Page 1

Umacnianie Więzów Pomiędzy Społeczeństwem I Edmontońską Służbą Policyjną

Poradnik


Umocnienie Więzów - Poradnik

Jaką Rolę pełni Policja w Edmontonie?

Zamiarem tego poradnika jest pomoc w zrozumieniu roli, jaką pełni policja w Edmontonie; zawiera on informacje na temat dostępu do usług zapewnianych przez policję; również wyjaśnia, czego należy spodziewać się w przypadku kontaktu z policją. Poradnik ten także wyjaśni prawa i obowiązki zarówno członków grup społecznych, jak i policji.

Do zadań policji edmontońskiej należy zapewnienie ochrony życia i majątku, utrzymanie spokoju i porządku publicznego, a także zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie przestępstw. Jeśli policja nie jest w stanie zapobiec przestępstwu, wtedy ich celem jest prowadzenie śledztwa i postawienie przestępcy przed oblicze systemu sprawiedliwości.

Dobre rozumienie tego, w jaki sposób policja jest w stanie pomóc, powinno doprowadzić do umocnienia więzów z policją edmontońską. Wyrażamy wdzięczność dla Citizenship and Immigration Canada za ich wsparcie finansowe i dla policji edmontońskiej za ich partnerstwo i zaangażowanie w służbie dla różnorodnych środowisk miasta Edmonton. Ich respektywny udział doprowadził do powstania tego poradnika.

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)

Ludność Edmontonu ma prawo czuć się bezpiecznie w swoich domach i środowisku.Policja rozumie problemy społeczeństwa i współpracuje ściśle z nim, aby zapobiec przestępstwom zanim się wydarzą robiąc to w celu poprawienie jakości życia wszystkich obywateli naszego miasta. Policjanci mają za zadanie spełniać swoje obowiązki profesjonalnie i okazywać etyczne zachowanie we wszystkich swoich czynach. Wytyczne Edmontońskiej Służby Policyjnej stwierdzają, że członkowie policji nie mogą mieć żadnych uprzedzeń przeciwko osobom na podstawie ich rasy, narodowości, albo pochodzenia etnicznego, języka, koloru, religii, płci, wieku, inwalidzwa umysłowego lub fizycznego, orientacji seksualnej lub jakichkolwiek innych podobnych okoliczności.

EPS w swojej pracy kieruje się następującymi wartościami: INTEGRALNOŚĆ - Cały czas wykonywać odpowiednie rzeczy dla odpowiednich przyczyn. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Być odpowiedzialnym za własne decyzje i czyny. RESPEKT - Traktować innych tak, jak chciałoby się być traktowanym. INNOWACJA - Dążyć do osiągnięcia doskonałości i twórczości. ODWAGA - Być wytrzymałym na wszelkie trudności. GRUPY ŚRODOWISKOWE - Mieć respekt i poważanie dla różnorodnych środowisk, które Chronimy z Oddaniem i którym Służymy z Dumą.


Numery Telefonów Do Kontaktu z Policją Edmontońską Należy wykręcić 9-1-1 wyłącznie w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy W sytuacjach nie wymagających natychmiastowej pomocy należy wykręcić 780-423-4567 Co rozumie się przez sytuacje wymagające natychmiastowej pomocy? Do tych sytuacji należą: pożar, przestępstwo w toku, również potrzeba natychmiastowej pomocy medycznej lub zagrażający życiu wypadek wymagający wezwania karetki pogotowia. Co rozumie się przez sytuacje nie wymagające natychmiastowej pomocy? Do tych sytuacji należą: kradzież, zgubienie paszportu, oszustwo i wypadki samochodowe bez obrażeń. Należy wykręcić 780-423-4567 • Jeśli jest potrzebna pomoc policjanta w miejscu gdzie się znajdujesz • Jeśli jest potrzebna porada, w jaki sposób napisać raport kryminalny 9-1-1 jest wyłacznie do SYTUACJI WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ POMOCY Jeśli wykręci się 9-1-1, operator odpowie: ‘Emergency. Do you require Police, Fire or Ambulance?: (Pogotowie ratunkowe. Co jest potrzebne: policja, straż pożarna, czy karetka pogotowia?) Jeśli operator 9-1-1 nie zna języka, którym się mówi, będzie on zadawał pytania aby się zorientować, jaki to jest język. Jeśli, z jakiejkolwiek przyczyny, nie można się z operatorem porozumieć, w tym przypadku wyśle on natychmiast policję na adres, z którego się dzwoni. Jeśli operator jest w stanie ustalić język, którym się mówi, połączy on z Linią Usług Językowych. Tłumacz w twoim języku pomoże operatorowi 9-1-1 opisać sytuację wymagajacą natychmiastowej pomocy i operator wyśle odpowiednią pomoc.

