Prieteni-fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

PND_Prieteni_interior.indd 1

20/12/2016 17:29


PND_Prieteni_interior.indd 2

20/12/2016 17:29


PND_Prieteni_interior.indd 3

20/12/2016 17:29


P

În memoria minunatei noastre pisici Tex și a peștișorului auriu al soacrei mele.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Friends Text și ilustrații: Michael Foreman

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio

Copyright pentru prezenta ediție © Pandora Publishing, 2017

Corectură: Eugenia Ursu

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Redactor: Domnica Drumea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Prieteni / text şi il.: Michael Foreman; trad.: Luminiţa Gavrilă. Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-8780-86-3

Text and illustrations copyright © Michael Foreman, 2012

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Foreman, Michael (text) (il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111-93-32=135.1

PND_Prieteni_interior.indd 4

20/12/2016 17:29


PRIETENI MICHAEL FOREMAN Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND_Prieteni_interior.indd 5

20/12/2016 17:29


PND_Prieteni_interior.indd 6

20/12/2016 17:29


Sunt norocos. Eu sunt pisică. Pot să cutreier lumea, după pofta inimii, de la un capăt la altul.

PND_Prieteni_interior.indd 7

20/12/2016 17:29


Bietul Balonaș! El este pește… Nu poate ieși din acvariul lui.

PND_Prieteni_interior.indd 8

20/12/2016 17:29


Înoată de colo-colo, dând rotocoale, coboară la fundul apei, se ridică la suprafața ei. Apoi iar dă rotocoale, numai că în sens invers.

După care se uită la mine și oftează. Este prietenul meu. Mi se rupe inima.

PND_Prieteni_interior.indd 9

20/12/2016 17:29