Page 1


*2014 TOBORZÓ *ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Kedves Barátaim!

XXXIV. évf. 1 félévi szám AZ EDMONTONI MAGYAR KULTÚRKÖR LAPJA

12847 - 68 Street Edmonton, Alberta CANADA T5C 0E6

Évente kétszer Előfizetési Díj Egy Évre $10 BILINGUAL MAGAZINE

Szerkesztő Szenthe (Panni) Anna TERJESZTI

ultural Society of Edmonton Tartalomból: Vendégünk volt a magyar parlament házasszonya, Körösi Csoma ösztöndíjas bemutatkozása,

Ismét a szerkesztői üzenetek sorain töröm fejem, bár tényleg rengeteg a dolgom, azért ha már ismét magamra vállaltam az újság szerkesztését megpróbálom összeszedni gondolataimat. Ugye megbocsájtotok, ha a stílusom egy kicsit túl baráti és elhagyom a formalításokat, hisz ismerjük már egymást régóta. Ti az Olvasók és én aki évtizedek óta, periodikusan próbálom kielégíteni a Toborzó olvasó-közönségét hol több, hol kevesebb sikerrel. Tudom, hogy van mit javítani ennek az újságnak a külalakján, tartalmán, de az odaadásban, szeretetben, adni akarásban ami belőlem sugárzik már csak nem lehet hibát találni!? Kedves magyarok! Ha újak vagytok városunkban akkor ezeknek a soroknak az olvasása révén szeretnélek benneteket bevonni Kultúrkörünk életébe, programjaiba. Higgyétek el, hogy fontos különösen amikor ilyen távol élünk az óhazától egy olyan közegbe tartozni ahol egy nyelvet beszélünk, ahol ugyanaz a kultúránk, ahol egyformák a neveltetési normáink, ahol a magyar identitás megtartása elsődleges szempont. Egy ilyen csoport munkájába folyni, mint a magyar kultúrkör, meg egyszerűen majdnem, hogy születési kötelezettségünk, hisz nem tagadhatjuk meg magyarságunkat, bárhol is éljünk a világon, arról nem is beszélve, hogy barátok, támogatás, megértés nélkül majdnem, hogy értelmetlen, de legalább is magányos az ember élete.

Beszámolók, képek a kultúrkör életéből, Csárdás táncosok programjai, jelentése, Képek a Kultúrkör életéből, Éves program-tervezet

Beküldött kéziratokat, fényképeket nem küldünk vissza és nem őrzünk meg. A helyesbítés jogát fenntartjuk. A magazinunkban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztő véleményét. Tartalmukért minden esetben szerzőik felelősek.

Következő lapzárta: 2014 szeptember 20.

szenthe@shaw.ca

http://www.edmontonhungarian.com edmontonhungarian@gmail.com © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

“És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet: ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjok leszek és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: a víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak: vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok s a víz szalad és csak a kő marad, a kő marad.” (Wass Albert)

Szenthe Anna Panni

Edmontoni Magyar Kultúrkör a fb-on

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 1


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

 május%30(án,%pénteken%este%7:00%óra%Kondor%Katalin%látogatása,%előadása, Magyar%Ház  június%14(én,%szombaton%%Gyermek%táncház 5:30 – 6:30 Csárdás%Táncosok% évvégi%bemutatója,%műsora%este%7:00%óra, Magyar%Ház  június%15(én,%vasárnap%11(3%óra%Apák%Napi%Piknik%Gold%Bar%Park ( Site%1 (térkép mellékelve)  július%6-án, vasárnap a Nyugat Kanadai Székely Magyar Kulturális Egyesület ünnepélyes alakuló gyűlése, Magyar Ház (részletes meghívó a magazinban)  július%20-án, vasárnap Klondike%reggeli, délelőtt%11-től%2-ig, Magyar Ház

 augusztus%2(3(4%“Heritage”%Fesztivál, Hawrelak%Park  augusztus%17(én, vasárnap%déli%12:00%órai%kezdettel%Szt.%István%ebéd, Szt.%Imre% Katolikus%Magyar%Templom  augusztus%23(án.%szombaton 14:00 órai kezdettel Gyász-Szalag% (Black Ribbon Day) Megemlékezés, Edmonton%Legislation%Building  augusztus%24(én,%vasárnap% Szent%István%Piknik, Pigeon Lake  szeptember 12-én Latin Varázs (hirdetés a hátsó borító belső oldalán) KÉRJÜK JÖJJENEK EL PROGRAMJAINKRA ÉS EZZEL IS TÁMOGASSÁK MAGYAR KÖZÖSSÉGÜNKET!

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 2

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 3


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* BEMUTATKOZIK: CHROBÁK ÁDÁM KÖRÖSI CSOMA ÖSZTÖNDÍJAS

országába is eljutottam, nem egyszer egyedüli magyarként képviselve kis hazámat.

“A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése. Fontos, hogy kiépüljön és megerősödjön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez.” (A Szerk.) Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Chrobák Ádámnak hívnak és én érkeztem Edmontonba a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program keretében idén tavasszal. Tanulmányaimat az ELTE Társadalomtudományi Karának Nemzetközi tanulmányok szakán végeztem 2012-ben. Az egyetem végeztével Belgiumban éltem, ahol holland nyelvtanulás mellett a brüsszeli Balassi Intézetben végeztem gyakornoki munkámat, több mint fél évig. 2013 nyarán szerencsém volt egy afrikai kórházépítési projektben részt venni Egyenlítői Gíneában. Az ott eltöltött idő és tapasztalat nagyban átformálta az életemet és gondolkodásomat. Külföldi létem alatt az angolt használtam napi szinten, emellé zárkóztatom fel a holland tudásom, franciául alapfokon beszélek. Szabadidőmben sokat kirándulok, jövőre 15 éve leszek cserkész, így ez meghatározó része az életemnek. Szeretek sportolni, úszni, focizni, amikor csak tehetem, a szabadban vagyok

A Kőrösi Csoma Program kapcsán azon szerencsések közé tartozhatok, akik eljutnak a világban szétszóródott maroknyi magyarhoz és segíthetem őket a sok-sok évtizede megkezdett munkájukban. Hálás vagyok Istennek azért, hogy kinyitotta nekem ezt az ablakot a világra és a Hazának, hogy ebben oly sokat támogat. Itteni feladatom az albertai, edmontoni magyarság történetének felkutatása és feldolgozása egy tanulmány keretében, amelyet az Albertai Egyetem Wirth Intézetének igazgatója Prof. Dr. Joseph Patrouch, valamint a helyi református közösség vezetője Nt. Pungur József koordinál. Célom, hogy az elméleti és gyakorlati tudásomat is a lehető legmegfelelőbb módon tudjam felhasználni az ügy érdekében. Feladatom teljestése mellett remélem, hogy minél több embernek tudok majd segítségére lenni, az ösztöndíj program fél éves időtartama alatt.

A kép az edmontoni Magyar házban készült az április 14-ei ünnepélyes állampolgársági eskütétel után.