Jak Się Zachować Kiedy Policja Przyjdzie Do Domu? Każdy dom jest miejscem świętym. Sądy kanadyjskie uznają swiętość domu danej osoby. Każdy ma prawo do prywatności w swoim domu i policja może wejść do domu tylko pod pewnymi warunkami. Policja może wejść do domu, kiedy: • Jest zaproszona do domu albo otworzy się im drzwi. • Sytuacja wymaga natychmiastowej pomocy, kiedy zadzwoniono na 9-1-1 • Policja posiada dokument prawny, który pozwala im na wejście, jak Nakaz Rewizji podpisany przez sędziego. Jeśli policja zjawi się u drzwi, należy im otworzyć i należy pamiętać, że najważniejszą sprawą dla nich jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. W wielu przypadkach policjant może nie rozumieć różnych tradycji różnych kultur. Jest bardzo ważne, żeby wytłumaczyć policjantowi czego się chce. Na przykład, należy powiedzieć policjantowi, jeśli w domu są wyznaczone miejsca do modlitwy. Trzeba prosić o wyjaśnienie, jeśli czegoś się nie rozumie. A także, należy bez wahania wyjaśnić specyficzne sprawy, dla których policjant może nie mieć rozumienia.Policjant jest po to, ażeby pomóc tobie i środowisku.


Co Robić, Jeśli Nie Zna Się Angielskiego? Dla wielu członków środowiska, angielski jest drugim językiem. Jeśli nie zna się angielskiego, w sprawach mających związek z policją należy poprosić o pomoc kogoś z rodziny albo przyjaciół. Jeśli to nie jest możliwe, policja ma listę pracowników znających obydwa języki, którzy będą w stanie pomóc. Nigdy nie należy podpisać żadnej umowy lub innego dokumentu prawnego, dopóki dokładnie nie rozumie się, co się podpisuje.

Jak Należy Się Zachować, Jeśli Policjant Podejdzie Do Mnie Na Ulicy? Zazwyczaj policjanta można rozpoznać po mundurze. Czasem można spotkać policjantów, którzy nie noszą mundurów. Jeśli ma się wątpliwość, czy to jest na pewno policjant, można poprosić o oficjalną legitymację, która zawiera nazwisko i imię policjanta, a także numer jego odznaki. Policjant może zapytać o imię i nazwisko, adres, co się robi albo dokąd się zmierza. W niektórych przypadkach policjant może poprosić o zobaczenie dowodu identyfikacyjnego. W większości przypadków pokazanie dowodu nie jest wymagane. Jakkolwiek wskazane jest, aby zachować się uprzejmie i odpowiedzieć na pytania policjanta. Jeśli odmówi się odpowiedzi na pytania policjanta albo odniesie on wrażenie, że odpowiedzi są wymijające, policjant może zrobić się podejrzliwy i zacznie wypytywać bardziej szczegółowo. Celem dla wszystkich powinno być znalezienie rozwiązania albo wykrycie przestępstwa.

Policjanci mają prawo do zatrzymania lub dokonani aresztu zazwyczaj w dwóch przypadkach; 1. Jeśli podejrzewają lub myślą, że popełniło się wykroczenie 2. Jeśli faktycznie widzieli popełnienie wykroczenia Jeśli policjant dokona zatrzymania lub aresztu w ramach jednego z tych dwóch przypadków, wtedy jest niezbędne podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i okazanie dowodu identifikacyjnego. Policjanci mają zaprzysięgły obowiązek zapobiegać przestępstwom,prowadzić dochodzenia, jeśli zostały one popełnione, a także utrzymywać spokój. Do obowiązków tych należy przesłuchiwanie potencjalnych świadków, a także przesłuchiwanie osób, które w danych okolicznościach wydają się podejrzane. Jeśli przestępcy mogli by być rozpoznani po prostu na podstawie wyglądu lub sposobu ubierania się, łatwo byłoby być policjantem, ale prawda jest taka, że policjanci muszą prowadzić dochodzenia. To znaczy, że policjant może poprosić o rozmowę z powodów, które na początku mogą nie mieć sensu.Nie należy czuć urazy do policjanta za zadawanie pytań. Oni wykonują swoją pracę, zapobiegają przestępstwom i pomagają utrzymać bezpieczeństwo dla ludności i całego środowiska.


