Page 1

CATALOGUL EDITURII


DOMENII 4 ŞTIINȚE INGINEREŞTI 4 ŞTIINȚE EXACTE 4 ŞTIINȚE ECONOMICE 4

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

4

MEDICINĂ

4

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

4 FILOLOGIE 4 INTERES GENERAL


Apariții editoriale – 2017

Sorin M. GRIGORESCU; C. GINERICĂ Recunoașterea formelor. Îndrumar de laborator ISBN 978–606–19–0894–3

Îndrumarul de față tratează problematica sistemelor de recunoaștere a formelor analizării informațiilor achiziționate prin

4

diferiți senzori. Cartea se adresează în

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

utilizate cu precădere în scopul prelucrării şi

special studenților de la programele de studii

Robotică şi Automatică şi Informatică Aplicată, dar şi tuturor celor care doresc să se familiarizeze cu metodele şi abordările de proiectare ale unor asemenea sisteme.

3


Editura Universității Transilvania din Brașov

I. MĂRGINEANU; L.M. ITU; I. ȘTEFAN; A. ITU

Automate. Programabile. Aplicații ISBN 978–606–19–0862–2

Această carte este destinată celor care vor să se instruiască în conceperea, proiectarea,

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

realizarea și exploatarea echipamentelor numerice

și

programelor

destinate

Conducerii Proceselor cu Automate Programabile. Obiectivul principal al lucrării este acela de a permite cititorului să se familiarizeze cu aspectele hardware și software, în contextul utilizării practice a automatelor programabile. Lucrarea este structurată în două părți, cuprinzând cele mai importante probleme referitoare la utilizarea mediilor de programare pentru mai multe automate, precum şi studii de caz referitoare la anumite tipuri de automate.

4


Apariții editoriale – 2017

Teodor MARUȘCA Elemente de gradientică și ecologie montană ISBN 978–606–19–0892–9

Din rândurile cărții transpare o imagine a muntelui inedită în literatura noastră. În

înfățişate aspecte esențiale ale ecologiei montane. Descrierea originală a habitatului montan, bazată pe studierea atentă a Carpaților Meridionali şi parțial a Alpilor elvețieni, urmată de o prezentare aproape exhaustivă a unor biocenoze montane familiarizează cititorul cu peisajul specific montan, cu relieful, solurile, vegetația şi fauna caracteristice. Lucrarea are aspectul unei ecologii montane aplicate, al cărei mesaj este o chemare la acțiune în scopul obținerii resurselor necesare traiului.

5

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

situează ființa umană. În carte sunt

4

centrul acestei lumi montane, autorul


Editura Universității Transilvania din Brașov

Macedon Dumitru MOLDOVAN Conversia energiei geotermice ISBN 978–606–19–0902–5

În contextul economic actual, energia este una din problemele majore ale omenirii.

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

Cartea de față, ce abordează tema energiei geotermice, este structurată în cinci capitole. În primul capitol se abordează problema energiei în general. În capitolul al doilea este definită noțiunea de energie geotermică și sunt

prezentate

referitoare

la

aspectele

potențialul

specifice

geotermic.

În

capitolul trei, sunt tratate pe larg sistemele de conversie a energiei geotermice de joasă entalpie bazate pe pompe de căldură. În capitolul patru este introdusă noțiunea de mix energetic bazat pe energia geotermică și sunt descrise două astfel de mixuri energetice dezvoltate în Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare din cadrul Universității Transilvania din Brașov. În ultimul capitol sunt prezentate principalele aspecte economice pentru sistemele cu pompe de căldură.

6


Apariții editoriale – 2017

Macedon Dumitru MOLDOVAN Conversia energiei geotermice. Îndrumar de laborator ISBN 978–606–19–0903–2

Energia geotermică este una din formele regenerabile de energie prin conversia

domeniilor de activitate. În acest context, lucrarea prezintă aspectele teoretice și practice cu privire la sistemele de conversie a

energiei

geotermice

de

joasă

temperatură bazate pe pompe de căldură sol-apă pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere. Ca aplicație, este prezentat sistemul geotermic instalat pe Colina Universității Transilvania din Brașov pentru asigurarea energiei termice în Căsuța Solară. Îndrumarul de laborator se adresează studenților de la Programul de studii de master, Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului, Traseul opțional 2 – Designul și Managementul Sistemelor de Energii Regenerabile.