Szenvedélyem az utazás, Magyarországon és a Kárpát-medencében számtalan helyre eljutottam,de ahová a legtöbb kedves emlék és kaland köt az Erdély, ide mindig visszahúz a szívem. Ezen kívül Európa számos © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 4

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* BEMUTATKOZIK: PRETZ LILLA, KÖRÖSI CSOMA ÖSZTÖNDÍJAS Pretz Lillának hívnak, 24 éves vagyok, és 2014. május 1-jén érkeztem meg Edmontonba. Első tengerentúli utazásom ez, ezért hatalmas izgalommal vártam, hogy végre földet érjen a repülőgépem ebben a hatalmas országban, Kanadában; Még jobban vártam, hogy megtudjam, mi vár itt rám, és hogy fogadnak majd az itt élő emberek, az itt élő magyarok. Nem is kérdés, egyik fő célkitűzésem, hogy ők elfogadjanak, megismerjenek, ezért is döntöttem úgy, hogy ezen oldal hasábjain néhány fontosabb ismertetőjegyen keresztül bemutatkozom. Ez alapján talán könnyebben tudnak majd képet alkotni rólam: Ki is vagyok? Miért is jöttem? Ami születésem helyét illeti, Somogy megyéből, a Balaton déli partjáról származom, nem meglepő tehát, ha a „magyar tenger” fontos részét képezi az életemnek. Ugyanakkor mindig meleg szívvel gondolok családom anyai ágára is, hiszen e részről pedig Nyitra mellől, a Zobor-aljáról származom. A családi fészekből kirepülve Kaposvárra vezetett az utam, ahol a gimnáziumot végeztem, majd 2009ben le is érettségiztem. Még abban az évben megkezdtem felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar szakon. Tavaly, 2013-ban szereztem meg a diplomámat az alapképzésen (BA-n), jelenleg pedig a mesterképzés (MA) rögös útját taposom. A magyar szakon belüli szakirányom a színháztörténet. Kutatási területem alapképzésen a 20. század második felének magyar színjátszása volt, melyből a diplomamunkámat is írtam. Most pedig szintén ennek az időszaknak egy, az egyetemes színháztörténetben is meghatározó jelenségével, a groteszk színházával foglalkozom. Tanulmányaim során széleskörű ismereteket szereztem a magyar nyelvről, a magyar- és világirodalomról, valamint ezek művészeti határterületeiről. Egészen gyermekkorom óta az érdeklődési körömbe tartozik a magyar történelem, a (népi) hagyományok, zene- és tánckultúránk. Közel tíz évig magam is néptáncoltam, és több énekkarnak is tagja voltam, illetve vagyok. Keresztény katolikus családban nőttem fel, ezért a hitélet meghatározó szerepet játszik a hétköznapjaimban is. Odahaza keresztény közösségeknek is lelkes tagja vagyok, az elmúlt években pedig egyházi kollégiumban laktam, amelyek szintén meghatározó volt pécsi életemet tekintve. Nagyon © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

szeretem a színház- és filmművészetet, és alapjában véve az előadóművészeteket. A Kőrösi Csoma Sándor Program lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan, számomra távolinak tűnő országban is, mint Kanada, megismerhessek magyarokat, az ő itteni életüket, történetüket. És lehetőséget arra, hogy velük együtt valami fontos ügyön munkálkodhassak: megmenteni és megőrizni kultúránkat, ami – éljünk bármilyen messze is egymástól – összeköt bennünket. Ahogy tanulmányaimban, úgy munkámban is szeretem mindig a legjobbat kihozni magamból. Bízom abban, hogy ez ezúttal is így lesz, és hogy az itt eltöltött hat hónap után örömmel és az itt élő magyarok elégedettségével térhetek haza Magyarországra.

A Wirth Intézetben Dr. Patrouch és Chrobák Ádám társaságában

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 5


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 6

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 7


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagyának ünnepi beszéde az Edmontoni Magyar Házban, 2014. március 15-én Tisztelt Honfitársaim! Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy nagy tiszte-lettel és szeretettel köszöntsem Önöket és átadjam Magyarország üdvözletét az Edmontonban élő magyaroknak. Ünnepre jöttünk össze ezen a márciusi napon. Megemlékezni hazánk régmúltjáról, amely mégis jelen van abban az emlékező körben, ahol magyarok élnek és az anyanyelvükön megértik egymást. A Kanadában élő magyarok hívására, - az Önök meghívására - szinte minden nemzeti ünnepünkön a magyar állam vezetői személyesen hozzák el Magyarország üdvözletét. Legutóbb Áder János köztársasági elnök úr köszöntötte október 23-a alkalmából az itt élő magyarokat és kanadai barátainkat. Más alkalmakkor az Országgyűlés képviselői jelenlétükkel azt kívánták éreztetni, hogy a kanadai magyarság a nemzeti összetartozás szem-pontjából fontos közösség. Magyarország és a magyar kormány számára meghatározó az a kapcsolat, amely határokon átívelve köti össze a nemzetet. Ebben a kötelékben valóságként is létezik a magyar nemzet határokat átívelő egyesítése, hisz itt Kanadában, a világ számos pontjáról: az anyaországból, Erdélyből, Felvidékről, és a Vajdaságból elszármazott magyarok élhetnek olyan lelki közösségben, amelyben fontos fenntartani és megőrizni a közös múlt emlékeit. Minden határokon átnyúló magyar-magyar együttműködés segíthet felülemelkedni a történelmi sorsfordulók okozta keserűségeken, milliónyi honfitársunk elvesztésén. Mindannyiunknak személyes felelőssége van abban, hogy ne váljon valósággá, amit az 1848as levert forradalom után írt nagy keserűségében Tompa Mihály a Gólyához című versében: „Pusztulunk, veszünk, Mint oldott kéve, széthull nemzetünk”. Ezért feladatunk még ilyen nagy távolságok ellenére is, erős szövetté szőni az összetartozás szálait.

Köszönetünket tolmácsolom azoknak az itt élő magyaroknak, akik távol az óhazától, összekapcsolják a magyar élet szálait, erősítik a megbecsülését, jó hírét keltik a magyarságnak és kölcsönösen támogatják egymást. Félreértik azok az élet nagy történeteit, akik azt hiszik, hogy a magyarság csak egy köpeny, amelyet a határokon átlépve egyszerűen levethetnek magukról, s nyomban másféle emberként élhetnek tovább. Előbb vagy utóbb mindenki megérti, hogy a magyarság olyan kötelék, mint a lelkünkbe élő szó és kép, mindhalálig velünk marad. Minden magyarnak tudnia kell, bár távol éljen Magyarországtól, régen eljött onnan, vagy talán még soha nem járt arra, hogy van Európa közepén egy ország, amelynek kapui nyitva állnak előtte. Bármely szegletéből is került ki a magyar világnak, legyen régi vagy új kivándorló, vagy leszármazott, Magyarország hazavárja. Nekünk március 15.-e nem a szabadság üres szólama, mert ami itt Kanadában természetesnek, magától értetődőnek tűnik, az magyar földön évszázadok óta mindig küzdelmet, harcot, olykor véres áldozatot igényelt az emberektől. Ezért van az, hogy minden márciusi ünnep egyben hitet tesz a magyar nép szabadságvágya mellett, a maga által berendezett élet megőrzése mellett, anya-nyelvének védelme mellett. Különösen igaz ez a mai világban, ahol nyelvében és szokásában eredményesen zajlik minden nép egységes fogyasztói piaccá alakítása, a globális tőke jobb hasznosulásának dicsőségére. Amikor elhitetik velünk, hogy csak a fogyasztáson alapuló jólét és öröm az élet legfőbb célja, akkor a magyarok március 15-én újra meg újra elismétlik, hogy nem magától értetődő a szabadság, az anyanyelv védelme, a nemzeti szokások megbecsülése, az ősök tisztelete. Ezek a mai fogyasztói világban értéktelenek ugyan, de mi mégis úgy emlékezünk rájuk, mint a magyarság megmaradásának útjelző köveire, közös, teljesebb életünk fontos alkotóelemeire, a magyarokat összetartó gondolatvilág és szemléletmód alapjaira. Aki március 15-én még tud emlékezni a múltra és a hagyományokra, az szívében még mindig ott van

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR  EDMONTON, ALBERTA, KANADA 8


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* velünk, velünk együtt érez, és részese egy nép fennmaradásért folytatott szakadatlan küzdelemének. Minden kimondott magyar szó bátorít bennünket abban a létharcban, amelyben a nagy népek olvasztó kohói és nyelvi egyneműsége feléli a kis népek életerejét, szokását és kultúráját. Ezért is nagyon kedves számunkra az Edmontoni Kultúrkör, a Csárdás-bál, a Calgary magyar ház zenei programjai, vagy a Kanadában megjelenő magyar nyelvű újság: a Magyar Élet.

országgyűlési és európai választásokon, alakítsuk közösen a magyar nép jövőbeni sorsát. Ahogy azt Petőfi Sándor halhatatlan költeményében kiáltotta világgá azon a forradalmi márciuson, „Talpra magyar, Hí a haza!”, s a közel és távol élő magyarok mind megértették a hazának ezt az üzenetét. Tisztelt Ünneplők! Kívánok mindnyájuknak sok sikert az életben, boldogulást egyéni céljaikban és hasonló felemelő közösségi eseményeket.