Czy Musi Się Odpowiedzieć Na Pytania Policjanta Lub Udowodnić Swoją Tożsamość?

Co Powinno Się Zrobić, Kiedy Policjant Rozkarze Się Zatrzymać W Czasie Prowadzenia Pojazdu?

Z reguły, nie ma się obowiązku pokazania policjantowi dowodu identifikacyjnego. Ale są od tego wyjątki w następujących przypadkach: • Jeśli prowadzi się samochód • Jeśli popełnio się wykroczenie takie, jak wykroczenie dotyczące alkoholu, naruszenie posiadania;(tresspasing), wykroczenie drogowe albo przestępstwo kryminalne.

Policja ma prawo zatrzymać samochód w każdej chwili w celu ustalenia, czy kierowca pił alkohol albo używał narkotyków, czy samochód jest w dobrym stanie mechanicznym, czy kierowca posiada ważne prawo jazdy i czy samochód jest ubezpieczony. Najprawdopodobniej policja zatrzyma samochód wtedy, kiedy kierowca przekroczy przepisy ruchu drogowego.

W tych przypadkach najlepiej jest dostosować się i odpowiedzieć na pytania policjanta. Jeśli policja podejrzewa, że zostało popełnione wykroczenie albo zachowanie jest podejrzane, bedą chcieli wiedzieć,kto ty jesteś. Jest wiele powodów do powiedzenia policji, kim się jest: 1. Jeśli policja poszukuje kogo innego, można uniknąć zatrzymania lub aresztu poprzez udowodnienienie, że nie jest się tą osobą; 2. Jeśli policja wierzy, że zostało popełnione wykroczenie i nie powie się im, kim się jest, można zostać aresztowanym i zatrzymanym na posterunku do czasu, dopóki policja nie wyjaśni tożsamości zatrzymanego; 3. Jeśli policja myśli,że zostało popełnione drobne wykroczenie i udowodni się im swoją tożsamość, zamiast dokonać aresztu, mogą tylko wypisać mandat albo dać zawiadomienie, kiedy postawić się w sądzie.

Czy Policjant Musi Podać Przyczynę Aresztu? TAK! Policjant musi każdej osobie podać przyczynę aresztu lub zatrzymania. To jest wymagane na podstawie rozdziału 10(a) Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności.

Przekroczenia przepisów ruchu drogowego dzielą się na dwie główne kategorie: Przekroczenia przepisów w ruchu: Przekroczenie szybkości, nie zatrzymanie się na czerwonych światłach albo przed znakiem stop, nieprawidłowa zmiana pasów albo zbyt bliska odległość w stosunku do pojazdu z przodu. Przekroczenie przepisów nie dotyczących ruchu: Nie zapięte pasy, nie działające światła hamulcowe, nie pokazanie prawa jazdy, rejestracji pojazdu lub dowodu ubezpieczenia samochodu. Do innych powodów zatrzymania w czasie prowadzenia pojazdu należą: • Ograniczone zdolności do prowadzenia pojazdu (np. prowadzenie pod wpływem alkoholu) i Checkstops ( zatrzymać i sprawdzić) • Niebezpieczne lub nieostrożne prowadzenie pojazdu • Dochodzenia kryminalne. Na przykład, kierowca, pasażerowie, a także samochód mogą odpowiadać opisowi osoby, która jest poszukiwana przez policję. • Sprawy bezpieczeństwa Z wielu przyczyn, zatrzymania pojazdów w czasie ruchu należą do najbardziej niebezpiecznych aspektów pracy policyjnej. Więcej policjantów jest zranionych lub zabitych w czasie przeprowadzania rutynowych zatrzymywań pojazdów w ruchu, niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. Policjanci muszą interpretować czyny i zachowanie się okupantów samochodu, a także bez przerwy kontrolować pozostały ruch na drodze. Dlatego policjanci są szkoleni jak bezpiecznie zatrzymywaniać pojazdy poprzez naśladowanie określonych procedur. Ich sposób podchodzenia do samochodu może wzbudzić niepokój, ale to nie jest robione w celu zastraszenia.