7

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

și/sau electrică necesară în majoritatea

4

căreia se poate obține energia termică


Editura Universității Transilvania din Brașov

Nicolae PĂSTÂRNAC Tehnologii, tehnopatii și bolile animalelor de blană ISBN 978–606–19–0872–1

În cartea de față, o profesiune de credință de o viață a Dr. Nicolae Păstârnac, autorul a

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

selectat într-un volum cea mai mare parte din cele 150 de articole pe care le-a scris în decursul timpului. Domeniul tematic al acestor

lucrări

ştiințifice

include

bolile

animalelor de blană şi îndeosebi tehnopatiile şi tehnoprofilaxia acestora; reproducția, fiziologia, dar mai ales patologia şi mijloacele de prevenție şi tratare; alimentația şi apariția dismetaboliilor cauzate de implicarea diverselor tehnopatii; aspecte de biologie genetică, ameliorare, selecție, genomică şi genetică medicală; aspecte de adaptare şi aclimatizare la condițiile climaterice de la noi, dar mai ales a stimulării biodiversității; inovațiile şi invențiile indispensabile: prelucrării şi procesării furajelor, prelucrării primare a blănițelor şi a sistemelor pretabile de creştere şi întreținere.

8


Apariții editoriale – 2017

Florin CHICHERNEA Modelarea 3D și proiectarea tehnologiilor de turnare. Vol. IV+V

L. DAFINCA; C. SUCIU

Nicolae IORDAN

Sisteme expert în automatică

Managementul apei în construcții și instalații

978–606–19–0890–5

[

l

978–606–19–0884–4

i ă

[ 9

l

i ă]

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

ISBN gen. 978–606–19–0344–3 978–606–19–0865–3 978–606–19–0875–2


Editura Universității Transilvania din Brașov

Marius Cristian LUCULESCU

Mobilierul tradițional săsesc

MICROCONTROLLERE. Vol. I

specific Țării Bârsei

Programarea aplicațiilor în limbaj

978–606–19–0883–7

978–606–19–0880–6

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

D. LICĂ; L.F. TOADER

I. NEAGOE; I. MARTINESCU; A. FILIP T.PĂUNESCU; H.BULEA; R.PĂUNESCU Tehnologia presării la rece.

Dispozitive modulare.

Îndrumar

Îndrumar de proiectare

978–606–19–0873–8

978–606–19–0897–4

10


Apariții editoriale – 2017

I.ȘERBAN, I.C. ROȘCA

Introducere în rețele industriale

BIOMECANICĂ.

de comunicație

Îndrumar de laborator

978–606–19–0885–1

978–606–19–0899–8

Ana VEȚELEANU Proprietățile și alegerea materialelor 978–606–19–0905–6

11

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

4

C. SUCIU; L. ITU


Editura Universității Transilvania din Brașov

E. BĂJAN; L. MACOVEI

E. BĂJAN; L. MACOVEI

Mathematiksammlung für die

Mathematiksammlung für die II. klasse 978–606–19–0907–0

Alexandra BĂICOIANU

Elena COMĂNELEA

Metoda elementului finit.

Noțiuni de teoria grafurilor.

Implementare cu FreeFem++

Algoritmi și produse software

978–606–19–0895–0

978–606–19–0878–3

ȘTIINȚE EXACTE

4

I. klasse 978–606–19–0906–3

12


Apariții editoriale – 2017

Simona BĂLĂȘESCU

Oana BĂRBULESCU

Negociere comercială

Teste și aplicații la disciplina Dreptul Comerțului Internațional 978–606–19–0912–4