Ezek mind arról is szólnak, hogy a magyarok Kanadában sikeresen tudnak hozzájárulni az ország építéséhez, a társadalom fenntartásához, a kulturális élet színességének alakításához, és teszik ezt a kanadai állam működésének és szokásainak feltétlen tisztelete mellett. A Magyar Országgyűlés háznagyaként az Országgyűlés üdvözletét hoztam Önöknek, a magyar nép köszönetét a kitartásért, a szokások ápolásáért és őrzéséért, s azért, hogy távol a szülőhazától, vagy apáik-anyáik és nagyszüleik házától is, de őrzik a magyar nép jó hírét és öregbítik ezt, az amerikai kontinensen. Egyúttal szeretném megerősíteni, hogy Magyarország minden távolba szakadt magyar honfitársát szívesen látja a közös magyar sors alakításában, hogy a márciusi forradalom és szabadságharc eredményeképpen megadatott értékeket megőrizhessük életünkben, szokásainkban, legfőképpen a szívünkben. Meggyőződésem, hogy ebben az egyenlősítő világban sem reménytelen ezekkel a kötődésekkel sikeresnek lenni, és megmaradni a közös múlt iránti tiszteletben. Arra bátorítom az itt élő honfitársainkat, akik állampolgári kötelékben is állnak Magyarországgal, hogy vegyenek részt a közeljövőben sorra kerülő © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

A képen Pappné Farkas Klárafőosztályvezető Nemzeti Integrációs Iroda, Külügyi Igazgatóság, Országgyűlés Hivatala, Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagya és Toldy Éva elnök

A vendégek az edmontoni egyesületek vezetőivel, Dr. Berkes Zoltánnal, Bubelényi Attilával (és Évával) és Toldy Évával. EDMONTON, ALBERTA, KANADA 9


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Múltidézés június 4-én

hogy a Kárpát-medencében fekvő Magyarország mind gazdasági, mind infrastrukturális, mind pedig

„Nem kell beszélni róla sohasem, / De mindig,

társadalmi szempontból egységet alkot, és hogy azt

mindig gondoljunk reá.” – ezekkel a szavakkal nyitja

megbontani igen súlyos cselekedet lenne, a nyugati

és zárja le Trianon című versét Juhász Gyula. A fenti

felek akkorra már eldöntötték, hogy könyörtelenül

sorok egy frissen vágott seb fölött érzett mély

leszámolnak a vesztesekkel. Így velünk is. Erdély,

fájdalomban és gyászban íródtak 1927-ben. Az 1920.

Partium és Bánság keleti része Romániához került

június 4-i trianoni események óta 94 év telt el. Azóta

(103.093 km², a Magyar Királyság 31,78%-a).

bizony sok víz lefolyt a Dunán: politikai és

Kárpátalját, Felvidéket és Csallóközt az újonnan

társadalmi rendszerek törtek az élre és buktak el, új

megalakult Csehszlovákiához csatolták (61.633 km²,

nemzedékek születtek, a szűk hazában ugyanúgy,

a Magyar Királyság 18,9%-a). A szintén újonnan

mint a környező országokban. Ez a jogtalan és

született délszláv állam, a Szerb-Horvát-Szlovén

etikátlan szíven döfés mégis örökké fájó pontja

Királyság Bácskát, Bánát nyugati részét, Muraközt,

maradt a magyarságnak, amely csak nehezen

Muravidéket és a Rábavidék nagy részét tudhatta

csillapodott az eltelt idők során.

magáénak (62.092 km², a Magyar Királyság 19,14%-

Juhász versének gondolatisága mind a mai

a), nem beszélve egész Horvát-Szlavónországról

napig egyfajta magatartásformát kínál a nemzetnek,

(42.541 km², a Magyar Királyság 12,87%-a). Egy

amellyel ezt a sorstragédiát viselni lehet. Az idén

nyugati sáv pedig, amelyet később Burgenland néven

száz

tartománnyá emeltek, Ausztriához került (3.965 km²,

éve

kezdődött

I.

világháborút

lezáró

(béke)szerződések ugyanis az egész országot sokkos

a Magyar Királyság 1,22%-a).

állapotba juttatták. A területi elcsatolások morálisan vitatható

tényén

túl

ráadásul

meglehetősen

A fenti eseményekre nem volt felkészülve az ország népessége, ahogy arra sem, hogy több mint 3

jogszerűtlen feltételeket szabtak ki ránk a győztes

millió

hatalmak: a magyar hadsereg létszámát mindössze

utódállamokba. A békefeltételek teljes mértékben

35.000 főre korlátozták, továbbá megtiltották a

túllépték azt az etikai és jogi határt, amelyen belül

légierő

Egyik

idővel valamiféle reális kompromisszum születhetett

hogy

volna. Nem segített a helyzeten az sem, hogy a

Magyarország elismeri bűnösségét, és felelősséget

szomszédos országok hullarablók módjára vetették rá

vállal a károkért, melyet az antant hatalmak és

magukat a frissen szerzett területekre, nem kevés

szövetségeseik

Osztrák-Magyar

családi és közösségi tragédiát okozva kicsinyes,

Monarchiától) elszenvedtek. (161. Cikk) Hazánkra

bosszúálló magatartásukkal. Sajnálatos módon a

nézve azonban a büntetés legsúlyosabb részének

majd egy évszázada történt nemzeti sorscsapásnak

egyértelműen azt tekinthetjük, hogy az ezeréves

még a jelenben is érezzük hatását. A nyugati

Magyarország területének kétharmadát a szomszédos

hatalmak

országokhoz

Feldarabolták azt az országot, amely ezer éven

és

a

legmegalázóbb

érvekkel

az

nehézfegyverek pontja

tőlünk

csatolták. akkori

pedig

(az

Hiába

tartását. az

volt,

tiltakozott

külügyminiszter

józan

(későbbi

keresztül

magyar

került

azonban egységet

akkor tudott

az

úgynevezett

elérték alkotni,

céljukat. és

Európa

miniszterelnök), a földrajztudósként is elismert

ütközőállama volt évszázadokon keresztül. Ez utóbbit

Teleki Pál, és magyarázta híres „vörös térképén”,

talán nem szükséges részletezni (gondoljunk csak a

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR  EDMONTON, ALBERTA, KANADA 10

át


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* tatár vagy a török támadásokra). A győztesek, a

Trianoni emlékmű -1921

francia Clemenceau-val az élen, a már amúgy is felbomlott

Osztrák-Magyar

Monarchiát

teljes

megsemmisülésre ítélték, hazánkat pedig az irreálisan nagy büntetéssel arra kárhoztatták, hogy tehetetlen, erőtlen ország legyen, mely képtelen minden további, politikai és gazdasági tevékenységre. A trianoni eseményekkel a nemzet 1920-ban nem tudott mit kezdeni. Gyászba borult, és gyászát sokáig nem is vetette le, feldolgozni pedig azóta sem tudta. Azt, hogy a megbékélés ideje eljött-e már, vagy rég el is múlt, nem tisztem eldönteni. Annyi azonban bizonyos, hogy az I. világháborút lezáró békediktátum történelmünk része, és bármennyi idő telhet el, ha visszagondolunk rá, mindig fájó pontja marad. Tudnunk kell róla, emlékezni rá, mert

Lezsák Sándor szerint a trianoni békediktátum a magyarok történelmének legnagyobb tragédiája, az európai hatalmaknak pedig a legnagyobb szégyenük. Nem mondhatunk le arról, hogy e döntéssel szemben újraépítsük és védjük nemzeti összetartozásunk tudatát.

mindaddig, amíg határainkon túl testvérek, barátok laknak, addig Trianon sosem fog egy szomorú emlékű, régi históriává nemesedni. „Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg magyar lesz és emlékezet, Jog és igazság, becsület, remény, Hogy volt nekünk egy országunk e földön, Melyet magyar erő szerzett vitézül, S magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és Verejtékes munkája adta meg Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.” (Juhász Gyula: Trianon – részlet) Pretz Lilla

