__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

lui:

Ac e a s

ine

e ap a t r a c rț ă t

....................

ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 1

28.01.2016 15:52


Mai ales pentru Bakhtina mea

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Ziua specială a lui Elmer / David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-13-9 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: Elmer’s Special Day Autor: David McKee Copyright © David McKee, 2009 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-93-32=135.1

ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 2

28.01.2016 15:52


ZIUA SPECIALĂ A LUI

and ROSE

David McKee Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 3

28.01.2016 15:52


Elmer, elefantul multicolor, se uita la ceilalţi elefanţi și zâmbea. Se apropia Ziua lui Elmer – ziua când, o dată pe an, toţi elefanţii se pictau pe tot corpul și mergeau la paradă. Pregătirile abia începuseră, dar elefanţii erau deja entuziasmaţi și făceau mare zarvă.

ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 4

28.01.2016 15:52


ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 5

28.01.2016 15:52


ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 6

28.01.2016 15:53


— Hei, Elmer! Cam multă gălăgie fac prietenii tăi! a spus Leul, atrăgându-i atenţia. — Îmi pare rău, a spus Elmer, dar pregătirile – ca și parada – sunt un prilej de bucurie. — Doar pentru elefanţi, a spus Tigrul. Fii bun și spune-le să nu mai facă atâta zgomot. — Te rugăm, au spus și maimuţele.

ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 7

28.01.2016 15:53


ELMERS_SPECIAL_DAY_INT_RO_F1.indd 8

28.01.2016 15:53

Profile for Editura Trei TREI

Ziua speciala a lui Elmer-fragment  

Ziua speciala a lui Elmer fragment

Ziua speciala a lui Elmer-fragment  

Ziua speciala a lui Elmer fragment

Advertisement