Ionuț Vlad DUMITRACHE

N.A. NEACȘU; A. MADAR

Concepte de cost aplicate în

Merceologie nealimentară

managementul resurselor 978–606–19–0911–7

978–606–19–0913–1

13

ȘTIINȚE ECONOMICE

4

internațională 978–606–19–0887–5


Editura Universității Transilvania din Brașov

Silvia SUMEDREA De la idee la afacere. Ghid pentru antreprenori

ȘTIINȚE ECONOMICE

4

978–606–19–0909–4

Raluca Dania TODOR Introducere în Branding 978–606–19–0876–9

14


Apariții editoriale – 2017

F. NECHITA; H. TANAKA Creative Destinations & Heritage Interpretation: The story of Transilvania Creative Camp

al cărei sprijin academic sunt oferite de profesori universitari, cercetători, precum şi de un expert în publicitate şi de un blogger de călătorie, se confirmă un succes şi în acest an. Participanții şi conferențiarii au beneficiat de numeroase oportunități de schimburi interculturale, dar şi schimburi între generații, precum şi de oportunități de descoperire a bogatului patrimoniu natural şi istoric din ȚŢara Lăpuşului. Această carte este concepută ca poveste în imagini a Taberei de Creație Transilvania – un proiect care a îmbinat turismul creativ şi cultural, cu cercetarea antropologică, mediile digitale şi comunicarea destinațiilor.

15

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Această tabără de creație, a cărei sorginte şi

4

978–606–19–0877–6


Editura Universității Transilvania din Brașov

Ana-Maria CAZAN

Ana-Maria CAZAN

Aplicații computerizate de analiză

Psihologie cognitivă

a datelor 978–606–19–0867–7

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

4

978–606–19–0868–4

Mariana NOREL Gramatica practică în textele literare pentru copii 978–606–19–0893–6

16


Apariții editoriale – 2017

Monica Ana Paraschiva PURCARU Modalități de dezvoltare a creativității studenților

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

4

978–606–19–0910–0

Ioana Roxana TOPALĂ Fundamentele pedagogiei. Ghid pentru activitățile de seminar 978–606–19–0898–1

17


Editura Universității Transilvania din Brașov

I. MANCIULEA; G. COMAN; R. ȚICĂ; L. DUMITRESCU; M. BADEA Teste grilă de chimie organică 978–606–19–0870–7

Universitatea Transilvania din Brașov are rezultate excepționale în cadrul procesului didactic şi de cercetare. Această carte de teste studiului,

cercetării

şi

4

rodul

experienței autorilor, sintetizate într-o lucrare

MEDICINĂ

constituie

valoroasă şi utilă, în contextul pregătirii pentru examenul de admitere la Facultatea de Medicină.

Gheorghe PUCHIANU Microbiologie specială. Lucrări practice de laborator 978–606–19–0827–1

18


Apariții editoriale – 2017

A. BĂDĂU; R. UNGUR; D. BĂDĂU Activitățile fizice acvatice Indoor

19

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Cartea de față este consacrată activităților în mediul acvatic, acestea dobândindu-şi statutul de componentă a domeniului educației fizice. Capitolul întâi, „Activitățile fizice acvatice”, prezintă câteva sistematizări ale temei tratate, pentru a identifica precis locul activităților de aquagym şi acquafitness care constituie axul central al cărții. Capitolul doi, consacrat înotului, considerat unul dintre cele mai importante mijloace de realizare a obiectivelor educației fizice. Aquagym constituie subiectul celui de-al treilea capitol, iar analiza sa prin prisma influențelor exercitate asupra dimensiunilor somatice şi ale personalității umane conduce la concluzia că acest gen de activitate motrică contribuie semnificativ la modelarea şi conturarea corpului şi personalitățiii umane. Al patrulea capitol, intitulat „Aquafitness-ul, inovațiile tehnologice moderne”, este dedicat acestei activități acvatice indoor, care include o mare varietate de mijloace de acționare, efectuate în mediul acvatic, cu ajutorul unor aparate și instalații tehnologice moderne și specifice, special confecționate pentru mediul acvatic. Ştafetele, exercițiile aplicative şi jocurile acvatice sunt descrise structurat, evidențiindu-se contribuția acestora la dezvoltarea fizică generală.

4

978–606–19–0809–7


Editura Universității Transilvania din Brașov

Silviu Gabriel CIOROIU

Silviu Gabriel CIOROIU

Masaj terapeutic în diferite

Să învățăm anatomia de bază a kinetoterapeutului 978–606–19–0864–6

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

4

afecțiuni 978–606–19–0863–9

Laurențiu-Gabriel TALAGHIR Gimnastica în școală. Note de curs 978–606–19–0896–7

20


Apariții editoriale – 2017

Anca BĂDULESCU Portret de scriitor: Octav Șuluțiu 978–606–19–0874–5

Prin această carte, autoarea își propune să aducă în atenția cititorilor destinul trist și opera nebănuit de variată și interesantă a scriitorului și publicistului interbelic Octav distincte. Cea dintâi se ocupă de viața

4

scriitorului, ale cărei evenimente triste sau

FILOLOGIE

Șuluțiu. Lucrarea este structurată în trei părți

chiar tragice au fost deslușite din propriul „Jurnal”.