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 11


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Kedves edmontoni magyarok! Régi álmunk valósul meg a Nyugat Kanadai Székely Magyar Kulturális Egyesület megalakításával. Nem csak, hogy végre áttörjük a gátakat, de mi is a magyar kormány programja szerint cselekszünk amikor nem teszünk különbséget magyar és magyar ember között. Ezzel a támogató gesztussal hozhatjuk jóvá mind azokat a sérelmeket amiket a székely emberek évtizedek óta generációkon keresztül hordoznak lelkükben. Nincs annál szebb, mint megölelni tesvéreinket és végre egy célért, magyarságunk megtartásáért kéz a kézben egymást segítve dolgozni itt a tengeren túlon, ezzel is példát mutatva minden magyar embernek. Kérem minél többen támogassátok az alábbi kezdeményezést. Szenthe Anna A Diaszpóra Tanács Kanadai Elnöke Erre az alkalomra székelyföldi vendégünk Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács Elnöke lesz. Izsák Balázs az erdélyi közéletben a Ceaușescu-rendszer bukása óta folyamatosan részt vesz, számos kisebbségpolitikai írása jelent meg. 1990ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tagja lett. 1997. április 16 és július 7 között az RMDSZ Maros megyei szervezetének megbízott vezetője volt (ideiglenes elnöki tisztségben). 1997 áprilisában vállalta az ötletadó Jakabffy Attilával a Politikai alternatívákat kereső kerekasztal-beszélgetések megszervezését, továbbá az alsócsernátoni Székelyföldi Fórumot, mely több megoldásra váró problémát összesített és úgy értékelte, hogy a Székelyföldi Fórum egy folyamat kezdete. 1999. február 13-án, Nyárádszereda adott otthont az RMDSZ-en belüli Fórum mozgalom harmadik ülésének. Itt Tőkés László, Toró T. Tibor és Izsák Balázs tartottak előadást. 1999. szeptember 2-án megalakult Kolozsvárott az RMDSZ Nemzetépítő Platformja (NÉP), mely elnöke Vekov Károly alelnökei Izsák Balázs és Pápay Zoltán lettek. 2000-ben Izsák Balázs Markó Bélát nevezte meg személyes felelősnek a kolozsvári magyar egyetem létrehozásának meghiúsulásáért. 2001 őszén kiállt Tőkés László mellett, illetve kijelentette, hiányzott a politikai akarat az RMDSZ vezetése részéről, hogy komoly változásokat érjenek el. 2002. december 2-án a Reform Tömörülés RMDSZ-platform Kolozsváron tartotta rendkívüli kongresszusát, ahol a marosvásárhelyi küldöttek nevében Izsák Balázs kijelentette, hogy a Reform Tömörülésnek nincs mit keresnie az illegitimnek tartott – az elmulasztott belső választások miatt – szatmárnémeti RMDSZ kongresszuson. Ezzel elindult egy folyamat, ami 2003. április 28-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megalakulásához vezetett, amelynek Izsák Balázs a jegyzője lett. Ugyanez év szeptemberében a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményező testületének tagjává vált, majd annak alelnöke lett. 2008-ban választották meg az SZNT elnökének, majd 2013-ban újraválasztották. Izsák Balázs 2013-ban Bethlen Gábor-díjat kapott. Forrás: wikipedia © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 12

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 13


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

Mind tudunk egy varázsszót: Anyu! – anyák napja a magyar házban – Május első vasárnapja különleges nap minden magyar édesanya számára. Sok más nemzettől eltérően ugyanis gyermekeik ezen a napon köszöntik fel őket anyák napja alkalmából. Ez a szokás a világ minden pontján megmaradt a magyarok körében, és nincs ez másként Edmontonban sem. A magyar ház idén is csordultig megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel és természetesen gyermekekkel e jeles napon. Összejöttünk, hogy egy kis műsorral és magyaros csemegével kedveskedjünk a legkedvesebbeknek. Előbbiről a Szent Imre Magyar Iskola tanulói, a Csárdás Néptáncegyüttes, Farkas Stacey és a két Kőrösiösztöndíjas fiatal, utóbbiról a konyhában tüsténkedő férfisereg gondoskodott. Legelőször is Szenthe Anna, a Diaszpóra Tanács kanadai elnöke köszöntötte a megjelenteket, s konferálta fel a műsort. Vidáman zengett az Orgona ága… a gyerekek ajkáról, és lelkesen szavalták többek között Nadányi Zoltán vagy Donászi Magda verseit is. Sikeresen készítette fel őket az iskola vezetője, Tóth-Vörös Patrícia, hiszen végül minden szülő büszkén ölelte magához csemetéjét. A tízéves Farkas Stacy három gyönyörű dalt énekelt, amiből nem hiányzott a szívet melengető © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 14

nosztalgia sem, amikor is felcsendült Kovács Kati örökzöldje, az Úgy szeretném meghálálni c. dal. A Kőrösiösztöndíjasok, Chrobák Ádám és Pretz Lilla pedig egy-egy verssel köszöntötték az édesanyákat itt és szerte a nagyvilágban. A műsor zárásaként a felnőtt néptánccsoport dobbantott a színpadon, Nagyecsedi táncokkal tették még emeltebbé az ünnep hangulatát. A meghatódott anyukák és nagymamák az ünnepség vége után egyegy szál rózsát kaptak, azután az alsó szinten folytatódott tovább a közösségi program. A lángos ezúttal is jól fogyott: ki a hagyományos sajtos-tejfölös, ki a porcukros ízesítés mellett tette le voksát, az eredményben azonban senki nem csalódott. Ahogy a jó társaságban sem, hiszen sok asztalnál, néhány adag lángos és egy pohár frissítő mellett még hosszan folyt a vidám, baráti csevej. Pretz Lilla Árky Magdi Édesanya Édesanya drága kincs, jaj lesz akkor ha egyszer nincs. Szeretni kell óvni széltōl, naptól, hogy ne fakuljon ki Szemének fénye. Hisz ha megfakul szemefénye hiányt érzel szívedben örökre. Virágot adj s köszönetet, csókot megōregedett kezére. Hisz Ö csak érted tōrte magát, gōrbítve derekát cipelt ölében. Szeretve ölelte szívére fejed, S neked ez akkor nagyon jól esett. S most elnézed ōsz haját, ráncokat a homlokán s tudod, hogy Ö mindig vigyázni fog rád.

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

Fotók: Kovács Ami

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 15


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Tudományos – azaz Tudálékos – Csevej Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Szeretném megkérni, hogy készítse el a kedvenc italát (valahol a tejtől a whisky-ig terjedő skálán), helyezze magát kényelembe, jöjjön velem egy kis “csevejre”, azaz csacsogásra, csevegésre, (sajnos Toborzó műfajából adódóan “egyoldalú”...) beszélgetésre, erről - arról... Hihetetlen, hogy 7 éve már, hogy előszőr ültünk le csevegni a Toborzó hasábjain. Ugyanezekkel a szavakkal invitáltam Önöket (vagy “Titeket”, kit-kit / hogyan-hogyan…), hogy töltsünk el egy kis időt együtt, beszélgetve, csevegve… Az eredeti ötlet az volt, hogy félretesszük a mindennapi általános gondokat és olyan dolgokról beszélgetünk, ami érdekes lehet, bár tudjuk, hogy úgy is megvagyunk, ha nem beszélünk róluk. Azért, mint kiderült, a mindennapok társadalmi vonatkozásait kizáró közmondásos “elefántcsont-torony” elzártságát, amit az elmúlt két évszázadban bizonyos művészeti irányzatok megkíséreltek ideológiai, flozófiai háttérnek alkalmazni, nem sikerült megtartanom. (Ezeket a művészeti irányzatokat általánosan a “művészet a művészetért”, azaz franciául “l’art pour l’art” kifejezéssel illették.) Valóban, ha úgy csevegnénk, és csak azért beszélgetnénk, hogy az időt töltsük, de se füle, se farka nem lenne annak, amit mondanánk, akkor azért nagyon sajnálnánk az időt. Én személy szerint úgy érezném, hogy értékes perceket raboltam el az az olvasók életéből. Jogtalanul, érdemtelenül… A szórakoztató, ámde hasznos ismeretterjesztés nevében azután sokszor merültem olyan fejtegetésekbe, amihez valóban szükség lehetett egy kis boros teára, hogy könnyebb legyen megemészteni. Jó lenne azt hinni, például, hogy a csillagászati beszélgetéseink nyomán azóta is mindenki odaodanéz az Orion csillagkép jobb alsó csillagára, a Rigel-re, elgondolja, hogy a gyémántként ragyogó éles kék fény 11 ezer fokos forrósággal ízzó égitestből árad. Azután tekintete átsiklik a bal felső csillagra, a Betelgeuse-ra, és azt mondja magában: az angyalát, ez tényleg rózsaszínnel világít, nemhiába “csak” 3500 fokos

