Povestea soriceilor de la castel

Page 1

1

Povestea șoriceilor de la castel

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 1

20/06/2017 15:41


2

Pentru Josh ‑ M.B. Pentru Penny ‑ E.S.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Alunița Voiculescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Corectură: Maria Mușuroiu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Povestea şoriceilor de la castel / text: Michael Bond; il.: Emily Sutton; trad.: Luminiţa Gavrilă. ‑ Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978‑606‑978‑040‑4 I. Bond, Michael (text) II. Sutton, Emily (il.) III. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111 Titlul original: The Tale of the Castle Mice Text: Michael Bond Ilustrații: Emily Sutton Text copyright © Michael Bond 2016 Illustrations copyright © Emily Sutton 2016 First published as ‘The Tale of the Castle Mice’ by Random House Children’s Publishers UK, a division of The Random House Group Ltd. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright pentru prezenta ediție © Pandora Publishing, 2017 O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 2

20/06/2017 15:42


3

Povestea șoriceilor de la castel Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 3

20/06/2017 15:42


4

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 4

20/06/2017 15:42


5

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 5

FOST ODATĂ CA NICIODATĂ o familie de șoricei care locuia într‑o căsuţă pentru păpuși. Erau cincisprezece: domnul și doamna Perk și cei treisprezece copii ai lor.

20/06/2017 15:42


6

asa aparţinea unui conte bogat care locuia într‑un castel și, în afară de faptul că îi lipsea un perete, era grandioasă.

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 6

20/06/2017 15:42


7

PND_Povestea soriceilor de la castel_INT.indd 7

20/06/2017 15:42