra bằng lái, giấy phép đăng ký xe, hay chứng minh bảo hiểm xe. Những lý do khác bị bắt dừng xe khi đang lái xe: • Lái xe lúc say rượu và ở Trạm Kiểm Tra xe • Lái xe nguy hiểm hay không cẩn thận • Các vụ điều tra tội phạm. Thí dụ như bạn, người ngồi trong xe và/hoặc xe bạn có thể giống mô tả của người mà cảnh sát đang tìm. • Quan tâm về sự an toàn Trong nhiều lý do, việc dừng giao thông là một khía cạnh nguy hiểm nhất của công việc cảnh sát. Nhiều cảnh sát bị thương hay tử vong trong lúc điều khiển việc dừng giao thông thường xuyên hơn bất cứ công việc khác. Cảnh sát phải theo dõi hành động và cử chỉ của người đang lái xe, cũng như liên tục điều khiển giao thông khác. Vì những lý do này, cảnh sát được huấn luyện cho dừng xe an toàn bằng cách tuân thủ một số quy định. Bạn có thể lo lắng cách cảnh sát tiếp cận xe bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hăm dọa bạn.


Nếu tôi bị nhân viên cảnh sát ra lệnh dừng lại trong lúc lái xe • Lái xe chậm lại và tấp vào phía tay phải của đường càng xa càng tốt. • Ở trong xe bạn trừ khi cảnh sát hướng dẫn khác. • Làm những gì cảnh sát nói bạn làm. • Giữ tay bạn ở nơi cảnh sát có thể nhìn thấy và đừng làm những cử chỉ đột ngột. • Chuẩn bị đưa những giấy tờ cảnh sát yêu cầu. Là một người lái xe hơi, luật pháp quy định bạn, theo yêu cầu của cảnh sát, xuất trình giấy phép lái xe còn hạn, giấy phép đăng ký xe, và chứng nhận bảo hiểm xe. • Nếu giấy tờ ở trong hộp kéo bên phải xe, trong ví hay túi xách, bạn nói trước cho cảnh sát biết rằng bạn đang lấy giấy tờ từ chỗ đó. • Nếu bạn nhận giấy phạt, hãy chấp nhận một cách bình tĩnh. Chấp nhận giấy phạt không phải là chấp nhận tội lỗi. Là người lái xe, bạn cũng chịu trách nhiệm cho hành vi của người ngồi trong xe, đặc biệt nếu họ hành động không đúng, vứt đồ ra khỏi cửa sổ hay treo đồ ra cửa sổ. Bạn cũng phải đảm bảo rằng tất cả các hành khách đều mang dây nịch an toàn.

Quyền Của Tôi Là Gì Nếu Tôi Bị Bắt Giữ? Hiến Chương Quyền Và Tự Do Canada quy định một số quyền bảo vệ bạn nếu bạn bị cảnh sát bắt giữ hay bị giam cầm. Những quyền này bao gồm: • Quyền phải được thông báo lập tức lý do bạn bị bắt giữ hay bị giam cầm. • Quyền thuê và yêu cầu tư vấn (luật sư) mà không cần sự chậm trễ và được thông báo về quyền đó. Từ “không chậm trễ” được dịch theo nghĩa là sự việc đã trong vòng kiểm soát và sự an toàn của mọi người được đảm bảo. • Quyền điện thoại cho bất kỳ luật sư nào bạn muốn. • Quyền được tư vấn miễn phí từ luật sư hỗ trợ pháp luật. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thêm quyền có thể nói chuyện với bố mẹ hay người lớn thích hợp khác càng sớm càng tốt. Cảnh sát phải giải thích những quyền này cho bạn.

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Bị Bắt Giữ Và Tôi Không Biết Nói Tiếng Anh? Nếu bạn bị bắt giữ hay bị giam cầm và bạn không biết nói tiếng Anh, cảnh sát phải tìm cách liên lạc bạn bằng ngôn ngữ bạn đang nói, chẳng hạn như sử dụng người thông dịch. Điều này để cho cảnh sát có thể thông báo cho bạn một cách hợp lệ về quyền của bạn, và giải thích những điều kiện khi bạn được thả ra.


Khi Nào Nhân Viên Cảnh Sát Có Thể Lục Soát Bạn? Nhìn chung, quyền của nhân viên cảnh sát để lục soát bạn tùy theo từng trường hợp và sự tin tưởng của cảnh sát. Nếu bạn bị bắt giữ, cảnh sát có thể lục soát bạn để tìm vũ khí, vật dụng có thể giúp bạn tẩu thoát, và bằng chứng tội phạm mà bạn đang bị bắt giữ. Họ thường tiến hành “lục soát rất kỹ lưỡng” để mà cảnh sát lần áo quần bạn, bao gồm cả túi áo quần. Điều này không bao gồm cởi áo quần ngoại trừ quần áo ngoài như áo khoác, nón, bao tay hay găng tay. Tùy theo từng trường hợp, họ có thể lục soát vùng xung quanh bạn, bao gồm xe bạn nếu bạn ở trong xe vào thời điểm bạn bị bắt giữ. Nếu bạn bị giam cầm tạm thời vì những lý do điều tra, cảnh sát có thể lục soát bạn “từ trên xuống” để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể được sử dụng như vũ khí. Điều này có nghĩa là họ sẽ dùng tay kiểm tra từ trên xuống người bạn để chắc rằng bạn không có mang vũ khí. Nếu bạn không bị bắt giữ hay bị giam cầm thì bạn có thể từ chối cho lục soát. Tuy nhiên, bạn có thể quyết định cho cảnh sát lục soát bạn bởi vì điều này có thể giúp cảnh sát giảm sự nghi ngờ. Thậm chí nếu bạn đồng ý cho phép cảnh sát lục soát mình thì bạn có thể yêu cầu họ ngưng bất cứ khi nào trong quá trình lục soát. Nếu bạn cảm thấy rằng việc lục soát không hợp lý, bạn đừng gây khó khăn cho cảnh sát. Thay vào đó, bạn hãy theo thủ tục khiếu nại được liệt kê trong cuốn cẩm nang này hay liên hệ với luật sư.