Jeśli zostanie się zatrzymanym przez policjanta w czasie prowadzenia pojazdu: • Należy zwolnić i zjechać na prawą stronę drogi. tak daleko, jak to jest możliwe • Należy pozostać w samochodzie chyba, że policjant powie, co zrobić. • Należy robić to, co policjant wymaga. • Ręce należy trzymać tak, aby policjant mógł je widzieć i nie należy wykonywać żadnych nagłych ruchów • Należy być przygotowanym do przedstawienia dokumentów o które policjant poprosi. Każdy prowadzący pojazd kierowca, jak jest wymagane przez prawo, n a żądanie policjanta musi przedstawić ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny i dowód ubezpieczenia samochodu. • Jeśli dokumenty są w schowku na rękawiczki, portfelu lub torebce,należy najpierw uprzedzić policjanta, że je się stamtąd wyjmuje. • Jeśli otrzyma się mandat, należy to przyjąć spokojnie. Zaakceptowanie mandatu nie oznacza przyznania się do winy.

Kierowca jest rownież odpowiedzialny za zachowanie się pasażerów w samochodzie, szczególnie w przypadku, jeśli oni nie zachowują się porządnie, wyrzucają rzeczy przez okno albo zwisają poza okno. Kierowca też musi zapewnić, aby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy.

Jakie Prawa Się Należą, Jak Jest Się Aresztowanym? Kanadyjska Karta Praw i Wolności zawiera pewne prawa, które chronią osobę aresztowaną albo zatrzymaną przez policję. Do tych praw należą: • prawo być bezzwłocznie poinformowanym o przyczynie aresztu lub zatrzymania. • Prawo do zaangażowania radcy prawnego (adwokata) bez zwłoki i prawo do informacji o tym prawie. Słowa “bez zwłoki” oznaczają to, kiedy sytuacja jest pod kontrolą i wszyscy są bezpieczni. • Prawo do zadzwonienia do wybranego przez siebie adwokata. • Prawo do bezpłatnej porady od adwokata z biura pomocy prawnej. Jeśli jest się niepełnoletnim, ma się dodatkowe prawo do rozmowy z rodzicem albo inną, odpowiednią dorosłą osobą w jak najkrótszym czasie. Policja ma obowiązek wyjaśnić te prawa każdemu zatrzymanemu.

Co Się Stanie, Jeśli Jest Się Aresztowanym I Nie Zna Się Języka? Jeśli jest się aresztowanym lub zatrzymanym i nie zna się języka, policja musi się starać porozumieć w języku osoby zatrzymanej, np. przez tłumacza. To jest po to, aby mogli oni odpowiednio poinformować o przysługujących prawach, a także wyjaśnić warunki zwolnienia z aresztu.


Kiedy Policjant Ma Prawo Do Przeprowadzenia Kontroli Osobistej? Uprawnienie policjanta do przeprowadzenia kontroli osobistej zależą ogólnie od jego przekonania i od danej sytuacji. Jeśli jest się aresztowanym, policja może przeprowadzić kontrolę szukając broni, rzeczy, które mogą pomóc w ucieczce, albo dowodów dokonanego wykroczenia, za które jest się aresztowanym. Z reguły jest dokonane tzw. “obszukanie”, to znaczy policjant powierzchownie sprawdzi ubranie razem z kieszeniami.To nie wymaga rozbierania się z wyjątkiem zdjęcia kurtki, czapki, rękawic. W zależności od sytuacji, policja może przeprowadzić kontrolę najbliższego otoczenia włącznie z samochodem, jeśli było się w samochodzie w czasie dokonania aresztu. Jeśli jest się zatrzymanym tymczasowo dla celów dochodzenia, policjant może przeprowadzić kontrolę typu “pat down” w celu odnalezienia wszystkich przedmiotów, które mogą służyć jako broń. To znaczy, że policjanci mogą oklepać z góry do dołu rękami ażeby się upewnić, że nie ma się przy sobie żadnej broni. Jeśli nie jest się aresztowanym ani zatrzymanym, ma się prawo odmówić przeprowadzeniu kontroli osobistej. Chociaż, może lepiej zdecydować się na kontrolę, gdyż to może zmniejszyć podejrzenia policji. Jeśli nawet początkowo wyraziło się zgodę na kontrolę osobistą, w każdej chwili w czasie jej przeprowadzania można poprosić o jej przerwanie. Jeśli ma się uczucie, że kontrola jest przeprowadzona nieodpowiednio, nie należy tego wytknąć policjantowi. Zamiast tego można złożyć skargę. Proces składania skarg jest opisany w tej broszurze; również można skontaktować się z adwokatem.