Următoarea

parte

analizează

activitatea de scriitor interbelic a lui Octav Șuluțiu, zăbovind asupra monografiei-roman despre Brașov, orașul său de suflet. Ultima parte este consacrată articolelor de critică literară ale scriitorului. Lucrarea reuşeşte să pună în lumină varietatea și bogăția creației șuluțiene, invitându-ne la lectura acestor opere.

21


Editura Universității Transilvania din Brașov

Elena BUJA The Acquisition of Romanian 978–606–19–0888–2

Prin volumul de față, autoarea invită cititorii la o incursiune în lumea fascinantă a achiziției limbii materne, concentrându-se asupra copiilor vorbitori de română. Lucrarea

4

care determină combinarea acestora în

FILOLOGIE

debutează cu achiziția sunetelor şi a regulilor cuvinte.

Avansează

aferente

achiziției

apoi

la

probleme

vocabularului

şi

a

gramaticii. Ultima „oprire” este reprezentată de achiziția abilităților narative. Cartea este destinată

în

principal

studenților

care

urmează cursuri de lingvistică şi psihologia dezvoltării, dar constituie o lectură deopotrivă instructivă şi captivată pentru toți cititorii.

22


Apariții editoriale – 2017

E. BUJA; S. MĂDA; M. ARHIRE (Eds.) (Re/De) Contextualisation. Structure, Use, and Meaning 978–606–19–0908–7

Volumul cuprinde lucrările celei de a IV-a conferințe

internaționale

de

lingvistică

organizate de Departamentul de Lingvistică Teoretică și Aplicată a Facultății de Litere,

din

domeniul

promovarea

lingvisticii

au

interdisciplinarității

urmărit și

a

dialogului intercultural, dar și abordarea faptelor de limbă din perspective multiple. Volumul este împărțit în trei secțiuni: prima secțiune cuprinde studii bazate pe analiza structurală și semantică; secțiunea a doua este dedicată lucrărilor axate pe discursul mediatic și profesional, ultima parte conținând lucrări ce abordează probleme ale traducerii.

23

FILOLOGIE

2016. Aceste contribuții ale cercetătorilor

4

eveniment ce a avut loc în luna septembrie


Editura Universității Transilvania din Brașov

Emil CIRA Memoria culturii orale. Grupele de vârstă în colinde 978–606–19–0891–2

Cartea

conține

materiale

documentare

despre textele colindelor culese de către autor în ultimele două decenii. Materialul

FILOLOGIE

4

documentar cu ajutorul căruia autorul își construiește obiectul de cercetare privește atât artefacte arheologice neo-eneolitice și din epoca bronzului în arealul anatolianegeeo-balcanic, cât și textul colindelor românești culese în ultimele două secole.

24


Apariții editoriale – 2017

Delia COTÂRLEA (ed.) Schreiben zwischen Kulturen: Festschrift für Carmen Puchianu 978–606–19–0787–8

Volumul germaniste,

este

dedicat

scriitoare,

cunoscutei

profesoare

şi

traducătoare Prof. dr. Carmen Puchianu de la Facultatea de Litere din Braşov cu ocazia autorilor pun în valoare domeniile variate în

4

care a activează colega noastră, abordând

FILOLOGIE

împlinirii vârstei de 60 de ani. Contribuțiile

subiecte din literatură precum scriitura feminină, interculturalitate în literatura de expresie

germană

din

România,

experimentul literar, precum şi din lingvistică şi al traductologie. Volumul se încheie cu un capitol inedit, în care sunt cuprinse traduceri din opera scriitoarei Puchianu, dar şi producții literare ale unor contribuitori.

25


Editura Universității Transilvania din Brașov

R. ELEKES; A. LĂCĂTUȘ (eds.) The Duty of Disobedience An anthology of the European poetry biennale 978–606–19–0921–6

Bienala Europeană de Poezie de la Brașov este un proiect al Facultății de Litere a Universității Transilvania, finanțat din bugetul

Municipiului

Brașov.

