Page 1

Łączą nas języki Č G A

P Y A

 M A L

S

K

S T I

E Š T

E

L I

N E T D

U V I Ų N

I

S

A

L

L

A

A

L O

N D

A P

S K

F

T R A E V I S L O V E N S N Š Č I N A E N G E I Ç L Š A N N E K S V I A N Č U S I S U O M I D E U T S C H N A E Λ Λ H N I K A N Б

Ъ Л

Г

C

И

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/dgs/translation/

HC-30-08-346-PL-P

E

R

T

T

E

G

Ñ P O R T U G U ÊE S L R

N

P O

L

I

S

R O M A G

Ă

E

Krzyżówka  
Krzyżówka  

Krzyżówka języki nas łączą