a hőmérséklete… Végül, ha már az Oriont megtalálta, az Orion, a “Vadász” derék-övének 3 fényes csillagát meghosszabbítva ugye még megnézné a Fiastyúkot, amit persze a japánok egyszerűen “Subarunak” hívnak. De vajon hányan emlékeznek még erre a Csevejünkre? Szóval, már megint dilemmában vagyok. Néhány, különböző társadalmi helyzetben gyűjtött élményem olyan erővel hatott rám az utóbbi időkben, hogy tényleg szeretném megosztani őket. Ugyanakkor, bizonyos háttér információt is kell szolgáltatnom. De vajon meg tudom-e találni a határt, hogy milyen részletességbe mehetek? Az igazi, szemtől szembe folytatott beszélgetésnél megvan a “visszacsatolás”. Túl részletes tudálékoskodás a beszélgető-partner ásításait, ujjaival való mind idegesebb, türelmetlen dobolgatását eredményezi. Jobb esetben csak a kedvenc italba való mind gyakoribb szürcsölés mutatja, hogy jó lenne már a lényegre térni. A nyomtatott szöveg olvasása közben viszont az olvasó egyszerűen átugorhatja a cikket, és máris kárba veszett az erőfeszítésem, amivel ki akartam tárni a problémáimat. Mert azért vannak problémák. Úgy érzem, hogy sok probléma az én problémám is, de azért jó lenne beszélgetni róluk, hátha más is érzi úgy, hogy az övé is. S megosztva talán még a megoldás is feltűnik a horizonton… Előszőr is, persze itt van az olvasás problémája. Egyre több tanulmány taglalja, hogy az észak amerikai diákok nagy többsége nehezen tanul meg olvasni. A tanulmányok szerint még a hírhedten nehéznek tartott matematika is “jobban” megy nekik, mint az olvasás. (Na, nem “jól”, csak ”jobban”…) Az is kiderült, hogy még aki aránylag jól olvas, az is viszont sokkal többre emlékezik vissza az olvasott anyagból, ha papírra nyomott szöveget olvas, mintha elektronikus képernyőről olvasott volna. Mégis minden egyre nagyobb arányban az elektronikus “média” felé tolódik… Mielőtt ezt az elektronikus média dolgot tovább feszegetném, engedtessék meg nekem, hogy kitérjek az elektronikus számítógépek működésének alapjaira. Gyengébb idegzetűek persze átugorhatják a következő néhány bekezdést, és csak folytassák az olvasást a (***) jel után. Bár azért bízom benne, hogy nem lesz életveszélyes a következő rász matematikai dózisa sem…

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR EDMONTON, ALBERTA, KANADA 16


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Szóval, a számítógépek az úgynevezett “kettes, azaz bináris számrendszer” szerint végzik számításaikat. Mi, a mi mindennapi életünkben a tizes, azaz decimális számrendszerben gondolkozunk. Képzeljük el, hogy meg kell számolnunk valamit. Mondjuk babszemeket. Tegyük föl, hogy 137 babszemet számoltunk össze a tányérunkon. A számolás közben megszámolva tizet-tizet, minden egyes tizes csoport után eggyel megemeltük a “tizesek” számát, és előlről kezdtük az egyesek számolását. Tehát minden tíz után beváltottuk a tíz egységet egy tizes “csoportra”. Persze, tíz számjegyünk van, így a tizenegyet már nem egy új “tizenegyes” számjeggyel, hanem úgy fejeztük ki, hogy “tíz” és “egy”. Azután, amikor már volt kilenc darab tizes csoportunk, a tizedik tizes csoport után beváltottuk az egészet az első “százas”, azaz tízszer-tizes csoportra. A “százharminchét” tehát azt jelenti, hogy van egy (1) darab százas, azaz tizszer-tizes csoportunk, azután van három (3) darab tíz babszemből álló csoportunk, és még hét darab egyéni babszemünk. Ha az ujjainkat, kezünket használjuk a számolásra, akkor a folyamat alatt minden egyes alkalommal, amikor elfogy a tíz ujjunk, akkor becsukjuk a két kezünket, és átváltjuk a 10 ujjunkat, mondjuk egy lábujjra. Tehát minden egyes lábujj ilyen értelemben tíz egységet ér. Érdekes, hogy az ókori egyiptomiak nem a tizes, hanem a hat (6) és hatvan (60) alapokon álló számrendszert használták. A sivatagi környezetben nekik életfontosságú volt, hogy évről évre az év ugyanazon időszakában menetrendszerűen megérkezett a Nílus folyó áradása. A folyó néhány napra elöntött egy jó kis területet a folyó mentén. A lerakott új hordalék felfrissítette a talajt, és Egyiptom mezőgazdasága végtére is ezen a keskeny “zöld” sávon létezhetett, itt lehetett zöldséget, gyümölcsöt, takarmányt termelni. Nem csoda, hogy az egyiptomiak a hatszor hatvan, azaz 360 számban látták életük teljes körforgását. Kicsit zavaró volt ugyan, hogy az év 365 napból áll, de azért az elég közel jár a 360-hoz. Innen ered, hogy még ma is 360 részre, 360 fokra osztjuk a kört. 60 percre az órát, és 60 másodpercre a percet, azaz a perc másodszori felosztásánál is a 60-as tényezőt használjuk.

Szóval, az egyiptomiak a két kezüket úgy használhatták a számolásra, hogy az egyiken, mondjuk a jobb kézen számoltak: 1, 2, 3, 4, 5. A hatoshoz becsukták ezt az egész kezet, és a másik kézen, a bal kézen, kinyújtottak egy ujjat. A bal kéz ujjai tehát egyenként hatot (6) értek. Ha tehát, mondjuk a babszemek számolása végén a bal kezünkön kettő ujjunk, a jobb kezünkön 4 ujjunk lenne kinyújtva, akkor ez azt jelentené, hogy a babszemek száma kétszer hat plusz négyszer egy (2x6 + 4x1), azaz tizenhat (16). Látható persze, hogy a hatos számrendszer használatához csak 6 különféle jelre, azaz számjegyre van szükség, 1, 2, 3, 4, 5, és persze a 0 (nulla). Nos, már félúton vagyok a mondanivalómhoz… Amint fenntebb említettem, az elektronikus számoló- és számítógépek a kettes, azaz bináris számrendszert használják, minthogy ehhez csak kétféle számjegy használata szükséges. A nulla (0) és az egy (1). Tekintve, hogy a számolást fizikai úton, elektromosság alkalmazásával kell kivitelezni, ez a két számjegy megfelel az elektromosság kétféle állapotának: vagy folyik áram egy áramkörben, azaz ég egy villanykörte, vagy nem folyik, azaz nem ég a körte. Az első állapot megfelel mondjuk az egyes számjegynek, a második a nullának. Ezeket a fizikai állapotokat úgynevezett logikai áramkörökben valósítják meg. Nem akarok túlságosan eltérni a tárgytól, de érdekes tudni, hogy a kettes számrendszer matematikai tulajdonságait előszőr a Newtonnal egyidőben élt Leibnitz tárta fel 1703-ban, alig néhány évvel azután, hogy Budát felszabadították a török uralom alól. A kettes számrendszer logikai körökhöz szükséges alkalmazási tulajdonságait Boole 1854-ben írta le, a mi 1848-as forradalmunk és szabadságharcunk után néhány évvel. Az aktuális számítógépekre alkalmazható munkák azután a második világháború időszakára esnek: egy Claude Shannon nevű matematikus 1937-es diplomamunkája alapján a mi Neuman Jánosunk 1946-ban, már a világháboru után, fektette le a digitális számítástechnika alapjait. (Emlékszik-e arra valaki, hogy Neuman Jánosról már 5 – 6 évvel ezelőtt jót beszélgettünk …?). Tehát a kettes számrendszer azóta is velünk van: a számítógépeinktől kezdve a televízió távkapcsolóján keresztül az okos