A

fost

4

de literatură Andrei Bodiu, un om care a

FILOLOGIE

inventat în 2013 de poetul și profesorul crezut întotdeauna în funcția socială a poeziei și în solidaritatea internațională a poeților.

Cea

de-a

treia

ediție

reverberează eseul lui Thoreau cu o definiție a poeziei ca datorie a nesupunerii ce ne propune să explorăm rolul poeziei în societatea contemporană și să redescoperim potențialul transformator al literaturii. Antologia cuprinde creații ale celor 17 poeți europeni care au dat curs invitației de a pune în discuție capacitatea poeziei de a reacționa la tendințele de radicalizare politică și religioasă și de legitimare prin intoleranță, cât și statutul ei într-o Românie caracterizată de anomie, pe fondul căreia asistăm la conturarea unui nou spirit civic, menit să-i opună rezistență.

26


Apariții editoriale – 2017

R. ILIE; D. BOTEZATU (coord.) Modele, concepte și contexte ale istoriei literaturii române contemporane 978–606–19–0779–3

Volumul cuprinde studii de(spre) istoria literaturii române contemporane, realizate de scriitori, critici și profesori reuniți în cadrul unui

proiect

comun.

Lucrarea

este

Concepte și Contexte, fiecare parte reunind

4

studii aferente unuia din cele trei aspecte ale

FILOLOGIE

structurată în trei părți, și anume Modele,

temei.

27


Editura Universității Transilvania din Brașov

Ioan ȘONERIU Aspecte din Germania hercinică 978–606–19–0871–4

Autorul consacră acest nou volum din categoria descrierilor de geografie regională,

INTERES GENERAL

4

uneia dintre cele trei zone naturale ale Germaniei, şi anume zonei de mijloc, cea hercinică. Profilul tematic, deşi fundamental geografic, nu este totuşi strict limitat la acest

domeniu

ştiințific;

pe

fondul

aserțiunilor geografice sunt inserate şi date din alte domenii ale cunoaşterii ştiințifice, precum istoria politică şi militară, istoria artelor, cu predilecție istoria arhitecturii. Lucrarea este elaborată atât pe baza observațiilor efectuate la fața locului, cât şi pe documentare bibliografică, imagistică şi cartografică, oferind informații obiective şi advertențe ştiințific. Cartea de față constituie o contribuție semnificativă la îmbogățirea literaturii noastre geografice asupra Germaniei.

28


Apariții editoriale – 2017

Biophysics for Biomedical and Environmental Sciences Monica FLORESCU (ed.) 978–606–19–0768–7

cercetare în cinci domenii ale biofizicii, care au fost susținute în cadrul International

Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Envrionemental Sciences, IC-ANMBES 2016. Domeniul tematic include metode de separare, spectroscopie, nanobiotehnologie, biofizică

computațională,

senzori

şi

biosenzori.

29

VOLUME ALE CONFERINȚELOR 4

Volumul de față reuneşte lucrări de


Editura Universității Transilvania din Brașov

The International Conference ICWSE 2017 (Wood Science and Engineering) ISSN 1843–2689

Lucrările Conferinței care se află deja la cea

VOLUME ALE CONFERINȚELOR 4

de-a 11-a ediție, se remarcă prin noutatea științifică, potențialul aplicabilității industriale, și nu în ultimul rând prin sinteze elaborate ale unor subiecte cu înalt impact. Gruparea lor în 11 secțiuni acoperă o paletă variată de teme din

domeniu:

proprietățile

și

structura

lemnului, uscarea lemnului și tratamente termice,

materiale

pe

bază

de

lemn,

conservarea lemnului și a obiectelor din lemn, designul mobilierului, energia regenerabilă din biomasă lemnoasă, modificări chimice, inginerie asistată de calculator etc.