Jak Postąpić, Gdy Ma Się Skargę Na Policję? Obywatele oczekują od policjantów, że powinni oni służyć za wzór na najwyższym poziomie. Jeśli obywatel złoży skargę lub zażalenie na sposób zachowania się policji, muszą one być rozpatrzone bezstronnie i w odpowiednim czasie. Wydział EPS Professional Standards Branch jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg i zażaleń przeciwko policji w sprawiedliwy,dokładny i bezstronny sposób. Skargi i zażalenia można składać na temat wytycznych EPS, usług zapewnianych przez Edmontońską Służbę Policyjną albo zachowania się EPS policjanta. Skarga lub zażalenie musi być złożone na piśmie i musi być podpisana przez osobę wnoszącą daną skargę. To można napisać w formie listu, albo można użyć standartowej formy, ktorą można otrzymać na każdym posterunku policji w Edmontonie lub od Komisji d/s Policji Edmontońskiej. Skarga musi być złożona w przeciągu roku od czasu danego wydarzenia. Skarga musi być wysłana pocztą, faxem albo dostarczona osobiście do któregokolwiek posterunku policji w Edmontonie, wręczona policjantowi lub dostarczona do biura Komisji d/s Policji Edmontońskiej. Można także dzwonić do: Edmonton Police Service, Professional Standards Branch nr tel. 780-421-2676.


W celu skontaktowania się z Komisją d/s Policji Edmontońskiej: Na terenie Edmontonu należy dzwonić: Telefon: (780) 414-7510 Fax: (780) 414-7511 Albo złożyć pisemnie na adres: Edmonton Police Commission Suite 171, 10235-101 Street Edmonton, Alberta T5J 3E9 Komisja d/s Policji Edmontońskiej zapewnia cywilny nadzór nad Edmontońską Służbą Policyjną. Ich zadaniem jest zapewnienie, żeby policja zapewniała efektywne, kompetentne i odpowiednie usługi dla wszystkich mieszkańców Edmontonu. Profesjonale i etyczne wypełnianie obowiązków, są to wartości zarówno Edmontońskiej Służby Policyjnej jak i Komisji. Komisja zapewnia,że wszystkie skargi i zażalenia są rozpatrywane efektywnie w interesie wszystkich zainteresowanych.

Jak Można Zostać Policjantem? Edmontońska Służba Policyjna aktywnie poszukuje kandydatów na policjantów, którzy reprezentują rożnorodne grupy środowiskowe naszego miasta. Kulturalna mozaika Edmontonu rozwija się nieustannie i nasza służba policyjna chce być odzwierciedleniem środowiska, któremu służy. Aby nadawać się do kariery w policji, kandydat musi spełnić minimum wymagań, które są wyliczone w Akcie Służby Policyjnej .

Specyficznie kandydat musi: • Posiadać kanadyjskie obywatelstwo albo mieć pozwolenie na pobyt stały w Kanadzie; • Być zdolnym fizycznie i psychicznie do wypełniania obowiązków, jakich wymaga ta pozycja, zważać na własne bezpieczeństwo i bezpieczństwo członków publiczności; • Posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej (12 klasy) albo odpowiednik 12 klasy (GED). Jeśli wykształcenie jest uzyskane poza Kanadą, wymagany jest Międzynarodowy Certyfikat Oceny Kwalifikacji. • Posiadać dobry charakter moralny i maniery, tzn., że jest się osobą, która inni uważają za godną zaufania i uczciwą; • Posiadać ważne albertańskie prawo jazdy ze wszystkimi przywilejami i mieć nie więcej niż sześć punktów karnych; • Posiadać aktualne zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy/CPR, Poziom C gotowe do przedstawienia w czasie osobistego wywiadu; • Mieć zadawalające poświadczenie bezpieczeństwa, pozytywne rezultaty wywiadu środowiskowego, dobry kredyt i referencje.

Dalszych informacji można uzyskać na stronie Edmontońskiej Służby Policyjnej: www.edmontonpolice.ca albo można dzwonić: tel. 780-421-2233.


POLISH VERSION

Edmontońska Służba Policyjna wyraża wdzięczność dla Alliance Jeunesse-Famille de L’Alberta Society za stworzenie konceptu, który doprowadził do powstania tego poradnika.

AJFAS’ main mission is to prevent crime amongst Francophone immigrant youths and families, as well as to help them find a sense of belonging in the Albertan society and workplace.

Translated by The Family Centre

Strengthening Harmony Between Communities - Polish  

The Handbook for Strengthening Harmony Between Communities and the Edmonton Police Service was created to help members of Edmonton’s diverse...

Strengthening Harmony Between Communities - Polish  

The Handbook for Strengthening Harmony Between Communities and the Edmonton Police Service was created to help members of Edmonton’s diverse...