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR EDMONTON, ALBERTA, KANADA 17


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* telefonokig. A működését a tizes és a hatos számrendszerek fennti leírása alapján könnyebb megérteni. Megint számoljunk babszemeket, de ezúttal úgy, mintha csak kétféle számjegyünk, azaz egy ujjunk, de jó sok kezünk lenne. Minden egyes alkalommal, amikor a babszemek számolása során van kettő darab babunk, akkor azt rögtön beváltjuk egy magasabb rendű kettes csoportra. Így jobbról balra haladva a számjegyek nem “egyeseket-tizeseketszázasokat” érnek, hanem “egyeseket-ketteseketnégyeseket-nyolcasokat-tizenhatosokatharmincketteseket- stb.” jelentenek. Úgy mondjuk, hogy a helyiértékek mindíg egy kettes szorzótényezővel növekednek, ahogy jobbról balra haladunk a számban. A kettes számrendszerbeli “010011” szám értéke a mi általánosan használt tizes számrendszerünkben például így kapható meg: (1x1 + 1x2 + 0x4 + 0x8 + 1x16 + 0x32) , azaz tizenkilenc (19). Persze, a szám elején lévő nullát nem szoktuk kiírni. Már majdnem készen állok arra, hogy az igazi társadalmi problémámról beszéljek, de még meg kell említenem, hogy hogyan működik a nyolcas, azaz oktális számrendszer. Ha a kettes számrendszer számait hármas csoportokba vonjuk össze, akkor egy-egy csoport értéke egy és 7 között lehet. A nyolcadik babszemmel a következő, nagyobb csoport értékét növeljük. Az előbbi, 19-et jelentő 10011 bináris szám a nyolcas rendszerben tehát (011= 3 és 010 = 2) lévén “23” lenne. Valóban, 2x8 + 3x1 = 19, tehát “stimmel”... (***) … Nos, készen állunk, megérkeztünk az igazi témámhoz, a társadalmi szintű problémámhoz. Az interneten keresztül eljutott hozzám egy “rejtvény”. Az volt az angolul megfogalmazott kérdés, hogy hogyan lehet, hogy Halloween, október 31, tulajdonképpen Karácsonynak, december 25-nek felel meg, azaz “OCT31 = DEC25”? Valami miatt, ahogy ránéztem a kérdésre, egyből a számrendszeres dolgokra gondoltam. Az oktális (angolul “octal”) 31 és a decimális (“decimal”) 25 egyenlőségére. Mit tesz Isten, valóban, az oktális szám értéke (3x8 + 1x1) = 25. A rejtvényt tehát egy pillanat alatt megoldottam. Nem csoda, hiszen még 1968-ban, kezdő egyetemi tanulmányaim alatt hallgattam

egy speciális tanfolyamot. Néhány fiatal fizikus tartotta, akik a budapesti Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgoztak. A számítógépek működésének alapjait tánították. Akkoriban, még a hidegháborús elvek alapján, a szocialista táborhoz tartozó Magyarország sem vehetett nyugati, USA technológiával készült berendezéseket. Ezek a fiatal fizikusok azután megpróbáltak elmenni mindenféle számítógépes konferenciára. Összegyűjtötték a fellelhető brossúrákat, leírásokat, hallgatták az előadásokat, és lépésről lépésre megpróbálták kitalálni, megtanulni a számítástechnika alapelveit. Amit megtudtak, tovább is adták az egyetemi hallgatóknak, hogy a magyar számítástechnika és technológia munkaerő hátterének megteremtődjön a személyi feltételrendszere. Valóban, meg is építették az első Magyarországon gyártott kis számítógépet, a “TPA”-t, aminek a továbbfejlesztett változatait egészen 1990-ig lehetett kapni. Itt jön végre az igazi téma, amiről “csevegni” akartam: A minap egy számítógépekkel foglalkozó fiatal szakemberekből álló társaságba kerültem. Úgy éreztem, hogy ez a Halloween-Karácsony rejtvény itt találhat a legjobb fogadtatásra. Alighogy elkezdtem mondani, illetve leírni a rejtvényt egy papírszalvéta szélére, az egyik fiatal máris közbeszólt, megmondta a megoldást. Mint kiderült, az okos-telefonján lévő Google alkalmazásba rögtön bepötyögte az OCT 25-öt, és a rejtvény és a megoldás máris megjelent a kis telefon képernyőjén. A többiek nyilvánvalóan nem is gondolkoztak a dolgon, hiszen ott volt az információ, a kihívás elvesztette a jelentőségét. Én ezt az egészet igen tragikusan fogtam fel. Azt hittem, hogy egy probléma, akármilyen probléma felvetése ellenállhatatlan emberi vágyat ébreszt, hogy megoldjuk. Hogy érezzük agyunk teljesítményének erejét. A sikerélményt. Ha valaki keresztrejtvényt fejt, nem jobb érzés-e, amikor a környezet szavaiból rájövünk a teljes megoldásra? Igaz, hogy hátralapozva megnézhetnénk a rejtvény teljes megoldását, de bizony az nem élesíti az agyat, azt az eredményt nem mi értük el. Valahogy úgy érzem, hogy az emberi gondolkodás, a probléma-megoldó kedv és képesség nem szabadna, hogy eltűnjön. Ha a mindennapi életünkben a környezetünk, a

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR EDMONTON, ALBERTA, KANADA 18


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* hivatalnokok, az orvosok, a rendőrök, az eladók, stb. mind-mind ész nélkül kezelik a gondjainkat, életünket, - vajon mit várhatunk? Már teljesen szokásos, mégha a vicclapok rajzaiban is foglalkoznak vele, hogy mindenki állandóan a kis telefonját birizgálja. Társadalmilag ez bizony előrevetít valami rettenetes szociális korcsosulást. Látszólag többet foglalkozunk egymással, de valahogy az eszköz éppen az ellenkező irányba terel bennünket. Nyilvánvalóan nem feladatom, hogy ezzel én és itt foglalkozzam, de hadd mondjak el egy másik élményemet. Egy ismerősünk férje váratlanul elhúnyt, és elautóztunk Ponokára a végső búcsúztatóra. Az elhúnyt eredetileg mezőgazdasági diplomával rendelkezett, és egész életét a szarvasmarhák körül élte le. Igen sok barátja jött össze a környező farmokról. A gyászolók többsége “farmer nadrágban”, jellegzetes drága farmercsizmákban, de lovagláshoz szokott egyenes háttartással, a halottnak kijáró tiszteletet sugárzó patyolat-fehér ingben, jellegzetes zsinórnyakkendőben vett részt a gyász-szertartáson. A templomi énekek helyett többnyire érzelmes country-, cowboy dalokat énekeltek. A megemlékezés, búcsúztatás után körülbelül 150 vendég ült az asztaloknál, hogy szendvicsek és frissítők mellett elbeszélgessenek egymással. A vendégek között körülbelül fele arányban igen fiatalok, tinédzserek és huszonévesek is voltak. Egy idő után valami érdekes érzés fogott el. Hirtelen nem tudtam, hogy mi volt olyan furcsa. Egyszercsak hirtelen felvillant előttem, hogy mit láttam, azaz nem láttam: senki, de senki a 150 vendégből nem tartott a kezében telefont, tablettet, CD-lejátszót! Most mit mondjak? Egy eltűnőben lévő világ utolsó bázisára csöppentem? Vagy azt, hogy azért még van remény, nem mindenki esik a “social média” automatizált csapdájába? A gondolkozás elől menekülve, talán pótcselekvés gyanánt, egy kis keresztrejtvényt fejtek. Meleg cukros tejet iszom hozzá. De előbb még megnézem az e-mailemet. Hátha írt valaki… vagy küldött egy fényképet… vagy egy jó kis betűrejtvényt… Baráti tisztelettel:

Egy idős ember egyedül élt a farmján. Fel akarta ásni a paradicsomos kertjét, hogy elültesse a paradicsomokat, de túl nehéz munkának bizonyult számára. Az egyetlen fia Bubba, aki segíteni szokott neki, börtönben ült. Az öregember leült és megírta neki problémáját. "Kedves Bubba, sajnos elég rosszul érzem magam, mert úgy néz ki nem tudom felásni a paradicsomos kertem ez évben. Már öregszem és túl nehéz munka ez számomra." Pár nappal később levelet kapott a fiától: "Kedves Apa, nehogy felásd a kertet, oda rejtettem a hullákat! Bubba" A következő nap reggelén egy csapat FBI ügynök jelent meg a helyszínen és feltúrták az egész kertet. Mivel nem találtak semmit, bocsánatot kértek az öregtől és elmentek. Az öreg még aznap kapott egy újabb levelet a fiától: "Kedves Apa, A jelenlegi helyzetben ennyit tudtam segíteni. Most már elültetheted a paradicsomokat."

