Page 9

Introducere: Război sau pace?

În istorie au existat tot atâtea epidemii de ciumă câte războaie; cu toate acestea, războaiele şi epidemiile de ciumă îi iau întotdeauna pe oameni prin surprindere. — Albert Camus, Ciuma Nimic din ceea ce s‑a întâmplat vreodată, nimic din ceea ce a fost vreodată dorit, plănuit sau preconizat nu ar putea părea irelevant. Războiul nu este un accident: este un rezultat. Nici nu este nevoie să priveşti prea mult în urmă pentru a te întreba: un rezul­ tat a ce? — Elizabeth Bowen, Bowen’s Court

Louvain era un oraş plictisitor, se consemna într‑un ghid turistic din 1910, dar când a venit momentul, a luat foc ca un butoi de pulbere. Locuitorii săi nici nu‑şi imaginau că orăşelul lor frumos şi civilizat avea să aibă o asemenea soartă. Prosper şi paşnic de‑a lungul multor veacuri, era cunoscut pentru minunatele sale biserici, casele vechi, o splendidă primărie în stil gotic şi o faimoasă universitate, fondată la 1425. Biblioteca universităţii, aflată în vechea şi remarcabila Lakenhal*, adăpostea peste 200 000 de volume, printre care se numărau celebre lucrări de teologie, opere clasice, precum şi o bogată *

Lakenhal (oland.) sau Halle aux draps (fr.) — în engl. în orig. Cloth Hall — clădire istorică aflată în centrul pieţei principale a unui oraş european, adăpostind prăvălii destinate comercializării de pânzeturi, dar şi de alte produse precum piele, ceară, mirodenii, mătase etc. Astfel de centre comer­ ciale au fost construite din perioada medievală până în sec. al XVII‑lea. (N.t.)

Razboiul care a pus capat pacii preview720  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement