Page 1

Tigrul care a venit la ceai

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 1

16/03/2017 16:23


PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 2

16/03/2017 16:23


Tigrul care a venit la ceai

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 3

16/03/2017 16:23


Pentru Tracy și Matty

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Tigrul care a venit la ceai / text și il.: Judith Kerr; trad.: Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-054-1 I. Kerr, Judith (text; il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

Titlul original: The Tiger Who Came to Tea Text și ilustraţii: Judith Kerr Text and illustrations copyright © Kerr-Kneale Productions Ltd 1968 First published in hardback in Great Britain by William Collins Sons & Co Ltd in 1968. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

821.111 Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 4

16/03/2017 16:23


A fost odată o fetiţă pe nume Sophie, care lua ceaiul împreună cu mămica ei în bucătărie. Deodată a sunat cineva la ușă.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 5

16/03/2017 16:23


— Mă întreb cine o fi, a spus mămica lui Sophie.

Nu poate fi lăptarul deoarece a venit azi-dimineaţă.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 6

16/03/2017 16:23


Nu poate fi băiatul de la băcănie deoarece el vine în altă zi.

Și nu poate fi tati deoarece el are cheie.

Mai bine să deschidem să vedem cine e.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 7

16/03/2017 16:23


Sophie a deschis ușa și a văzut că era un tigru mare, cu blana vărgată. — Îmi cer scuze, dar mi-e tare foame, a spus tigrul. Crezi că aș putea lua ceaiul cu voi? — Desigur, intră, a spus mămica lui Sophie.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 8

16/03/2017 16:23


Așa că tigrul a intrat în bucătărie și s-a așezat la masă.

PND - Tigrul care a venit la ceai INT.indd 9

16/03/2017 16:23

Tigrul care a venit la ceai - fragment  
Tigrul care a venit la ceai - fragment  
Advertisement