*** -Mit mondott Attila a Hun amikor eltévedt közép Európában? -??? -Hun vagyok?

A torontói Magyar Élet hetilap Edmontonban az Athlone Liquor & Cold Beer Store-ban (12904 127 St NW, Edmonton) kapható

Dr. Berkes Zoltán © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 19


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

Szeretettel gratulálunk azoknak a magyaroknak akik áprilisban magyar állampolgárok lettek. A kihelyezett konzuli napok alkalmával ezúton 23 fő tett esküt. Az edmontoni új magyar állampolgárok, Bubelényi Attila, Éva, Andor és Otilia, a Beszédes család és Egete Marika mellett voltak avatásra váró magyarok Calgaryból és Vancouverből is. Az ünnepélyes eskütétel elött Magyarországról összeállított video után elénekeltük a magyar és székely himnuszokat.

Nagysikerü lengyel magyar baráti délutánt szervezett a Vörös házaspár a magyarházban. Az eseményre meghívták John Szumlas lengyel tiszteletbeli konzult, Thomas Lukaszuk tartományi minisztert és más rangos vendéget. A lengyel közösségel évtizedek óta kialakult kapcsolatunk, közös szervezéseink, mint a Heritage napokon megosztott színpad, vagy a Gyásszalag Napi megemlélezés méltó folytatásának bizonyult ez a kellemesen eltöltött délután.

2014. október 7-9. között újra kihelyezett konzuli fogadónapok Calgary-ban! A konzuli ügyfélfogadás időpontja Calgary-ban: 2014. október 07. 9:00 – 12:00 és 13:30 – 16:30 2014. október 08. 9:00 – 12:00 és 13:30 – 16:30 2014. október 09. 9:00 – 12:00 és 13:30 – 16:30 A konzuli ügyfélfogadás helyszíne: Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa Suite 200, 1115 – 11 Avenue SW Calgary, Alberta, T2R 0G5

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 20

Időpontfoglalás: Interneten: http://ifr.mfa.gov.hu (a megfelelő kihelyezett konzuli ügyfélszolgálat kiválasztásával) vagy a Nagykövetség Konzuli Hivatalának elérhetőségein: consulate.ott@mfa.gov.hu e-mail címen, illetve hétfőtől csütörtökig 13 és 16 óra között a 613-2308215- ös telefonszámon

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 22

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

A város egyik legnagyobb és legjobban ellátott üzlete. Nagy választéku bor és sör készlet. Díjnyertes európai, amerikai és dél-amerikai termékek. Kívánságára nálunk mindent megtalál. Barátságos kiszolgálás, szakmai tanácsadás a nap bármely szakában. Mi a vásárlókért vagyunk!

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK, LIKŐR  – AJÁNDÉKDOBOZOK Nyugdíjas nap: minden kedden Esküvőkre,  Rendezvényekre Kedvezményes Árak Megrendelését kérésére házhoz szállítjuk. BORKÓSTOLÓ Minden második csütörtökön, este 6:00-tól 8:00-ig Bővebb  felvilágosításért  hívják  Horváth  Máriát  vagy  Árky  Magdit! Cím: 12904 – 127 Street TEL.: (780) 451 – 5423 FAX: (780) 452 – 8709 Web: www.athloneliquor-edmonton.com ______________________________________________________________________________ Megnyílt CALGARYBAN  „MARIA’S FINE  WINES  &  SPIRITS”  magyar italüzlete! 535-10 Street SW, Calgary (a 6-os Avenue és a 10-es  Street  sarkán,  két  blokkra  a  Jónás  Étteremtől) Telefon: 261-0010 Nyitva:    Hétfőtől  - Szombatig d.e. 10:00-től  este  11:00-ig Vasárnap 12:00-től  este  8:00-ig

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 23


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

TÚRÓS SZELET Hozzávalók: a tésztához: 40dkg liszt, 4 tojássárgája, 15dkg zsír vagy margarin, 15 dkg  cukor,  1  sütőpor,  2dl  tejföl. A krémhez: 4 tojásfehérje, 1 citrom leve, 50dkg túró, 20 dkg cukor, 1ek búzadara Elkészítés: A tészt hozzávalóit összegyúrjuk, jól kidolgozzuk és 2 cipóra osztjuk. Közben elkészítjük a krémet. A 4 tojásfehérjét 8 dkg cukorral felverjuk, és félretesszük. A túrót 12dkg cukorral és citromlével összekeverjük, majd óvatosan hozzákeverjük a felvert habot, nehogy összetörjön.Az egyik tésztalapot kinyújtjuk, zsírozott,lisztezett tepsibe tesszük, megszórjuk a búzadarával, rásimítjuk a túrótölteléket, a tetejére rányújtjuk a második lapot, és megszurkáljuk villával. Előmelegített   sütőben   addig   sütjük,   míg   a   tetej   megpirosodik. Ha kihült felszeleteljuk és meghintjük porcukorral.

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 24

MAGYAROS MILÁNÓI

Hozzávalók: 50 dkg lapocka, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 dl paradicsomlé (ketchup vagy 2   evőkanál   paradicsompüré   és   1,5   dl   víz), 1 dl tejszín, kicsi zellergumó (vagy 1 evőkanál  szárított  zellerlevél),  kevés  cukor,   2   evőkanál   olaj,   1   mokkáskanál   törött   fekete bors, só. A húst megmossuk, letörölgetjük, majd kis kockákra vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, lereszeljük (vagy nagyon finomra vágjuk), és a forró olajon üvegesre pároljuk. Ezután a húst rádobjuk, és gyakori keverés   közben   hirtelen,   erős   tűzön   fehéredésig pirítjuk. Meghintjük sóval, borssal, belereszeljük a tisztított zellert (vagy hozzákeverjük a szárított zellerlevelet), és tovább pirítjuk még 5 percig, csak ezután öntjük rá a paradicsomlevet. Ízlés szerint cukrozzuk, majd   fedő   alatt   puhára   pároljuk.   Ha   a   hús   teljesen  puha,  fedő  nélkül  zsírjára  sütjük,  és   tejszínnel meglocsolva, jól átforgatjuk. Sós vízben  főtt  cérnametélt  a  hozzáillő  köret.

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* EBBEN MÁS A MATHEUS PÁLINKA: A Matheus pálinkák egy különleges eljárás során nyerik el végső formájukat és ízvilágukat, mely kihangsúlyozza a tökéletesen érett, válogatott gyümölcsök zamatát. Az eperfahordóban történő érlelés teljes egészében magán viseli a magyar tradíciók jellegét, melynek köszönhetően a Matheus Pálinka valódi hungarikumnak számít. 2010 nyarára elkészült pálinkafőzdéjük Ököritófülpösön, mely egy kis falu a HoltSzamos partján található. Érdekesség, hogy bár a korábbi tulajdonosok véletlenül bukkantak az épületre, amelyben régen pálinkafőzde működött, kiderült, hogy a névadó Máté Csaba dédapjáé, Kende báróé volt valamikor a főzde. Így a pálinkafőzéssel gyakorlatilag egy régmúltból eredő családi hagyatékot is életre kelt a Pálinkaház. Ötvözik a családi hagyományt, a több százéves recepteket és a jelenkor technikáját. A gyümölcsök helyben teremnek, mint az alma, birsalma, meggy, szilva, vilmoskörte stb. A gyümölcsfeldolgozás, az irányított erjesztés, a pálinkafőzés és az eperfahordós érlelés az Ököritófülpösi telephelyen történik. Az érlelt pálinkák kiszerelése, hígítása, szűrése, palackozása, címkézése másik telephelyükön történik. Alap ízeik: Almapálinka, cseresznyepálinka, kajszibarack pálinka, meggy pálinka, szilvapálinka, Vilmoskörte pálinka Gourmet kínálatuk: birsalma pálinka, bodza pálinka, kökény pálinka, ribiszke pálinka, tokaji furmint likőr A Szatmár-Bereg megye északi csücskében található Tisza, Túr és Szamos árterében termett csonthéjas gyümölcsökből és a szabolcsi almából a Beregszászi Apátság birtokain élő ferences szerzetesek 16-17. században gyógyító céllal készítettek pálinkát. Ezt a bódító nedűt a távoli múltban kizárólag növényi kivonatok készítésével gyógyszerként használták. A 60-70 fokos pálinkába különböző gyógyfüveket és fűszereket áztatva számos betegség kezelésére alkalmas esszenciát állítottak elő. A Matheus Pálinkaház a ferences barátok több évszázados tapasztalatát leíró receptúrákat felhasználva ismételten el kezdte készíteni ezeket a kiváló nedűket. © KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