30


Apariții editoriale – 2017

FORMEC 2017 50 International Symposium on Forestry Mechanization th

978–606–19–0904–9

Ideea inițială a organizatorilor acestei oamenilor de știință din țările din Europa Centrală și de Est oportunitatea de a aduna, de a discuta aspecte legate de ingineria forestieră, de a aprofunda și a-și împărtăși

cunoștințele

din

domeniul

științei, de a depăși lacunele cauzate de diferitele niveluri tehnologice, de a proteja natura. Peste 170 de participanți din peste 30 de țări din întreaga lume, printre care și cercetători bine-cunoscuți, tineri oameni de știință, reprezentanți ai industriilor forestiere și vorbitori de renume, și-au împărtășit opiniile cu privire la provocările cheie ale sectorului forestier. O gamă diversificată de subiecte, inclusiv biomasa pentru bioenergie, tehnologie inovatoare și mecanizare forestieră, exploatarea lemnului, ingineria rutieră forestieră, transportul lemnului, ergonomia, siguranța muncii și optimizarea lanțului de aprovizionare cu lemn au constituit baza pentru un intens și interesant jubileu al FORMEC.

31

VOLUME ALE CONFERINȚELOR 4

întâlniri științifice a fost aceea de a oferi


VOLUME ALE CONFERINȚELOR 4

Editura Universității Transilvania din Brașov

COMEC 2017 7th International Conference ”Computational Mechanics and Virtual Engineering”

Forest and Sustainable Development

ISSN 2457–8541

ISSN 1843–505X

Proceedings of the Biennal International Symposium

Psihologie, educație și dezvoltare umană O. TODOR; A. BABONE (eds.) ISSN 2360–2597

32


Apariții editoriale – 2017

Proceedings of the session ”SouthEastern Europe Towards a EU I.TACHE; L.POȚINCU; C.POȚINCU (eds.)

International Scientific Conference Youth in the Perspective of the Olympic Movement ISSN 2359–8859

33

VOLUME ALE CONFERINȚELOR 4

978–606–19–0886–8


Editura Universității Transilvania din Brașov

Bulletin of Transilvania University of Braşov

PUBLICAȚII PERIODICE

4

Vol. 10(58), No. 1 -2017

Published by Transilvania University Press Bras ov, Romania

Universitatea Transilvania din Braşov răspunde cu succes provocărilor societății informaționale, precum şi competitivității caracteristice Spațiului European al Învățământului Superior şi Cercetării. Reflectând aceste procese, revista noastră ştiințifică, având o istorie ce depăşeşte 50 de ani, îşi propune să intensifice vizibilitatea rezultatelor cercetării din mediul academic. Concentrată asupra direcțiilor majore de cercetare, publicația periodică are o apariție editorială bianuală şi este structurată în nouă serii cu recunoaştere internațională!

Series I Engineering Sciences: ISSN 2065–2119 Această serie este indexată în EBSCO Publishing DataBase şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice. Series II Forestry. Wood Industry. Agricultural Food Engineering: ISSN 2065–2135 Această serie este indexată în Scopus, EBSCO Publishing DataBase, CAB Direct şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice. Series III Mathematics. Informatics. Physics: ISSN 2065–2151 Această serie este indexată în EBSCO Publishing DataBase, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice.

34


Apariții editoriale – 2017

Bulletin of Transilvania University of Braşov Vol. 10(58), No. 1 -2017

Published by Transilvania University Press Bras ov, Romania

Series VI Medical Sciences: ISSN 2065–2216 Această serie este indexată în EBSCO Publishing DataBase, ProQuest şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice. Series VII Social Sciences. Law: ISSN 2066–7701 Această serie este indexată în EBSCO Publishing DataBase, DOAJ, VLEX, CEEOL şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice. Series VIII Performing Arts: ISSN-L 2344–200X Această serie este indexată în baza de date CEEOL. Series IX Sciences of Human Kinetics: ISSN 2344–2026 Această serie este în curs de evaluare pentru a fi indexată în baze de date internaționale.

35

PUBLICAȚII PERIODICE

Series V Economic Sciences: ISSN 2065–2194 Această serie a fost inclusă în baza de date DOAJ. Va fi de asemenea indexată în EBSCO Publishing DataBase şi este evaluată de CNCS în categoria B+ a revistelor ştiințifice.

4

Series IV Philology. Cultural Studies: ISSN 2066–768X Această serie este indexată în EBSCO Publishing DataBase şi în CEEOL. Se regăseşte de asemenea pe platforma www.scipio.ro.


