Tu ești puterea ta_fragment

Page 1

Tu ești


Pentru copiii mei, Nicole și Ben, care sunt Puterea mea — DD Pentru copiii mei, care mă fac să fiu puternică; pentru soțul meu și părinții mei, fiindcă le dați Puterea voastră și altora; și pentru sora mea, una dintre cele mai puternice persoane pe care le cunosc — JZ

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României DUFAYET, DANIELLE Tu eşti puterea ta / Danielle Dufayet ; il. de Jennifer Zivoin ; trad. din engleză de Ruxandra Tudor. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-258-3 I. Zivoin, Jennifer (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.) 821.111

Titlul original: You Are Your Strong Text: Danielle Dufayet Ilustrații: Jennifer Zivoin Text copyright © 2019 by Danielle Dufayet Illustration copyright © 2019 by Jennifer Zivoin This Work was originally published in English by the American Psychological Association (APA) in the United States of America. The Work has been translated and republished in the Romanian by permission of the APA. This translation cannot be republished or reproduced by any third party in any form without express written permission of the APA. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means or stored in any database or retrieval system without prior permission of the APA. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Tu ești de Danielle Dufayet Ilustrații de Jennifer Zivoin Traducere din engleză de Ruxandra Tudor


Când lătratul cățelușilor se transformă în scâncete,

Teama îmi șoptește la ureche.


Mama își pune brațele în jurul meu și îmi spune că totul va fi bine. Calmul ei devine forța mea interioară, Puterea mea. Și Teama dispare.


Când valurile se fac mari și se SPARG de țărm și își face apariția FRICA,


tata mă ia pe umerii lui și îmi arată ce înseamnă să fii curajos. lui devine Puterea mea și Frica dispare.

Curajul