A gyümölcs begyűjtésekor, a lepárlás és az érlelés során mindenben ragaszkodnak a régi magyar tradíciókhoz. A tökéletesen érett, válogatott gyümölcsöket kimagozzák, majd irányított erjesztés után rézüstben kétszeri desztillációval lepárolják, majd speciális fahordós érlelés során éri el a pálinka végleges színét, gyümölcsös illatát, lágy, selymes zamatát. A Matheus Pálinkaház csak felsőkategóriás, prémium pálinkákat gyárt, melyet elérhető ár, modern design és magas minőség hármas együttese jellemez. A kereskedelmi pálinkafőzdék közül egyedülálló módon csak kétszeri desztillációval, eperfahordós érleléssel készítik termékeiket. Termékpalettájukban a tradicionális 50 fokos pálinkák képezik a gerincet, mellettük megtalálhatóak a 40, 44 és 60 fokos pálinkák, továbbá az egyedinek számító 24 fokos pálinka alapú likőrök is. Az egyedi fogyasztói igények kielégítésére fejlesztették ki a Matheus Kóser Pálinka sorozatot. A kóser védjegy garantálja a kiváló minőséget, hiszen a gyártási folyamatot a londoni Kedassia Rabbinátus és a jeruzsálemi Bádác Bét Jószef Rabbinátus felügyelete alatt gyártják, így pálinkáik megfelelnek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak és az „ötezer éves ISO” előírásoknak is. MATHEUS PÁLINKAHÁZ TERMÉKEI HAMAROSAN AZ ALBERTAI LIQUOR ÜZLETEK POLCAIN TALÁLHATÓK. Imported by: Hungarian Wine Cellars Ltd.

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 25


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* Cserháti Ferenc püspök Calgaryban Az Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Plébánián Calgaryban tartott pőspöki szentmiséjén az edmontoni magyar vezetők, Szenthe Sándor tb. Konzul, Toldy Éva a magyarház elnöknője, jómagam, Szenthe Anna a Diaszpóra Tanács Kanadai Elnöke és az Edmontonban tartozkodó két magyar Körösi Csoma ösztöndíjas, Pretz Lilla és Chrobák Ádám is tiszeteletüket tették. (kép) Cserháti Ferenc Kanadában és az Egyesült Államokban a következő magyar közösségeket látogatja meg: Montreal, Quebec (Magyarok Nagyasszonya plébánia), Welland, Ontario, Detroit, Michigan (Szent Kereszt plébánia), Windsor, Ontario (Páduai Szent Antal plébánia). Emellett az alábbi városokba is elutazik: Toronto, Ontario (Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia), Calgary, Alberta (Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia), és Winnipeg, Manitoba (Páduai Szent Antal plébánia). A PÜSPÖK életútja: A papi hivatás már fiatalon vonzotta, és sokáig élt a legendás hitvalló, Márton Áron püspök környezetében, akit példaképének tekintett. 1971-ben szentelték fel, s káplánként a Nagykároly közeli Kaplonyba, majd Máramarosszigetre került. 1979-ben azonban arra az elhatározásra jutott, hogy tanulmányait nyugati egyetemeken szeretné folytatni. Frankfurtba, majd Innsbruckba ment. Letelepedését német származása megkönnyítette. 1982-es doktorátusa után, a müncheni Szent Margit templom plébánosa lett, s egyszerre belecsöppenve a Magyar Katolikus Misszió munkájába, elkezdett az emigráns, a szétszórt magyarság gondjaival foglalkozni. Az út tehát, melyet be kellett járnia, az égiek által kijelölt, gondviselésszerü volt. Érthetö, hogy dr.Irányi László piarista atya és Miklósházy Attila SJ után, rábízták a nyugati magyar hívek lelki gondozását. XVI. Benedek pápa kinevezte esztergom-budapesti segédpüspöknek, majd 2007-ben Erdő Péter bíboros püspökké szentelte az esztergomi bazilikában. Azóta nemcsak a németországi ügyekkel foglalkozik, hanem II. János Pál pápa nyomdokait követve, fáradhatatlanul járja a kontinenseket, felkeresve a legtávolabbi közösségeket is (Ausztrália, Kanada stb.). Aránylag fiatal ember. Tele van hittel, energiával. Hirdeti a katolikus vallás igazát, erősíti a lelkeket, de a világ dolgaiban is állást foglal. Járatos a kultúra berkeiben. Érdekli az irodalom, művészet… A képen a püspök úr és Szenthe Sándor konzul

#210, 3210 – 118 Avenue Abbottsfield Mall Edmonton, Alberta T5W 4W1 (780) 448-9993

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 26

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS* UPCOMING CSÁRDÁS EVENTS

Celebrating a successful Farsangi Open House/Táncház in February! Csárdás was delighted with the success of the Farsangi Open House/Táncház event held on Saturday, February 1, at the Magyarház. Such energetic dancers, such delicious food, and so many happy guests: evidently, a great time was had by everyone! Despite our seemingly endless winter this year, Csárdás filled the Magyarház...guests from the Edmonton area and from Calgary joined us at this lovely evening. Csárdás would like to thank our guest performers from Calgary’s Vadrózsa Dancers and Edmonton’s own Cifra Együttes for providing great music throughout the evening. Csárdás sincerely thanks the many volunteers, too numerous to mention here, for their contributions to cooking and selling the wonderful gulyás and palacsinta, for staffing our door and bar, and for helping with the clean-up late in the evening. We appreciate you all!

May 30

Performance: ABC Headstart . Edm.

June 7

Performance: Parkinson’s fundraiser

June 14

Fordulj Egyet Elõttem, Magyarház

July

Performance: EFAC Canada Day, Ft. Edmonton Park, Aviation Hangar

1

Aug. 3-4

Performances: Edm. Heritage Festival

Aug. 7-9

Performances: Folklorama, Winnipeg

Get$Your$Tickets$Now:$ ‘Fordulj$Egyet$Előttem’$Returns! Csárdás is delighted to give you advance notice of a much-anticipated tradition! Join us June 14 at the Magyarház for our annual year-end performance/táncház evening, with live music by Gyanta (Toronto/Montreal) and performances by Csárdás and special guests: Edmonton’s Lowicz Polish Ensemble and Regina’s Maros Hungarian Ensemble. Tickets are sure to sell out, since we’ve enjoyed full houses at our last two yearend buli’s, so avoid disappointment and purchase your tickets soon, using our convenient online PayPal system. See our website for details: www.csardasedmonton.com Here’s hoping that we see you all in June for an unforgettable evening!

Children’s Táncház during our Farsangi Open House in February Csárdás at ‘Fordulj Egyet Előttem’ 2013 Photo Credit: Attila Jakab

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR

EDMONTON, ALBERTA, KANADA 27


*2014 TOBORZÓ * ELSŐ FÉLÉVI KIADÁS*

© KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖR 28

EDMONTON, ALBERTA, KANADA


Toborzó Tavasz 2014  

Az Edmontoni Magyar Kultúrkör Magazinja Szerkeszti: Szenthe Anna