Vreau o poveste-fragment

Page 1

Această poveste din seria Mica Prințesă aparține lui ..................

WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 1

28.01.2016 15:30


WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 2

28.01.2016 15:30


WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 3

28.01.2016 15:30


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ROSS, TONY Vreau o poveste înainte de culcare! / Tony Ross; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-15-3 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: I Want a Bedtime Story! (A Little Princess Story) Autor: Tony Ross Copyright © Tony Ross, 2016 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111-93-32=135.1

WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 4

28.01.2016 15:30


O poveste din seria Mica Prințesă

Vreau o poveste înainte de culcare!

Tony Ross Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 5

28.01.2016 15:30


WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 6

28.01.2016 15:30


În fiecare seară, înainte de culcare, Regele îi spunea Micii Prințese o poveste. Dar într-o seară, el era plecat cu treburi ca orice rege, așa că Regina i-a spus Micii Prințese o poveste cu zâne.

WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 7

28.01.2016 15:30


– Nu-i ca povestea lui tati, a spus Mica Prinţesă și n-a vrut să se culce.

WANT_STORY_INS_NEW_RO.indd 8

28.01.2016 15:31