Page 1

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 1

27.04.2016 17:21


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: I'm Shy Autor: Karen Bryant‑Mole Ilustrații: Mike Gordon

Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MOSES, BRIAN Sunt timid / Brian Moses; il.: Mike Gordon; trad.: Luminiţa Gavrilă. ‑ București: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978‑606‑8780‑43‑6

Copyright © Hodder Wayland 1998 First published in Great Britain in 1998 by Wayland Publishers Ltd Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial TREI

I. Gordon, Mike (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 087.5 159.942

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 2

27.04.2016 17:21


Text: Karen Bryant‑Mole Ilustraţii de Mike Gordon

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 3

27.04.2016 17:21


Când sunt timid, mă simt ca…

un boboc de floare care nu vrea să se deschidă…

un pui de găină care se ascunde sub aripa mamei…

4

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 4

27.04.2016 17:21


un triunghi într‑o orchestră zgomotoasă.

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 5

27.04.2016 17:21


Când sunt timid… mă înroșesc la faţă…

6

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 6

27.04.2016 17:21


îmi tremură picioarele și mi se face un gol în stomac.

7

PND_Sunt timid_interior_F1.indd 7

27.04.2016 17:21

Sunt timid-fragment  
Sunt timid-fragment  

Sunt timid fragment

Advertisement