Editura Universității Transilvania din Brașov

Anuarul Cercetării Științifice Studențești

ISSN 2392–778X

Conține lucrări ale studenților, premiate la

PUBLICAȚII PERIODICE

4

sesiunea cercurilor științifice studențești.

36


Apariții editoriale – 2017

Pro Musica

ISSN 2501–7640

Este o revistă realizată în totalitate

de

studenți. de Muzică de la Universitatea Transilvania

4

din Braşov, îşi promovează atât concertele,

PUBLICAȚII PERIODICE

Cuprinde articole în care studenții Facultății

recitalurile, cât şi alte activități specifice ariei lor curriculare şi artistice.

37


Editura Universității Transilvania din Brașov

ReCeNt

ISSN 1582-0246

Revista ReCeNt constituie o publicație periodică

PUBLICAȚII PERIODICE

4

independentă

din

cadrul

Universității

Transilvania, ce îşi propune să disemineze rezultatele cercetării din domeniul ingineriei industriale, la nivel național şi internațional. Creează un cadru eficient şi flexibil, destinat comunicării şi colaborării experților care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul academic, cât şi în mediul industrial, şi care sunt interesați de extinderea orizontului ştiințific şi a conexiunilor profesionale, prin intermediul publicării unor articole valoroase. Această publicație periodică intensifică vizibilitatea rezultatelor cercetării şi stabileşte conexiuni între membrii comunității ştiințifice Revista este recunoscută la nivel național de către CNCSIS în categoria B+ şi este indexată în bazele de date internaționale Index Copernicus Journal Master List, ULRICH’S Periodicals Directory

38


Apariții editoriale – 2017

INDEX DE AUTORI Arhire, Mona

23

Cotârlea, Delia

25

Babone, Adina

30

Dafinca, Liliana

9

Badea, Mihaela

18

Dumitrache, Ionuț Vlad

13

Bădău, Adela

19

Dumitrescu, Lucia

18

Bădău, Dana

19

Elekes, Robert

26

Bădulescu, Anca

21

Filip, Alexandru

10

Băicoianu, Alexandra

12

Florescu, Monica

29

Băjan, Edith

12

Ginerică, Cosmin

3

Bălășescu, Simona

13

Grigorescu, Sorin

3

Bărbulescu, Oana

13

Ilie, Rodica

Botezatu, Dan

27

Iordan, Nicolae

9

Itu, Alina

4

Buja, Elena

22, 23

27

Bulea, Horațiu

10

Itu, Lucian M.

4, 11

Cazan, Ana-Maria

16

Lăcătuș, Adrian

26

Chichernea, Florin

9

Lică, Dumitru

10

Cioroiu, Silviu

20

Luculescu, Marius C.

10

Cira, Emil

24

Macovei, Laura

12

Coman, Gheorghe

18

Madar, Anca

13

Comănelea, Elena

12

Manciulea, Ileana

18

39


Editura Universității Transilvania din Brașov

Martinescu, Ionel

10

Marușca, Teodor

Sumedrea, Silvia

14

5

Șerban, Ionel

11

Măda, Stanca

23

Șoneriu, Ioan

28

Mărgineanu, I.

4

Ștefan, Ioana

4

6, 7

Tache, Ileana

31

Moldovan, Macedon D. Neacșu, Andreea

13

Talaghir, Laurențiu

20

Neagoe, Ion

10

Tanaka, Hiromasa

15

Nechita, Florin

15

Toader, Lavinia

10

Norel, Mariana

16

Todor, Otilia

30

Todor, Raluca Dania

14

Păstârnac, Nicolae

8

Păunescu, Rodica

10

Topală, Ioana Roxana

17

Păunescu, Tudor

10

Țică, Rodica

18

Poțincu, Cristian

31

Ungur, Ramona

19

Poțincu, Laura

31

Vețeleanu, Ana

11

Puchianu, Gheorghe

18

Purcaru, Monica

17

Roșca, Ileana Constanța

11

Suciu, Constantin

9, 11

40

Profile for Editura Universităţii Transilvania

Catalogul Editurii Universitatii Transilvania din Brasov 2017  

Catalogul publicatiilor de la Editura Universitatii Transilvania din Brasov

Catalogul Editurii Universitatii Transilvania din Brasov 2017  

Catalogul publicatiilor de la Editura Universitatii Transilvania din Brasov

Advertisement