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Có Khiếu Nại Về Cảnh Sát? Công dân đòi hỏi nhân viên cảnh sát phải luôn ở tiêu chuẩn tối ưu. Khi những quan tâm và than phiền về tư cách từ công dân được khiếu nại lên trên thì những sự việc này phải được điều tra một cách công bằng và đúng lúc. Chi Nhánh Các Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp của Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton chịu trách nhiệm điều tra những khiếu nại về cảnh sát một cách công bằng, thông suốt và không thiên vị. Bạn có thể than phiền về chính sách hay dịch vụ của Cảnh Sát Edmonton, hay về tư cách của nhân viên cảnh sát Edmonton. Đơn kiện phải bằng văn bản và phải được ký bởi người làm đơn khiếu nại. Bạn có thể viết đơn khiếu nại bằng hình thức thư từ hay bạn có thể sử dụng mẫu đơn chung, mà bạn có thể lấy được từ trạm cảnh sát Edmonton hay từ Hội Đồng Cảnh Sát Edmonton. Bạn phải làm đơn kiện trong vòng một năm kể từ khi sự việc xảy ra. Đơn khiếu nại phải được gửi bằng bưu điện, fax hay mang đến bất kỳ đồn cảnh sát Edmonton nào, hay đưa cho nhân viên cảnh sát, hay cho Văn Phòng Hội Đồng Cảnh Sát Edmonton. Bạn cũng có thể gọi Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton, Chi Nhánh Các Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp theo số 780-421-2676.


Để liên lạc Hội Đồng Cảnh Sát Edmonton: Trong khu vực Edmonton hãy gọi: Điện thoại: (780) 414-7510 Fax: (780) 414-7511 Hay viết thư cho: Edmonton Police Commission Suite 171, 10235-101 Street Edmonton, Alberta T5J 3E9 Hội Đồng Cảnh Sát Edmonton là những thường dân giám sát Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton. Công việc của họ là nhằm đảm bảo cảnh sát cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả, có năng suất cao và có trách nhiệm cho tất cả người dân Edmonton. Chích sách đạo đức và chuyên nghiệp của cảnh sát là những giá trị được chia xẻ bởi Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton và Hội Đồng. Hội đồng đảm bảo rằng mọi khiếu nại phải được giải quyết một cách hiệu quả cho tất cả các bên có liên quan.

Làm Thế Nào Để Tôi Trở Thành Nhân Viên Cảnh Sát? Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton liên tục tìm người đại diện các cộng đồng đa văn hóa trong thành phố để trở thành nhân viên cảnh sát. Ở Edmonton, bức tranh văn hóa ngày càng phát triển và dịch vụ cảnh sát mong ước phản ánh một cách rộng rãi cộng đồng mà cảnh sát đang phục vụ. Để xem xét nghề nghiệp cảnh sát, bạn phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu được liệt kê trong Luật Dịch Vụ Cảnh Sát.

Đặc biệt bạn phải: • Là công dân Canada hay có tư cách tạm trú dài hạn ở Canada; • Có khả năng thể chất và tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ cảnh sát, cùng với bảo vệ an toàn cho bản thân, và an toàn cho các thành viên trong công chúng; • Hoàn tất lớp 12 hay tương đương. Khi bạn học ở bên ngoài Canada thì bạn phải cung cấp Giấy Chứng Nhận Đánh Giá Tiêu Chuẩn Quốc Tế. • Là một người có tập quán và đạo đức tốt, có nghĩa rằng bạn là cá nhân mà người khác coi như là một người đáng tin tưởng và có tính liêm chính; • Có giấy phép lái xe còn hạn ở tỉnh Alberta với toàn quyền giấy phép và không bị trừ trên sáu điểm; • Có giấy chứng nhận hiện tại về tiêu chuẩn Cấp Cứu ở trình độ Sơ Cấp hay trình độ C vào lúc Phỏng Vấn Tiết Lộ Cá Nhân; • Có khả năng vượt qua kỳ kiểm tra an ninh cũng như điều tra gốc gác, kiểm tra tín dụng và những người quen biết mình. Để biết thêm tin tức, hãy vào trang web của Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton www.edmontonpolice.ca hay gọi điện thoại số 780-421-2233.


VIETNAMESE VERSION

Dịch Vụ Cảnh Sát Edmonton chân thành cảm ơn Hội Alliance Jeunesse-Famille de L’Alberta Society đã tạo ra ý tưởng dẫn đến sự ra đời của quyển cẩm nang này.

AJFAS’ main mission is to prevent crime amongst Francophone immigrant youths and families, as well as to help them find a sense of belonging in the Albertan society and workplace.

Translated by The Family Centre

Strengthening Harmony Between Communities - Vietnamese  

The Handbook for Strengthening Harmony Between Communities and the Edmonton Police Service was created to help members of Edmonton’s diverse...